Switch to English

ONDERWIJS
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.
De Turing Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden.

Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.

De Turing Foundation richt zich op het verbeteren van de toegang tot

- kwalitatief goed basisonderwijs in Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Mali, en Niger,

- beroepsonderwijs in Benin, Kameroen, Liberia, Sierra Leone, en Togo.
Meest recente projecten:
'Right to Learn', Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone
April 2019
"Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone, 2019-2021
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project voor 100 straatkinderen in Sierra... meer
Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon
April 2019
Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2019-2019
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De... meer
Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger
April 2019
Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger, 2019
In het geïsoleerde noorden van Niger werkt RAIN, een kleine Amerikaanse organisatie met twee Nigerijnse... meer
Versterken van twee Vakopleidingen, Burkina Faso
April 2019
Versterken van twee Vakopleidingen, Burkina Faso, 2019
Tools to Work reviseert sinds 1987 kwaliteitsgoederen op haar werkplaats in Teteringen, verscheept deze naar... meer
'Rebuilding Young Lives', North Kivu, D.R. Congo
Januari 2019
"Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. Congo, 2019-2021
Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda,... meer
'Reading Liberia 20/20', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
Januari 2019
"Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2019-2020
De Canadian Organization for Development through Education (CODE) zet zich in om ongeletterdheid te... meer
Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen
Januari 2019
Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen, 2019-2021
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed... meer
Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Januari 2019
Promoting Youth Employability, Dioïla, Mali, 2019
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van... meer
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo
Januari 2019
Beroepsopleiding en ondernemerschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, Togo, 2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot 2020... meer
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Januari 2019
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2019-2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in... meer
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen
Januari 2019
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds... meer
Details onderwijsprojecten:
Street Child "Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone, 2019-2021
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street Child met haar programma's 'Onderwijs, Bescherming en Bestaanswijze' meer dan 100.000 kinderen bereikt in Afrika en Azië. Met dit project wil Street Child samen met de lokale partner Street Child of Sierra Leone voor 7.000 leerlingen op 35 scholen de kwaliteit van onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 1.400 leerlingen eindexamen doen. In totaal worden 50 ongekwalificeerde leerkrachten via het 'Distant Learning'-programma officieel opgeleid en erkend als docent. Op elke school krijgen drie bovenbouwdocenten extra training in de lesstof en algemene onderwijsvaardigheden. Leerlingen krijgen schoolmaterialen en een klaslokaal wordt gerenoveerd. Daarnaast worden initiatieven gestart om een inkomen voor de scholen genereren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2019)

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

'Right to Learn', Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone
"Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra LeoneKnowledge for Children Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2019-2019
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De stichting begeleidt basisscholen zodat ze na drie jaar een (les)boekenbestand zelfstandig kunnen beheren, ze traint leerkrachten om de leerlingen beter te laten leren en faciliteert nieuwe leiders uit de gemeenschap om goed onderwijs op lange termijn te borgen. Inmiddels hebben ruim 100 scholen dit traject doorlopen. Dit project betreft een nieuwe groep van 21 scholen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 25.000 in 2019).

Update maart 2018: Helaas hebben de scholen het gehele schooljaar 2016/2017 hun deuren moeten sluiten door de crisis in de Noord-West (een van de twee Engelstalige regio's van Kameroen). Hierdoor is het project vertraagd en is slechts een deel van de donatie in 2017 uitgekeerd. Het is onzeker of het onderwijs in 2018 voldoende op gang komt om het project voort te kunnen zetten.

Zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten

Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon
Quality Education with local co-investment in North West Region of CameroonRain for the Sahel and Sahara Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger, 2019
In het geïsoleerde noorden van Niger werkt RAIN, een kleine Amerikaanse organisatie met twee Nigerijnse kantoren, al 15 jaar met de lokale bevolking aan een betere toekomst. Een belangrijk programma is onderwijs, met name gericht op meisjes. Via een mentorprogramma koppelt RAIN kwetsbare kinderen aan vrouwen die hen helpen op school te blijven. De vrouwelijke mentors worden in ruil voor hun begeleiding ondersteund om hun sociaaleconomische positie te verbeteren via spaar- en leengroep en verbeterde vee(geiten)houderij. Met deze extra inkomsten kan de onderwijsmentorgroep na vier jaar zelfstandig blijven bestaan.

Turing draagt € 60.000 bij aan dit initiatief, waarvan € 20.000 in 2019.

Update maart 2018: In totaal zijn reeds 50 basisschoolleerlingen en 70 middelbare scholieren begeleid door hun nieuwe mentor, en hebben 184 studenten zo'n 145 uur extra buitenschoolse les gehad in de belangrijkste vakken, zodat ze beter mee kunnen komen in de les.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger
Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, NigerTools To Work Versterken van twee Vakopleidingen, Burkina Faso, 2019
Tools to Work reviseert sinds 1987 kwaliteitsgoederen op haar werkplaats in Teteringen, verscheept deze naar ontwikkelingslanden en geeft trainingen in revisie en onderhoud. Ze helpt hiermee nieuwe ondernemers en vakonderwijs in ontwikkelingslanden aan gereedschap en machines. Tools to Work wil in Burkina Faso de kwaliteit van twee opleidingscentra verbeteren door het management en de organisatie te versterken en materialen beschikbaar te stellen. De stichting reviseert en levert 117 naaimachines, 80 fietsen, twee computers en een borduurmachine. Een deel is voor de vakopleiding, een ander deel voor een intensieve onderhoud- en reviseringscursus. Beide centra ontwikkelen een 'werk en zakelijke dienstverlening'-model om de opleiding goed op de arbeidsmarkt af te stemmen en doorstroom naar een baan voor de alumni te verbeteren. Met een volgsysteem wordt gekeken of de opleiding inderdaad passende baan oplevert. Daarnaast ontwikkelen de centra een duurzaamheidsplan waarmee de inkomsten met de helft toenemen.

