Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Leprabestrijding


De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte.

Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uitsluitend de allerarmsten treft (zo zeer dat men zich in rijkere landen soms niet bewust is dat de ziekte nog bestaat). Slachtoffers overlijden zelden maar raken vaak handen, voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. De uitdaging is vooral om de ziekte tijdig te herkennen, en te behandelen voordat permanente zenuwbeschadigingen optreden.

De Turing Foundation concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnose en behandeling van Lepra. Voor het indienen van aanvragen verwijzen wij u naar onze aanvraagprocedures.

Meest recente projecten:
Dr. L. Adams / National Hansen's Disease Programs: Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2015-2018
April 2017
Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2017-2018
De onlangs ontwikkelde moleculaire... meer

Lepra bacterie in de milt
Januari 2017
Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2016-2017
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen... meer

Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019
Januari 2017
Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2017-2019
Het tijdig herkennen en behandelen van lepra... meer

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Januari 2017
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2017-2019
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is... meer

Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states
Januari 2017
Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states, 2017
Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische... meer

Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics
Januari 2017
Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics, 2017
Lepra wordt meestal pas laat ontdekt. De diagnostiek berust voornamelijk op de aanwezigheid van... meer

Afname van monsters voor IDEAL biobank
Januari 2017
INDIGO, field evaluation of novel immunodiagnostic tools for early detection of leprosy in a BCG vaccination field trial amongst contacts of leprosy patients, 2017-2018
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic... meer

IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy, 2015-2017
Januari 2017
IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy, 2017
Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet in... meer

Wetenschappelijk onderzoek:
National Hansen's Disease ProgramsLeprosy Research InitiativeLSU Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2017-2018
De onlangs ontwikkelde moleculaire levensvatbaarheidstest blijkt snel en accuraat de levensvatbaarheid van de leprabacterie in proefdierweefsel te kunnen vaststellen. In dit onderzoek van Dr. L. Adams (LSU) via National Hansen's Disease Programs worden de technische beperkingen van de test met behulp van diermodellen gedefinieerd. Op basis daarvan wordt een gestandaardiseerd protocol en rapportageformulier ontwikkeld en worden nieuwe preventieve behandelingen onderzocht, met als uiteindelijk doel om de test bruikbaar te maken voor de kliniek.

De Turing Foundation draagt € 159.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 53.000 in 2017). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij. zie ook:
      National Hansen's Disease Programs: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
Dr. L. Adams / National Hansen's Disease Programs: Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2015-2018
Dr. L. Adams / National Hansen's Disease Programs: Translation of Mycobacterium Leprae molecular viability assays (MVA) to the clinical setting and application of MVA to a chemoprophylaxis-of-contacts-model, 2015-2018


Leprastichting Bijdrage aan de wetenschapstak van de Leprastichting, 2016-2017
De Turing Foundation co-financiert al vele jaren leprabestrijdingprojecten met de Nederlandse Leprastichting. Alleen al in 2016 droeg de Turing Foundation ruim € 436.989 bij aan projecten zoals TENLEP (Research on treatment of early neuropathy in leprosy), Erasmus/LUMC (INDIGO field evaluation of novel immunodiagnostic tools for early detection of leprosy), NHDP (Translation of M Leprae molecular viability assays to the clinical setting, and application to a chemoprophylaxis-of-contacts-model), LSHTM (Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum), SIHR (Identification of leprosy associated immune signatures as early signals for leprosy reactions), PUCPR (Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states), NHDP (Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics), IDRI (Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy), en het Leonard Wood Memorial Research Center (Research into macro- and micro-epidemiology of leprosy).

