Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Projecten in Burkina Faso


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda

Burkina Faso Op het gebied van onderwijs en duurzaam landgebruik beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone, en Togo.
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

Er wonen ongeveer 17.4 miljoen mensen in Burkina Faso (hoofdstad Ouagadougou). De officiële landstaal is Frans. Aanhangers van de islam en van het christendom leven vreedzaam naast elkaar.
De afgelopen 25 jaar staat Burkina Faso onder leiding van onderdrukker Blaise Compaoré, die in 1987 de macht greep. Meer info...
Economie: Het BNP per hoofd van de bevolking in Burkina Faso is slechts $591. Op de Index van de Human Development Index (HDI) staat Burkina Faso op plek 183 van de 187. Een groot deel van de economische activiteit van het land bestaat bij de gratie van internationale hulp. 80% van de bevolking is werkzaam in de landbouw (voornamelijk zelfvoorzienend). De meesten houden vee, sommigen verbouwen gewassen zoals maïs, pinda's, rijst en katoen.
Gezondheid: De gemiddelde levensverwachting is ongeveer 59 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is rond de 17 jaar.
Onderwijs: onderwijs kost zo'n $100 per kind per jaar, wat voor de meeste Burkinese gezinnen onbetaalbaar is. In Burkina Faso is de alfabetiseringsgraad zeer laag (25% in 2008). Onderwijs- en alfabetiseringscijfers zijn voor meisjes een stuk lager dan voor jongens. Volwassenen hebben gemiddeld slechts 1.4 jaar op school gezeten.
Projecten in Burkina Faso
Tiipaalga & newTree
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De... meer

Asmae - Association Soeur Emmanuelle
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, 2017-2018
Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse ontwikkelingsorganisatie met een focus op onderwijs... meer

Vogelbescherming Nederland & Naturama Burkina Faso
Greening the Green Wall Initiative, 2016-2017
Het werkgebied van Vogelbescherming Nederland ligt met name in Nederland en in de landen op de vliegroute van 'onze' trekvogels,... meer

Woord en Daad & CREDO
Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, 2014-2016
Woord en Daad werkt in Burkina Faso reeds geruime tijd goed samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie CREDO. Turing... meer

newTree & Tiipaalga
Duurzaam Beheer en Herstel Ecosysteem Sahel, 2014-2015
Tiipaalga is opgericht in 2006 en is in Burkina Faso de lokale tak van de Zwitserland stichting newTree. De organisatie wil... meer

Woord en Daad & CREDO
Speedschools en teacher training, 2011-2014
Speedschools bieden kinderen van 9 tot 12 jaar die geen onderwijs hebben genoten, een nieuwe kans om alsnog in te stappen in het basisonderwijs... meer

ChildFund Stiftung gGmbH & IDEES/ACG
Bosherstel in Burkina Faso, 2011-2013
In Burkina Faso rukt de woestijn in hoog tempo op. Door houtkap voor huishoudelijk gebruikt verliest dit land ook nog eens 32.000 ha. bos per... meer

Zeewolde Werelddorp & ADDG
Uitbreiding van de middelbare school, Gaongho, 2012-2013
Middels extra klaslokalen, zonnepanelen en een magazijn wordt de middelbare school van Gaongho zodanig uitgebreid dat er twee keer zoveel kinderen... meer

ASAP
Teacher Training en Uitbreiding School, Toungana, 2011-2013
De Association for Small African Projects (ASAP) richt zich op het verbeteren van het welzijn van de inwoners van 9 arme... meer

Woord en Daad & CREDO
Duurzame landbouw, Provincie Sissili, 2011-2013
Woord en Daad en CREDO trainen boerengezinnen in de arme provincie Sissili om hun bedrijfsvoering en landbouwtechnieken te... meer

SKN & ATTous
Technisch beroepsonderwijs voor meisjes, Ouagadougou, 2012-2013
Ieder jaar krijgen 130 kansarme meisjes in Ouagadougou een opleiding in technische... meer

WOL & DSF
Gratis schoolmaaltijden op vier scholen, Ouahigouya, 2012
Burkina Faso balanceert op de rand van een hongersnood. Stichting WOL heeft met lokale partner DSF in Ouahigouya, de... meer

AFOS
Lerarenwoningen met zonnepanelen, Rakissé-Toêghin, 2012
Door een schoolkeuken en twee extra lerarenwoningen te bouwen, en zes lerarenwoningen te voorzien van zonnepanelen voor verlichting... meer

ADECUSS & IUCN Nederland
Duurzame biologische groentetuinen en fruitboomgaarden, Séguénéga, 2010-2012
ADECUSS traint 300 vrouwen in moderne biologische tuin- en landbouwtechnieken zoals composteren en enten van... meer

Zod Neere Nederland & PUM - Netherlands Senior Experts
ICT beroepsonderwijs, Ouagadougou, 2010-2012
De stichting Zod Neere heeft een beroepsonderwijscentrum voor kansarme jongeren opgezet in Ouagadougou... meer

Heifer & ASUDEC
Beroepsonderwijs Duurzame Landbouw, Gbomboro, 2011
Heifer en partnerorganisatie Asudec gaan in Gbomboro, Noordwest Burkina Faso, een gemeenschapsschool opzetten voor... meer

WOL & DSF
Gratis schoolmaaltijden, Ouahigouya, 2010-2011
Stichting WOL heeft in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga in Burkina Faso, het Zoodo onderwijscomplex opgezet. Doel is... meer

AFOS
Zonnepanelen voor vier scholen in Burkina Faso, 2010-2011
Stichting AFOS plaatst zonnepanelen op vier basisscholen in Burkina Faso zodat 's avonds extra lessen gegeven kunnen worden... meer

Heifer & Louis Bolk Institute & ASUDEC
Promotie van (klein)veehouderij en ecologische duurzaamheid, Gonsé en Gampela, 2009-2010
In dit project werken Heifer en het Louis Bolk Instituut samen rond de plaatsen Gonsé en... meer