De Turing Foundation draagt € 41.500 bij aan dit project (waarvan € 11.500 in 2019)

Zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versterken van twee Vakopleidingen, Burkina Faso
Versterken van twee Vakopleidingen, Burkina FasoChance for Childhood "Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. Congo, 2019-2021
Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda, Oeganda en DR Congo. Zij werkt bottom-up o.a. via vooruitstrevende gemeenschapsleiders en lokale partners. Voor projecten in Noord Kivu is dit Children's Voice. CfC wil voor 6.000 kinderen in 10 scholen in het noorden van Noord Kivu beter onderwijs en een betere leeromgeving creëren zodat hun leerresultaten verbeteren. 1.000 Oudere kinderen krijgen alsnog de mogelijkheid om versneld basisonderwijs te volgen. Leerkrachten worden getraind in betere lesmethodes en leerlingbegeleiders worden ingezet voor een groep van 150 kinderen, veelal getraumatiseerd, die deze begeleiding nodig hebben.

De Turing Foundation draagt € 85.000 bij aan dit project (waarvan € 29.000 in 2019).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

'Rebuilding Young Lives', North Kivu, D.R. Congo
"Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. CongoCODE "Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2019-2020
De Canadian Organization for Development through Education (CODE) zet zich in om ongeletterdheid te bestrijden o.a. in Liberia. Via hun beproefd model 'Reading CODE' wordt de capaciteit van leerkrachten en bibliothecarissen versterkt zodat zij de kinderen beter kunnen leren lezen en wordt de lokale sector van kinderboeken gestimuleerd. CODE wil op deze manier bijdragen aan een leescultuur. Met dit project wil CODE in 2020 de leesvaardigheid van 25.000 Liberiaanse kinderen op 60 basisscholen verbeterd hebben. Elke school krijgt een ingerichte bibliotheek dan wel leesplek met getrainde onderwijsprofessionals. Per jaar worden er workshops georganiseerd voor gemiddeld vijf schrijvers, illustratoren en editors over aansprekende kinderboeken. Gemiddeld komen er jaarlijks vijf nieuwe kinderboeken uit. Een bijdrage van Turing stelt CODE niet alleen in staat hun werk te continueren maar ook op te schalen zodat het meer kans maakt op belangrijke institutionele subsidie van de Canadese overheid vanaf 2020.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project (waarvan € 35.000 in 2019).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere teacher training projecten

'Reading Liberia 20/20', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
"Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, LiberiaIDAY Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen, 2019-2021
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed onderwijs voor alle kinderen. IDAY-Cameroun bestaat sinds 2010 en heeft 24 lokale lidorganisaties.
In Kameroen helpt IDAY 60 scholen om schooltuinen aan te leggen met voedselgewassen en medicinale planten, o.a. tegen malaria. De docenten leren de schooltuinen te gebruiken voor betere en leukere lessen, en de kinderen kunnen met een gevulde maag beter leren. De medicinale planten zorgen voor minder uitval door ziekte. In het eerste jaar wordt gestart met zes scholen, waar zes leraren training krijgen van het Belgische Leraars zonder Grenzen. In de jaren daarna worden daar respectievelijk 18 en 36 scholen aan toegevoegd, waarbij de vorige batch docenten telkens twee nieuwe collega's traint. Uiteindelijk zullen door een lagere uitval van zowel leerlingen als docenten de schoolresultaten verbeteren, en profiteren 5.280 leerlingen van betere lessen.

De Turing Foundation draagt € 37.000 bij aan dit project (waarvan € 20.000 in 2019).

Update maart 2019: De eerste zes scholen voor het project zijn geselecteerd en de bewustwordingssessies voor de leraren en schoolhoofden zijn heel enthousiast ontvangen.

Zie ook:
      IDAY: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten

Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen
Lerarentraining over schooltuinen, KameroenPlanBØRNEfonden Promoting Youth Employability, Dioïla, Mali, 2019
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. Met dit project wil PlanBØRNEfonden de baankansen van 200 jongeren in Dioïla verbeteren. Zo gaan 75 leerjongeren naar de vakopleiding voor een kwalificatie in bijvoorbeeld kleding maken, elektronica of voedselverwerking, en volgen 125 jongeren van de vakopleiding praktijktraining. De jongeren leren de vaardigheden die nodig zijn om een bedrijf te starten en deze succesvol te maken. Daarnaast krijgen 30 opleiders training in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden.

De Turing Foundation doneert € 98.000 aan dit project (waarvan € 49.000 in 2019).

Zie ook:
      PlanBØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in Togo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenY CareYMCA Togo Beroepsopleiding en ondernemerschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, Togo, 2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot 2020 focust op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren in 15 kernlanden, waaronder Togo. Gezamenlijk met de lokale YMCA Togo biedt Y Care 280 jongeren een tweejarige vak- en vaardigheidstraining aan bij erkende werkplaatsen of een ondernemerstraject om de kans op een baan en inkomen te vergroten. Dit project is een onderdeel van een groter programma waarbij de inspraak van jongeren in ontwikkelingstrajecten van de overheid wordt vergroot en jongeren worden opgeleid om rampen in hun wijk zoals overstromingen en brand te beheersen.

De Turing Foundation doneert € 142.000, geoormerkt aan het werk­gelegenheids­project, waarvan € 43.000 in 2019.

Zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere projecten in Togo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, TogoEdukansBambaleTosangana Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2019-2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in onderwijs voor kansarme kinderen. Edukans rolt samen met Bambale en Tosangana haar 'Active Teaching and Learning Methodology' uit, naar de lerarentraining op 16 middelbare scholen. De nieuwe leerkrachten kunnen vervolgens met deze betere lesmethode aan de slag op de basisschool. Daarnaast worden 192 al werkende leerkrachten op 48 basisscholen getraind in deze methode. De Turing Foundation steunde reeds de eerste fase van dit project met een bijdrage van € 150.000. Edukans wil het bereik nu verviervoudigen. De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 20.000 in 2019).

Update maart 2019: Inmiddels zijn zestien docenten van de lerarenopleiding en 44 basisschoolleerkrachten getraind en passen de technieken in de klas toe. Een lokaal trainingsteam van acht personen is opgeleid om steeds een groter deel van de training en de tussentijdse on-the-job begeleiding uit te voeren.

Zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Bambale: andere projecten
      Tosangana: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Effective teachers for better learning results, Kinshasa districtDISOP CamerounVIA Don Bosco Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds afgewisseld met twee weken praktijk. Hierdoor is er continue uitwisseling tussen marktbehoefte en de opleidingseisen en sluit de opleiding goed aan bij de markt. Door de methode te formaliseren via curricula, training en lobby, stijgt de waarde van een certificaat en komen de scholen in aanmerking voor overheidssteun.

De Turing Foundation doneert € 120.000 aan dit project, geoormerkt voor het formalisatie-proces en de bouw van een trainingscentrum, waarvan € 24.000 in 2019.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal KameroenFAWE Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone, 2018-2021
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists (FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke Afrikaanse onderwijsministers en negentien senior beleidsmakers, met als doel het onderwijs voor meisjes en vrouwen in Sub-Saharaans Afrika te verbeteren.
FAWE-Sierra Leone wil het aandeel vrouwelijke docenten in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. 50 Jonge vrouwen in het Kambia district krijgen de mogelijkheid om gedurende 6 maanden als leer-assistent aan de slag te gaan. Hiermee doen ze ervaring op in de klas en bereiden ze zich voor op het toelatingsexamen voor het Distant Learning Programma. Zij blijven tijdens het opleidingsprogramma aan het werk als docent in opleiding. Samen met de 100 vrouwen die reeds in het tweede jaar van het Distant Learning Programma zitten, zullen aan het einde van het project 150 vrouwen hun onderwijsbevoegdheid gehaald hebben.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2019).

Zie ook:
      FAWE: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone
Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra LeoneStichting Betuwe WereldwijdTools4ChangePeople Empowerment Program Liberia Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, Liberia, 2018-2019
Stichting Betuwe Wereldwijd (SBW) is opgericht in 1987 en reviseert gereedschap, fietsen, computers en machines voor opleidingscentra in ontwikkelingslanden. In Nederland biedt de stichting een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
SBW verbetert de opleidingen van lokale partner PEP Liberia (People Empowerment Program) door lesmateriaal beschikbaar te maken, en vergroot de kans op werk door starter-kits beschikbaar te stellen voor 40 alumni. SBW reviseert de computers, gereedschap en naaimachines die PEP heeft aangevraagd, en verscheept deze naar Liberia. De materialen worden gebruikt voor de opleidingen ICT, elektra, loodgieten, kleding maken en houtbewerken. Naar verwachting vindt 90% van de alumni werk.

De Turing Foundation draagt € 8.125 bij aan dit project (waarvan € 8.125 in 2018).

Update maart 2019: De goederen zijn inmiddels verzameld en opgeknapt en naar verwachting kunnen ze in maart 2019 op transport.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, Liberia
Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, LiberiaWar Child International Youth at Work, beroepsopleiding, Kalehe, D.R. Congo, 2018-2020
War Child is opgericht in 1995 en wil een positieve en blijvende verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door onderwijs te stimuleren, psychosociale zorg te bieden, en hen te beschermen tegen oorlogsgeweld.
Met dit project, dat onderdeel is van het grotere 'Adressing Root Causes'-programma, draagt War Child bij aan de sociaaleconomische re-integratie van kwetsbare Congolese jongeren. 120 jongeren volgen een vaktraining, leren over ondernemerschap en krijgen zo nodig een alfabetiseringstraining. 12 instructeurs worden getraind om goed vaktraining te kunnen geven. Van de alumni zullen er 75 worden geholpen om een bedrijf op te zetten met een netwerk, startkapitaal en de benodigde materialen. De andere 45 worden geholpen om een betaalde baan in loondienst te vinden.

De Turing Foundation draagt € 91.000 bij aan dit project (waarvan € 16.000 in 2018).

Zie ook:
      War Child International: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Youth at Work, beroepsopleiding, Kalehe, D.R. Congo
Youth at Work, beroepsopleiding, Kalehe, D.R. CongoHaparako Beroepsopleiding voor 300 jongeren in brommeronderhoud en -reparatie, Boucle du Mouhoun, Burkina Faso, 2018-2019
Stichting Háparako begon haar werk in 2002 in Passakongo, noordwest Burkina Faso, waar rurale jongeren informeel on-the-job werden opgeleid als monteur, lasser etc. In 2010 opende Háparako op verzoek van de lokale bevolking een formele beroepsopleiding.
Háparako biedt 300 jongeren in 6 districten een intensieve brommeropleiding: na 2 maanden theorieles en een stage van 3 maanden, doen de jongeren een staatsexamen voor een beroeps­kwalificatie­certificaat. Zij die slagen krijgen gedurende 3 weken een ondernemerschaps­training en een starter-kit om direct aan het werk te kunnen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Gnogondemè, wiens dochter­organisaties in de zes districten de leerlingen werven en instructeurs leveren. Naar verwachting slaagt 80% en begint een eigen werkplaats in het dorp van herkomst. De overige 20% wordt aan werk geholpen in bestaande werkplaatsen.

De Turing Foundation draagt € 19.400 bij aan dit project (waarvan € 8.400 in 2018).

Update januari 2019: Samen met de lokale ngo Gnogondemè selecteerde Háparako zes opleidingscentra. Ook zijn er al 285 jongeren geselecteerd, met een behoorlijk aantal nog op de reservelijst. De training start in het voorjaar 2019.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere beroepsonderwijs projecten

Broepsopleiding voor 300 jongeren in brommeronderhoud en -reparatie, Boucle du Mouhoun, Burkina Faso
Broepsopleiding voor 300 jongeren in brommeronderhoud en -reparatie, Boucle du Mouhoun, Burkina FasoConcern Worldwide "The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger, 2018-2021
Concern Worldwide, opgericht in 1968, is een internationale humanitaire organisatie die zich inzet om armoede te bestrijden in de armste landen, gericht op noodhulp, onderwijs, hiv/aids, gezondheidszorg en livelihoods.
De stichting verbetert in Niger op 54 scholen het onderwijs door een veilige leeromgeving te creëren voor 13.100 kinderen en door de lesvaardigheden van 280 leerkrachten te verbeteren. In elke school wordt een gedragscode opgesteld en gehandhaafd en besluiten kinderen mee via een door kinderen geleide overheid. Concern Worldwide helpt daarnaast de overheid goed lesmateriaal te verstrekken, leerkrachten te trainen in tweetalig onderwijs (zodat kinderen beter leren lezen en ouders meer betrokken zijn), opfristrainingen te geven aan docenten, en trainers te leren hoe ze leerresultaten kunnen monitoren. Na afloop van het project zullen significant meer kinderen vloeiend kunnen lezen, zal de aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten beter worden gemonitord, en zal het aantal geweldsincidenten zijn afgenomen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan die project (waarvan € 50.000 in 2018).