Over dat jaar doneert de Turing Foundation daarom €21.849 direct aan de Nederlandse Leprastichting ter dekking van hun overheadkosten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Lepra bacterie in de milt
Lepra bacterie in de milt


Schieffelin Institute of HealthLeprastichting Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2017-2019
Het tijdig herkennen en behandelen van lepra reacties draagt bij aan het voorkomen van zenuwschade en verminkingen. Het Schieffelin Institute of Health (SIHR) ontwikkelt een laboratoriumtest voor de vroege diagnose van type I en type II lepra reacties. Op basis van genetisch materiaal uit bloed en huidbiopten van leprapatiŽnten wordt bepaald welke genen verschillen in functie tussen patiŽnten met lepra reacties en patiŽnten zonder reacties, en welke gen-expressie patronen mogelijk een rol spelen in het uitlokken van lepra reacties in de huid en het zenuwstel. Deze genen, en de eiwitten waarvoor ze coderen, worden gebruikt bij de ontwikkeling van de laboratorium test. Daarnaast zal het niveau van cytokinen, chemokinen, groeifactoren en antimicrobiŽle peptiden in het bloed worden geschat, en worden onderzocht of daar diagnostische conclusies uit kunnen worden getrokken.

De Turing Foundation draagt € 73.838 bij aan dit onderzoek (waarvan € 21.062 in 2017). zie ook: Leprastichting: andere projecten
Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019
Identification of leprosy associated immune signatures that aid as early signals for determination of type I and type II reactions in leprosy, Karigiri, India, 2016-2019


London School of Hygiene and Tropical MedicineLeprastichting Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2017-2019
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 104,331 in 2017). zie ook: Leprastichting: andere projecten
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum


PUCPR Brazil PontifŪcia Universidade Catůlica do ParanaLeprastichting Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states, 2017
Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische risicofactoren van de gastheer. Voor het ontrafelen van de erfelijke eigenschappen van leprapatiŽnten zijn moleculaire studies uitgevoerd. Met succes zijn een aantal kandidaat-genen geÔdentificeerd die geassocieerd zijn met gevoeligheid voor lepra en het ontwikkelen van lepra reacties. Echter, geen van deze studies heeft aangetoond welke genen de vatbaarheid voor lepra veroorzaken en welke genen lepra reacties veroorzaken.

De Turing Foundation draagt € 21.334 bij aan dit project van het PUCPR, dat zes genen in kaart zal brengen die consistent geassocieerd zijn met gevoeligheid voor lepra en lepra reacties. Zij verwachten zeldzame en/of nieuwe varianten te beschrijven die meer inzicht zullen geven in gevoeligheid voor lepra. Bovendien zullen zij de invloed van deze varianten op de vroege opsporing van leprapatiŽnten analyseren. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states
Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states


National Hansen's Disease ProgramsLeprastichting Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics, 2017
Lepra wordt meestal pas laat ontdekt. De diagnostiek berust voornamelijk op de aanwezigheid van klinische symptomen (gevoelsverlies door zenuwschade) en het aantonen van de bacterie in een preparaat van huidvocht of huidbiopt (skinsmear).

Lepra bezit virulentie factoren die in combinatie met andere moleculen (zogenaamde Pathogen Associated Molecular Patterns of PAMPs), een karakteristiek gen-expressie patroon uitlokken - een zogenaamd transcriptioneel profiel. Dat profiel bepaalt de uitkomst van een infectie in verschillende gastheren; ziekte of klaring van de bacterie.

Om te ontdekken waarom sommige mensen weerstand bieden aan de bacterie terwijl anderen de ziekte ontwikkelen, onderzoekt het NHDP (National Hansen's Disease Programs) gordeldieren, die op een vergelijkbare manier reageren op de leprabacterie als mensen. Transciptionele profielen zullen worden vergeleken op verschillende tijdstippen na infectie, om genen te identificeren die verschillen in expressie tussen resistente en vatbare gastheren. Zo kunnen wellicht karakteristieke "handtekeningen" in de genen worden onthuld, die voorspellend zijn voor de reactie van de dieren op de leprabacterie. Deze handtekeningen hebben een groot potentieel voor de vroege opsporing van lepra bij mensen.

De Turing Foundation draagt € 55.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2017). zie ook:
      National Hansen's Disease Programs: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics
Biomarkers for early detection of leprosy using comparative transcriptomics


IDEALLUMCErasmus Universiteit Rotterdam INDIGO, field evaluation of novel immunodiagnostic tools for early detection of leprosy in a BCG vaccination field trial amongst contacts of leprosy patients, 2017-2018
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) ontwikkelt een nieuwe generatie testen om leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. Sinds 2013 verzamelt IDEAL bloedmonsters van leprapatienten en hun huishoudcontacten in een zogenaamde 'biobank' voor analyse van de besmetting en transmissie van de leprabacterie. Het doel van het project is om van in totaal ruim 6.000 individuen bloedmonsters te onderzoeken, en op basis daarvan een 'biomarker profiel' vast te stellen waarmee een effectieve diagnostische test kan worden ontwikkeld.

De Turing Foundation heeft in de afgelopen jaren al circa € 950.000 bijgedragen aan het IDEAL onderzoek, en zal in de periode 2015-2018 nog eens ruim € 747.000 bijdragen (waarvan € 187.000 in 2016).

Update april 2016: Dit onderzoek wordt sinds 2015 voortgezet onder de nieuwe naam INDIGO en gecombineerd met het vervolg van het eerder door de Turing Foundation ondersteunde onderzoeksproject MALTALEP. In 2015 is de intake van patiŽnten en contacten in de BCG trial voortgezet en gestart met de analyse van de bloed samples. De intake zal naar verwachting eind 2016 worden afgerond; de follow-up en de data-analyse zal nog minimaal 2 jaar in beslag nemen. zie ook:
      IDEAL: andere projecten
      LUMC: andere projecten
      Erasmus Universiteit Rotterdam: andere projecten
Afname van monsters voor IDEAL biobank
Afname van monsters voor IDEAL biobank


Infectious Disease Research InstituteLeprosy Research Initiative IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy, 2017
Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet in Cebu City op de Filipijnen onderzoek naar de verbetering van de vroege diagnose van leprapatienten. Onlangs is een eenvoudig toepasbare test ontwikkeld waarmee lepra in bloed en/of serum kan worden aangetoond en waarmee patiŽnten sneller kunnen worden opgespoord. De bloedmonsters van deze patiŽnten worden onderzocht en in combinatie met de resultaten van de klinische onderzoeken gebruikt als benchmark voor de diagnose en het behandelingstraject.

De Turing Foundation draagt in de periode € 140.000 bij aan dit onderzoek (waarvan ruim €51.000 in 2017). De Leprosy Research Initiative (LRI) draagt eenzelfde bedrag bij.

Update april 2016: Het project is vorig jaar van start gegaan met het rekruteren van patiŽnten en hun contacten. Bij deze proefpersonen heeft bloedafname door middel van een vingerprik plaatsgevonden. De betrokkenen reageerden positief op de behandeling, die gemakkelijk geÔntegreerd kan worden in het standaard lepra surveillance programma. zie ook: Leprosy Research Initiative: andere projecten
IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy, 2015-2017
IDRI: Integration of rapid diagnostic tests to facilitate earlier diagnosis and simplified case management of Leprosy, 2015-2017


TENLEP research consortium Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2016-2017
Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) is een groot internationaal initiatief waarbij 14 onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstituten over de hele wereld betrokken zijn vanuit hun deskundigheid op het gebied van lepra-gerelateerde zenuwontsteking.

