Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Natuurbescherming


De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. Dit betekent enerzijds de bescherming van de biodiversiteit in belangrijke habitats. Anderzijds vraagt dit om een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften voorziet als in die van toekomstige generaties. De bescherming en het duurzaam gebruik van natuur en haar (bio)diversiteit staat centraal in de initiatieven die wij ondersteunen.

De Turing Foundation beperkt zich daarbij tot de volgende twee werkterreinen: Voor het indienen van aanvragen op deze werkterreinen verwijzen wij u naar onze aanvraagprocedures.

Meest recente projecten:
Duurzame visserij, Madagascar
Oktober 2017
beschermde zeegebieden realiseren met lokale gemeenschappen , Madagascar, 2018-2019
Blue Ventures onderzoekt met lokale gemeenschappen hoe de biodiversiteit in de zee beschermd kan... meer

Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, Mali
Oktober 2017
Regreening projects, Mopti to Segou, Mali, 2017-2018
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de... meer

Fish drying in the sun where there are no buyers and no storage facilities. This often leads to high post-harvest losses and low prices.
Juli 2017
Protecting marine resources by scaling up sustainable businesses, Noord Kenia, 2017-2021
De Amerikaanse natuurorganisatie The Nature Conservancy werkt in Noord Kenia samen met de... meer

Illegale houtkap in de Equateur provincie, D.R. Congo
Juli 2017
Community forestry in de Equateur provincie, D.R. Congo, 2017-2018
Greenpeace is een internationale campagneorganisatie en zet zich met hart en ziel in voor sterke bossen. Het doel... meer

Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen
Juli 2017
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen, 2017-2019
LiveBuild is in 2007 opgericht en de organisatie werkt al jaren aan duurzame ontwikkeling met lokale... meer

Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Juli 2017
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2017-2018
Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De... meer


Duurzaam landgebruik

Tree Aid Regreening projects, Mopti to Segou, Mali, 2017-2018
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. Samen met lokale natuurorganisaties, zoals Malian Association for the Conservation of Wildlife & the Environment (AMCFE), wil Tree Aid in Mali via deelprojecten een 400 km lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelproject betreft bijna 1.000 boeren in 15 dorpen in de gemeentes Samine en Sakoiba. Boeren leren hun land beter te beheren waardoor de boomdichtheid per ha vergroot en de landbouwproductiviteit en bodemkwaliteit verbetert.

De Turing Foundation draagt € 125.000 bij aan deze volgende fase van de groene corridor in Mali (waarvan € 40.000 in 2017). zie ook:
      Andere projecten in focusland mali
      Andere regreening projecten
Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, Mali
Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, Mali


Greenpeace Community forestry in de Equateur provincie, D.R. Congo, 2017-2018
Greenpeace is een internationale campagneorganisatie en zet zich met hart en ziel in voor sterke bossen. Het doel voor 2020 is dat de ontbossing wereldwijd is gestopt dus geen verdere afname van onze belangrijke oerbossen in de Amazone, Zuidoost-Azië en het Congobekken.

Voor duurzaam beheer van de Congolese bossen door de overheid is een beter alternatief nodig voor de dreigende industriële houtkap en grootschalige landbouwplantages. Greenpeace ziet in community forestry een duurzaam en haalbaar alternatief voor de D.R. Congo en helpt de aankomende jaren een aantal gemeenschappen om een Community Forestry concessie te verkrijgen. Dit zal het pad voor andere gemeenschappen effenen en het draagvlak bij overheid en donors vergroten om community forestry op te schalen.

De Turing Foundation doneert € 110.000 aan dit zogenoemde ‘Solutions’ project binnen het bossenprogramma van het Congobekken (waarvan € 40.000 in 2017). zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
Illegale houtkap in de Equateur provincie, D.R. Congo
Illegale houtkap in de Equateur provincie, D.R. Congo


Live Build Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen, 2017-2019
LiveBuild is in 2007 opgericht en de organisatie werkt al jaren aan duurzame ontwikkeling met lokale organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige oostelijke deel van Kameroen.