Woord en Daad & CREDO
Speedschools voor 300 kinderen, provincie Kadiogo, 2010-2011
Woord en Daad en partnerorganisatie CREDO hebben in Burkina Faso tientallen zogenaamde "speedschools" opgezet. Deze... meer

ETC Foundation
Teacher Training zonne-energie op 6 technische scholen, Bobo Dioulasso, 2010-2011
Het ETC Technical Training Programma gaat op verzoek van 6 technische scholen in Bobo Dioulasso, 26... meer

ASY & IUCN Nederland
Biologische karité-noot productie, 2008-2010
De 'karité' noot, een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen Afrikanen (met name voor vrouwen), wordt bedreigd door niet-duurzame... meer

ASAP
Extra klaslokalen en teacher training, Bona, 2010
De onderwijzers van negen dorpen worden bijgeschoold in vernieuwende lesmethodieken. Ook wordt de lagere school in Bona uitgebreid met... meer

The Hunger Project
Duurzame Landbouw-programma's 2008-2009
The Hunger Project werkt in Burkina Faso aan het verbeteren van duurzame landbouwtechnieken, het afschermen van aangetaste bospercelen, het... meer

AGED & IUCN Nederland
Duurzame biologische bonenteelt, Darkoye Meer, 2009-2012
De overstromingsvlakte rond het Darkoye meer in het noordoosten van Burkina Faso ligt in het arme Sahel gebied waar nog... meer

WOL & DSF
Bouw onderwijscomplex in Yatenga, 2007-2009
Stichting WOL bouwt in Burkina Faso een onderwijscomplex om beroepsonderwijs voor plattelandsjongeren in de regio te ontwikkelen en te voorkomen dat... meer

Liliane Fonds
Onderwijsprojecten Liliane Fonds 2009
Het Liliane Fonds levert rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. In veel... meer

ETC Foundation
Technisch Beroepsonderwijs, Nyonko en Fada N'Gourma, 2009
Het ETC verbetert twee scholen voor technisch beroepsonderwijs in Burkina Faso. Er worden vier klaslokalen... meer

Zie ook: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, mali, Niger, Sierra Leone, Togo, andere landen...

Recente geschiedenis van Burkina Faso
    In 1960 wordt Burkina Faso onafhankelijk van Frankrijk. De eerste president verbiedt alle politieke partijen behalve die van hem. Dertig jaar lang wordt het land geteisterd door staatsgrepen, opstanden en nieuwe leiders. Die periode eindigt als Blaise Compaoré in 1987 een staatsgreep pleegt. Hij bleef 27 jaar president, ondanks het grondwettelijke verbod op zijn terugkerende "herverkiezingen". Politieke vrijheid is erg beperkt in Burkina Faso en er zijn veel verhalen over geweld tegen journalisten en politiek geëngageerde burgers, gesponsord door de staat. Compaoré werd uiteindelijk gedwongen naar de Ivoorkust te vluchten na de opstanden van Oktober 2014. Sindsdien zijn er landelijke verkiezingen geweest. Roch Marc Christian Kaboré is ingezworen als president op 29 December 2015.


Projectdetails

TiipaalganewTree Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De organisatie wil een groene Sahel realiseren en daarvoor zijn interventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om jaarlijks 20 gebieden van drie hectare geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Deze verspreide groene oases hebben doorwerkende positieve effecten voor de tussengelegen gebieden. Daarnaast wordt 500 hectare land duurzaam beheerd met technieken van 'assisted natural regeneration’ zoals snoeitechnieken en de aanleg van contourwallen om erosie tegen te gaan. De gemeenschap krijgt training hoe ze een inkomen kunnen genereren uit niet-hout producten zoals honing, noten en veevoer en per jaar koken 10.000 meer vrouwen op hout besparende ovens.

De Turing Foundation draagt de komende jaren € 150.000 bij om het werk uit te breiden (waarvan € 50.000 in 2017). zie ook:
      Tiipaalga: andere projecten
      newTree: andere projecten
      Andere regreening projecten
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018


Asmae - Association Soeur Emmanuelle Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso, 2017-2018
Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse ontwikkelingsorganisatie met een focus op onderwijs en kinderen. Asmae werkt in Burkina Faso samen met de lokale organisatie ICCV. Ze willen van 3.360 leerlingen op zes scholen in de buitenwijken van Ouagadougou de leerresultaten verbeteren door het leren lezen binnen en buiten de scholen leuker en beter te maken. 45 leerkrachten krijgen middelen en kennis over betere leesmethodes, overheidsinstanties worden betrokken en een bieb en leesclubs worden opgezet met hulp van mensen uit de gemeenschap.

De Turing Foundation doneert € 85.000 aan dit project, geoormerkt voor de verbeterde les- en leesmethode, waarvan € 53.000 in 2017. zie ook:
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso


Vogelbescherming NederlandNaturama Burkina Faso Greening the Green Wall Initiative, Burkina Faso, 2016-2017
Het werkgebied van Vogelbescherming Nederland ligt met name in Nederland en in de landen op de vliegroute van 'onze' trekvogels, waaronder Burkina Faso. VBN werkt hier sinds 2005 samen met de gevestigde nationale natuurorganisatie Naturama om leefgebieden van vogels te beschermen en bestaanswijze van lokale gemeenschappen te verbeteren.

Naturama herstelt met kleine lokale natuurbeschermorganisaties de natuur rond het meer Higa door natuurlijke hersteltechnieken toe te passen en door de lokale gemeenschappen duurzame landgebruik technieken te leren die hun inkomsten verbeteren. Naturama zorgt ook dat nationale natuurplannen en de uitvoer van het 'Green Wall' Initiatief verbeteren door hun kennis en opgedane ervaringen over beste boomsoorten te delen. Meer natuur/ ecosystemen wordt zo ook op lange termijn effectiever beschermd.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project (50% van de totale begroting voor 2016 en 2017).

Greening the Green Wall Initiative, Burkina Faso
Greening the Green Wall Initiative, Burkina Faso


Woord en DaadCREDO Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2014-2016
Woord en Daad werkt in Burkina Faso reeds geruime tijd goed samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie CREDO. Turing ondersteunde eerder al projecten van hen met goede resultaten.

CREDO verbetert de onderwijsmogelijkheid en toegang tot arbeidsmogelijkheden voor Burkinese jongeren door vaktraining aan te bieden en baanbegeleiding te geven. Op twee vakscholen volgen 719 jongeren een 3 jarige opleiding in elektro, staalbouw, metselen, industrieel diensten, metaaltechniek of een kappersopleiding. Een kortlopende technische of agrarische training van drie maanden wordt aangeboden aan 150 werkende jongeren per jaar om hun vaardigheden te verbeteren. Via de baanbemiddelingsorganisatie SPEDE worden nog eens jaarlijks 100 jongeren geholpen aan een baan.

De Turing Foundation draagt € 120.000 bij aan dit project.

Update November 2017: De Turing Foundation heeft dit project gesteund voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. Door een algemeen lage populariteit van technische vakopleidingen hebben minder leerlingen de langlopende vakopleiding gevolgd dan werd verwacht (1.179 bij een target van 1.727), de vraag naar de verdiepende trainingen voor werkenden viel echter juist hoger uit dan verwacht (335 bij een target van 270). Dankzij SPEDE, die de afgestudeerde jongeren baanbegeleiding aanbiedt door middel van training in ondernemerschap en het schrijven van een businessplan, startten veel jongeren een eigen onderneming. De projectinkomsten van de vakscholen en SPEDE zijn achtergebleven op de begroting, maar Woord en Daad hoopt hier in 2017 via de 'job booster' op in te lopen (dit valt buiten de door ons gesteunde projectperiode). zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      CREDO: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2014-2016
Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2014-2016


newTreeTiipaalga Duurzaam Beheer en Herstel Ecosysteem Sahel, Burkina Faso, 2014-2015
Tiipaalga is opgericht in 2006 en is in Burkina Faso de lokale tak van de Zwitserland stichting newTree. De organisatie wil een groene Sahel realiseren door de bodemvruchtbaarheid te vergroten, erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten terug te brengen. Daarvoor zijn inventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om gebieden van 3 ha geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Daarnaast worden trainingen gegeven over duurzame (landbouw)technieken en milieuvriendelijke inkomen genererende activiteiten zoals bijenhouden en veevoer verbouwen, en leren de vrouwen houtbesparende ovens te maken, te gebruiken en te onderhouden.

De Turing Foundation draagt € 28.000 bij om het werk uit te breiden naar 5 dorpen.

Update april 2015: De verwachte resultaten in 2014 zijn behaald: 83 ha land is met hekken beschermd, 453 ha wordt duurzaam beheerd met technieken van 'assited natural regeneration’, 14 mensen zijn getraind om bijen te houden en 10.616 meer vrouwen koken op hout besparende ovens. Turing sluit dit dossier af maar vervolgt de financiële ondersteuning aan de organisatie om een groter Sahel gebied in Burkina Faso te vergroenen. zie ook:
      newTree: andere projecten
      Tiipaalga: andere projecten
      Andere regreening projecten
Training in sustainable organic farming, Burkina Faso
Training in sustainable organic farming, Burkina Faso


Woord en DaadCREDO Speedschools en teacher training, Burkina Faso, 2011-2014
Woord en Daad en partnerorganisatie CREDO hebben in Burkina Faso tientallen zogenaamde "speedschools" opgezet. Deze scholen bieden kinderen van 9 tot 12 jaar die geen onderwijs hebben genoten, een nieuwe kans om alsnog in te stappen in het basisonderwijs. Op de speedschools wordt de eerste 3 jaar onderwijs van de basisschool aangeboden in 9 maanden in klassen met maximaal 30 kinderen. Daarna kunnen de kinderen instromen in het reguliere basisonderwijs. De Turing Foundation droeg al eerder bij aan 10 speed schools. Nu wordt het project uitgebreid naar 20 speed schools (500 tot 600 kinderen) per jaar van CREDO in de provincie Kadiogo, en teacher training voor leraren van scholen waar de kinderen na hun speed school terecht komen.

De Turing Foundation draagt tot en met 2014 € 100.000 bij aan dit project (€ 35.000 in 2013) - 50% van de kosten van de speed schools en de teacher training.

Update maart 2014: Geheel volgens planning heeft CREDO in oktober 2013 twintig speedschools geopend in de provincies Boulkiemdé en Sissili, en de centra voorzien van meubilair en schoolmateriaal. Het schooljaar is van start gegaan met 566 kinderen. 22 leerkrachten en twee onderwijsassistenten hebben bijscholing ontvangen.

Update februari 2015: Het project is succesvol afgerond. Tussen 2011 en 2014 hebben 1.405 kinderen onderwijs gevolgd op één van de 50 speed school centra. Hiervan hebben uiteindelijk 1.275 kinderen het examen gehaald en zijn doorgestroomd naar het regulier onderwijs. Na het examen volgt CREDO deze leerlingen helaas niet om na te gaan of de kinderen de basisschool daadwerkelijk afmaken. Wel is bekend dat de resultaten van deze leerlingen in het eerste jaar van het regulier onderwijs goed zijn en veelal beter dan andere leerlingen. zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      CREDO: andere projecten
      Andere teacher training projecten
Speed school, Projectbezoek Turing Foundation, Burkina Faso
Speed school, Projectbezoek Turing Foundation, Burkina Faso


ChildFund Stiftung gGmbHIDEES/ACG Bosherstel in Burkina Faso, 2011-2013
In Burkina Faso rukt de woestijn in hoog tempo op. Door houtkap voor huishoudelijk gebruikt verliest dit land ook nog eens 32.000 ha. bos per jaar. Dit project van ChildFund en het lokale IDEES/ACG traint in duurzaam gebruik van de grond, en in alternatieve inkomstenbronnen en houtbesparende oventjes van leem. Ook worden er 'community forests' aangelegd in zes dorpsgemeenschappen en getraind in agro-forestry technieken.

De Turing Foundation draagt in totaal € 55.000 bij aan dit project, dat tot eind 2013 loopt.

Update oktober 2014: Het project is afgesloten met goede resultaten. 166 vrouwen en 70 mannen zijn getraind om hun inkomen uit de houtkap te vervangen door alternatieve inkomensbronnen zoals zeep en hoeden maken. 170 mensen maakten 2.342 houtbesparende ovens (waarvan 40 voor restaurants). 10 hectare grond zou gebruikt worden voor 5 community forests, maar de dorpsbewoners hebben gezamenlijk maar liefst ruim 23 hectare ter beschikking gesteld. Meer dan 10.000 bomen zijn geplant. zie ook: Andere regreening projecten
Efficiente houtoven
Efficiente houtoven


Zeewolde WerelddorpADDG Uitbreiding van de middelbare school, Gaongho, Burkina Faso, 2012-2013
De stichting Zeewolde Werelddorp zet zich in om de levensomstandigheden te verbeteren in Gaongho in Burkina Faso, een gemeente waar Zeewolde een vriendschapsband mee heeft. In samenwerking met de Burkinese ontwikkelingsorganisatie l’Association pour le Développement du Département de Gaongho (ADDG) wil men de enige middelbare school in de gemeente uitbreiden van 4 naar 8 klaslokalen, met een magazijn, administratiegebouw en zonnepanelen om jaarlijks twee maal zoveel kinderen toegang tot onderwijs te bieden als momenteel mogelijk is. Men wil bovendien aan de examenresultaten verbeteren door bijlessen en huiswerk maken in de avonduren mogelijk te maken (middels de zonnepanelenverlichting).

De Turing Foundation droeg € 30.000,- bij in 2012, ter dekking van 1/3e van de projectkosten.

Update januari 2014: Het bouwproject is (weliswaar met een flinke vertraging) succesvol afgerond. Dankzij de zonnepanelen kunnen de kinderen nu ook 's avonds les krijgen. De Burkinese overheid heeft nog eens twee extra lokalen bijgebouwd, zodat er nu 10 klaslokalen zijn. Het nieuwe schooljaar 2013-2014 is gestart met 518 leerlingen (voorheen was er plaats voor 200 leerlingen). zie ook: Andere scholenbouw projecten
Kinderen in een van de nieuwe klaslokalen, Gaongho, december 2013
Kinderen in een van de nieuwe klaslokalen, Gaongho, december 2013


ASAP Teacher Training en Uitbreiding School, Toungana, Burkina Faso, 2011-2013
De Association for Small African Projects (ASAP) richt zich op het verbeteren van het welzijn van de inwoners van 9 arme dorpen in West-Burkina Faso. In 2011 worden de onderwijzers van de 9 dorpen en het omringende gebied vakinhoudelijk bijgeschoold en getraind in nieuwe lesmethoden. Ook wordt in het dorp Toungana (60km oost van Bobo Dioulasso) de lagere school uitgebreid met 3 klaslokalen, lerarenwoningen, toiletten en schoolmeubilair. De bouwactiviteiten worden uitgespreid over 3 jaar. De onderwijsautoriteiten hebben zich gecommitteerd jaarlijks een extra onderwijzer te leveren.

De Turing Foundation draagt € 45.000,- bij (waarvan € 10.000 in 2013), ter dekking van 100% van de teacher training en 50% van de bouwkosten.

Update september 2013: De bouw is afgerond en vanaf deze maand volgen 160 kinderen onderwijs verdeeld over 6 lokalen . Daarnaast zijn docenten van 26 scholen in de districten Satiri en Léna getraind. zie ook:
      ASAP: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
Teacher Training en uitbreiding school, Toungana, Burkina Faso
Teacher Training en uitbreiding school, Toungana, Burkina Faso


Woord en DaadCREDO Duurzame landbouw, Provincie Sissili, Burkina Faso, 2011-2013
Woord en Daad en CREDO trainen boerengezinnen in de arme provincie Sissili om hun bedrijfsvoering en landbouwtechnieken te verduurzamen. Het resultaat moet zijn dat er voortaan wordt gewerkt met organische bemesting, 600.000 struiken worden aangelegd en contourwallen worden aangelegd om waterverlies en bodemerosie tegen te gaan. Ook worden er op provinciaal niveau afspraken vastgelegd voor natuurbeheer en verdeling van de schaarse hulpbronnen.

De Turing Foundation draagt € 80.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2013).

Update augustus 2013: 874 hectare landbouwgrond is door organische bemesting ongeveer 15-20% vruchtbaarder geworden. Bijna 2.000 hectare is voorzien van contourwallen en dus beter beschermd tegen erosie.

Update juni 2014: 2.000 hectare landbouwgrond is door organische bemesting 20% vruchtbaarder geworden. Bijna 2.666 hectare is voorzien van contourwallen en beplant met 243.767 bomen. Uit onderzoek blijkt dat bij 80% een positieve verandering te zien is ten aanzien van landrechten voor vrouwen (en jongeren). Bijna 300 mannen committeerden zich om land en middelen beschikbaar te stellen. zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      CREDO: andere projecten
Duurzame landbouw in Burkina Faso
Duurzame landbouw in Burkina Faso


SKNATTous Technisch beroepsonderwijs voor meisjes, Ouagadougou, Burkina Faso, 2012-2013
De Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) steunt de lokale ngo ATTous bij het aanbieden van technisch beroepsonderwijs aan kansarme meisjes in Ouagadougou op het Centre Féminin d'Initiation et Apprentissage à la Mécanique. De 130 meisjes die er jaarlijks opgeleid worden zijn tussen de 13 en 21 jaar oud en kunnen kiezen uit de opleidingen auto-elektronica, carrosserie (auto's uitdeuken/spuiten), kleding ontwerpen/naaien en elektrotechniek.

De Turing Foundation draagt € 23.000,- bij (€ 12.000 in 2013) aan werktuigen en leermaterialen voor de auto-elektronica en carrosserie opleidingen en loopbaanbegeleiding voor de afgestudeerde meisjes.

Update juni 2014: Gedurende 2012 en 2013 hebben 236 meisjes een vakopleiding gevolgd. Dit zijn uiteindelijk 29 leerlingen minder dan verwacht, voornamelijk als gevolg van de tijdelijke wervingsstop voor de opleiding auto-elektronica. ATTous heeft een database ontwikkeld waarmee afgestudeerde meisjes structureel gevolgd kunnen worden, alsmede een database gericht op werkgevers, zodat afgestudeerde meisjes en huidige leerlingen beter kunnen doorstromen naar een baan. Alle beoogde materialen voor de opleidingen zijn aangeschaft. zie ook:
      SKN: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Opleiding voor meisjes in auto-elektronica en carrosserie-werk, Ouagadougou, Burkina Faso
Opleiding voor meisjes in auto-elektronica en carrosserie-werk, Ouagadougou, Burkina Faso


WOLDSF Gratis schoolmaaltijden op vier scholen, Ouahigouya, Burkina Faso, 2012
Burkina Faso balanceert op de rand van een hongersnood. Stichting WOL heeft met lokale partner DSF in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga in Burkina Faso, het Zoodo onderwijscomplex opgezet. Ook in de provincie Yatenga is onvoldoende regen gevallen. De bevolking heeft maar 1/3 van de totale benodigde hoeveelheid benodigd voedsel kunnen oogsten. Het gevolg is dat kinderen met een lege maag in de schoolbanken zitten en het aantal ondervoede kinderen snel toeneemt. Om te voorkomen dat deze kinderen in 2012 niet naar school kunnen komen, en daarmee de totale leerachterstand vergroot wordt, helpt de Turing Foundation de stichting met een jaar lang gratis schoolmaaltijden op 4 scholen.

Bovenop de al toegekende € 32.500 voor gartis lunches voor de leerlingen van het Zoodo complex doneert de Turing Foundation daarom eenmalig een extra bijdrage van € 18.600 voor de lunches op de vier andere scholen. zie ook:
      WOL: andere projecten
      DSF: andere projecten
Gratis schoolmaaltijden, Ouahigouya, Burkina Faso, januari 2011
Gratis schoolmaaltijden, Ouahigouya, Burkina Faso, januari 2011


AFOS Lerarenwoningen met zonnepanelen, Rakissé-Toêghin, Burkina Faso, 2012
Stichting AFOS zet zich in om de leefomstandigheden te verbeteren in ontwikkelingslanden, met name in Burkina Faso. In samenwerking met de Burkinese ontwikkelingsorganisatie Association Femmes de ZENA wil men de voorzieningen van de basisschool in het dorp Rakissé-Toêghin compleet maken door een schoolkeuken en twee lerarenwoningen te bouwen, en zes lerarenwoningen te voorzien van zonnepanelen voor verlichting. Doel van de voorzieningen voor de onderwijzers is om hen langer aan de school te kunnen binden.

De Turing Foundation draagt € 17.500 bij aan dit project.

Update september 2012: De lerarenwoning en keuken zijn klaar, en de bekabeling voor de zonnepanelen ligt er. De zonnepanelen zelf worden in oktober aangelegd, als de leraren terug zijn van vakantieverlof. zie ook:
      AFOS: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
Basisschool Rakissé-Toêghin, Burkina Faso
Basisschool Rakissé-Toêghin, Burkina Faso


ADECUSSIUCN Nederland Duurzame biologische groentetuinen en fruitboomgaarden, Séguénéga, Burkina Faso, 2010-2012
In het zeer arme en droge noorden van Burkina Faso zal de Burkinese organisatie ADECUSS 300 vrouwen trainen op het gebied van moderne biologische tuin- en landbouw (zoals composteren en het enten van fruitbomen) en in verkooptechnieken. Zo kunnen de vrouwen inkomen generen en wordt er duurzaam geïnvesteerd in verbetering van de grond en in de biodiversiteit in de regio. In totaal worden 2.000 fruitbomen geplant, wordt er 1 waterput geslagen en komen er drie omheinde biologische groentetuinen en fruitboomgaarden van in totaal 1,5 hectare.

De Turing Foundation financiert vanaf 2009 via IUCN NL dit project van de Burkinese organisatie ADECUSS met € 33.000. Het project loopt tot oktober 2012.

Update januari 2013: Er zijn 430 vrouwen getraind, 130 vrouwen meer dan verwacht. Dankzij dit project zijn er verbeteringen opgetreden in de gehele jaarlijkse land- en tuinbouwproductiecyclus, zoals een betere oogst. zie ook: IUCN Nederland: andere projecten
Aanplant van boomgaard in Séguénéga, Turing Projectbezoek, November 2010
Aanplant van boomgaard in Séguénéga, Turing Projectbezoek, November 2010


Zod Neere NederlandPUM - Netherlands Senior Experts ICT beroepsonderwijs, Ouagadougou, Burkina Faso, 2010-2012
De stichting Zod Neere heeft een beroepsonderwijscentrum voor kansarme jongeren opgezet in Ouagadougou. Dit centrum (CPAEC - Centre Professionnel d'Apprentissage et d'Echanges Culturels) gaat vakopleidingen bieden in brons-, batik- en leerbewerking, timmerman, metselaar, coupeuse en ICT (administratie en technisch onderhoud). De ICT vakopleiding duurt 2 of 3 jaar inclusief een stage en heeft een capaciteit van 270 leerlingen per jaar.

De Turing Foundation draagt € 19.000 bij voor de inrichting van de computerzalen voor de ICT vakopleiding (50% van de kosten).

Update juli 2011: Zod Neere werkt hard aan de fondsenwerving om het beroepsonderwijscentrum volledig te kunnen inrichten, maar is daar tot op heden slechts gedeeltelijk in geslaagd. Dit betekent dat de opening van de school naar alle waarschijnlijkheid wordt uitgesteld naar september 2012.

Update september 2012: Zod Neere hoopt half september aan de afbouw van het CPAEC te kunnen beginnen. Pas daarna kan de apparatuur worden geinstalleerd.

Update december 2015: De bouw is begin 2014 afgerond, maar de apparatuur is pas in juni 2015 geïnstalleerd. In oktober 2015 is de opleiding nog steeds niet gestart. Dit is wellicht een goedbedoeld particulier initiatief, maar te ambitieus en onrealistisch. Bovendien miste lokaal de nodige capaciteit, draagvlak en initiatief. zie ook:
      Turing Foundation en PUM (Magazine Zomer 2011)
      PUM - Netherlands Senior Experts: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsonderwijscentrum CPAEC in aanbouw, Ouagadougou, Burkina Faso, 2010
Beroepsonderwijscentrum CPAEC in aanbouw, Ouagadougou, Burkina Faso, 2010


HeiferASUDEC Beroepsonderwijs Duurzame Landbouw, Gbomboro, Burkina Faso, 2011
Heifer en partnerorganisatie Asudec gaan in Gbomboro, Noordwest Burkina Faso, een gemeenschapsschool opzetten voor beroepsonderwijs gericht op duurzame landbouw, als onderdeel van een groter programma voor duurzame ontwikkeling. De school zal iedere 3 jaar 60 jongeren opleiden en de oud-studenten daarna helpen met het opzetten van een eigen landbouwbedrijfje. Doelgroep is jongeren van 15 jaar en ouder die geen (of weinig) onderwijs hebben genoten. Naar verwachting kan de school vanaf het 4e jaar voldoende inkomsten genereren om de eigen kosten te dekken.

De Turing Foundation draagt € 40.000 bij in 2011 (30% van de kosten voor de eerste 3 jaar van de school).

Update juni 2013: In overeenstemming met de regionale onderwijsinstantie en de lokale gemeenschap is een lesprogramma ontwikkeld in zowel de lokale taal als het Frans. Momenteel volgen 30 leerlingen agrarisch onderwijs op het nieuwe educatiecentrum. De bijdrage van de Turing Foundation is gekoppeld aan de opstartfase. zie ook:
      Heifer: andere projecten
      ASUDEC: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsonderwijs Duurzame Landbouw, Gbomboro, Burkina Faso
Beroepsonderwijs Duurzame Landbouw, Gbomboro, Burkina Faso


WOLDSF Gratis schoolmaaltijden, Ouahigouya, Burkina Faso, 2010-2011
Stichting WOL heeft in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga in Burkina Faso, het Zoodo onderwijscomplex opgezet. Doel is om (beroeps)onderwijs voor plattelandsjongeren in de regio te ontwikkelen en te voorkomen dat jongeren opnieuw tot analfabetisme vervallen door gebrek aan passend vervolgonderwijs.

Eerder steunde de Turing Foundation dit project al met een donatie van € 150.000 als bijdrage aan de bouw van de schoolgebouwen en praktijklokalen. Ditmaal draagt de Turing Foundation € 32.500 bij (waarvan € 19.000 in 2011), zodat een gratis lunch kan worden verstrekt aan alle leerlingen.

Update januari 2011: In september 2010 werd begonnen met de bouw van de keuken. Sinds de aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen elke dag een schoolmaaltijd (zie foto). zie ook:
      WOL: andere projecten
      DSF: andere projecten
Gratis schoolmaaltijden, Ouahigouya, Burkina Faso, januari 2011
Gratis schoolmaaltijden, Ouahigouya, Burkina Faso, januari 2011


AFOS Zonnepanelen voor vier scholen in Burkina Faso, 2010-2011
Stichting AFOS zet zich in om de leefomstandigheden te verbeteren in ontwikkelingslanden, met name in Burkina Faso. In samenwerking met de Burkinese ontwikkelingsorganisatie Association Femmes de ZENA wil men op 4 basisscholen zonnepanelen plaatsen, waardoor 's avonds extra lessen gegeven kunnen worden in verlichte klaslokalen. Doel is om kinderen van 8 jaar en ouder die overdag niet naar school kunnen 's avonds les te geven. Dit avondonderwijs biedt mogelijkheden waar vooral meisjes gebruik van zullen maken die niet eerder naar school gingen en drop outs die eerder door gebrek aan middelen geen onderwijs konden volgen maar nu alsnog willen instromen.

De Turing Foundation draagt € 16.500 bij aan dit project.

Update december 2011: De zonnepanelen zijn geplaatst, en de vier scholen geven ondertussen les in de avonduren aan 137 meisjes en 77 jongens, waarvan de meesten nooit eerder onderwijs hebben gevolgd. De leraren die in de avonduren lesgeven worden betaald door de AFOS. Als de onderwijsinspectie over drie jaar tevreden is met de resultaten zal het Ministerie van Onderwijs de personeelskosten voortaan op zich nemen. zie ook: AFOS: andere projecten
Aanleg zonnepanelen voor een van de scholen in Burkina Faso
Aanleg zonnepanelen voor een van de scholen in Burkina Faso


HeiferLouis Bolk InstituteASUDEC Promotie van (klein)veehouderij en ecologische duurzaamheid, Gonsé en Gampela, Burkina Faso, 2009-2010
In dit project werken Heifer en het Louis Bolk Instituut samen rond de plaatsen Gonsé en Gampela in Burkina Faso. Hier verstrekt de Burkinese organisatie ASUDEC 'levende leningen' volgens de Heifer filosofie: families ontvangen kippen, geiten en schapen, de afbetaling geschiedt door de nakomelingen van dit kleinvee door te geven. De mest van het kleinvee wordt gebruikt als organische bemesting voor de land- en tuinbouw. De families worden getraind in duurzame landbouwmethoden en in de productie van meer gevarieerde en productievere gewassen. Om het ecosysteem te herstellen worden 15.000 jonge boompjes en struiken aangeplant.

De Turing Foundation financierde via Heifer en het Louis Bolk Instituut dit project van de Burkinese organisatie ASUDEC met € 35.000. zie ook:
      Heifer: andere projecten
      Louis Bolk Institute: andere projecten
      ASUDEC: andere projecten
ASUDEC gemeenschapstuin, Turing projectbezoek, Gampela, November 2010, Burkina Faso
ASUDEC gemeenschapstuin, Turing projectbezoek, Gampela, November 2010, Burkina Faso


Woord en DaadCREDO Speedschools voor 300 kinderen, provincie Kadiogo, Burkina Faso, 2010-2011
Woord en Daad en partnerorganisatie CREDO hebben in Burkina Faso tientallen zogenaamde "speedschools" opgezet. Deze scholen bieden kinderen van 9 tot 12 jaar die geen onderwijs hebben genoten, een nieuwe kans om alsnog in te stappen in het basisonderwijs. Op de speedschools wordt de eerste 3 jaar onderwijs van de basisschool aangeboden in 9 maanden in klassen met maximaal 30 kinderen. Daarna kunnen de kinderen instromen in het reguliere basisonderwijs.

De Turing Foundation draagt in 2010 € 25.000 bij aan dit project in de provincie Kadiogo. zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      CREDO: andere projecten
Speedschool, provincie Kadiogo, Burkina Faso, 2010-2011
Speedschool, provincie Kadiogo, Burkina Faso, 2010-2011


ETC Foundation Teacher Training zonne-energie op 6 technische scholen, Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 2010-2011
Het ETC Technical Training Programma gaat op verzoek van 6 technische scholen in Bobo Dioulasso, 26 vakdocenten Elektriciteit/Elektrotechniek trainen in zonne-energie systemen. Na afloop van de training kunnen de vakdocenten een zonne-energiesysteem installeren, onderhouden en repareren, en deze kennis overdragen op hun leerlingen. De 6 scholen hebben jaarlijks in totaal tussen de 650 en 700 leerlingen die het vak Elektriciteit/Elektrotechniek volgen.

De Turing Foundation draagt € 15.400,- bij aan dit project. zie ook:
      ETC Foundation: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Teacher Training zonne-energie op 6 technische scholen, Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Teacher Training zonne-energie op 6 technische scholen, Bobo Dioulasso, Burkina Faso


ASYIUCN Nederland Biologische karité-noot productie, Burkina Faso, 2008-2010
De 'karité' noot is een belangrijke bron van inkomsten voor miljoenen Afrikanen (met name voor vrouwen). In Burkina Faso bedreigen bosbranden, houtkap, en niet-duurzame kunstmest de karité bomen. Bovendien gaat veel verloren bij de traditionele manier van produceren. De lokale Association Songtaab-Yalgre en IUCN Nederland proberen enerzijds (middels training) de biologische landbouw te bevorderen en de karité-productie te verbeteren, en anderzijds te zorgen dat vrouwen toegang tot karité-bomen behouden (bijvoorbeeld middels nieuwe aanplant, maar ook door te lobbyen bij de authoriteiten voor vrouwenrechten).

De Turing Foundation financierde de volledige kosten van dit project (€ 58.000), dat loopt van 2009 tot eind 2010.

Update januari 2013: Er zijn 300 vrouwen getraind in het op een duurzame manier omgaan met bomen waaraan de karité-noot groeien. Daarnaast zijn 3.000 nieuwe bomen aangeplant op 10 ha. omheinde grond. zie ook: IUCN Nederland: andere projecten
Vrouwen van Songtaaba, Turing projectbezoek, November 2010
Vrouwen van Songtaaba, Turing projectbezoek, November 2010


ASAP Extra klaslokalen en teacher training, Bona, Burkina Faso, 2010
De Association for Small African Projects (ASAP) richt zich op het verbeteren van het welzijn van de inwoners van 9 arme dorpen in het westen van Burkina Faso. In 2010 worden de onderwijzers van de 9 dorpen en het omringende gebied bijgeschoold in vernieuwende lesmethodieken. Ook wordt in het dorp Bona de lagere school uitgebreid met 3 klaslokalen, toiletten en 2 lerarenwoningen.

De Turing Foundation draagt € 30.000,- bij in 2010 voor de teacher trainings en uitbreiding van de school.

Update 2010: De gebouwen zijn in augustus 2010 opgeleverd. De gemeenschap was nauw betrokken bij de bouw, die daardoor zeer successvol verlopen is. De teacher trainings starten in oktober 2010. zie ook:
      ASAP: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
Extra klaslokalen en teacher training, Bona, Burkina Faso
Extra klaslokalen en teacher training, Bona, Burkina Faso


The Hunger Project Duurzame Landbouw-programma's, Burkina Faso 2008-2009
Stichting The Hunger Project is een wereldwijde organisatie die optreedt tegen honger en chronische armoede. In Burkina Faso werkt de stichting samen met de bevolking vanuit zogenaamde "epicentra" aan het verbeteren van de leefomstandigheden, vooral in de landbouw, waar 80% van de bevolking volledig afhankelijk van is. In de landbouwprogramma's wordt gewerkt aan het verbeteren van duurzame landbouwtechnieken, het afschermen van aangetaste bospercelen, het inrichten van voedselbanken voor tijden van schaarste, en het verstrekken van microkredieten aan vrouwen.

Net als in 2008 adopteert de Turing Foundation voor € 62.000,- de volledige landbouwprogramma's van The Hunger Project in Burkino Faso in 2009.

Het landbouwproject van The Hunger Project in Sapouy, Burkina Faso, Turing Projectbezoek, November 2010
Het landbouwproject van The Hunger Project in Sapouy, Burkina Faso, Turing Projectbezoek, November 2010


AGEDIUCN Nederland Duurzame biologische bonenteelt, Darkoye Meer, Burkina Faso, 2009-2012
De overstromingsvlakte rond het Darkoye meer in het noordoosten van Burkina Faso ligt in het arme Sahel gebied waar nog steeds ondervoeding en honger voorkomt. De landbouwers gebruiken traditionele landbouwmethodes gecombineerd met zware pesticiden, met uitputting en zelfs vergiftiging van de schaarse landbouwgrond en de natuur tot gevolg. Dit project schoolt 375 boeren in 10 dorpen in organische verbouw van 'Niebe' (inheemse bonensoort met hoge marktwaarde), investeert in opslagsilo's en traint de boeren in verkooptechnieken om de opbrengsten structureel te verbeteren.

De Turing Foundation financiert via IUCN NL dit project van de Burkinese organisatie AGED met € 32.450. Het project loopt tot augustus 2012. zie ook: IUCN Nederland: andere projecten
Duurzame biologische bonenteelt, Darkoye Meer, Burkina Faso
Duurzame biologische bonenteelt, Darkoye Meer, Burkina Faso


WOLDSF Bouw onderwijscomplex in Yatenga, Burkina Faso, 2007-2009
Stichting WOL bouwt in Burkina Faso het Zoodo onderwijscomplex om beroepsonderwijs voor plattelandsjongeren in de regio te ontwikkelen en te voorkomen dat jongeren opnieuw tot analfabetisme vervallen door gebrek aan passend vervolgonderwijs. De experimentele school annex kenniscentrum wordt gebouwd in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga.

De Turingfoundation heeft voor € 150.000,- de helft van de bouw en inrichting van dit onderwijscomplex op zich genomen, niet alleen van de schoolgebouwen voor basiseducatie en voortgezet onderwijs maar ook van de praktijklocalen, mediatheek, computerruimtes, keuken en kantine.

Update 2009: Bouw en inrichting zijn afgerond, inmiddels volgen 200 kinderen onderwijs in het complex. zie ook:
      Nieuwsbrief uit Yatenga mei 2009
      Beroepsonderwijs in Burkina Faso weer een stap dichterbij
      Turing Foundation draagt 150.000 Euro bij aan bouw onderwijscomplex
      Nieuwsbrief uit Yatenga okt 2007
      Grote sponsor voor project van stichting WOL
      WOL: andere projecten
      DSF: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
Voortgang bouw college op onderwijscomplex Zoodo, 2009
Voortgang bouw college op onderwijscomplex Zoodo, 2009


Liliane Fonds Onderwijsprojecten Liliane Fonds 2009
Het Liliane Fonds levert rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. In veel gevallen helpt het Liliane fonds deze kinderen onderwijs te volgen. Wat de Turing Foundation daarbij met name aanspreekt is dat het Liliane Fonds zo kansen biedt aan kinderen die bij geen enkele andere onderwijs-gerichte hulporganisatie terecht kunnen omdat hun behoefte te kleinschalig is: het gaat namelijk meestal om één enkel kind op een plaats waar ondanks de armoede onderwijs wel beschikbaar is, maar waar het kind door zijn handicap geen gebruik van kan maken.

De Turing Foundation schenkt het Liliane Fonds in 2009 net als in 2008 € 150.000,- voor onderwijs-gerelateerde kindhulp.

Update 2010: Het Liliane Fonds heeft met deze bijdrage meer dan 3000 gehandicapte kinderen kunnen helpen in onder andere Kameroen, D.R. Congo, Ivoorkust, Ghana, en Burkina Faso. zie ook:
      Liliane Fonds: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere projecten in focusland Kameroen
Dankzij een prothese kunnen deze kinderen nu gewoon naar school
Dankzij een prothese kunnen deze kinderen nu gewoon naar school


ETC Foundation Technisch Beroepsonderwijs, Nyonko en Fada N'Gourma, Burkina Faso, 2009
Het Technical Training Programme van ETC (Educational Training Consultants) richt zich op human resource development en capacity building in ontwikkelingslanden door het versterken van technisch onderwijs. Het ETC verbetert twee scholen voor technisch beroepsonderwijs in Burkina Faso. Etablissement Gabriel Taborin bevindt zich in Nyonko, een voorstad van hoofdstad Ouagadougou - hier worden onder andere 4 klaslokalen bijgebouwd. Het Centre Formation Professionelle ligt in het stadje Fada N'Gourma in het oosten van het land, waar nog niet veel beroepsonderwijs wordt aangeboden. Hier wordt onder andere de electriciteitsbedrading gerenoveerd. Aan beide scholen wordt bovendien teacher training en management advies geleverd.

De Turing Foundation draagt voor € 50.000,- de helft van de projectkosten.

Update 2009: De klaslokalen zijn gebouwd en de renovaties zijn afgerond. De teacher trainings vinden plaats in 2010. zie ook:
      ETC Foundation: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Technisch Beroepsonderwijs in Nyonko en in Fada N'Gourma, Burkina Faso
Technisch Beroepsonderwijs in Nyonko en in Fada N'Gourma, Burkina Faso