Zie ook:
      Concern Worldwide: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

'The Light of Learning', lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger
"The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, NigerZOA Vluchtelingenzorg Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia, 2018-2020
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan en blijft tot de zelfredzaamheid van de lokale bevolking is hersteld. De organisatie is sinds 2003 actief in Liberia op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Dit project biedt 75 jongeren een opleiding en stageplek bij een agri-bedrijf waar zij leren hoe ze cassave tot een hoogwaardig product kunnen verwerken en een eigen bedrijf kunnen oprichten. Daarnaast krijgen zeven scholen de ingrediënten geleverd om dagelijks een schoolmaaltijd aan in totaal 2.600 leerlingen te verstrekken, wat de schooluitval zal verlagen en het concentratievermogen zal verbeteren. De inkomstenpositie van 120 boeren verbetert omdat ze meer cassave en zwartogenbonen aan de agri-bedrijven kunnen verkopen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2018).

Update maart 2019: In 2018 startte voor 619 kinderen op drie basisscholen het schoolmaaltijdenproject. De eerste groep van 15 jongeren is geselecteerd en begon in september met de opleiding. Een expert maakte het curriculum met input van de agri-bedrijven.

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia
Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, LiberiaAction on Poverty Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, Sierra Leone, 2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities (MAPCO) om 240 jongeren een vaktraining te geven. MAPCO rust lokale ambachtslieden uit met materiaal en gereedschap om hun vak aan gemiddeld 10 jongeren door te geven. Getrainde leden van 'Communitye Based Organisations' (CBO's) geven de jongeren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven toegang tot krediet via de fondsen die de CBO's in beheer hebben. Dit vergroot de kans op een duurzaam bestaan.

De Turing Foundation doneert € 96.000 aan dit project, geoormerkt voor de vaktrainingen, waarvan € 31.000 in 2018.

Update maart 2019: Eind 2018 hebben 255 jongeren de training afgerond waarvan 233 een eigen bedrijf startten en de rest een betaalde baan vond. Tot nu toe maakten 122 jongeren gebruik van de kredietmogelijkheden via de CBO's. Het gemiddelde inkomen is maar liefst met 136% gestegen voor deze groep.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, Sierra Leone
Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, Sierra LeoneTools To Work Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra Leone, 2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en startende ondernemers in ontwikkelings­landen. Hierdoor leren jong volwassenen een praktijkgericht vak om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Drie beroepsonderwijs­instellingen in Sierra Leone krijgen ieder een container met gevraagde naaimachines, computers, gereedschap, printers en machines. Daarnaast worden 16 vakdocenten opgeleid hoe ze naaimachines kunnen repareren en onderhouden. Deze kennisoverdracht draagt bij aan de duurzaamheid van het initiatief.

De Turing Foundation doneert € 37.000 aan dit project, waarvan € 6.000 in 2018.

Update maart 2018: Twee opleidingen ontvingen in 2017 hun gereviseerde gereedschappen. Door een miscommunicatie moest een container met gereedschap begin dit jaar worden nageleverd. 16 vakdocenten zijn opgeleid door vrijwilligers van Tools to Work en weten hoe naaimachines kunnen onderhouden.

Zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra Leone
Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra LeoneMineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in Liberia. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Het doel van dit project is om ongeveer 165 laag- en ongeschoolde mensen (met name vrouwen en jongeren) een vaktraining aan te bieden met de keuze uit zeep maken, gebak en catering, kappen en computerles. Daarnaast krijgen kinderen, jongeren en vrouwen in hun eigen club begeleiding zich sociaal te ontwikkelen en weerbaarder te worden.

De Turing Foundation draagt € 15.000 bij aan de vakopleidingen binnen dit project (waarvan € 10.000 in 2018).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, LiberiaAction on Poverty Apprenticeships programme for women in Kenema, Sierra Leone, 2018-2020
De Britse Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid creëren voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier landen in Afrika, waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2017 reeds een project van hen in Sierra Leone dat in totaal 1.200 jonge mensen een vaktraining bood. Tot nu toe wisten alle alumni werk te vinden, in dienst of als eigen baas. Dit project betreft een nieuwe groep van 200 vrouwen die uit de totale doelgroep van 3.500 voor volwassenonderwijs worden geselecteerd. Zij krijgen gedurende een tot anderhalf jaar praktijkles bij een ondernemer om uiteindelijk daar in dienst te komen of een eigen bedrijf te starten. 40 ondernemers leren hoe ze een goede opleidingsplek kunnen bieden voor deze groep vrouwen en voor daarna. Community Based Organisations leren hoe ze deze training aan ondernemers kunnen overnemen.

De Turing Foundation draagt € 59.000 bij aan dit project (waarvan € 14.000 in 2018).

Update maart 2019: Alle 40 ondernemers zijn geselecteerd en hun trainees ook. De eerste trainingen starten begin 2019.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra Leone, 2018-2020
Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra Leone, 2018-2020Y CareYMCA Liberia Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, Liberia 2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt jongeren een bedrijf te starten of werk te vinden. Gezamenlijk met de lokale YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een achtergestelde wijk in Monrovia in ondernemerschap. 100 van deze jongeren volgen daar voorafgaand een vakopleiding van 9-12 maanden. De 250 jongeren trainen vervolgens weer 450 andere jongeren in ondernemer­schapsvaardigheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. Gedurende 1 tot 2 jaar worden de alumni begeleid. Naar verwachting weet 65% van deze jongeren een inkomen veilig te stellen van ten minste 50 dollar per maand.

