Switch to English

ONDERWIJS
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.
De Turing Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden.

Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.

De Turing Foundation richt zich op het verbeteren van de toegang tot

- kwalitatief goed basisonderwijs in Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Mali, en Niger,

- beroepsonderwijs in Benin, Kameroen, Liberia, Sierra Leone, en Togo.
Meest recente projecten:
Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Januari 2018
Promoting Youth Employability, Dioïla, Mali, 2018-2019
BØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van... meer
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Januari 2018
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2018-2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in... meer
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia
Januari 2018
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia, 2018-2019
Action Aid Nederland en Action Aid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen... meer
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen
Januari 2018
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2018-2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds... meer
Teacher training op zes basisscholen, Guinée
Januari 2018
Teacher training op zes basisscholen, Guinée, 2018
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een... meer
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo
Januari 2018
Beroepsopleiding en ondernemenschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, Togo, 2018-2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot... meer
'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa
Januari 2018
'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa, D.R. Congo, 2018
Edukans is een Nederlandse ontwikkelings­organisatie toegewijd aan... meer
Details onderwijsprojecten:
BØRNEfonden Promoting Youth Employability, Dioïla, Mali, 2018-2019
BØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. Met dit project wil BØRNEfonden de baankansen van 200 jongeren in Dioïla verbeteren. Zo gaan 75 leerjongeren naar de vakopleiding voor een kwalificatie in bijvoorbeeld kleding maken, elektronica of voedselverwerking, en volgen 125 jongeren van de vakopleiding praktijktraining. De jongeren leren de vaardigheden die nodig zijn om een bedrijf te starten en deze succesvol te maken. Daarnaast krijgen 30 opleiders training in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden.

De Turing Foundation doneert € 98.000 aan dit project (waarvan € 49.000 in 2018).

Zie ook:
      BØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenEdukansBambaleTosangana Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2018-2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in onderwijs voor kansarme kinderen. Edukans rolt samen met Bambale en Tosangana haar 'Active Teaching and Learning Methodology' uit, naar de lerarentraining op 16 middelbare scholen. De nieuwe leerkrachten kunnen vervolgens met deze betere lesmethode aan de slag op de basisschool. Daarnaast worden 192 al werkende leerkrachten op 48 basisscholen getraind in deze methode. De Turing Foundation steunde reeds de eerste fase van dit project met een bijdrage van € 150.000. Edukans wil het bereik nu verviervoudigen. De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 25.000 in 2018).

Zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Bambale: andere projecten
      Tosangana: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Effective teachers for better learning results, Kinshasa districtAction Aid Liberia Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia, 2018-2019
Action Aid Nederland en Action Aid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun rechten op te komen. In Liberia helpt AAL 500 jongeren een duurzaam bestaan op te bouwen in de landbouwsector. De jongeren krijgen training in duurzame landbouw­technieken en ze leren hoe ze hun politieke situatie kunnen verbeteren. Ook ondersteunt AAL vijf georganiseerde jongerengroepen bij de opzet van hun agri-bedrijf.

De Turing Foundation doneert € 65.000, waarvan € 32.000 in 2018.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, LiberiaDISOP CamerounVIA Don Bosco Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2018-2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds afgewisseld met twee weken praktijk. Hierdoor is er continue uitwisseling tussen marktbehoefte en de opleidingseisen en sluit de opleiding goed aan bij de markt. Door de methode te formaliseren via curricula, training en lobby, stijgt de waarde van een certificaat en komen de scholen in aanmerking voor overheidssteun.

De Turing Foundation doneert € 120.000 aan dit project, geoormerkt voor het formalisatie-proces en de bouw van een trainingscentrum, waarvan € 50.000 in 2018.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal KameroenSchool-to-School International Teacher training op zes basisscholen, Guinée, 2018
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een betrokken gemeenschap voor een betere toekomst voor de kinderen. Om het onderwijs te verbeteren, ontwikkelt School-to-School samen met het miniserie van onderwijs een verbeterd curriculum en instructiemateriaal voor wiskunde in klas 1 en 2 en voor lezen in klas 3 en 4. Tijdens dit proces worden meteen 15 leraren en 6 schooldirecteuren getraind. Na dit jaar wordt het curriculum uitgerold naar de 4 andere scholen waarmee School-to-School werkt en hopelijk via de overheid ook naar vele andere scholen in Guinea.

