Switch to English

NATUUR
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. Dit betekent enerzijds de bescherming van de biodiversiteit in belangrijke habitats. Anderzijds vraagt dit om een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften voorziet als in die van toekomstige generaties.
De Turing Foundation beperkt zich daarbij tot de volgende twee werkterreinen:

- het beschermen en duurzaam omgaan met de kraamkamers van de zee in ontwikkelings­landen: de gebieden in zeeŽn en aan kusten met de hoogste concentraties leven en biodiversiteit. Koraalriffen en mangroven verdienen daarbij bijzondere vermelding.

- duurzaam landgebruik in de volgende ontwikkelings­landen: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinťe, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, en Sierra Leone.
Meest recente projecten:
Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi
Juli 2019
Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi, 2019-2022
Peace Parks Foundation (PPF) zet zich in voor die natuurgebieden die op grensgebieden van landen liggen met... meer
Sustainable mangrove conservation, Liberia
Juli 2019
Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2019-2022
Conservation International (CI) is een van de grootste internationale natuurorganisaties en werkt al meer dan 30 jaar aan een... meer
Post plantation, sustainable agriculture and landscape restoration, D.R. Congo
Juli 2019
Post plantation, sustainable agriculture and landscape restoration, D.R. Congo, 2019-2022
Institute for Human Activities richtte samen met de lokale organisatie Cercle d'Art des... meer
Monboyo River and Peatland Forest in D.R. Congo
Juli 2019
Community Forest and Peatland Solutions project, D.R. Congo, 2019-2021
Greenpeace wil de boskap in het Congobekken een halt toe roepen, en ziet in community forestry een... meer
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen
Juli 2019
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen, 2019
LiveBuild werkt aan duurzame ontwikkeling met lokale organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige... meer
Réserve de Gorilles de Lubutu (REGOLU) en Réserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe (REGOMUKI), D.R. Congo
Juli 2019
Community-led Nature Reserves, Lubutu, Mukingiti en Kingombe, D.R. Congo, 2019-2021
Fauna & Flora International (FFI) is opgericht in 1903, en is daarmee 's werelds oudste... meer
Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, Liberia
Juli 2019
Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, Liberia, 2019-2020
Both Ends werkt samen met sociale- en milieugroepen uit ontwikkelingslanden aan een groene, duurzame wereldeconomie... meer
Sustainable Seas, Inhambane Province, Mozambique, 2018-2021
Juli 2019
Sustainable Seas, Inhambane Province, Mozambique, 2019-2021
De Marine Megafauna Foundation is in 2009 opgericht door twee Amerikaanse marinebiologen die al sinds 2005 actief zijn in... meer
Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia
Juli 2019
Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia, 2019
Biovision African Trust (BvAT) is in 2009 door Biovision Foundation Zwitserland opgericht. Beide... meer
Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, Mali
April 2019
Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, Mali, 2019-2020
De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative in... meer
Duurzaam landgebruik
Peace Parks Foundation Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi, 2019-2022
Peace Parks Foundation (PPF) zet zich in voor die natuurgebieden die op grensgebieden van landen liggen met als einddoel duurzame economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit in de regio. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2009-2015 reeds het Ponta do Ouro Partial Marine Reserve in Mozambique en mede door deze steun is het park uitgegroeid tot een van hun voorbeeldparken. Sinds 2003 is PPF betrokken bij het (in 2015 officieel geregistreerde) Malawi-Zambia natuurgebied. Onderdeel van dit gebied is het Nyika National Park, dat op een 2.000 meter hoog plateau ligt, met een unieke klimaat, landschap en biodiversiteit als gevolg. De grootste bedreiging voor een gezond ecosysteem in het park is de stroperij. Het gebied is glooiend met uitgestrekte hoog graslanden en daarom wil PPF slimmer gaan patrouilleren door paarden en honden te introduceren. Dit vergroot de pakkans van stropers en zal door de dreigende werking uiteindelijk het aantal incidenten doen afnemen.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2019).

Zie ook: Peace Parks Foundation: andere projecten

Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi
Biodiversity Conservation Nyika National Park, MalawiConservation International Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2019-2022
Conservation International (CI) is een van de grootste internationale natuurorganisaties en werkt al meer dan 30 jaar aan een gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur waardeert en beschermt. De Turing Foundation ondersteunde eerder een project van hen op de Filippijnen. Ze werken via 27 landenkantoren waaronder CI-Liberia sinds 2002. CI-Liberia zet zich onder andere in voor goed management van vijf beschermde natuurparken en om te groeien naar veertien beschermde natuurgebieden in Liberia waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 gemeenschappen in staat stellen via 'conservation agreements' dit gebied te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door hen gezamenlijk gekozen gebied. Dit project maakt dit proces mogelijk en stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een beschermde status te geven. Er wordt een plan ontwikkelt voor ecotoerisme om inkomsten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te beheren.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2019)

Zie ook:
      Conservation International: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere mangrove projecten

Sustainable mangrove conservation, Liberia
Sustainable mangrove conservation, LiberiaInstitute for Human Activities Post plantation, sustainable agriculture and landscape restoration, D.R. Congo, 2019-2022
Institute for Human Activities richtte samen met de lokale organisatie Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise een centrum op, een White Cube, midden in verlaten plantages in de binnenlanden van DR Congo. De idee is dat het centrum het oneerlijke koloniale plantagesysteem, waar land wordt uitgeput en investeerders hun winsten (deels) weer geven aan de Westerse kunsten, omdraait: het ontwikkelt en implementeert een nieuw art-based landbouwmodel dat in staat is nieuw leven te blazen in uitgeputte mensen en land. Het doel is om met inkomsten uit kunst en uit landbouw 2.000 ha land te kopen en het gebied te herstellen. Met dit project willen ze een irrigatiesysteem aanleggen in de proeftuin van 20 ha en willen ze een steeds groter deel van de tuin beplanten met medicinale gewassen. Daarnaast kopen ze 50 ha oerbos aan om te verzekeren dat deze belangrijke habitat voor bijzondere soorten en een belangrijk wateropvang gebied in tact blijft.

De Turing Foundation draagt € 30.000 bij om dit project een goede start te geven.

Zie ook: Andere projecten in focusland D.R. Congo

Post plantation, sustainable agriculture and landscape restoration, D.R. Congo
Post plantation, sustainable agriculture and landscape restoration, D.R. CongoGreenpeace Community Forest and Peatland Solutions project, D.R. Congo, 2019-2021
Greenpeace wil de boskap in het Congobekken een halt toe roepen, en ziet in community forestry een duurzaam alternatief voor de dreigende industriŽle houtkap en grootschalige landbouwplantages. In de periode 2015-2018 ondersteunde Greenpeace twee dorpsgemeenschappen in Bikoro en Lisala bij het verkrijgen van een Community Forestry concessie, om zo het recht van landgebruik aan de lokale gemeenschap te geven. De Turing Foundation steunde dit deel van het project reeds met een bijdrage van € 110.000. Het proces is in volle gang en vereist continue politieke lobby. Greenpeace zet de activiteiten van 2015-2018 voort en begeleidt de twee gemeenschappen tijdens de laatste fase. Daarnaast breiden ze het werk uit door het toevoegen van een derde gemeenschap. Het doel is om in uiteindelijk drie concessies goedgekeurd te hebben met een werkend managementplan waardoor de dorpen zich sociaaleconomisch ontwikkelen zonder de natuur aan de tasten. Door de cases in beeld te brengen wil Greenpeace aan de buitenwereld laten zien dat community forestry een haalbaar en beter alternatief is voor industriŽle houtkap.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 40.000 in 2019).

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Monboyo River and Peatland Forest in D.R. Congo
Monboyo River and Peatland Forest in D.R. CongoLive Build Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen, 2019
LiveBuild werkt aan duurzame ontwikkeling met lokale organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige westelijke deel van Kameroen.

De projecten van LiveBuild hebben een gemeenschap gedreven aanpak en zijn gerelateerd aan water. Het doel is de toegang tot goed water en adequate sanitaire voorzieningen verbeteren. Dit initiatief komt van drie gemeenschappen (Manganjo), die een waterleidingensysteem willen aanleggen van een hoger gelegen waterbron naar hun dorpen. Om ook op de lange termijn de watertoevoer te waarborgen is een essentieel onderdeel het beschermen en herstellen van het wateropvang gebied (catchment area) middels aanplant en duurzame landgebruik.

De Turing Foundation dekt 50% van de totale projectkosten met een donatie van € 95.000.

Zie ook:
      Live Build: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen

Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, KameroenFauna and Flora International Community-led Nature Reserves, Lubutu, Mukingiti en Kingombe, D.R. Congo, 2019-2021
Fauna & Flora International (FFI) is opgericht in 1903, en is daarmee 's werelds oudste natuurorganisatie. FFI is werkzaam in 47 landen en sinds 2003 actief in DR Congo. Sinds 2012 werkt FFI samen met de lokale gemeenschappen om de natuurparken REGOLU (Rťserve de Gorilles de Lubutu) en REGOMUKI (Rťserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe) goed te beheren. Het werk van FFI in deze regio is tot nu toe succesvol. Met dit project wil Fauna & Flora de behaalde resultaten zekerstellen, het beschermingsgebied uitbreiden en de lokale bevolking helpen met een alternatieve bestaanswijze zodat de druk op de natuurgebieden vermindert. De huidige patrouilleteams worden uitgebreid en getraind in effectieve monitoring van de biodiversiteit, en nieuwe gebieden worden onderzocht waar FFI naar kan uitbreiden. Daarnaast promoot FFI 'agroforestry' waarbij boeren worden getraind in betere landbouwtechnieken en leren hoe ze meer opbrengst kunnen behalen uit niet-hout producten.

De Turing Foundation draagt € 165.000 bij aan dit project (waarvan € 55.000 in 2019)

Zie ook: Andere projecten in focusland D.R. Congo

Réserve de Gorilles de Lubutu (REGOLU) en Réserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe (REGOMUKI), D.R. Congo
Réserve de Gorilles de Lubutu (REGOLU) en Réserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe (REGOMUKI), D.R. CongoBoth ENDSSustainable Institute for Development Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, Liberia, 2019-2020
Both Ends werkt samen met sociale- en milieugroepen uit ontwikkelingslanden aan een groene, duurzame wereldeconomie door middel van onderzoek, beleidsbeÔnvloeding en wederzijdse capaciteitsversterking. Both Ends wil samen met de lokale partner Sustainable Development Initiative de sociaaleconomische situatie van gemeenschappen in Liberia verbeteren zodat zij weerstand kunnen bieden aan oprukkende oliepalmplantages. Dit doen zij door leden van tenminste drie gemeenschappen (1) te trainen in landwaardering, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen bij de eventuele verkoop van landrechten, (2) te informeren over landrechten en bestaande regelgeving in Liberia, en (3) te helpen hun bestaanswijze te verbeteren via andere of aanvullende inkomstenbronnen.

De Turing Foundation draagt € 67.000 bij aan dit project (waarvan € 33.000 in 2019).

Zie ook:
      Both ENDS: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia

Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, Liberia
Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, LiberiaBiovision African Trust Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia, 2019
Biovision African Trust (BvAT) is in 2009 door Biovision Foundation Zwitserland opgericht. Beide organisaties bestrijden armoede en verbeteren de leefomgeving door informatie en kennis over betere (biologische) landbouwmethoden te delen. Een van de programma's van BvAT is het Ecological Organic Agriculture Initiative en heeft als doel biologische landbouw in Afrika mainstream maken. Best practices video's zijn een effectief middel om de toepassing van natuurbeschermende doch productieve landbouwtechnieken te vergroten. Duurzame methodes worden in een simpele video concreet gemaakt en op een laagdrempelige manier uitgelegd aan een grote groep boeren en andere stakeholders. BvAT maakt samen met boeren tien Engels- en Franstalige video's in Mali, Benin en Kenia. Ten minste 5.000 boeren zullen hierdoor de natuurbeschermende landbouwtechnieken op hun land toepassen.

De Turing Foundation draagt € 46.000 bij aan dit project.

Zie ook:
      Andere projecten in Benin
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere projecten in Kenia

Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia
Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en KeniaPartners Pays DogonAssociation Dogon Initiative Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, Mali, 2019-2020
De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative in voor de Dogon, een bevolkingsgroep gevestigd langs de Klif van Bandiagara in Mali. Met projecten op het gebied van onderwijs, vergroening van de woestijn, water, vrouwen, gezondheid en cultuur werken zij aan betere leefbaarheid. Met dit project wil PPD door middel van landschapszonering de natuurlijke begroeiing op de Sahelgronden stimuleren zodat landdegradatie wordt gekeerd, erosie vermindert en de vruchtbaarheid van de grond toeneemt. Met natuurlijke windschermen en de aanplant van 27ha struiken per jaar worden duinen gefixeerd en kan het water de grond inzakken. Er worden boszones gecreŽerd en omheind tegen aantasting door rondgrazend vee, 30 boeren laten met de geleverde hulpmiddelen elke twee jaar tien bomen groot groeien, en vrouwen leggen voedseltuinen aan waar zij een diversiteit aan gewassen leren te verbouwen.

De Turing Foundation draagt € 94.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2019)

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali

Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, Mali
Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, MaliTree AidAssociation for the Development of Promotion and Training Activities Restoring Koulikoro, Mali, 2019-2022
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van hen in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspartner Association for the Development of Promotion and Training Activities (ADAF/Gallť) herstelt Tree Aid 2.000 ha gedegradeerd gebied door bomen te planten en natuurlijk herstel te bevorderen. Ze zetten in nauwe samenwerking met de gemeenschap twee kwekerijen op om uiteindelijk 14.000 jonge boompjes uit te zetten. Boeren worden getraind in beter landbeheer zoals o.a. bescherming van scheuten, betere snoeitechnieken, erosie werende stenen muurtjes en watermanagement. Houtbesparende ovens en voedseltuinen zullen naar verwachting de druk op het ecosysteem verminderen.

De Turing Foundation draagt € 105.000 bij aan dit project (waarvan € 45.000 in 2019).

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere regreening projecten

Restoring Koulikoro, Mali
Restoring Koulikoro, MaliTree Aid Regreening projects, Mopti to Segou, Mali, 2018
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. Samen met lokale natuurorganisaties, zoals Malian Association for the Conservation of Wildlife & the Environment (AMCFE), wil Tree Aid in Mali via deelprojecten een 400 km lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelproject betreft bijna 1.000 boeren in 15 dorpen in de gemeentes Samine en Sakoiba. Boeren leren hun land beter te beheren waardoor de boomdichtheid per ha vergroot en de landbouwproductiviteit en bodemkwaliteit verbetert.

De Turing Foundation draagt € 125.000 bij aan deze volgende fase van de groene corridor in Mali (waarvan € 35.000 in 2018).

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere regreening projecten

Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, Mali
Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, MaliTiipaalganewTree Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2018
Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoerings­organisatie. De organisatie wil een groene Sahel realiseren en daarvoor zijn interventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om jaarlijks 20 gebieden van drie hectare geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Deze verspreide groene oases hebben doorwerkende positieve effecten voor de tussengelegen gebieden. Daarnaast wordt 500 hectare land duurzaam beheerd met technieken van 'assisted natural regenerationí zoals snoeitechnieken en de aanleg van contourwallen om erosie tegen te gaan. De gemeenschap krijgt training hoe ze een inkomen kunnen genereren uit niet-hout producten zoals honing, noten en veevoer en per jaar koken 10.000 meer vrouwen op hout besparende ovens.

De Turing Foundation draagt de komende jaren € 150.000 bij om het werk uit te breiden (waarvan € 25.000 in 2018).

Zie ook:
      Tiipaalga: andere projecten
      newTree: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere regreening projecten

Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018
Trees for the Sahel, Regreening North Burkina Faso 2015-2018Greenpeace Community forestry in de Equateur provincie, D.R. Congo, 2018
Greenpeace is een internationale campagne­organisatie en zet zich met hart en ziel in voor sterke bossen. Het doel voor 2020 is dat de ontbossing wereldwijd is gestopt dus geen verdere afname van onze belangrijke oerbossen in de Amazone, Zuidoost-AziŽ en het Congobekken.

Voor duurzaam beheer van de Congolese bossen door de overheid is een beter alternatief nodig voor de dreigende industriŽle houtkap en grootschalige landbouwplantages. Greenpeace ziet in community forestry een duurzaam en haalbaar alternatief voor de D.R. Congo en helpt de aankomende jaren een aantal gemeenschappen om een Community Forestry concessie te verkrijgen. Dit zal het pad voor andere gemeenschappen effenen en het draagvlak bij overheid en donors vergroten om community forestry op te schalen.

De Turing Foundation doneert € 110.000 aan dit zogenoemde ĎSolutionsí project binnen het bossenprogramma van het Congobekken (waarvan € 20.000 in 2018).

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Illegale houtkap in de Equateur provincie, D.R. Congo
Illegale houtkap in de Equateur provincie, D.R. CongoHortus Botanicus AmsterdamHermitage Amsterdam Energieuitwisseling Hortus Botanicus en Hermitage, Amsterdam, 2016-2018
De Hortus Botanicus Amsterdam legt een verbinding met de zogenaamde "Warmte/Koude Opslag" van het Hermitage Amsterdam. De warmte, in de zomer gegenereerd door de honderdduizenden bezoekers van het Hermitage, wordt afgevoerd en in water opgeslagen in een enorme ondergrondse "thermos". In de winter wordt dit warme water gebruikt om de tropische kassen van de Hortus te verwarmen. Nadat de warmte is onttrokken wordt het koude water weer naar de WKO teruggeleid om in de zomer opnieuw te worden gebruikt voor koeling van de Hermitage.

De Turing Foundation stelt een renteloze lening van € 200.000 beschikbaar om dit duurzame energieproject te financieren totdat het zichzelf heeft terugverdiend.

Zie ook: Hermitage Amsterdam: andere projecten

Energieuitwisseling Hortus Botanicus en Hermitage, Amsterdam
Energieuitwisseling Hortus Botanicus en Hermitage, Amsterdam

meer toekenningen natuurbescherming...
Kraamkamers van de zee
Marine Megafauna Foundation Sustainable Seas, Inhambane Province, Mozambique, 2019-2021
De Marine Megafauna Foundation is in 2009 opgericht door twee Amerikaanse marinebiologen die al sinds 2005 actief zijn in Mozambique. De organisatie richt zich naast bescherming van onder andere mantaroggen en walvishaaien ook op onderzoek en onderwijs. In Inhambane Province, gelegen in het zuiden van Mozambique, wil de Foundation het mariene ecosysteem beter beheren door destructieve visserij tegen te gaan en bewustwording, kennis en betrokkenheid te vergroten. Vier visgemeenschappen zullen in totaal 180 km2 zeegebied lokaal beheren. 180 lokale leiders en vissers worden hierin getraind en er zal een plan worden ontwikkeld om de biodiversiteit te monitoren. Door het trainen van 90 volwassenen als ambassadeur en het geven van natuurbeschermingslessen op scholen wordt een netwerk van ambassadeurs en beschermers gecreŽerd. Daarnaast worden 100 vissersfamilies geholpen bij het vinden van alternatieve, aanvullende of duurzamere bronnen van inkomsten. Deze interventies zullen de biodiversiteit in de zee rond Inhambane verbeteren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2019).

Sustainable Seas, Inhambane Province, Mozambique, 2018-2021
Sustainable Seas, Inhambane Province, Mozambique, 2018-2021Wetlands International Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen, 2019-2021
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Wetlands International is een van de vijf oprichters van de Global Mangrove Alliance en heeft zichzelf de taak toebedeeld om kennis over effectief mangroveherstel beter te delen. Met internationale, nationale en lokale partners werkt Wetlands in eerste instantie in Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ en de Filippijnen aan best practices. Met deze best practices helpen zij overheden om tot goed mangrovebeleid te komen op landschapsniveau. Daarna zorgt een communicatiestrategie dat de hele internationale mangrovegemeenschap wordt gemobiliseerd, waardoor uiteindelijk in tien landen 30.000 ha mangrove gebied effectiever wordt hersteld.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2019).

Update maart 2019: Het project is in 2018 met succes afgerond. De beoogde 200 ha natuur is hersteld, drie voedseltuinen zijn operationeel als alternatieve bestaanswijze, en 8.073 ha 'community forest' is in kaart gebracht en kan nu worden beheerd met behulp van een aangescherpt vijfjaarplan. De overheid heeft hen gevraagd te helpen met een nationaal landschapsplan voor wetlands waardoor een veel groter mangrovegebied goed beheerd gaat worden. Turing Foundation ondersteunt Wetlands International opnieuw vanaf 2019 met een nieuw project om kennis over mangroveherstel beschikbaar te stellen en wereldwijd te verspreiden.

Zie ook:
      Wetlands International: andere projecten
      Andere projecten in Tanzania
      Andere mangrove projecten

Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, FilippijnenBlue Ventures beschermde zeegebieden realiseren met lokale gemeenschappen , Madagascar, 2018-2019
Blue Ventures onderzoekt met lokale gemeenschappen hoe de biodiversiteit in de zee beschermd kan worden en dit gelijktijdig een positief effect heeft voor hun 'livelihood'. Inmiddels worden hierdoor al 64 zeegebieden op Madagaskar lokaal beheerd. Blue Ventures wil de lokale capaciteit bij kustgemeenschappen vergroten om zelfstandig via mobiele telefonie natuurresultaten te meten, te monitoren en te gebruiken. Hierdoor zullen meer lokaal beheerde zeegebieden beter beschermd kunnen worden met minder (begeleidings)kosten.

De Turing Foundation draagt € 156.000 (42%) bij aan dit project, waarvan € 54.000 in 2018.

Duurzame visserij, Madagascar
Duurzame visserij, MadagascarWetlands International Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinťe Bissau, 2018
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Hun werk in West Afrika focust zich o.a. op de bescherming van mangrove gebieden. In Guinea-Bissau wil Wetlands het mangrove natuurpark Cacheu beschermen door beter parkbeheer en door de belangrijke bufferzone te herstellen en duurzaam gebruik te stimuleren. Naast capaciteitsversterking van het parkmanagement, wordt samen met zeven lokale gemeenschappen 200 ha mangroven hersteld en worden betere rijstproductietechnieken aangeleerd om nieuwe mangrovekap tegen te gaan. Meer kennis over de natuurwaarden en actuele bedreigingen is nodig en meer betrokkenheid van de gemeenschappen. De gemeenschappen helpen de parkbeheerders met direct beschermingswerk door gedegradeerde gebieden te herstellen en verlichten de druk op de natuur door duurzame alternatieven zoals betere rijstbouwtechnieken toe te passen.

De Turing Foundation maakt dit initiatief mogelijk met een bijdrage van € 350.000 (waarvan € 50.000 in 2018).

Update november 2017: In samenwerking met de lokale overheid zijn monitoringsactiviteiten opgezet voor watervogels en visserij. Daarnaast is 104 ha (doel was 80 ha) natuur hersteld door aanplant en door het natuurlijk herstel te stimuleren. In het kader van het bevorderen van een duurzame bestaanswijze zijn 200 vrouwen geholpen met hun voedseltuinen en georganiseerd om de markttoegang te verbeteren. Daarnaast wordt op kleine schaal de productiviteit van de rijstvelden verhoogd d.m.v. beter (zoet)watermanagement. Deze activiteit wordt momenteel geŽvalueerd en opgeschaald naar andere gebieden.

Zie ook:
      Conserving Biodiversity of the Cacheu Mangroves National Park at Guinea Bissau
      Wetlands International: andere projecten
      Andere mangrove projecten

Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinťe Bissau
Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinťe BissauWereld Natuur Fonds Asmat Coastal Wetland, Papua, IndonesiŽ, 2018
WNF-Nederland is onderdeel van WWF, de grootste en bekendste natuurorganisatie ter wereld, werkzaam in meer dan 100 landen via kantoren in 60 landen, waaronder IndonesiŽ. Dit project streeft naar de bescherming en het duurzaam gebruik van mangrovebossen langs de zuidwestelijk kustlijn van Mimika en Asmat district in Papua, IndonesiŽ. Met name ontbreekt kennis bij overheid en lokale bevolking om te voorkomen dat mangrove bossen in de toekomst grootschalig zullen verdwijnen. WWF-IndonesiŽ brengt daarom het gebied in kaart om de kwetsbare gebieden en de aangetaste (gedegradeerde) gebieden aan te geven als basis voor beheerplannen en leert de lokale bevolking de ontwikkelingen te monitoren via geo-tagging. Zeven gemeenschapsgroepen worden getraind om uiteindelijk 80 ha mangrove gebied te herstellen en duurzaam te gebruiken. Daarnaast zorgt WWF dat natuureducatie in het onderwijscurriculum wordt opgenomen zodat kinderen leren over de waarde van mangrove gebieden.

De Turing Foundation maakt dit mogelijk door € 162.500 te doneren (waarvan € 25.000 in 2018)

Update december 2015: Het mangrove gebied (ruim 196.000 ha) is in kaart gebracht. Er is een analyse gemaakt van de huidige staat van de natuur, de kansen en de bedreigingen. Het mangroveherstel kan in 2016 beginnen. WNF ontwikkelde al eerder drie lesmodules over natuur. Deze modulkes zijn officieel erkend en geÔntegreerd in het basisonderwijs curriculum. In de eerste helft van 2015 heeft WNF nieuwe lespakketten geproduceerd voor de zes deelnemende scholen. Het gebruik wordt begin 2016 geŽvalueerd.

Zie ook:
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere mangrove projecten

De ongerepte bossen van Papua, IndonesiŽ
De ongerepte bossen van Papua, IndonesiŽZoological Society of London Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen, 2018
Zoological Society of London (ZSL) verbindt wetenschap, natuurorganisaties en de mensen in het veld om zo effectief mogelijk bij te dragen aan natuurbescherming. Ze overziet in ruim 50 landen diverse natuurbeschermingsprojecten, waaronder op de Filippijnen sinds 2007.

Na de tyfoon Haiyan in november 2013, is de interesse in mangroven als kustbescherming toegenomen op de Filippijnen. De Turing Foundationondersteunde ZSL in 2014/2015 om via een trainingsprogramma versneld kennis overdragen over bewezen effectieve herstel- en beschermmethodes. ZSL wil de capaciteit op de Filippijnen verder vergroten door nog eens 300 trainers te trainen en het nationale besef van het belang van mangrove te vergroten door onderzoek en meer bewustwording door o.a. een 3de nationale conferentie en een 'award' voor de beste mangrove.

De Turing Foundation doneert € 165.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 50.000 in 2018).

Update maart 2019: Halverwege 2018 werd de achtste training van trainers gegeven. In totaal zijn dan 385 mensen getraind. Twee surveys vonden plaats naar de aanwezige biodiversiteit in een strandbos en naar vogelsoorten in drie eco-parken. ZSL organiseerde workshops met experts op het gebied van strandbossen met een concrete handleiding voor de bescherming en herstel van strandbossen als resultaat. Er vond in 2018 geen betaling plaats omdat ZSL nog niet aan de gestelde voorwaarde heeft kunnen voldoen.

Zie ook:
      Zoological Society of London: andere projecten
      Andere mangrove projecten

Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen
Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, FilippijnenStichting de Noordzee Natuur-incusief bouwen van windmolenparken, Noordzee, Nederland, 2017-2018
Stichting de Noordzee (SDN) streeft naar een gezonde Noordzee met duurzame visserij, geen vervuiling, schone energie en beschermde gebieden.

In het energieakkoord van september 2013 zegde de Nederlandse overheid toe in 2023 16% van de energiebehoefte 'groen' op te wekken. De windparken op zee worden dus in de aankomende tijd fors uitgebreid. SDN ziet deze ontwikkeling als kans om de Noordzee gezonder te maken. De windmolenparken kunnen namelijk een belangrijke katalysator zijn om meer gebied te beschermen mits de bouw, aanleg en uitvoering van de zeeparken in balans is met het ecosysteem van de Noordzee. SDN streeft ernaar de positieve impact van het bouwen te optimaliseren voor de natuur in de Noordzee.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project.

Natuur-incusief bouwen van windmolenparken, Noordzee
Natuur-incusief bouwen van windmolenparken, Noordzee

meer toekenningen natuurbescherming...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top