De Turing Foundation doneert € 129.000 aan dit project (ca. 50% van de projectkosten), waarvan € 36.000 in 2018.

Update maart 2019: In totaal rondden 137 jongeren de training af waarvan halverwege 2018 al 44 % een inkomen veilig wist te stellen van ten minste $ 50. Naar verwachting halen ze hun gestelde doel van 65%. De kennis van de ondernemerschapstraining werd door de trainees via diverse workshops doorgegeven aan al 425 jongeren.

Zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, Liberia
Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, LiberiaChildren in Crisis Good education for all, South Kivu plateau region, D.R. Congo, 2018-2019
Children in Crisis (CIC) is een Engelse NGO met het doel onderwijs te bieden aan kinderen in de armste landen. CIC werkt daar waar middelen schaars zijn, onderwijs nodig is voor herstel en het te geïsoleerd is voor anderen.

Op het plateau in Zuid-Kivu werkt Children in Crisis sinds 2007 om het onderwijs systematisch te verbeteren. Op de 194 scholen is sindsdien het aantal inschrijvingen met 11% gestegen en is het slagingspercentage gestegen met 18%. Dit project betreft fase III en heeft als doel de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren en de toegang tot onderwijs blijven vergroten. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van de docententraining op 30 middelbare scholen. Hierdoor verbetert op structurele wijze de kwaliteit van nieuwe basisschooldocenten.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (waarvan € 35.000 in 2018), geoormerkt voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Update maart 2019: In 2018 werd door het trainingsteam de tweede groep van vijftien pedagogiek specialisten begeleid en gecoached. De eerste groep van vijftien specialisten kregen een opfristraining. Zij kunnen zo hun studenten beter opleiden tot goede leerkrachten.

Zie ook:
      Children in Crisis: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Good education for all, Plateau of South Kivu, D.R. Congo
Good education for all, Plateau of South Kivu, D.R. CongoBabungo Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, Kameroen, 2018-2019
Reeds acht jaar zet de Nederlandse stichting Babungo zich in voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs in de Babungo vallei in Kameroen. Ze verstrekken onder andere het jaarlijkse schoolgeld voor 274 achtergestelde kinderen. Dit project betreft niet alleen het schoolgeld voor de technische school voor 20 gemotiveerde jonge mensen, maar ook de training van 20 lokale vaklieden door een gekwalificeerde praktijkdocent. Deze training leert hen hoe ze de leerlingen een goede stage kunnen geven. Dit vergroot de uitwisseling tussen de ‘markt’ en de opleiding waardoor de aansluiting en dus de opleiding verbetert.

De Turing Foundation dekt met € 22.500 ca. 50% van de projectbegroting (waarvan € 4.500 in 2018).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, Kameroen
Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, KameroenWoord en Daad Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso, 2018
Woord en Daad is opgericht in 1973 met als doel armoede te bestrijden en inmiddels werkzaam in 26 landen wereldwijd. De Job Booster is een sociale onderneming die bedrijven met vacatures aan vakopleidingen met werkzoekende jongeren verbindt, om zo de baankansen te vergroten en te zorgen dat geleerde vaardigheden aansluiten op een toekomstige baan. Momenteel is Woord en Daad nog verantwoordelijk, maar het is de bedoeling dat Job Booster na vijf jaar zelfstandig verder gaat. In 2018 legt Job Booster een database van bedrijven aan waarmee contact wordt gehouden over baankansen en sluit overeenkomsten met hen over arbeidsplaatsingen. 820 opleiders op 14 centra krijgen training gericht op kwaliteitsverbetering, en leren hoe ze kunnen inspelen op de vraag naar vaardigheden. Daarnaast stimuleert Job Booster een dialoog met de overheid om te sturen op gunstig beleid voor de baankansen van jongeren.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project in 2018

Update maart 2019: In 2018 legde Job Booster de laatste hand aan een database van bedrijven waarmee contact wordt gehouden over baankansen. Ze sloten 39 overeenkomsten met hen over arbeidsplaatsingen. 260 opleiders op acht centra werden getraind op het gebied van kwaliteitsverbetering, en leerden hoe ze kunnen inspelen op de vraag naar vaardigheden. Ruim 2.000 jongeren volgden een training via Job Booster en 1.326 jongeren verzekerden hierdoor een duurzaam inkomen. Hoewel er meer opstarttijd nodig was en niet alle geplande resultaten in 2018 zijn behaald, is het animo eind 2018 zo groot dat Woord en Daad alle vertrouwen heeft dat Job Booster een succes gaat worden.

Zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso
Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina FasoAsmae - Association Soeur Emmanuelle Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso, 2018
Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse ontwikkelings­organisatie met een focus op onderwijs en kinderen. Asmae werkt in Burkina Faso samen met de lokale organisatie ICCV. Ze willen van 3.360 leerlingen op zes scholen in de buitenwijken van Ouagadougou de leerresultaten verbeteren door het leren lezen binnen en buiten de scholen leuker en beter te maken. 45 leerkrachten krijgen middelen en kennis over betere leesmethodes, overheidsinstanties worden betrokken en een bieb en leesclubs worden opgezet met hulp van mensen uit de gemeenschap.

De Turing Foundation doneert € 85.000 aan dit project, geoormerkt voor de verbeterde les- en leesmethode, waarvan € 32.000 in 2018.

Update maart 2019: In totaal bereikte Asmae 3.737 kinderen en behaalde 66% van hen het standaard leesniveau ten opzichte van 36% van de controlegroep. Er werden 50 mensen in het onderwijs getraind waarvan 85% het geleerde in de praktijk toepast. Op basis van de best-practices van deze fase, krijgt dit project na 2018 een vervolg en wordt het bereik vergroot.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina FasoChristian Aid DRC Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2018
Chistian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties zoals de nationale NGO Network Movement for Justice and Development (NMJD). De organisaties hebben een vergelijkbare insteek: mensen in staat stellen hun situatie te verbeteren

Dit project zorgt dat 250 jong volwassenen in het Kono district een vaktraining krijgen. Zij krijgen een opleidingsplek naar keuze bij bestaande werkplaatsen in Gbense, Fiama en Tankoro. De vaklieden worden getraind in hun opleidingstechnieken. Door dit project kunnen meer jongeren een duurzaam werkleven opbouwen en hebben ze een alternatief voor het onzekere en slechte werk in de mijnen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (50% van de totale begroting).

Update maart 2018: De opleiding is pas in september 2018 klaar, dus daarna weten we hoeveel jongeren met de nieuwe vaardigheden werk hebben gevonden. De jongeren zijn zichtbaar gemotiveerd. Door het project zijn ze ook veel actiever in hun gemeenschap en nemen ze vaker een leiderschapsrol op zich.

Update maart 2019: Op 1 december 2018 vond de ceremonie voor de diploma uitreiking plaats. Alle studenten kregen een officieel erkend certificaat en een starterskit. In juni 2019 weten we pas welk deel met de nieuwe vaardigheden werk heeft gevonden.

Zie ook:
      Christian Aid DRC: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018Partners Pays DogonAssociation Dogon InitiativeStichting Bloemendaal - Dogon Lerarentraining in effectieve taalmethoden, Dogon gebied, Mali, 2018-2019
Een consortium van een aantal gedreven organisaties waaronder Partners Pays Dogon zet zich in voor het Dogon gebied. Samen met de lokale uitvoerings­organisatie Association Dogon Initiative verbetert de stichting het kwaliteit van onderwijs op 45 scholen door het implementeren van een actieve en kind-gecentreerde lesmethode 'L'AMI'. L'AMI heeft een aanpak die aansluit van de lokale context en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen waardoor de leerstof beter wordt opgenomen. Jaarlijks worden veertig leraren getraind hoe ze de methode kunnen toepassen. Vijftien 'expert-leraren' worden opgeleid om collega-leerkrachten in de geïsoleerde regio 'on-the-job' te begeleiden.

De Turing Foundation doneert € 45.000 (30%) aan dit initiatief, waarvan € 15.000 in 2018.

Update maart 2019: In 2018 werden 43 leraren getraind hoe ze de methode kunnen toepassen. Dertig 'expert-leraren' kregen aanvullende training om nog beter hun collega-leerkrachten in de geïsoleerde regio 'on-the-job' te begeleiden.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere teacher training projecten

Deelnemers Lerarentraining in effectieve taalmethoden, 2015
Deelnemers Lerarentraining in effectieve taalmethoden, 2015Hubi en Vinciane Zelfstandig Beroepsopleidings­centrum voor vrouwen, Parakou, Benin, 2018-2019
Stichting Hubi & Vinciane uit België ondersteunt streekontwikkeling rond de stad Parakou (centraal Benin) via projecten in gezondheidszorg, economische (landbouw) ontwikkeling en onderwijs.

Een Beroepsopleidings­centrum in Parakou leidt jaarlijks 40 vrouwen op om met name landbouwproducten te verwerken tot bijv. sap of cosmetica. Het aantal leerlingen en de verkoop tijdens de opleiding genereert nog te weinig eigen inkomsten om kwaliteitsinvesteringen te doen. Hubi & Vinciane helpt hen de school met een klaslokaal uit te breiden en de voorzieningen te verbeteren voor productverwerking. Naar verwachting groeit het leerlingenaantal naar 100, stijgt de omzet met een groter jaarlijkse positief resultaat als gevolg en kan het centrum hierdoor volgende kleine investeringen zelf bekostigen.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project (50% van de totale begroting)

Update maart 2018: Helaas lukt het CAMPF, de lokale uitvoerende organisatie, onvoldoende om eigen inkomsten te genereren. Het project en dus ook onze donatie, is in 2017 in de wacht gezet tot er een goed operationeel- en bedrijfsplan ligt.

Zie ook:
      Hubi en Vinciane: andere projecten
      Andere projecten in Benin
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsopleidings­centrum voor vrouwen, Parakou, Benin
Beroepsopleidings­centrum voor vrouwen, Parakou, BeninActionAid Liberia Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia, 2018-2019
ActionAid Nederland en ActionAid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun rechten op te komen. In Liberia helpt AAL 500 jongeren een duurzaam bestaan op te bouwen in de landbouwsector. De jongeren krijgen training in duurzame landbouw­technieken en ze leren hoe ze hun politieke situatie kunnen verbeteren. Ook ondersteunt AAL vijf georganiseerde jongerengroepen bij de opzet van hun agri-bedrijf.

De Turing Foundation doneert € 65.000, waarvan € 32.000 in 2018.

Update maart 2018: In het eerste jaar (2017) zijn 525 jongeren gemobiliseerd om deel te nemen aan de trainingen. 60 mensen zijn getraind als trainers op het gebied van duurzame landbouwpraktijken, voedselproductie en -distributie. Daarnaast is een nationale campagne gestart waarin wordt opgeroepen tot overheidssteun voor jongeren in sociale ondernemingen.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, LiberiaSchool-to-School International Teacher training op zes basisscholen, Guinée, 2018
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een betrokken gemeenschap voor een betere toekomst voor de kinderen. Om het onderwijs te verbeteren, ontwikkelt School-to-School samen met het miniserie van onderwijs een verbeterd curriculum en instructiemateriaal voor wiskunde in klas 1 en 2 en voor lezen in klas 3 en 4. Tijdens dit proces worden meteen 15 leraren en 6 schooldirecteuren getraind. Na dit jaar wordt het curriculum uitgerold naar de 4 andere scholen waarmee School-to-School werkt en hopelijk via de overheid ook naar vele andere scholen in Guinea.

De Turing Foundation doneert € 17.000 aan het trainingscomponent.

Update maart 2018: In 2017 zijn 50 lesplannen ontwikkeld (tien voor elk leerjaar) die gebruik maken van verantwoorde kindgerichte leertechnieken. Komend jaar worden deze getest.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Guinée
      Andere teacher training projecten

Teacher training op zes basisscholen, Guinée
Teacher training op zes basisscholen, GuinéeEdukans 'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa, D.R. Congo, 2018
Edukans is een Nederlandse ontwikkelings­organisatie toegewijd aan onderwijs. De organisatie ontwikkelde o.a. een trainingsprogramma om leraren op actieve manier les te leren geven, waardoor meer stof bij leerlingen beklijft en de schoolresultaten verbeteren. In D.R. Congo werkt Edukans samen met het Leger des Heils en onderwijs-NGO's om deze lesmethode te introduceren op drie lerarenopleidingen en 12 basisscholen. In totaal worden 12 docenten van de lerarenopleiding en 48 basisschoolleerkrachten getraind om deze methode breed te verspreiden en ten minste 4.000 leerlingen te bereiken. Het is de bedoeling dat na drie jaar de lerarenopleidingen en de NGO's het trainingsprogramma zelfstandig kunnen uitvoeren. De overheid wordt vanaf het begin betrokken om de methode op nationaal niveau uitgerold te krijgen.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (ca. 40% van de totale begroting), waarvan € 25.000 in 2018.

Update maart 2018: Een lokaal trainingsteam van acht mensen is inmiddels opgeleid om de trainingen te geven. De begeleiding van de Nederlandse experts kan hierdoor afnemen. Het enthousiasme onder de deelnemers is groot, de effecten voor de 7.500 leerlingen heel voorzichtig positief met betere examenresultaten en minder zittenblijvers. Door het lobbytraject is de relatie met de overheid versterkt met actieve en betrokken onderwijsinspecteurs en veel dialoog.

Zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa
'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, KinshasaPlanBØRNEfonden Betere leeromgeving en baankansen, Haho, Togo, 2018
PlanBØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso en Benin op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. In 2016-2017 steunde de Turing Foundation PlanBØRNEfonden met een project dat de baankansen van 150 jongeren in Haho, Togo heeft verbeterd. Met de voortzetting van dit project wil PlanBØRNEfonden meer jongeren in de ambachtssector deze kans bieden. Zo worden 45 'nieuwe' ambachtslieden getraind in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden, krijgen 45 ambachtslieden die al getraind zijn een verdiepingscursus, en krijgen jongeren in 12 jeugdclubs basisles in lezen, schrijven en rekenen. In combinatie met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren. Deze bijdrage voor een jaar stelt cofinanciering veilig en geeft PlanBØRNEfonden de tijd om ook voor na deze projectperiode financiering te vinden.

De Turing Foundation doneert € 40.000 aan dit project.

Zie ook:
      PlanBØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in Togo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-ovenZOA Vluchtelingenzorg Versneld basisonderwijs voor tieners, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo, 2017
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan, zoals in het oosten van D.R. Congo. In het Fizi district, D.R. Congo maakt ZOA het mogelijk dat 960 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar het basisschool curriculum in 3 jaar kunnen volgen. Het is een vervolg op het succesvolle onderwijs­programma dat van 2010-2013 reeds door Turing werd ondersteund en waardoor 3.488 kinderen alsnog het basisschoolcertificaat haalde. De positieve effecten zijn zichtbaar in grote delen van het gebied, maar de behoefte is nog groot de vier locatie van dit project: Sebele, Fizi centrum, Akomba (Katanga) en Mwanbungu (Baraka).

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 140.000 bij aan dit project (50% van de totale begroting).

Update november 2015: In schooljaar 2014-2015 hebben 960 leerlingen onderwijs gevolgd, waarvan 510 meisjes. 88% is (conform verwachting) over naar het volgende leerjaar (91% van de meisjes, 85% van de jongens).

Update maart 2018: Gedurende de drie jaar van dit project bereikten 952 studenten het derde en tevens laatste jaar. 825 van hen hebben dit schooljaar voltooid, en in totaal zijn 633 leerlingen geslaagd voor het afsluitende examen van dit basisonderwijstraject.

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo
Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. CongoAide et Action International Girl-friendly school EAF, Guinée, 2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinee wil verbeteren.

Ze verbeteren het onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale gemeenschappen in Boké en Kindia door leraren te trainen en de lokale betrokkenheid te vergroten binnen het onderwijssysteem. 120 Leraren leren over betere lesmethodes, maar ook hoe ze zich positiever naar meisjes kunnen opstellen. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voeren vergroot de lokale betrokkenheid bij het onderwijssysteem. Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs omdat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen.

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 150.000 bij aan dit project

Update november 2015: Het project is van start gegaan met het in beeld brengen van de trainingsbehoeftes van leraren, de voorbereiding van trainingsplannen en schoolprojecten, met daarbij een focus op het behoud van kinderen (met name meisjes) op de scholen.

Update maart 2018: Het aantal meisjes dat is ingeschreven op de basisschool is gestegen met 27% ten opzichte van 2015, de schooluitval is verlaagd van 7,5% naar 1,6%.

Zie ook:
      Aide et Action International: andere projecten
      Andere projecten in focusland Guinée
      Andere teacher training projecten

Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017ZOA VluchtelingenzorgSHIFSD Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia, 2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Met dit project voorzien ZOA en partner organisatie SHIFSD in een grote lokale behoefte van jongeren; namelijk vakonderwijs en hierdoor een inkomen genereren. 400 Jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied bouw of auto- en motormechanics. De helft leert daarnaast lezen, schrijven en basis rekenen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017). Dit is 50% van de totaalbegroting.

Update maart 2018: 452 jongeren volgden een van de acht opleidingen waarvan 82% slaagden. Het lees-, schrijf- en rekenniveau bleek hoger dan gedacht waardoor maar 25 jongeren getraind hoefden te worden. Hierdoor kon de opleiding kleermaken worden toegevoegd waardoor het aandeel meisjes groeiden.

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, LiberiaTools for Self Reliance Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, Sierra Leone, 2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door jonge mensen na een vak training een starters-kit met opgeknapte gereedschappen aan te bieden.

De organisatie werkt in Sierra Leone al lange tijd samen met de lokale organisatie Craftshare die een eigen vocational training centrum heeft. In Bo City, Sierra Leone krijgen 150 jongeren een eenjarige beroepstraining in een van acht geselecteerde beroepen. Na de vaktraining ontvangen alle alumni een starters-kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun vakgebied.

De Turing Foundation doneert € 19.500 (85% van de begroting) om dit project mogelijk te maken (€ 10.000 in 2017).

Update maart 2018: 130 jongeren rondden de opleiding af en gaan aan de slag met de verkregen starters-kit. 91% wist al gedurende de training een inkomen te genereren van gemiddeld 11 euro en zij verwachten snel te kunnen groeien naar 32 euro per maand.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Tailoring Trainees, Sierra Leone
Tailoring Trainees, Sierra LeoneIECD Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen, 2017-2018
In 1988 is de Franse ontwikkelings­organisatie Institut Européen de Coopération et de Developpement (IECD) opgericht met het doel mensen vaardigheden te leren voor meer zelfwaarde en om bij te kunnen dragen aan de samenleving. De organisatie staat de lokale Coordination Nationale des Ecoles Familiales Agricoles au Cameroun (CNEFAC) bij om de door IECD’s opgerichte Family Farm Schools (FFS) zelfstandig voort te zetten.

In twee jaar doorlopen 1,100 jonge mensen uit rurale gebieden de een- of driejarige training op een van de 20 FFS op het gebied van duurzame landbouw. De studenten leren op school over duurzame landbouw­technieken en managementvaardigheden die ze vervolgens in de praktijk bij 300 boeren en landbouwbedrijven toepassen.

De Turing Foundation draagt € 30.000 (20% van de begroting) bij aan dit project (waarvan € 15.000 in 2017).

Update november 2017: 694 jongeren, waarvan 325 eerstejaars, zijn in oktober 2016 (weer) begonnen met de vaktraining op een van de 20 leslocaties. Deze locaties hebben de benodigde lesmaterialen, van instructieboekjes tot zaailingen, ontvangen. De bestuurders van de locaties zijn getraind in management en leerden over hun taken en verant­woordelijkheden. Door een staking van Engelstalige leraren in Northwest (een van de twee de Engelstalige provincies van Kameroen), waren acht centra een tijd lang dicht. Deze zijn per oktober 2017 weer geopend.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen
Verstevigen van twintig Family Farm Schools, KameroenConcern Worldwide Onderwijs­programma, Tahoua district, Niger, 2017
Concern International is een humanitaire organisatie met internationale kantoren in Ierland, Groot Brittannië en de VS en lokale teams in de 25 landen waar zij werkzaam zijn. Sinds 2003 is Concern actief in Niger. Concern verlegt haar focus in Niger van het realiseren van klaslokalen en voorzieningen naar het verbeteren van kwaliteit van lesgeven. Lesmateriaal wordt ontwikkeld en leraren worden getraind om beter les te geven o.a. via videotechnologie en door het gebruik van de moedertaal in de eerste schooljaren. Concern betrekt de gemeenschap en de overheid meer door schoolmanagement-comités op te zetten en door het begeleiden van de onderwijsinspecteurs bij het uitvoeren hun werk. Ook komen ze met scholen, leraren en ouders tot gedragsregels om een veilige en gelijkwaardige schoolomgeving te realiseren.

De Turing Foundation draagt in de periode 2015-2017 € 150.000 bij (waarvan € 50.000 in 2017). Deze bijdrage wordt bovendien nog eens verdubbeld door een andere donateur.

Update oktober 2015: In samenwerking met anderen heeft Concern een trainingstool ontwikkeld voor leraren voor tweetalig onderwijs, Frans en Hausa. Voor de verschillende vakken in Hausa zijn Docenthandleidingen verstrekt. Docenten hebben de eerste trainingen ontvangen. Op 33 van de 40 scholen zijn ouderraden opgezet die daarna training hebben ontvangen over hun rol en verant­woordelijkheden. Tevens zijn nieuwe gedragsregels opgesteld voor onder andere gelijke behandeling van meisjes en jongens. Deze zijn ondertekend door scholen, leraren en ouders.

Update maart 2018: Het programma heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van leren, heeft de capaciteit van de onderwijsautoriteiten vergroot en heeft de betrokkenheid van de ouders vergemakkelijkt door het gebruik van de moedertaal (Hausa). Schoolmateriaal is ontwikkeld en verspreid, de lerarentrainingen vonden jaarlijks plaats en alle scholen hebben een gedragscode opgesteld. De leesvaardigheid is toegenomen, met ruimte voor verdere verbeteringen. Op nationaal niveau zijn er echter nog steeds aanzienlijke uitdagingen, en Concern is van plan om op basis van de programmaresultaten meer fondsen voor de komende jaren aan te trekken.

Zie ook:
      Concern Worldwide: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

Education programme in the district of Tahoua, Niger
Education programme in the district of Tahoua, NigerWar Child International Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo, 2017
War Child wil een positieve en blijvende verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door o.a. onderwijs te stimuleren. In Walungu, in het oosten van DR Congo, zorgt War Child dat 3.000 leerlingen op zes basisscholen goed onderwijs krijgen in een veilige en beschermende leeromgeving. Door een betere leeromgeving vermindert uitval en blijven er minder kinderen zitten. War Child begeleidt deze zes scholen om zogenoemde ‘Good Schools’ te worden. School comités, leerkrachten, leerlingen en ouders bepalen gezamenlijk wat hun school een ‘Good School’ maakt en maken een concreet actieplan om dit te realiseren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2017).

Update maart 2018: De schoolprestaties van 3.077 kinderen zijn met 10% toegenomen en maar liefst 97% van de leerlingen hebben hun eindtoets gehaald na het volgen van dit programma.

Zie ook:
      War Child International: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo
Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo

meer onderwijstoekenningen...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top