De projecten van LiveBuild hebben een gemeenschap gedreven aanpak en zijn gerelateerd aan water. Het doel is de toegang tot goed water en adequate sanitaire voorzieningen verbeteren. Dit initiatief komt van drie gemeenschappen (Manganjo), die een waterleidingensysteem willen aanleggen van een hoger gelegen waterbron naar hun dorpen. Om ook op de lange termijn de watertoevoer te waarborgen is een essentieel onderdeel het beschermen en herstellen van het wateropvang gebied (catchment area) middels aanplant en duurzame landgebruik.

De Turing Foundation dekt 50% van de totale projectkosten met een donatie van € 95.000 (waarvan € 40.000 in 2017). zie ook:
      Live Build: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen


TiipaalganewTree Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2017-2018
Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De organisatie wil een groene Sahel realiseren en daarvoor zijn interventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om jaarlijks 20 gebieden van drie hectare geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Deze verspreide groene oases hebben doorwerkende positieve effecten voor de tussengelegen gebieden. Daarnaast wordt 500 hectare land duurzaam beheerd met technieken van 'assisted natural regeneration’ zoals snoeitechnieken en de aanleg van contourwallen om erosie tegen te gaan. De gemeenschap krijgt training hoe ze een inkomen kunnen genereren uit niet-hout producten zoals honing, noten en veevoer en per jaar koken 10.000 meer vrouwen op hout besparende ovens.

De Turing Foundation draagt de komende jaren € 150.000 bij om het werk uit te breiden (waarvan € 50.000 in 2017). zie ook:
      Tiipaalga: andere projecten
      newTree: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere regreening projecten
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018


Both ENDSCRESA Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger, 2017
Both Ends en CRESA werken samen aan het stimuleren van boeren om op hun eigen land bomen en planten te laten groeien.

De Turing Foundation droeg sinds 2010 al € 268,000 bij aan dit project. Als overbrugging tot de vervolgfinanciering die Both Ends aan het realiseren is, draagt de Turing Foundation in 2017 nog tot € 35,000 bij aan dit project.

Update november 2017: Tijdens de overbruggingsperiode zijn bijeenkomsten georganiseerd om te inventariseren wat er nodig is wat betreft kennis, activiteiten en materialen om de vergroening in Niger voort te zetten. 20 trainers kregen een opfriscursus en trainden op hun beurt 510 boeren in vergroeningstechnieken. 2.000 halve manen werden gecreëerd om water vast te houden en boeren plantten duizenden zaden en zaailingen. In augustus kregen wij het fantastische nieuws dat DOB Ecology het initiatief in de aankomende jaren verder gaat steunen en opschaling naar andere landen mogelijk gaat maken. De Turing Foundation kijkt met trots terug op vijf jaar steun en kijkt met een heel goed gevoel uit naar de volgende fase met nieuwe financiers. zie ook:
      Both ENDS: andere projecten
      CRESA: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere regreening projecten
Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger
Regreening the Sahel, Dogonkiria en Soucoucoutane, Niger


Vogelbescherming NederlandNaturama Burkina Faso Greening the Green Wall Initiative, Burkina Faso, 2017
Het werkgebied van Vogelbescherming Nederland ligt met name in Nederland en in de landen op de vliegroute van 'onze' trekvogels, waaronder Burkina Faso. VBN werkt hier sinds 2005 samen met de gevestigde nationale natuurorganisatie Naturama om leefgebieden van vogels te beschermen en bestaanswijze van lokale gemeenschappen te verbeteren.

Naturama herstelt met kleine lokale natuurbeschermorganisaties de natuur rond het meer Higa door natuurlijke hersteltechnieken toe te passen en door de lokale gemeenschappen duurzame landgebruik technieken te leren die hun inkomsten verbeteren. Naturama zorgt ook dat nationale natuurplannen en de uitvoer van het 'Green Wall' Initiatief verbeteren door hun kennis en opgedane ervaringen over beste boomsoorten te delen. Meer natuur/ ecosystemen wordt zo ook op lange termijn effectiever beschermd.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project (50% van de totale begroting voor 2016 en 2017). zie ook: Andere projecten in focusland Burkina Faso
Greening the Green Wall Initiative, Burkina Faso
Greening the Green Wall Initiative, Burkina Faso


Hortus Botanicus AmsterdamHermitage Amsterdam Energieuitwisseling Hortus Botanicus en Hermitage, Amsterdam, 2016-2018
De Hortus Botanicus Amsterdam legt een verbinding met de zogenaamde "Warmte/Koude Opslag" van het Hermitage Amsterdam. De warmte, in de zomer gegenereerd door de honderdduizenden bezoekers van het Hermitage, wordt afgevoerd en in water opgeslagen in een enorme ondergrondse "thermos". In de winter wordt dit warme water gebruikt om de tropische kassen van de Hortus te verwarmen. Nadat de warmte is onttrokken wordt het koude water weer naar de WKO teruggeleid om in de zomer opnieuw te worden gebruikt voor koeling van de Hermitage.

De Turing Foundation stelt een renteloze lening van € 200.000 beschikbaar om dit duurzame energieproject te financieren totdat het zichzelf heeft terugverdiend. zie ook: Hermitage Amsterdam: andere projecten
Energieuitwisseling Hortus Botanicus en Hermitage, Amsterdam
Energieuitwisseling Hortus Botanicus en Hermitage, Amsterdam
meer toekenningen natuurbescherming...

Duurzame landbouw in Burkina Faso
Duurzame landbouw, Provincie Sissili, Burkina Faso, 2013
Development of organic and fair trade cocoa production, Togo
Development of organic and fair trade cocoa production, Togo, 2012
Regreening Initiative, Niger
Regreening Initiative, Fase 2, Niger, 2012-2013
Een katoenboer buiten Fana, Mali
Omschakeling naar duurzame katoenteelt, Mali, 2012
Aanplant van boomgaard in Séguénéga, Turing Projectbezoek, November 2010
Duurzame biologische groentetuinen en fruitboomgaarden, Séguénéga, Burkina Faso, 2012
Herplanting van bomen op verwoestijnde grond. Turing projectbezoek November 2010
Grondbeheer en bosherstel in Ségou, Mali, 2011
Familie tuin, Turing project bezoek, November 2010
Bescherming van natuurlijke hulpbronnen, Timboektoe, Mali, 2011
Vrouwen gebruiken houtbesparende ovens. Turing projectbezoek, November 2010
Duurzaam beheer Koubaye-bos, Mali, 2011
Vrouwen aan het werk op hun eigen BOFA farm, Turing projectbezoek, Februari 2012
Biologisch tuinieren en 'night paddocks', Nkambe Plateau, Kameroen, 2011
Deel van het CENDEP projectgebied, vernietigd door brand. Turing Projectbezoek, februari 2012
Restauratie van bergbossen door introductie van 'analogue forestry', Bamenda hooggebergte, Kameroen, 2009-2010
Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo, 2010-2011
Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid in de Région Maritime in Togo, 2010
ASUDEC gemeenschapstuin, Turing projectbezoek, Gampela, November 2010, Burkina Faso
Promotie van (klein)veehouderij en ecologische duurzaamheid, Gonsé en Gampela, Burkina Faso, 2010Kraamkamers van de zee

Blue Ventures beschermde zeegebieden realiseren met lokale gemeenschappen , Madagascar, 2018-2019
Blue Ventures onderzoekt met lokale gemeenschappen hoe de biodiversiteit in de zee beschermd kan worden en dit gelijktijdig een positief effect heeft voor hun 'livelihood'. Inmiddels worden hierdoor al 64 zeegebieden op Madagaskar lokaal beheerd. Blue Ventures wil de lokale capaciteit bij kustgemeenschappen vergroten om zelfstandig via mobiele telefonie natuurresultaten te meten, te monitoren en te gebruiken. Hierdoor zullen meer lokaal beheerde zeegebieden beter beschermd kunnen worden met minder (begeleidings)kosten.

De Turing Foundation draagt € 156.000 (42%) bij aan dit project, waarvan € 54.000 in 2018.

Duurzame visserij, Madagascar
Duurzame visserij, Madagascar


The Nature ConservancyThe Northern Rangelands Trust Protecting marine resources by scaling up sustainable businesses, Noord Kenia, 2017-2021
De Amerikaanse natuurorganisatie The Nature Conservancy werkt in Noord Kenia samen met de Keniaanse natuurorganisatie Northern Rangelands Trust. Hun gezamenlijk doel is om met lokale gemeenschappen sociaaleconomische ontwikkeling te realiseren én de natuur en haar biodiversiteit te beschermen. Dit doen zij met het programma OceansWORKS waarbij meer inkomsten voor vissers uit duurzamere visserij worden gegenereerd door middel van het leren van betere vistechnieken en de aanschaf van buitenboordmotoren waardoor ze buiten te kraamkamers kunnen vissen. Zo wordt de druk verlicht op het kustgebied dat rijk is aan vele en nog groeiende vissoorten. Vissers kunnen zo verder op zee vissen op grote volgroeide vissen. Bovendien worden tussenschakels in de visserijketen weggehaald waardoor de marge groter wordt. Er wordt een betere prijs aan de visser betaald en de aanschafkosten van de buitenboordmotoren kunnen in tien jaar tijd terugbetaald worden.

De Turing Foundation maakt dit mogelijk met een bijdrage van € 143.000 (waarvan € 90.000 in de vorm van een tienjarige renteloze lening).

Fish drying in the sun where there are no buyers and no storage facilities. This often leads to high post-harvest losses and low prices.
Fish drying in the sun where there are no buyers and no storage facilities. This often leads to high post-harvest losses and low prices.


Wereld Natuur Fonds Asmat Coastal Wetland, Papua, Indonesië, 2017-2018
WNF-Nederland is onderdeel van WWF, de grootste en bekendste natuurorganisatie ter wereld, werkzaam in meer dan 100 landen via kantoren in 60 landen, waaronder Indonesië. Dit project streeft naar de bescherming en het duurzaam gebruik van mangrovebossen langs de zuidwestelijk kustlijn van Mimika en Asmat district in Papua, Indonesië. Met name ontbreekt kennis bij overheid en lokale bevolking om te voorkomen dat mangrove bossen in de toekomst grootschalig zullen verdwijnen. WWF-Indonesië brengt daarom het gebied in kaart om de kwetsbare gebieden en de aangetaste (gedegradeerde) gebieden aan te geven als basis voor beheerplannen en leert de lokale bevolking de ontwikkelingen te monitoren via geo-tagging. Zeven gemeenschapsgroepen worden getraind om uiteindelijk 80 ha mangrove gebied te herstellen en duurzaam te gebruiken. Daarnaast zorgt WWF dat natuureducatie in het onderwijscurriculum wordt opgenomen zodat kinderen leren over de waarde van mangrove gebieden.

De Turing Foundation maakt dit mogelijk door € 162.500 te doneren (waarvan € 50.000 in 2017)

Update december 2015: Het mangrove gebied (ruim 196.000 ha) is in kaart gebracht. Er is een analyse gemaakt van de huidige staat van de natuur, de kansen en de bedreigingen. Het mangroveherstel kan in 2016 beginnen. WNF ontwikkelde al eerder drie lesmodules over natuur. Deze modulkes zijn officieel erkend en geïntegreerd in het basisonderwijs curriculum. In de eerste helft van 2015 heeft WNF nieuwe lespakketten geproduceerd voor de zes deelnemende scholen. Het gebruik wordt begin 2016 geëvalueerd. zie ook:
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere mangrove projecten
De ongerepte bossen van Papua, Indonesië
De ongerepte bossen van Papua, Indonesië


Wetlands International Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinée Bissau, 2017-2018
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Hun werk in West Afrika focust zich o.a. op de bescherming van mangrove gebieden. In Guinea-Bissau wil Wetlands het mangrove natuurpark Cacheu beschermen door beter parkbeheer en door de belangrijke bufferzone te herstellen en duurzaam gebruik te stimuleren. Naast capaciteitsversterking van het parkmanagement, wordt samen met zeven lokale gemeenschappen 200 ha mangroven hersteld en worden betere rijstproductietechnieken aangeleerd om nieuwe mangrovekap tegen te gaan. Meer kennis over de natuurwaarden en actuele bedreigingen is nodig en meer betrokkenheid van de gemeenschappen. De gemeenschappen helpen de parkbeheerders met direct beschermingswerk door gedegradeerde gebieden te herstellen en verlichten de druk op de natuur door duurzame alternatieven zoals betere rijstbouwtechnieken toe te passen.

De Turing Foundation maakt dit initiatief mogelijk met een bijdrage van € 350.000 (waarvan € 75.000 in 2017).

Update november 2017: In samenwerking met de lokale overheid zijn monitoringsactiviteiten opgezet voor watervogels en visserij. Daarnaast is 104 ha (doel was 80 ha) natuur hersteld door aanplant en door het natuurlijk herstel te stimuleren. In het kader van het bevorderen van een duurzame bestaanswijze zijn 200 vrouwen geholpen met hun voedseltuinen en georganiseerd om de markttoegang te verbeteren. Daarnaast wordt op kleine schaal de productiviteit van de rijstvelden verhoogd d.m.v. beter (zoet)watermanagement. Deze activiteit wordt momenteel geëvalueerd en opgeschaald naar andere gebieden. zie ook: Andere mangrove projecten
Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinée Bissau
Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinée Bissau


Zoological Society of London Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen, 2017-2018
Zoological Society of London (ZSL) verbindt wetenschap, natuurorganisaties en de mensen in het veld om zo effectief mogelijk bij te dragen aan natuurbescherming. Ze overziet in ruim 50 landen diverse natuurbeschermingsprojecten, waaronder op de Filippijnen sinds 2007.

Na de tyfoon Haiyan in november 2013, is de interesse in mangroven als kustbescherming toegenomen op de Filippijnen. De Turing Foundationondersteunde ZSL in 2014/2015 om via een trainingsprogramma versneld kennis overdragen over bewezen effectieve herstel- en beschermmethodes. ZSL wil de capaciteit op de Filippijnen verder vergroten door nog eens 300 trainers te trainen en het nationale besef van het belang van mangrove te vergroten door onderzoek en meer bewustwording door o.a. een 3de nationale conferentie en een 'award' voor de beste mangrove.

De Turing Foundation doneert € 165.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 115.000 in 2017). zie ook:
      Zoological Society of London: andere projecten
      Andere mangrove projecten
Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen
Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen


Wereld Natuur Fonds Het terugbrengen van de Blauwvin tonijn in de Noordzee, Nederland, 2017
WNF-Nederland is onderdeel van WWF, de grootste en bekendste natuurorganisatie ter wereld, werkzaam in meer dan 100 landen. De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en het WNF wil dit beschermen door middel van duurzame visserij en door het realiseren van een netwerk van beschermde zeegebieden. Een aanvullend project is het terugbrengen van de blauwvin tonijn in de Noordzee. Dit kan enerzijds een enorme boost geven aan het beschermingswerk en anderzijds een bewijs leveren van een gezonder ecosysteem. WNF schept de randvoorwaarden door maatschappelijke en politieke steun te creëren, een terugzetprogramma van tonijn te ontwikkelen en door belangrijke kraamgebieden in de Middellandse Zee te beschermen.

De Turing Foundation maakt dit mogelijk door € 350.000 te doneren (waarvan € 82.500 in 2017).