TENLEP Trial onderzoekt lepra-gerelateerde zenuwbeschadigingen. De centrale vragen zijn:
    1. Hoe effectief is behandeling van sub-klinische zenuwbeschadiging in het verminderen van het percentage patiŽnten met blijvende zenuwfunctieschade?
    2. Wat is de optimale behandeling voor patiŽnten met klinische zenuwfunctieschade?
Een gerandomiseerd dubbel-blind onderzoeksontwerp wordt gebruikt om deze vragen te beantwoorden middels twee geÔntegreerde trials. In deze trials zal een corticosteroÔdenbehandeling van subklinische zenuwbeschadiging worden getest (duur 16 weken en 6 maanden). Afhankelijk van het type zenuwschade zullen patienten deelnemen aan een van beide trials. Zij worden vervolgens gerandomiseerd om behandeling of placebo te ontvangen. Het effect van de behandeling zal worden gemeten na 6, 12, en 18 maanden na het begin van de leprabehandeling. Diverse geavanceerde elektronische meetinstrumenten, waaronder zenuwgeleiding en temperatuurzin, zullen worden ingezet om het effect van de behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Tevens wordt het effect gemeten met een activiteitenschaal. Vergelijking van de resultaten in de behandelings- en placebogroepen zullen uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie is voor deze patiŽnten om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken. Het onderzoek zal plaatsvinden in Nederland, Engeland, en de grote lepra-endemische landen (IndonesiŽ, India, Filippijnen, Bangladesh, BraziliŽ en EthiopiŽ).

De Turing Foundation draagt € 742.847,- bij voor het onderzoek, ca. 50% van het totale onderzoeksbudget.

Scanning Electron Microscopy van M. leprae
Scanning Electron Microscopy van M. leprae


Leonard Wood Memorial Research CenterLeprastichting Research into macro- and micro-epidemiology of leprosy 2016
Het Leonard Wood Memorial Research Center, in Cebu, Filippijnen doet onderzoek naar transmissiepatronen van lepra. De overdracht van lepra lijkt in veel gebieden door te gaan, ondanks de jarenlange goede dekking van lepra patiŽnten met MDT (Multi drug treatment). De onderzoekshypothese is dat er een effectievere leprabestrijding ontwikkeld kan worden door middel van een beter begrip van transmissiepatronen binnen de gemeenschap en de identificatie van personen met een hoog risico op het ontwikkelen van lepra. Alleen dan kunnen interventies zoals chemoprofylaxe en / of immunoprofylaxe goed worden gericht en daardoor kosten-effectief zijn.

Het onderzoek brengt alle ontdekte lepragevallen in Cebu van de afgelopen tien jaar ruimtelijk en in tijd in kaart. Nieuwe lepragevallen worden toegevoegd aan de database (macro-epidemiologie). De database wordt bovendien uitgebreid met de M.leprae stamtypering binnen clusters van nieuwe gevallen (micro-epidemiologie) om tot een beter begrip te komen van de transmissiepatronen van de ziekte, de risicofactoren en de virulentiepatronen van de M.leprae stammen. Men heeft nog niet eerder op deze manier lepragevallen in kaart gebracht ťn stammen getypeerd om transmissiepatronen te identificeren in een goed afgebakend geografisch gebied.

De Turing Foundation droeg al eerder € 118.500 bij aan dit meerjaren onderzoek, en steunt het vervolgondersoek van 2014 t/m 2016 met een bijdrage van € 132.000 (waarvan ongeveer € 45,000 in 2016).

Update januari 2014: De kwaliteit van de retrospectief verzamelde data van leprapatienten (1999-2010) is niet van voldoende kwaliteit om definitief conclusies te kunnen trekken. Het LWM zal daarom de al verzamelde prospectieve data uit de periode 2011-2013 uitbreiden door drie jaar langer lepragevallen in kaart te brengen. Het LWM hoopt daarmee de bevindingen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen en zo aan de doelstellingen van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel te kunnen voldoen.

Update april 2016: De basis van het onderzoek wordt gevormd door een database met het DNA van de in totaal 5.040 geÔdentificeerde lepragevallen in Cebu in de periode 1999-2016. De studie laat een kleine daling in het aantal nieuwe leprapatiŽnten op Cebu zien, behalve bij kinderen onder de 15 jaar. In deze groep is het aantal nieuwe patiŽnten en de gemiddelde leeftijd hetzelfde gebleven. Ook zijn er meer patiŽnten met een ernstige vorm van lepra gevonden. Er bestaat dus nog altijd een groot infectiereservoir. De onderzoekers zijn van mening dat naast de campagnes die er op zijn gericht om nieuwe lepra patiŽnten op te sporen, een nieuwe aanpak nodig is om de verspreiding van lepra te doorbreken. Daarbij kan gedacht worden aan directe benadering van de hoge risico groepen, zoals de familieleden van nieuw gediagnosticeerde leprapatiŽnten. zie ook:
      Leonard Wood Memorial Research Center: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
Huid besmet met lepra
Huid besmet met lepra


LUMCLeprastichting Research naar immunopathologie van lepra, 2e fase, 2015
De leprabacterie (M.leprae) heeft een hoge affiniteit voor Schwann cellen - cellen die een beschermende laag vormen om perifere zenuwen. Een team van het Leiden University Medical Centre onderzoekt de processen die kunnen leiden tot schade aan Schwann cellen en zenuwen - en de daarmee samenhangende levenslange handicaps.

Sinds enige tijd is er een effectieve behandeling van de lepra-infectie mogelijk met een cocktail van antibiotica. Bij sommigen veroorzaakt deze behandeling echter "sterke immuunreacties", waardoor alsnog onherstelbare zenuwschade optreedt. Aangenomen wordt dat een leprabacterie in een Schwann cel soms wordt vernietigd, en dat de Schwann cel vervolgens beschadigd of gedood kan worden door afweercellen (T cellen) die reageren op kleine restjes (peptiden) van de leprabacterie. Dit zou ťťn van de mechanismen kunnen zijn die betrokken zijn bij het veroorzaken van zenuwschade als gevolg van lepra. De LUMC-onderzoekers menen - op basis van modellen uit eerder onderzoek op muizen - dat bepaalde soorten T cellen een belangrijke schakel in het proces vormen, maar de precieze aard en werking zijn nog onvoldoende bekend.

Er zal nu worden onderzocht welke afweercellen (en welke producten die zij maken, zoals signaalstoffen zoals cytokines) een rol spelen bij het beschadigen van Schwann cellen en zenuwen bij lepra. De onderzoekers menen dat een dysregulatie van de immuun respons tegen M.leprae verantwoordelijk is voor de ongecontroleerde ontstekings / afweer reactie die karakteristiek is voor lepra; en dat het ontrafelen van de hierbij betrokken mechanismen zal leiden tot het identificeren en ontwikkelen van nieuwe middelen om lepra reacties te behandelen of zelfs te voorkomen. Een beter begrip van de mechanismen van de bij lepra reacties zo vaak veroorzaakte zenuwschade en de daarvoor verantwoordelijke afweercellen en -stoffen is ook van groot belang bij het identificeren van biomarkers ten behoeve van vroege diagnose of voorspelling van lepra reacties, en voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en betere preventie van lepra reacties.

Het onderzoek richt zich daarmee op het ontrafelen van deze immuno-pathologische mechanismen, in de hoop dat de resultaten kunnen worden gebruikt om nieuwe strategiŽn te ontwikkelen voor het voorspellen, opsporen en voorkomen van zenuwschade bij lepra.

De Turing Foundation draagt tot 2015 € 487.500,- bij aan dit onderzoek (de eerste fase van dit onderzoek meegerekend).

Update 2015: De onderzoeksgroep heeft een aantal nieuwe gastheer-eiwitten gevonden die een belangrijke rol blijken te spelen bij de afweer tegen mycobacteriŽn. De mogelijkheid om de activiteit van deze eiwitten te moduleren betekent dat therapieŽn kunnen worden ontwikkeld om de doding van bacteriŽn te bevorderen. Deze zogenaamde "host-directed therapy" kan in combinatie worden gebruikt met huidige antibiotica en heeft een aanvullende werking. De toepassing zal waarschijnlijk zelfs effectief zijn bij resistente bacteriŽn.

Update april 2016: Het onderzoek is in 2015 afgerond en heeft geleid tot een beter begrip van de wijze van ontstaan en ontwikkeling van lepra en van leprareacties die leiden tot zenuwschade. Het streven is om in de toekomst strategieŽn te ontwikkelen die (zenuwschade bij) lepra zullen kunnen voorspellen, vroeg helpen opsporen en effectief behandelen. zie ook:
      LUMC: andere projecten
      Leprastichting: andere projecten
Research naar immunopathologie van lepra
Research naar immunopathologie van lepra


Nederlands Kanker InstituutLeprastichting Research into how mycobacteria lyse the phagosomal membrane 2015
De Tumor Biology Department van het Nederlands Kanker Instituut verricht fundamenteel onderzoek naar het BCG vaccin. Dit vaccin wordt gebruikt om Tuberculose te voorkomen, maar heeft ook een gunstig effect op het voorkomen van Lepra.

Uit een vorig onderzoek van het NKI bleek een belangrijk verschil tussen ziekte verwekkende bacteriŽn en niet-ziekte verwekkende bacteriŽn. Het verschil is de lokalisatie in de gastheer cel. De ziekmakende stammen zoals M. leprae maar ook andere mycobacteriŽn bevinden zich los in een cel en kunnen meer eiwitten tegenkomen die antigenen (kleine delen van de bacterie) kunnen vasthouden en presenteren aan het immuun system. De stam die momenteel gebruikt wordt om infecties met mycobacteriŽn te voorkomen (vaccine stam BCG) is uiteraard niet-ziekte verwekkend. Deze stam bevindt zich in een compartiment van de cel waar een vliesje (membraan) de bacterie omsluit. Door van deze eigenschappen gebruik te maken willen de onderzoekers het vaccin verbeteren. Hiervoor is inzicht nodig in welke factoren van zowel de bacterie als de gastheer betrokken zijn bij dit proces.

De Turing Foundation draagt € 260.000 aan dit meerjaren onderzoek.

Update april 2014: In 2013 lag de nadruk binnen het onderzoek op het bestuderen van het secretie systeem: een pomp/transportmechanisme dat bepalend is voor de lokalisatie van de mycobacteriŽn. Belangrijk nieuws is dat een van de vaccine kandidaten (een BCG met het porie-vormend eiwit LLO) in allerlei testen veilig is bevonden en een betere immune response geeft, zodat gestart kan worden met de toepassingen van het recombinant BCG op leprapatiŽnten. De eerste testen zullen worden uitgevoerd op armadillos (gordeldieren waarbij lepra in de natuur voorkomt en waarin men dus de eerste proeven van veiligheid en effectiviteit van een nieuw vaccin kan testen).

Update 2015: Het project heeft in 2014 vertraging opgelopen vanwege de relocatie van het onderzoek naar de Universiteit Maastricht en het opzetten van een nieuw laboratorium aldaar. Het project wordt daarom met een jaar verlengd en in 2015 afgerond. zie ook: Leprastichting: andere projecten
Mycobacterium Tuberculosis
Mycobacterium Tuberculosis
meer toekenningen leprabestrijding...

Lepra bacterie in de milt
Research naar immunopathologie van lepra 2010-2011
mycobacterium leprae
Research on impact of preventive interventions on the transmission of M. Leprae, 2010
Arbeiders krijgen training in het herkennen en voorkomen van lepra (Cambodja 2009)
Veldprojecten Leprabestrijding, Cambodja 2009
Veldbezoek Leprabestrijding in Luang Namtha, Laos
Veldprojecten Leprabestrijding, Laos 2009
Milou Halbesma overhandigt €1.000.000,- aan Kommer Braber, directeur van de Leprastichting
€1.000.000 voor de Leprastichting, 2007Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda