Nederlands

PROCEDURES
Our apologies!
The remainder of this web page has not been translated
(please note: we expect applications for art funding to be submitted in Dutch)

Hieronder vindt U informatie over de wijze waarop de Turing Foundation omgaat met de aanvragen die bij ons worden ingediend.

Per doelstelling heeft de Turing Foundation een eigen bestedingsbeleid en een eigen budget.

Als uw project of instelling niet valt onder de doelstellingen van de Turing Foundation heeft het indienen van een aanvraag geen enkele zin.

De Turing Foundation geeft financiŽle steun aan organisaties en initiatieven voor het uitvoeren van projecten van algemeen maatschappelijk belang.

De Turing Foundation is een organisatie in ontwikkeling. Dat betekent dat selectiecriteria en prioriteiten kunnen veranderen. We adviseren u om altijd van te voren goed onze aanvraagcriteria op deze website te bestuderen en eerst contact op te nemen met ťťn van de medewerkers.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Bestuursleden en directie benaderen regelmatig zelf initiatieven en organisaties.

Binnen de Turing Foundation bepaalt de directie of een project in aanmerking komt voor financiŽle steun. Alle aanvragen worden, voorzien van een advies van de directie, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt de definitieve beslissing over het al dan niet honoreren van iedere aanvraag. Het bestuur komt ongeveer iedere twee maanden bijeen.

Procedure
  • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  • Allereerst wordt beoordeeld of het project binnen de doelstellingen, criteria en prioriteiten van de Turing Foundation valt en of alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn.

  • Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de complete aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

  • Vervolgens behandelen we de aanvraag, nemen zonodig contact met u op en vragen soms advies aan een van de adviseurs van de Turing Foundation. Deze adviezen zijn vertrouwelijk en worden nimmer ter inzage aan de aanvrager gegeven.

  • Daarna wordt een advies door de directie aan het bestuur van de Turing Foundation geschreven. De directie bepaalt welke aanvragen in welke bestuursvergadering worden behandeld.

  • Na het bestuursbesluit nemen we contact met u op.

  • De Turing Foundation is niet verplicht een inhoudelijke toelichting te geven over het bestuursbesluit.

  • De Turing Foundation kan te allen tijde uw aanvraag afwijzen, ook als uw project aan alle criteria voldoet.

  • Aanvragen en opgestuurde documentatie worden niet geretourneerd.

Voor een indruk van het soort projecten dat de Turing Foundation in het verleden besloten heeft te financieren verwijzen wij U naar onze overzichtspagina voor onderwijs, kunst, natuurbescherming, en leprabestrijding.

top