Update december 2015: De resultaten van het eerste jaar waren positief. Er is voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak, en er zijn geen juridische obstructies, om de blauwvin tonijn naar de Noordzee te ‘begeleiden’. Onderzoek wijst uit dat dit (qua risico en kosten) het beste vanuit Noorwegen kan. In 2016 zal WNF tonijnen in dit gebied gaan merken om meer te leren over hun beweegpatronen. Ook wil WNF een meldpunt opzetten om bijzondere zeediersoorten in de Noordzee te melden. Naar verwachting gaat het ecosysteem van de Noordzee zo meer leven in ons land. zie ook: Wereld Natuur Fonds: andere projecten
Blauwvin tonijn
Blauwvin tonijn


Conservation International Mangrove Rehabilitatie, Verde Island Passage, Filippijnen, 2016-2017
Conservation International verricht al ruim 25 jaar waardevol werk om de natuur te beschermen en de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij hierbij te betrekken. Met de lokale Filippijnse bevolking wil Conservation International op de eilanden Mindoro en Marinduque 665 ha mangrove gebied herstellen door aanplant. Gemeenschappen en overheid leren via trainingen over natuurbescherming waardoor nog eens ten minste 1.000 ha mangrove en kustgebieden beter beheerd en gemonitord worden. Deze capaciteitsversterking en het creëren van goede politieke randvoorwaarden, legt de basis voor duurzaam beheer van de mangroven in dit gebied.

De Turing Foundation draagt € 320.000 bij aan het werk op Mindoro (waarvan € 100.000 in 2016). Met deze bijdrage wordt o.a. 165 ha mangrove gebied hersteld en duurzaam beschermd. zie ook: Andere mangrove projecten
Restored mangroves around a shrimp farm in Batangas, Verde Island Passage, Philippines
Restored mangroves around a shrimp farm in Batangas, Verde Island Passage, Philippines


Stichting de Noordzee Natuur-incusief bouwen van windmolenparken, Noordzee, Nederland, 2016-2017
Stichting de Noordzee (SDN) streeft naar een gezonde Noordzee met duurzame visserij, geen vervuiling, schone energie en beschermde gebieden.

In het energieakkoord van september 2013 zegde de Nederlandse overheid toe in 2023 16% van de energiebehoefte 'groen' op te wekken. De windparken op zee worden dus in de aankomende tijd fors uitgebreid. SDN ziet deze ontwikkeling als kans om de Noordzee gezonder te maken. De windmolenparken kunnen namelijk een belangrijke katalysator zijn om meer gebied te beschermen mits de bouw, aanleg en uitvoering van de zeeparken in balans is met het ecosysteem van de Noordzee. SDN streeft ernaar de positieve impact van het bouwen te optimaliseren voor de natuur in de Noordzee.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project.

Natuur-incusief bouwen van windmolenparken, Noordzee
Natuur-incusief bouwen van windmolenparken, Noordzee
meer toekenningen natuurbescherming...

Ponta do Ouro Partial Marine Reserve, Mozambique
Ontwikkeling Ponta do Ouro Partial Marine Reserve, Mozambique, 2015
17 mei 2011: Officiele opening van het nieuwe hoofdkantoor in Mozambique, gefinancierd door de Turing Foundation, met o.a. (vlnr) Milou Halbesma (Turing), Mr. Fernando Sumbana (Minister van Toerisme), gouverneur Maria Jonas, Werner Myburgh (CEO Peace Parks) en Miguel Gonsalvez (manager van het zeepark).
Lubombo Transfrontier Marine Protected Area, Mozambique/Zuid-Afrika, 2012
Verbleekt Koraal, Koraaldriehoek
Carbon Footprint Reduction and Protection of Critical Reefs, Coral Triangle, 2012
Analyse van handelsroutes voor levende koraalrifvissen in de Koraaldriehoek
Transformatie van handel in levende koraalrifvissen, 2012
Een anderhalve meter lange Napoleonbaars. Deze bijzondere koraalvissen worden levend gevangen voor aquaria en zeer chique restaurants. Om één baars te verdoven worden soms tienduizend vierkante meter koraal vergiftigd met cyanide, waarna duikers het versufte dier tussen het koraal uit in een mobiel aquarium hijsen.
Duurzame financiering voor netwerken van beschermde zeegebieden, Koraaldriehoek, 2012

€ 3.000.000 voor het Coral Triangle Initiative 2007-2012Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda