Switch to English

Projecten in Guinée
Op het gebied van onderwijs en duurzaam landgebruik beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger en Sierra Leone.
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

Guinée In de Republiek Guinee wonen ongeveer 10 miljoen mensen. Conakry is de hoofdstad, de grootste stad en het economisch centrum van het land. De officiële taal is Frans. 85% van de bevolking is moslim. Christenen en animisten vormen twee belangrijke minderheidsgroepen.
Vanaf zijn onafhankelijkheid in 1958 tot aan de recente verkiezingen in 2010 is Guinee geregeerd door een aantal alleenheersers, wat eraan heeft bijgedragen dat Guinee nu een van de armste landen ter wereld is. Tegenwoordig zijn mensenrechten nog steeds een heikel punt in het land. Meer info...
Economie: Guinee heeft een BNP per hoofd van de bevolking van slechts $529. (2012). De economie van Guinee bestaat voornamelijk uit landbouw (80% van de werkende bevolking) en de productie van mineralen. Guinee heeft een grote bodemrijkdom. Het is 's werelds op een na grootste producent van bauxiet en er zit veel goud en diamant in de bodem.
Gezondheid: De levensverwachting is 54 jaar. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is 13% (in 1990 was dat nog 24%).
Onderwijs: Met 41% is de alfabetiseringsgraad in Guinee zeer laag. Geletterdheid bij vrouwen wordt geschat op niet meer dan 30%. Hoewel onderwijs acht jaar verplicht is, is de opkomst laag. Veel kinderen gaan helemaal niet naar school. Vooral meisjes worden vaak thuisgehouden, zodat ze hun ouders kunnen helpen in het huishouden of op het land.
Bronnen: UN HDI, IMF, Wikipedia

School-to-School International

ONDERWIJS Teacher training op zes basisscholen, 2017-2018
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een... meer
Aide et Action International

ONDERWIJS Girl-friendly school EAF, 2014-2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinee... meer
UAF

ONDERWIJS Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Zo'n 300 UAF studenten halen hun diploma... meer
Focuslanden: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone
Zie ook andere landen...

Recente geschiedenis van Guinée
    In 1958 wordt Guinee onafhankelijk verklaard van Frankrijk. President Touré stelt meteen een eenpartijdictatuur in met een gesloten, gesocialiseerde economie en geen enkele tolerantie voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting of tegenstand.
    De staat neemt boerderijen en andere industrieën over. Opgelegde prijsafspraken luiden een tijdperk in van zwarthandel en smokkelaars, ook al staat daarop de doodstraf. De partijfunctionarissen van Touré monopoliseren het land sociaal en financieel. De staatspolitie bespioneert iedereen. Veel mensen die worden gearresteerd komen terecht in een erbarmelijk concentratiekamp. Meer dan een miljoen mensen vluchten naar buurlanden om te ontsnappen aan de onderdrukking. Na 26 jaar regeren, sterft Touré onverwacht in 1984. Zijn opvolger, President Lansana Conté, regeert de 24 jaar daarop.
    Na het overlijden van Conté in 2008 grijpt militair Kapitein Moussa Dadis Camara de macht in Guinee. Tijdens een demonstratie tegen zijn junta het jaar daarna gebruiken soldaten zulk buitensporig en dodelijk geweld tegen de demonstranten dat de junta internationaal wordt verworpen. Bij een intern conflict naar aanleiding van het bloedbad raakt Camara ernstig gewond. Tijdens zijn herstel in Marokko in 2010 stemt Camara erin toe Guinee weer onder civiel bewind te stellen. Aan het eind van het jaar worden verkiezingen gehouden die vrij soepel en eerlijk verlopen - de eerste keer sinds Guinee in 1958 onafhankelijk is verklaard - en een hoge opkomst hebben. Alpha Condé, jarenlang politiek actief in de oppositie, wordt president.


Projectdetails

School-to-School International Teacher training op zes basisscholen, Guinée, 2017-2018
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een betrokken gemeenschap voor een betere toekomst voor de kinderen. Om het onderwijs te verbeteren, ontwikkelt School-to-School samen met het miniserie van onderwijs een verbeterd curriculum en instructiemateriaal voor wiskunde in klas 1 en 2 en voor lezen in klas 3 en 4. Tijdens dit proces worden meteen 15 leraren en 6 schooldirecteuren getraind. Na dit jaar wordt het curriculum uitgerold naar de 4 andere scholen waarmee School-to-School werkt en hopelijk via de overheid ook naar vele andere scholen in Guinea.

De Turing Foundation doneert € 17.000 aan het trainingscomponent.

Update maart 2018: In 2017 zijn 50 lesplannen ontwikkeld (tien voor elk leerjaar) die gebruik maken van verantwoorde kindgerichte leertechnieken. Komend jaar worden deze getest.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Teacher training op zes basisscholen, Guinée
Teacher training op zes basisscholen, GuinéeAide et Action International Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinee wil verbeteren.

Ze verbeteren het onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale gemeenschappen in Boké en Kindia door leraren te trainen en de lokale betrokkenheid te vergroten binnen het onderwijssysteem. 120 Leraren leren over betere lesmethodes, maar ook hoe ze zich positiever naar meisjes kunnen opstellen. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voeren vergroot de lokale betrokkenheid bij het onderwijssysteem. Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs omdat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen.

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 150.000 bij aan dit project

Update november 2015: Het project is van start gegaan met het in beeld brengen van de trainingsbehoeftes van leraren, de voorbereiding van trainingsplannen en schoolprojecten, met daarbij een focus op het behoud van kinderen (met name meisjes) op de scholen.

Update maart 2018: Het aantal meisjes dat is ingeschreven op de basisschool is gestegen met 27% ten opzichte van 2015, de schooluitval is verlaagd van 7,5% naar 1,6%.

Zie ook:
      Aide et Action International: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017UAF Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Voor studenten die terecht een beroep doen op het vluchtelingschap als genoemd in artikel 1 van het Vluchtelingen­verdrag van Genève laat de acceptatieprocedure van het UAF toe dat zij met de studie kunnen beginnen zonder op hun verblijfsvergunning te hoeven wachten. Jaarlijks halen zo'n 300 UAF-studenten hun diploma.

De Turing Foundation schonk t/m 2009 in totaal € 150.000,- aan het UAF.

Zie ook: Andere projecten in focusland Liberia

UAF afgestudeerden 2008
UAF afgestudeerden 2008
top