De Turing Foundation doneert € 17.000 aan het trainingscomponent.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Guinée
      Andere teacher training projecten

Teacher training op zes basisscholen, Guinée
Teacher training op zes basisscholen, GuinéeY CareYMCA Togo Beroepsopleiding en ondernemenschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, Togo, 2018-2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot 2020 focust op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren in 15 kernlanden, waaronder Togo. Gezamenlijk met de lokale YMCA Togo biedt Y Care 280 jongeren een tweejarige vak- en vaardigheidstraining aan bij erkende werkplaatsen of een ondernemerstraject om de kans op een baan en inkomen te vergroten. Dit project is een onderdeel van een groter programma waarbij de inspraak van jongeren in ontwikkelingstrajecten van de overheid wordt vergroot en jongeren worden opgeleid om rampen in hun wijk zoals overstromingen en brand te beheersen.

De Turing Foundation doneert € 142.000, geoormerkt aan het werk­gelegenheids­project, waarvan € 49.000 in 2018.

Zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, TogoEdukans 'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa, D.R. Congo, 2018
Edukans is een Nederlandse ontwikkelings­organisatie toegewijd aan onderwijs. De organisatie ontwikkelde o.a. een trainingsprogramma om leraren op actieve manier les te leren geven, waardoor meer stof bij leerlingen beklijft en de schoolresultaten verbeteren. In D.R. Congo werkt Edukans samen met het Leger des Heils en onderwijs-NGO's om deze lesmethode te introduceren op drie lerarenopleidingen en 12 basisscholen. In totaal worden 12 docenten van de lerarenopleiding en 48 basisschoolleerkrachten getraind om deze methode breed te verspreiden en ten minste 4.000 leerlingen te bereiken. Het is de bedoeling dat na drie jaar de lerarenopleidingen en de NGO's het trainingsprogramma zelfstandig kunnen uitvoeren. De overheid wordt vanaf het begin betrokken om de methode op nationaal niveau uitgerold te krijgen.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (ca. 40% van de totale begroting), waarvan € 25.000 in 2018.

Update November 2015: De eerste training van docenten en leerlingen heeft plaatsgevonden. Volgens de trainers zijn de deelnemers gemotiveerd en is een goede basis gelegd voor het vervolg.

Zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa
'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, KinshasaMineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in Liberia. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Het doel van dit project is om ongeveer 165 laag- en ongeschoolde mensen (met name vrouwen en jongeren) een vaktraining aan te bieden met de keuze uit zeep maken, gebak en catering, kappen en computerles. Daarnaast krijgen kinderen, jongeren en vrouwen in hun eigen club begeleiding zich sociaal te ontwikkelen en weerbaarder te worden.

De Turing Foundation draagt € 15.000 bij aan de vakopleidingen binnen dit project (waarvan € 5.000 in 2017).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, LiberiaBØRNEfonden Betere leeromgeving en baankansen, Haho, Togo, 2018
BØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso en Benin op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. In 2016-2017 steunde de Turing Foundation BØRNEfonden met een project dat de baankansen van 150 jongeren in Haho, Togo heeft verbeterd. Met de voortzetting van dit project wil BØRNEfonden meer jongeren in de ambachtssector deze kans bieden. Zo worden 45 'nieuwe' ambachtslieden getraind in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden, krijgen 45 ambachtslieden die al getraind zijn een verdiepingscursus, en krijgen jongeren in 12 jeugdclubs basisles in lezen, schrijven en rekenen. In combinatie met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren. Deze bijdrage voor een jaar stelt cofinanciering veilig en geeft BØRNEfonden de tijd om ook voor na deze projectperiode financiering te vinden.

De Turing Foundation doneert € 40.000 aan dit project.

Zie ook:
      BØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenZOA Vluchtelingenzorg Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia, 2018-2020
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan en blijft tot de zelfredzaamheid van de lokale bevolking is hersteld. De organisatie is sinds 2003 actief in Liberia op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Dit project biedt 75 jongeren een opleiding en stageplek bij een agri-bedrijf waar zij leren hoe ze cassave tot een hoogwaardig product kunnen verwerken en een eigen bedrijf kunnen oprichten. Daarnaast krijgen zeven scholen de ingrediënten geleverd om dagelijks een schoolmaaltijd aan in totaal 2.600 leerlingen te verstrekken, wat de schooluitval zal verlagen en het concentratievermogen zal verbeteren. De inkomstenpositie van 120 boeren verbetert omdat ze meer cassave en zwartogenbonen aan de agri-bedrijven kunnen verkopen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2018).

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia
Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, LiberiaAction on Poverty Beroepsonderwijs en inkomsten­generatie voor jongeren, Sierra Leone, 2017-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities (MAPCO) om 240 jongeren een vaktraining te geven. MAPCO rust lokale ambachtslieden uit met materiaal en gereedschap om hun vak aan gemiddeld 10 jongeren door te geven. Getrainde leden van 'Communitye Based Organisations' (CBO's) geven de jongeren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven toegang tot krediet via de fondsen die de CBO's in beheer hebben. Dit vergroot de kans op een duurzaam bestaan.

De Turing Foundation doneert € 96.000 aan dit project, geoormerkt voor de vaktrainingen, waarvan € 50.000 in 2017.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs en inkomsten­generatie voor jongeren, Sierra Leone
Beroepsonderwijs en inkomsten­generatie voor jongeren, Sierra LeoneZOA Vluchtelingenzorg Versneld basisonderwijs voor tieners, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo, 2017
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan, zoals in het oosten van D.R. Congo. In het Fizi district, D.R. Congo maakt ZOA het mogelijk dat 960 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar het basisschool curriculum in 3 jaar kunnen volgen. Het is een vervolg op het succesvolle onderwijs­programma dat van 2010-2013 reeds door Turing werd ondersteund en waardoor 3.488 kinderen alsnog het basisschoolcertificaat haalde. De positieve effecten zijn zichtbaar in grote delen van het gebied, maar de behoefte is nog groot de vier locatie van dit project: Sebele, Fizi centrum, Akomba (Katanga) en Mwanbungu (Baraka).

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 140.000 bij aan dit project (50% van de totale begroting).

Update november 2015: In schooljaar 2014-2015 hebben 960 leerlingen onderwijs gevolgd, waarvan 510 meisjes. 88% is (conform verwachting) over naar het volgende leerjaar (91% van de meisjes, 85% van de jongens).

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo
Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. CongoAide et Action International Girl-friendly school EAF, Guinée, 2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinee wil verbeteren.

Ze verbeteren het onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale gemeenschappen in Boké en Kindia door leraren te trainen en de lokale betrokkenheid te vergroten binnen het onderwijssysteem. 120 Leraren leren over betere lesmethodes, maar ook hoe ze zich positiever naar meisjes kunnen opstellen. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voeren vergroot de lokale betrokkenheid bij het onderwijssysteem. Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs omdat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen.

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 150.000 bij aan dit project

Update november 2015: Het project is van start gegaan met het in beeld brengen van de trainingsbehoeftes van leraren, de voorbereiding van trainingsplannen en schoolprojecten, met daarbij een focus op het behoud van kinderen (met name meisjes) op de scholen.

Zie ook:
      Aide et Action International: andere projecten
      Andere projecten in focusland Guinée
      Andere teacher training projecten

Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017BØRNEfonden Verbetering kwaliteit beroepsonderwijs voor leerjongeren, Haho district, Togo, 2017
BØRNEFonden heeft jarenlange ervaring in West Afrika om meer jongeren aan het werk te krijgen. In Togo wil BØRNEfonden de baankansen van 150 leerjongeren vergroten door de leeromgeving en de vaktraining te verbeteren. BØRNEfonden leert ambachtslieden hoe ze een goede stageplek kunnen bieden. Daarnaast worden extra lesmodules toegevoegd in het derde (stage)jaar. Samen met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren.

De Turing Foundation draagt € 57.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017).

Update november 2017: Het model van 'goede stages' is bekend bij 150 leerjongeren en 45 ambachtslieden (doel was 15). De jongeren hebben deze kennis overgedragen aan meer 717 mede-trainees (doel was 500). Daarnaast hebben reeds 83 jongeren (55% van het target) een bedrijfsplan geschreven waarvan er 27 zijn gefinancierd met een lening van gemiddeld € 460.

Zie ook:
      BØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenZOA VluchtelingenzorgSHIFSD Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia, 2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Met dit project voorzien ZOA en partner organisatie SHIFSD in een grote lokale behoefte van jongeren; namelijk vakonderwijs en hierdoor een inkomen genereren. 400 Jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied bouw of auto- en motormechanics. De helft leert daarnaast lezen, schrijven en basis rekenen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017). Dit is 50% van de totaalbegroting.

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, LiberiaTools To Work Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra Leone, 2017-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en startende ondernemers in ontwikkelings­landen. Hierdoor leren jong volwassenen een praktijkgericht vak om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Drie beroepsonderwijs­instellingen in Sierra Leone krijgen ieder een container met gevraagde naaimachines, computers, gereedschap, printers en machines. Daarnaast worden 16 vakdocenten opgeleid hoe ze naaimachines kunnen repareren en onderhouden. Deze kennisoverdracht draagt bij aan de duurzaamheid van het initiatief.

De Turing Foundation doneert € 37.000 aan dit project, waarvan € 8.000 in 2017.

Zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra Leone
Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra LeoneTools for Self Reliance Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, Sierra Leone, 2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door jonge mensen na een vak training een starters-kit met opgeknapte gereedschappen aan te bieden.

De organisatie werkt in Sierra Leone al lange tijd samen met de lokale organisatie Craftshare die een eigen vocational training centrum heeft. In Bo City, Sierra Leone krijgen 150 jongeren een eenjarige beroepstraining in een van acht geselecteerde beroepen. Na de vaktraining ontvangen alle alumni een starters-kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun vakgebied.

De Turing Foundation doneert € 19.500 (85% van de begroting) om dit project mogelijk te maken (€ 10.000 in 2017).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Tailoring Trainees, Sierra Leone
Tailoring Trainees, Sierra LeoneBabungo Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, Kameroen, 2017-2019
Reeds acht jaar zet de Nederlandse stichting Babungo zich in voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs in de Babungo vallei in Kameroen. Ze verstrekken onder andere het jaarlijkse schoolgeld voor 274 achtergestelde kinderen. Dit project betreft niet alleen het schoolgeld voor de technische school voor 20 gemotiveerde jonge mensen, maar ook de training van 20 lokale vaklieden door een gekwalificeerde praktijkdocent. Deze training leert hen hoe ze de leerlingen een goede stage kunnen geven. Dit vergroot de uitwisseling tussen de ‘markt’ en de opleiding waardoor de aansluiting en dus de opleiding verbetert.

De Turing Foundation dekt met € 22.500 ca. 50% van de projectbegroting (waarvan € 4.500 in 2017).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, Kameroen
Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, KameroenIECD Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen, 2017-2018
In 1988 is de Franse ontwikkelings­organisatie Institut Européen de Coopération et de Developpement (IECD) opgericht met het doel mensen vaardigheden te leren voor meer zelfwaarde en om bij te kunnen dragen aan de samenleving. De organisatie staat de lokale Coordination Nationale des Ecoles Familiales Agricoles au Cameroun (CNEFAC) bij om de door IECD’s opgerichte Family Farm Schools (FFS) zelfstandig voort te zetten.

In twee jaar doorlopen 1,100 jonge mensen uit rurale gebieden de een- of driejarige training op een van de 20 FFS op het gebied van duurzame landbouw. De studenten leren op school over duurzame landbouw­technieken en managementvaardigheden die ze vervolgens in de praktijk bij 300 boeren en landbouwbedrijven toepassen.

De Turing Foundation draagt € 30.000 (20% van de begroting) bij aan dit project (waarvan € 15.000 in 2017).

Update november 2017: 694 jongeren, waarvan 325 eerstejaars, zijn in oktober 2016 (weer) begonnen met de vaktraining op een van de 20 leslocaties. Deze locaties hebben de benodigde lesmaterialen, van instructieboekjes tot zaailingen, ontvangen. De bestuurders van de locaties zijn getraind in management en leerden over hun taken en verant­woordelijkheden. Door een staking van Engelstalige leraren in Northwest (een van de twee de Engelstalige provincies van Kameroen), waren acht centra een tijd lang dicht. Deze zijn per oktober 2017 weer geopend.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen
Verstevigen van twintig Family Farm Schools, KameroenChildren in Crisis Good education for all, South Kivu plateau region, D.R. Congo, 2017-2019
Children in Crisis (CIC) is een Engelse NGO met het doel onderwijs te bieden aan kinderen in de armste landen. CIC werkt daar waar middelen schaars zijn, onderwijs nodig is voor herstel en het te geïsoleerd is voor anderen.

Op het plateau in Zuid-Kivu werkt Children in Crisis sinds 2007 om het onderwijs systematisch te verbeteren. Op de 194 scholen is sindsdien het aantal inschrijvingen met 11% gestegen en is het slagingspercentage gestegen met 18%. Dit project betreft fase III en heeft als doel de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren en de toegang tot onderwijs blijven vergroten. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van de docententraining op 30 middelbare scholen. Hierdoor verbetert op structurele wijze de kwaliteit van nieuwe basisschooldocenten.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (waarvan € 40.000 in 2017), geoormerkt voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Zie ook:
      Children in Crisis: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Good education for all, Plateau of South Kivu, D.R. Congo
Good education for all, Plateau of South Kivu, D.R. CongoY CareYMCA Liberia Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, Liberia 2017-2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt jongeren een bedrijf te starten of werk te vinden. Gezamenlijk met de lokale YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een achtergestelde wijk in Monrovia in ondernemerschap. 100 van deze jongeren volgen daar voorafgaand een vakopleiding van 9-12 maanden. De 250 jongeren trainen vervolgens weer 450 andere jongeren in ondernemer­schapsvaardigheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. Gedurende 1 tot 2 jaar worden de alumni begeleid. Naar verwachting weet 65% van deze jongeren een inkomen veilig te stellen van ten minste 50 dollar per maand.

De Turing Foundation doneert € 129.000 aan dit project (ca. 50% van de projectkosten), waarvan € 49.000 in 2017.

Zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, Liberia
Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, LiberiaStrichting Bloemendaal - DogonAssociation Dogon Initiative Teacher Training Taalvorming, Dogon gebied, Mali, 2017-2019
Een consortium van een aantal gedreven organisaties waaronder Stichting Bloemendaal-Dogon) zet zich in voor het Dogon gebied. Samen met de lokale uitvoerings­organisatie Association Dogon Initiative verbetert de stichting het kwaliteit van onderwijs op 45 scholen door het implementeren van een actieve en kind-gecentreerde lesmethode 'L'AMI'. L'AMI heeft een aanpak die aansluit van de lokale context en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen waardoor de leerstof beter wordt opgenomen. Jaarlijks worden veertig leraren getraind hoe ze de methode kunnen toepassen. Vijftien 'expert-leraren' worden opgeleid om collega-leerkrachten in de geïsoleerde regio 'on-the-job' te begeleiden.

De Turing Foundation doneert € 45.000 (30%) aan dit initiatief, waarvan € 15.000 in 2017.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere teacher training projecten

Deelnemers Teacher Training Taalvorming, 2015
Deelnemers Teacher Training Taalvorming, 2015Knowledge for Children Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2017-2019
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De stichting begeleidt basisscholen zodat ze na drie jaar een (les)boekenbestand zelfstandig kunnen beheren, ze traint leerkrachten om de leerlingen beter te laten leren en faciliteert nieuwe leiders uit de gemeenschap om goed onderwijs op lange termijn te borgen. Inmiddels hebben ruim 100 scholen dit traject doorlopen. Dit project betreft een nieuwe groep van 21 scholen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 25.000 in 2017).

Zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten

Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon
Quality Education with local co-investment in North West Region of CameroonAsmae - Association Soeur Emmanuelle Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso, 2017-2018
Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse ontwikkelings­organisatie met een focus op onderwijs en kinderen. Asmae werkt in Burkina Faso samen met de lokale organisatie ICCV. Ze willen van 3.360 leerlingen op zes scholen in de buitenwijken van Ouagadougou de leerresultaten verbeteren door het leren lezen binnen en buiten de scholen leuker en beter te maken. 45 leerkrachten krijgen middelen en kennis over betere leesmethodes, overheidsinstanties worden betrokken en een bieb en leesclubs worden opgezet met hulp van mensen uit de gemeenschap.

De Turing Foundation doneert € 85.000 aan dit project, geoormerkt voor de verbeterde les- en leesmethode, waarvan € 53.000 in 2017.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina FasoRain for the Sahel and Sahara Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger, 2017-2019
In het geïsoleerde noorden van Niger werkt RAIN, een kleine Amerikaanse organisatie met twee Nigerijnse kantoren, al 15 jaar met de lokale bevolking aan een betere toekomst. Een belangrijk programma is onderwijs, met name gericht op meisjes. Via een mentorprogramma koppelt RAIN kwetsbare kinderen aan vrouwen die hen helpen op school te blijven. De vrouwelijke mentors worden in ruil voor hun begeleiding ondersteund om hun sociaaleconomische positie te verbeteren via spaar- en leengroep en verbeterde vee(geiten)houderij. Met deze extra inkomsten kan de onderwijsmentorgroep na vier jaar zelfstandig blijven bestaan.

Turing draagt € 60.000 bij aan dit initiatief, waarvan € 20.000 in 2017.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger
Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, NigerChristian Aid DRC Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2017-2018
Chistian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties zoals de nationale NGO Network Movement for Justice and Development (NMJD). De organisaties hebben een vergelijkbare insteek: mensen in staat stellen hun situatie te verbeteren

Dit project zorgt dat 250 jong volwassenen in het Kono district een vaktraining krijgen. Zij krijgen een opleidingsplek naar keuze bij bestaande werkplaatsen in Gbense, Fiama en Tankoro. De vaklieden worden getraind in hun opleidingstechnieken. Door dit project kunnen meer jongeren een duurzaam werkleven opbouwen en hebben ze een alternatief voor het onzekere en slechte werk in de mijnen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 25.000 in 2017).

Zie ook:
      Christian Aid DRC: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018Hubi en Vinciane Zelfstandig Beroepsopleidings­centrum voor vrouwen, Parakou, Benin, 2017-2019
Stichting Hubi & Vinciane uit België ondersteunt streekontwikkeling rond de stad Parakou (centraal Benin) via projecten in gezondheidszorg, economische (landbouw) ontwikkeling en onderwijs.

Een Beroepsopleidings­centrum in Parakou leidt jaarlijks 40 vrouwen op om met name landbouwproducten te verwerken tot bijv. sap of cosmetica. Het aantal leerlingen en de verkoop tijdens de opleiding genereert nog te weinig eigen inkomsten om kwaliteitsinvesteringen te doen. Hubi & Vinciane helpt hen de school met een klaslokaal uit te breiden en de voorzieningen te verbeteren voor productverwerking. Naar verwachting groeit het leerlingenaantal naar 100, stijgt de omzet met een groter jaarlijkse positief resultaat als gevolg en kan het centrum hierdoor volgende kleine investeringen zelf bekostigen.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 20.000 in 2017)

Zie ook:
      Hubi en Vinciane: andere projecten
      Andere projecten in focusland Benin
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsopleidings­centrum voor vrouwen, Parakou, Benin
Beroepsopleidings­centrum voor vrouwen, Parakou, BeninConcern Worldwide Onderwijs­programma, Tahoua district, Niger, 2017
Concern International is een humanitaire organisatie met internationale kantoren in Ierland, Groot Brittannië en de VS en lokale teams in de 25 landen waar zij werkzaam zijn. Sinds 2003 is Concern actief in Niger. Concern verlegt haar focus in Niger van het realiseren van klaslokalen en voorzieningen naar het verbeteren van kwaliteit van lesgeven. Lesmateriaal wordt ontwikkeld en leraren worden getraind om beter les te geven o.a. via videotechnologie en door het gebruik van de moedertaal in de eerste schooljaren. Concern betrekt de gemeenschap en de overheid meer door schoolmanagement-comités op te zetten en door het begeleiden van de onderwijsinspecteurs bij het uitvoeren hun werk. Ook komen ze met scholen, leraren en ouders tot gedragsregels om een veilige en gelijkwaardige schoolomgeving te realiseren.

De Turing Foundation draagt in de periode 2015-2017 € 150.000 bij (waarvan € 50.000 in 2017). Deze bijdrage wordt bovendien nog eens verdubbeld door een andere donateur.

Update oktober 2015: In samenwerking met anderen heeft Concern een trainingstool ontwikkeld voor leraren voor tweetalig onderwijs, Frans en Hausa. Voor de verschillende vakken in Hausa zijn Docenthandleidingen verstrekt. Docenten hebben de eerste trainingen ontvangen. Op 33 van de 40 scholen zijn ouderraden opgezet die daarna training hebben ontvangen over hun rol en verant­woordelijkheden. Tevens zijn nieuwe gedragsregels opgesteld voor onder andere gelijke behandeling van meisjes en jongens. Deze zijn ondertekend door scholen, leraren en ouders.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

Education programme in the district of Tahoua, Niger
Education programme in the district of Tahoua, NigerWar Child International Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo, 2017
War Child wil een positieve en blijvende verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door o.a. onderwijs te stimuleren. In Walungu, in het oosten van DR Congo, zorgt War Child dat 3.000 leerlingen op zes basisscholen goed onderwijs krijgen in een veilige en beschermende leeromgeving. Door een betere leeromgeving vermindert uitval en blijven er minder kinderen zitten. War Child begeleidt deze zes scholen om zogenoemde ‘Good Schools’ te worden. School comités, leerkrachten, leerlingen en ouders bepalen gezamenlijk wat hun school een ‘Good School’ maakt en maken een concreet actieplan om dit te realiseren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2017).

Zie ook:
      War Child International: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo
Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo

meer onderwijstoekenningen...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top