Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Projecten in Sierra Leone


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda

Sierra Leone Op het gebied van onderwijs en duurzaam landgebruik beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone, en Togo.
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

In Sierra Leone wonen ongeveer 6 miljoen mensen. De hoofdstad is Freetown en de officiële landstaal is Engels. De bevolking is overwegend moslim, maar heeft een invloedrijke christelijke minderheidsgroep.
Sierra Leone is herstellende van een verwoestende, elf jaar durende burgeroorlog die eindigde in 2002. Ernest Bai Koroma is in 2007 verkozen tot president. Meer info...
Economie: Sierra Leone behoort tot de armste landen ter wereld: het BNP per hoofd van de bevolking is slechts $486 (2011). Het land is herstellende van een burgeroorlog (1991-2002). Ongeveer tweederde van de bevolking is werkzaam in de zelfvoorzienende landbouwsector, waar de helft van het nationaal inkomen in omgaat. Sierra Leone heeft grote natuurlijke diamant- en metaalafzettingen en heeft de op twee na grootste natuurlijke haven ter wereld. Toch leeft 70% van de bevolking in armoede.
Gezondheid: De levensverwachting bij geboorte is slechts 48 jaar. Het kindsterftecijfer zit bij de hoogste ter wereld. Er breken regelmatig ziekte-epidemieën uit in het land zoals gele koorts, cholera, Lassakoorts en hersenvliesontsteking. Ruim 7% van de bevolking lijdt aan ernstige posttraumatische stress als gevolg van de oorlog.
Onderwijs: Slechts 42% van de volwassen bevolking van lezen en schrijven. Kinderen zijn verplicht tenminste negen jaar onderwijs te volgen, maar handhaving van die wet is onmogelijk vanwege het tekort aan scholen en leraren. Deels zijn die tekorten te wijten aan de burgeroorlog (1991-2002). In die periode zijn bijna 1300 scholen verwoest. Aan het eind van de burgeroorlog ging nog maar ongeveer een derde van de leerplichtige kinderen naar school. Sindsdien zijn de inschrijvingen voor het basisonderwijs verdubbeld en zijn veel scholen weer opgebouwd. Daarnaast zijn door het hele land lerarenopleidingen opgezet.
Natuur: De bodem in Sierra Leone is op veel plaatsen aangetast als gevolg van niet-duurzame landbouw, slecht bodem- en watermanagement, ontbossing, brandhoutconsumptie en (in mindere mate) overbegrazing en verstedelijking. Ontbossing (ten behoeve van zowel de commerciële houtmarkt als landbouw) is een zorgwekkend probleem. Mijnbouw en het platbranden van stukken bos voor landbouw en veehouderij heeft geresulteerd in een dramatische afname van bebost land in Sierra Leone sinds de jaren tachtig. Illegale visserij heeft in de afgelopen jaren bovendien geleid tot aanzienlijk uitgeputte visbestanden. Die laatste ontwikkeling is vooral zorgelijk omdat voor veel gemeenschappen visserij de enige inkomsten- en overlevingsbron is.
Projecten in Sierra Leone
Action on Poverty
Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, 2016-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf... meer

Tools To Work
Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, 2016-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en startende... meer

Tools for Self Reliance
Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, 2016-2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door... meer

Christian Aid DRC
Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, 2016-2018
Chistian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties... meer

Action Aid Sierra Leone
Enhancing Quality Education in three rural primary schools, Kono district, 2014-2016
Action Aid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die onder andere toegang tot en... meer

Street Child
Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, 2014-2016
Door 100 leraren te trainen in 30 gemeenschappen in de noordelijkste provincie Tambakha, en samen met de bevolking... meer

Plan Nederland
Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, 2013-2015
Middels trainingen voor 50 leraren, 75 overheidsmedewerkers en het schoolmanagement, en de bouw van een school in Kailahun... meer

Zie ook: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, mali, Niger, Sierra Leone, Togo, andere landen...

Recente geschiedenis van Sierra Leone
    Sierra Leone wordt in 1961 onafhankelijk verklaard van Engeland. Het land gedijt een tijd op diamant- en metaalwinning, maar in de jaren zeventig en tachtig loopt de economische groei terug, omdat het slechter gaat in de mijnbouwsector en vanwege de groeiende corruptie van overheidsfunctionarissen. Corruptie viert hoogtij onder het bewind van President Momoh die in 1985 wordt gekozen - de enige kandidaat in een eenpartijstelsel. Een opstand tegen zijn regering luidt het begin in van een uiterst gewelddadige, elf jaar durende burgeroorlog. De wapens die de gruwelijke oorlog mogelijk maken, worden gefinancierd met bloeddiamanten. 50.000 mensen vinden de dood en twee miljoen worden als vluchteling opgevangen in buurlanden. Het merendeel van de infrastructuur en economie wordt ook verwoest.
    In 2002 draagt een VN vredesmissie bij aan het einde van de gewelddadigheden en sindsdien krabbelt Sierra Leone op, zij het met massale internationale hulp. In 2007 wordt Ernest Bai Koroma verkozen tot president na een nek-aan-nekrace met de zittende vicepresident Berewa.


Projectdetails

Action on Poverty Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone, 2016-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities (MAPCO) om 240 jongeren een vaktraining te geven. MAPCO rust lokale ambachtslieden uit met materiaal en gereedschap om hun vak aan gemiddeld 10 jongeren door te geven. Getrainde leden van 'Communitye Based Organisations' (CBO's) geven de jongeren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven toegang tot krediet via de fondsen die de CBO's in beheer hebben. Dit vergroot de kans op een duurzaam bestaan.

De Turing Foundation doneert € 96.000 aan dit project, geoormerkt voor de vaktrainingen, waarvan € 50.000 in 2017. zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone
Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone


Tools To Work Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone, 2016-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Hierdoor leren jong volwassenen een praktijkgericht vak om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Drie beroepsonderwijsinstellingen in Sierra Leone krijgen ieder een container met gevraagde naaimachines, computers, gereedschap, printers en machines. Daarnaast worden 16 vakdocenten opgeleid hoe ze naaimachines kunnen repareren en onderhouden. Deze kennisoverdracht draagt bij aan de duurzaamheid van het initiatief.

De Turing Foundation doneert € 37.000 aan dit project, waarvan € 8.000 in 2017. zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone
Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone


Tools for Self Reliance Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, Sierra Leone, 2016-2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door jonge mensen na een vak training een starters-kit met opgeknapte gereedschappen aan te bieden.

De organisatie werkt in Sierra Leone al lange tijd samen met de lokale organisatie Craftshare die een eigen vocational training centrum heeft. In Bo City, Sierra Leone krijgen 150 jongeren een eenjarige beroepstraining in een van acht geselecteerde beroepen. Na de vaktraining ontvangen alle alumni een starters-kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun vakgebied.

De Turing Foundation doneert € 19.500 (85% van de begroting) om dit project mogelijk te maken (€ 10.000 in 2017). zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten
Tailoring Trainees, Sierra Leone
Tailoring Trainees, Sierra Leone


Christian Aid DRC Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Chistian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties zoals de nationale NGO Network Movement for Justice and Development (NMJD). De organisaties hebben een vergelijkbare insteek: mensen in staat stellen hun situatie te verbeteren

Dit project zorgt dat 250 jong volwassenen in het Kono district een vaktraining krijgen. Zij krijgen een opleidingsplek naar keuze bij bestaande werkplaatsen in Gbense, Fiama en Tankoro. De vaklieden worden getraind in hun opleidingstechnieken. Door dit project kunnen meer jongeren een duurzaam werkleven opbouwen en hebben ze een alternatief voor het onzekere en slechte werk in de mijnen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 25.000 in 2017). zie ook:
      Christian Aid DRC: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018


Action Aid Sierra Leone Enhancing Quality Education in three rural primary schools, Kono district, Sierra Leone, 2014-2016
Action Aid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die onder andere toegang tot en kwaliteit van onderwijs wil vergroten omdat ze dit als een basisrecht zien. Ze zijn werkzaam in 45 landen waaronder Sierra Leone.

In Sierra Leone verbetert Action Aid voor 850 leerlingen op drie basisscholen de kwaliteit van onderwijs door leraren te trainen in betere lestechnieken met beter lesmateriaal. Ook het schoolmanagement verbetert door training en door hun positie naar onderwijsinstanties te versterken. Gezien de achtergestelde en vaak onveilige situatie voor meisjes in en rond school wordt hier aan gewerkt middels meer bewustwording via radioshows en specifieke workshops en door het oprichten van meidenclubs.

De Turing Foundation draagt € 95.000 bij om dit project mogelijk te maken (waarvan € 20.000 in 2016)

Update november 2017: De Turing Foundation heeft dit project gesteund van 2015 tot 2017. Er werden 14 niet-opgeleide docenten geselecteerd voor het ´distant education programme´ om betere lestechnieken aan te leren voor hun 850 leerlingen. Zij zitten nu in het laatste jaar. Drie schoolbibliotheken zijn opgezet waar zo´n 600 leerlingen gebruik van maken. Dankzij de meidenclubs zijn 10 leerlingen die waren uitgevallen weer naar school teruggekeerd. Het school management is nu meer betrokken waardoor leerkrachten actiever zijn met huiswerk en toetsing, wat ten goede komt aan leerresultaten. Deze resultaten zijn dan ook erg goed; van 42 basisexamen-leerlingen slaagde er slechts een niet. Door onrust in het land en de uitbraak van Ebola liep het project aanvankelijk vertraging op, maar dit is later weer ingehaald. zie ook: Andere teacher training projecten
Girls in front of the new Junior Secondary School, constructed with the support of ActionAid. Kono District, Sierra Leone
Girls in front of the new Junior Secondary School, constructed with the support of ActionAid. Kono District, Sierra Leone


Street Child Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone, 2014-2016
Street Child zet zich in om de meest kwetsbare kinderen in Sierra Leone goed onderwijs te laten volgen en bereikt inmiddels 20.000 kinderen op 30 projectlocaties verspreid door het hele land. Door 100 leraren te trainen en 20 simpele onderwijsstructuren samen met de bevolking neer te zetten in 60 gemeenschappen in de noordelijkste provincie Tambakha, krijgen 4.000 kinderen toegang tot goed onderwijs. Het trainee-/opleidingstraject voor leraren duurt 3 jaar, met een overheidskwalificatie als afsluiting.

De Turing Foundation draagt € 90.000 bij (25% van het totaalbegroting) aan dit project.

Update oktober 2014: In verband met de uitbraak van het Ebolavirus is dit project tijdelijk stil komen te liggen.

Update juni 2015: De regio waar Street Child haar project uitvoert is gelukkig niet hard getroffen door de ebola uitbraak, waardoor een aantal geplande projectactiviteiten volledig konden worden uitgevoerd. Zo zijn de gemeenschapsschooltjes gerenoveerd of herbouwd en de inkomstengenererende activiteiten opgestart. Wel hebben de opleidingsactiviteiten van 100 leraren op het Teacher Training Colleges 9 maanden stil gelegen - dit onderdeel zal naar verwachting een half jaar vertraging oplopen. zie ook: Andere teacher training projecten
Lerarenopleidingen  Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone
Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone


Plan Nederland Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone, 2013-2015
In Sierra Leone is het aantal kinderen dat onderwijs volgt bijzonder laag, vooral meisjes gaan nauwelijks naar school. Door dit onderwijsproject van Plan Nederland krijgen 1.500 kinderen toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een participatiegraad van meisjes van 50%. Het project bestaat uit de bouw van een school in Kailahun en trainingen voor 50 leraren, 75 overheidsmedewerkers en het schoolmanagement. Daarnaast worden oudercomité’s opgericht en wordt gewerkt aan de lokale bewustwording van het belang van scholing van kinderen in het algemeen en van meisjes in het bijzonder.

De Turing Foundation doneert € 145.000 (waarvan € 45.000 in 2015) als bijdrage voor de toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor 1.500 kinderen.

Update september 2014: Kailahun is een van de eerste regio's waar het Ebola virus om zich heen greep. Tot die tijd liep het project over het algemeen volgens plan, maar tot de Ebola crisis achter de rug is heeft Plan Nederland de activiteiten in de regio gestaakt en staf uit de regio teruggetrokken.

Update oktober 2015: De bouwactiviteiten van de school en lerarenwoning zijn gerealiseerd. De eerste helft van het schoolmeubilair is geleverd, maar als gevolg van een vervoersverbod ten tijden van de ebola uitbraak is de levering van het rest van het schoolmeubilair uitgesteld naar eind 2015. De teacher trainingsactiviteiten zijn weer opgepakt. Er zijn bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd in Jaluahun om kinderen, met name meisjes, weer terug op school te krijgen na de ebola uitbraak. Er is een schooljeugdclub gevormd die bewustwording zal creëren in de dorpen om meer meisjes naar school te krijgen. zie ook:
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone
Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone