Switch to English

ONDERWIJS
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.
De Turing Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden.

Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.

De Turing Foundation richt zich op in acht Afrikaanse landen: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinťe, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, en Sierra Leone.
Meest recente projecten:
Women Work! Empowerment through Employment in Koubri, Burkina Faso
April 2021
Women Work! Empowerment through Employment, Koubri, Burkina Faso, 2021-2023
Jugend Eine Welt is een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie die als doel heeft het toekomstperspectief... meer
Nursing Training, Wonder Foundation
April 2021
Nursing Training, D.R. Congo, 2021-2024
In 2012 werd Wonder Foundation in het Verenigd Koninkrijk opgericht. De organisatie ondersteunt ngo's in achttien landen die zich inzetten... meer
Right to Play, Developing Teaching and Learning Materials for Literacy
April 2021
Play for the Advancement of Quality Education, Mali, 2021
Right to Play is in 2000 opgericht op initiatief van Johann Olav Koss die in 1993 zag hoe belangrijk spel was voor kinderen... meer
Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger
April 2021
Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger, 2021-2023
RAIN werkt al bijna 20 jaar in de regio Agadez in Niger aan duurzame water- en voedselsystemen, economische... meer
Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso
April 2021
Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso, 2021-2022
De social venture JobBooster Burkina Faso is in 2017 opgericht door Woord en Daad. Hoewel het de... meer
'Reading Liberia', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
April 2021
"Reading Liberia 20/22", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2021-2022
Canadian Organisation for Development through Education (CODE) zet zich al zestig jaar in om... meer
Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen
April 2021
Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen, 2021
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed... meer
Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. Congo
April 2021
Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. Congo, 2021-2022
Street Child, tot 2019 onder de naam Children in Crisis, werkt al sinds 2007 samen met haar lokale... meer
Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra Leone
April 2021
Growing small businesses through apprenticeship training, Pujehun, Sierra Leone, 2021-2022
Action on Poverty UK wil werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in vijf... meer
Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone
Januari 2021
Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone, 2021
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists (FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke... meer
Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra Leone
Januari 2021
Apprenticeships programme for women in Kenema, Sierra Leone, 2020-2021
De Britse Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in Sri... meer
'The Light of Learning', lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger
Januari 2021
"The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger, 2020-2021
Concern Worldwide, opgericht in 1968, is een internationale humanitaire... meer
Mobiele school voor vaktraining, Oost D.R. Congo
Januari 2021
Mobiele school voor vaktraining, Oost D.R. Congo, 2021
Stichting De Toekomst Zaaiers is een jonge organisatie actief op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en vredesopbouw in... meer
'Rebuilding Young Lives', North Kivu, D.R. Congo
Januari 2021
"Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. Congo, 2021
Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda, Oeganda en... meer
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Januari 2021
Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in... meer
Details onderwijsprojecten:
Jugend Eine WeltFiliarum Mariae Auxiliatricis Women Work! Empowerment through Employment, Koubri, Burkina Faso, 2021-2023
Jugend Eine Welt is een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie die als doel heeft het toekomstperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren met een focus op onderwijs. In West Afrika werkt Jugend Eine Welt samen met Filiarum Mariae Auxiliatricis, de zusters van Don Bosco. Zo ook in Burkina Faso. In 2018 bouwden zij in Koubri een trainingscentrum voor achtergestelde meiden en jonge vrouwen van 15-35 jaar. In dit project wordt het trainingscentrum ondersteund waardoor gedurende drie jaar 300 meiden en jonge vrouwen in staat zijn een vakopleiding af te ronden. Bovendien krijgt het centrum door de steun de mogelijkheid om eigen inkomsten te verwerven uit schoolgeld, uit de (lokale) private sector en uit dienstverlening en productverkoop zoals zeep en brood.

De Turing Foundation draagt € 38.000 bij aan dit project.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere beroepsonderwijs projecten

Women Work! Empowerment through Employment in Koubri, Burkina Faso
Women Work! Empowerment through Employment in Koubri, Burkina FasoWonder Foundation Nursing Training, D.R. Congo, 2021-2024
In 2012 werd Wonder Foundation in het Verenigd Koninkrijk opgericht. De organisatie ondersteunt ngo's in achttien landen die zich inzetten voor onderwijs en werkgelegenheid voor meiden en vrouwen. In D.R. Congo werkt Wonder Foundation sinds 2015 samen met ISSI, een verpleegkundigen-opleiding in DR Congo, ook stellen ze studiebeurzen beschikbaar. Dit project onderteunt 40 jonge vrouwen tijdens hun driejarige opleiding verpleegkunde. Bovendien wordt een online platform ontwikkeld waarmee verpleegkundigen in het hele land online bijgetraind kunnen worden, te beginnen met een belangrijke hygiŽne-training voor 1.200 verpleegkundigen. Zo komen trainingen beschikbaar voor een grote groep al werkende verpleegkundigen die hierdoor hun vaardigheden kunnen verbeteren en niet alleen betere zorg verlenen, maar ook hun marktwaarde verhogen.

De Turing Foundation draagt € 45.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2021)

Zie ook:
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Nursing Training, Wonder Foundation
Nursing Training, Wonder FoundationRight to Play Play for the Advancement of Quality Education, Mali, 2021
Right to Play is in 2000 opgericht op initiatief van Johann Olav Koss die in 1993 zag hoe belangrijk spel was voor kinderen in een door honger en oorlog geteisterd Eritrea en vervolgens zorgde voor sport- en speelmateriaal. Inmiddels zijn spelelementen verweven in stevige onderwijsprogramma's, zoals in dit project. Right To Play wil op 200 scholen in vier regio's in Mali lesmethodes introduceren die zijn gebaseerd op spel, waardoor 69.000 kinderen beter gaan leren. De organisatie werkt hierin nauw samen met de overheid en met lokale organisaties die 1.200 basisschoolleerkrachten en docenten van de lerarenopleiding trainen. De life skill lesmethodes versterken de relatie tussen leerkracht en leerling waardoor de leeromgeving verbetert. Daarnaast ontwikkelt RTF leesmateriaal en zetten ze activiteiten op zodat kinderen ook buiten schooltijd lezen.

De Turing Foundation draagt € 20.000 bij aan dit project in 2021

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere teacher training projecten

Right to Play, Developing Teaching and Learning Materials for Literacy
Right to Play, Developing Teaching and Learning Materials for LiteracyRain for the Sahel and Sahara Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger, 2021-2023
RAIN werkt al bijna 20 jaar in de regio Agadez in Niger aan duurzame water- en voedselsystemen, economische ontwikkeling van vrouwen en aan onderwijs. De organisatie heeft een lokaal team met 14 werknemers die uit de regio komen. Turing ondersteunde van 2017-2019 een vrouwelijke mentoren-programma van RAIN waarbij in 22 dorpen meer kinderen, met name meisjes, in school bleven en doorstroomden naar vervolgonderwijs. De resultaten zijn positief. Zo slaagde 96% voor hun basisschoolexamen; dit is ruim drie keer meer dan landelijk. Er was ook een stijging van maar liefst 62% in aanmeldingen van meisjes op 'middle' schools. De mentoren zijn met andere vrouwen spaar-en leengroepen gestart die inmiddels goed lopen en ze nu zelfstandig beheren. De vrouwen hebben meer inkomen en meer aanzien gekregen in hun gemeenschap. Ze blijven ook na de projectperiode hun rol als mentor vervullen. Dit project breidt het succesvolle mentorprogramma, op lokaal verzoek, uit naar 19 nieuwe dorpen in de Agadez regio.

De Turing Foundation draagt € 60.000 bij aan dit project (waarvan € 20.000 in 2021).

Zie ook:
      Rain for the Sahel and Sahara: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', Niger
Uitbreiding van het 'School Mentoring Program', NigerWoord en Daad Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso, 2021-2022
De social venture JobBooster Burkina Faso is in 2017 opgericht door Woord en Daad. Hoewel het de bedoeling is dat de social venture steeds meer onafhankelijk zal opereren, is Woord en Daad vooralsnog nauw betrokken in de governance en uitvoer. JobBooster werkt als makelaar tussen bedrijven en vakopleidingen. De marktbehoefte staat centraal en dit zal de slagingskans op werk voor jongeren vergroten en de vakopleidingen stimuleren zich op die vaardigheden te focussen die nodig zijn. JobBooster ondertekent met bedrijven overeenkomsten over te plaatsen jongeren en geeft een deeldonatie aan de beste vakopleiding om de jongeren op te leiden. Tot nu toe zijn al meer dan tien duizend jongeren op deze manier verzekerd van een baan. De Turing Foundation ondersteunde hen reeds in 2018 en deze bijdrage voor 2020 en 2021 helpt hen het totaal van 15.000 jongeren te bereiken in 2022.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2021).

Zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina Faso
Job Booster social venture, noordwestelijke regio's, Burkina FasoCODEWCF "Reading Liberia 20/22", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2021-2022
Canadian Organisation for Development through Education (CODE) zet zich al zestig jaar in om ongeletterdheid te bestrijden en werkt in tien landen waarvan zich acht in Afrika bevinden. CODE vergroot samen met lokale partners de capaciteit van onderwijsprofessionals op basisscholen zodat ze kinderen beter kunnen leren lezen. Daarnaast stimuleren ze de lokale sector van kinderboeken door boekpublicaties en de distributie van boeken. De Turing Foundation ondersteunt het programma van CODE in Liberia in 2019 en 2020. In 2019 zijn 95 leerkrachten op 16 scholen getraind, zeven boektitels gepubliceerd en ruim tienduizend leesboeken gedistribueerd. In de nieuwe programmaperiode 2020-2022 bereikt CODE vijftien nieuwe scholen bereiken en start op 25 reeds bereikte scholen een naschools programma om een groep van 375 oudere meiden in de laagste klassen versneld op een hoger niveau te krijgen om uitval te voorkomen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 43.000 in 2021).

Zie ook:
      CODE: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere teacher training projecten

'Reading Liberia', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
"Reading Liberia", Bomi, Margibi en Grand Bassa, LiberiaIDAY Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen, 2021
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed onderwijs voor alle kinderen. IDAY-Cameroun bestaat sinds 2010 en heeft 24 lokale lidorganisaties.
In Kameroen helpt IDAY 60 scholen om schooltuinen aan te leggen met voedselgewassen en medicinale planten, o.a. tegen malaria. De docenten leren de schooltuinen te gebruiken voor betere en leukere lessen, en de kinderen kunnen met een gevulde maag beter leren. De medicinale planten zorgen voor minder uitval door ziekte. In het eerste jaar wordt gestart met zes scholen, waar zes leraren training krijgen van het Belgische Leraars zonder Grenzen. In de jaren daarna worden daar respectievelijk 18 en 36 scholen aan toegevoegd, waarbij de vorige batch docenten telkens twee nieuwe collega's traint. Uiteindelijk zullen door een lagere uitval van zowel leerlingen als docenten de schoolresultaten verbeteren, en profiteren 5.280 leerlingen van betere lessen.

De Turing Foundation droeg € 37.000 bij aan de opstart van dit project, en draagt nu € 40.000 bij aan de tweede fase (waarvan € 20.000 in 2021)

Zie ook:
      IDAY: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten

Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen
Lerarentraining over schooltuinen, KameroenStreet Child Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. Congo, 2021-2022
Street Child, tot 2019 onder de naam Children in Crisis, werkt al sinds 2007 samen met haar lokale partner Ebenezer Ministry International (EMI) op het geÔsoleerde plateau in Zuid-Kivu om het onderwijs voor meer dan 60.000 kinderen te verbeteren. Turing ondersteunt dit werk al sinds 2010. Ondanks de moeilijke omstandigheden volharden ze in hun missie om het onderwijs structureel te verbeteren door nu al meer dan 1.700 leerkrachten op 314 scholen te trainen. Dit project betreft een uitbreiding naar een nog lastiger gebied met 90 basisscholen. Pedagogiek docenten op 30 middelbare scholen leren hoe ze betere en een grotere groep vrouwelijke leerkrachten kunnen afleveren. Scholen worden geholpen hun management te verbeteren en eigen inkomsten te genereren. De meest kwetsbare families krijgen hulp om een beter inkomen te realiseren zodat ze hun kinderen naar school kunnen blijven laten gaan.

De Turing Foundation draagt € 134.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2021).

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. Congo
Safer schools, verbetering onderwijs op scholen, Zuid Kivu, D.R. CongoAction on Poverty Growing small businesses through apprenticeship training, Pujehun, Sierra Leone, 2021-2022
Action on Poverty UK wil werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. Turing ondersteunde reeds twee programma's van hen in dit land. Dit project is aanvullend op een groter programma dat de capaciteit van 19 Community Based Organisations CBOs) in het achtergestelde district Pujehun versterkt zodat de leden beter in staat zijn het leven te verbeteren voor de inwoners van hun gemeenschap. Ze leren onder andere hoe ze 38 vaklieden kunnen helpen hun vaardigheden over te brengen aan jongeren. Daarnaast worden CBO-leden getraind om 380 jongeren in ondernemerschap te trainen en hen te alfabetiseren. De CBO's krijgen een roterend fonds in beheer om leningen te verstrekken aan alumni om nieuwe bedrijven te starten of om bestaande bedrijven te laten groeien. Ervaring van eerdere programma's leert dat deze interventie een goede en blijvende impuls geeft aan de bedrijvigheid in en zelfredzaamheid van de mensen in de dorpen.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2021).

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra Leone
Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra LeoneFAWE Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone, 2021
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists (FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke Afrikaanse onderwijsministers en negentien senior beleidsmakers, met als doel het onderwijs voor meisjes en vrouwen in Sub-Saharaans Afrika te verbeteren.
FAWE-Sierra Leone wil het aandeel vrouwelijke docenten in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. 50 Jonge vrouwen in het Kambia district krijgen de mogelijkheid om gedurende 6 maanden als leer-assistent aan de slag te gaan. Hiermee doen ze ervaring op in de klas en bereiden ze zich voor op het toelatingsexamen voor het Distant Learning Programma. Zij blijven tijdens het opleidingsprogramma aan het werk als docent in opleiding. Samen met de 100 vrouwen die reeds in het tweede jaar van het Distant Learning Programma zitten, zullen aan het einde van het project 150 vrouwen hun onderwijsbevoegdheid gehaald hebben.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2021).

Zie ook:
      FAWE: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone
Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra LeoneAction on Poverty Apprenticeships programme for women in Kenema, Sierra Leone, 2020-2021
De Britse Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier landen in Afrika, waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2017 reeds een project van hen in Sierra Leone dat in totaal 1.200 jonge mensen een vaktraining bood. Tot nu toe wisten alle alumni werk te vinden, in dienst of als eigen baas. Dit project betreft een nieuwe groep van 200 vrouwen die uit de totale doelgroep van 3.500 voor volwassenonderwijs worden geselecteerd. Zij krijgen gedurende een tot anderhalf jaar praktijkles bij een ondernemer om uiteindelijk daar in dienst te komen of een eigen bedrijf te starten. 40 ondernemers leren hoe ze een goede opleidingsplek kunnen bieden voor deze groep vrouwen en voor daarna. Community Based Organisations leren hoe ze deze training aan ondernemers kunnen overnemen.

De Turing Foundation draagt € 59.000 bij aan dit project (waarvan € 19.000 in 2020).

Update januari 2021: 100 van de 2020 trainees rondden in 2020 hun opleiding af. Door de beperkende coronamaatregelen hebben de mensen het financieel zwaar. Gelukkig werken alle trainees nog bij hun ambachtslieden en springt Action on Poverty bij om hen financieel wat tegemoet te komen deze periode.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra Leone
Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra LeoneConcern Worldwide "The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger, 2020-2021
Concern Worldwide, opgericht in 1968, is een internationale humanitaire organisatie die zich inzet om armoede te bestrijden in de armste landen, gericht op noodhulp, onderwijs, hiv/aids, gezondheidszorg en livelihoods.
De stichting verbetert in Niger op 54 scholen het onderwijs door een veilige leeromgeving te creŽren voor 13.100 kinderen en door de lesvaardigheden van 280 leerkrachten te verbeteren. In elke school wordt een gedragscode opgesteld en gehandhaafd en besluiten kinderen mee via een door kinderen geleide overheid. Concern Worldwide helpt daarnaast de overheid goed lesmateriaal te verstrekken, leerkrachten te trainen in tweetalig onderwijs (zodat kinderen beter leren lezen en ouders meer betrokken zijn), opfristrainingen te geven aan docenten, en trainers te leren hoe ze leerresultaten kunnen monitoren. Na afloop van het project zullen significant meer kinderen vloeiend kunnen lezen, zal de aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten beter worden gemonitord, en zal het aantal geweldsincidenten zijn afgenomen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan die project (waarvan € 50.000 in 2020).

Zie ook:
      Concern Worldwide: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten

'The Light of Learning', lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, Niger
"The Light of Learning", lerarentraining en verbetering van leskwaliteit, Tahoua en Diffa, NigerDe Toekomst Zaaiers Mobiele school voor vaktraining, Oost D.R. Congo, 2021
Stichting De Toekomst Zaaiers is een jonge organisatie actief op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en vredesopbouw in het Grote Merengebied, waaronder D.R. Congo. De oprichters zijn zelf gevlucht uit D.R. Congo, Burundi of Rwanda ten tijde van burgeroorlogen en hebben in Nederland hun leven opgebouwd. Met dit project wil Stichting de Toekomst Zaaiers het leven van 300 jongeren in het Oosten van DR Congo structureel verbeteren door middel van beroepstraining (naaien, bouw, houtbewerking, landbouw of kleine veehouderij) en het stimuleren van ondernemerschap. Er worden 100 jongeren op een trainingslocatie in Butembo opgeleid en de rest wordt bereikt door met een goed uitgeruste gehuurde trainingsbus naar vijf rurale gebieden te gaan. Het team van vaktrainers en deskundigen traint naast de jongeren ook lokale trainers en vrijwilligers die uiteindelijk de projectactiviteiten zullen overnemen. Alle alumni krijgen een starterskit en toegang tot een roterend fonds zodat zij hun eigen onderneming kunnen starten.

De Turing Foundation draagt € 25.000 bij aan dit project (waarvan € 10.000 in 2021).

Update januari 2021: Ondanks de coronapandemie is het project goed van start gegaan. Momenteel volgen 135 jongeren een korte vaktraining. Nog niet met behulp van een mobiele bus, maar vanaf vaste trainingslocaties in Butembo en Goma. Vanaf begin 2021 ronden de eerste cursisten hun trainingen af. Dan ontvangen ze een gereedschapskit en worden kleine leningen verstrekt aan de beste initiatieven.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Mobiele school voor vaktraining, Oost D.R. Congo
Mobiele school voor vaktraining, Oost D.R. CongoChance for Childhood "Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. Congo, 2021
Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda, Oeganda en DR Congo. Zij werkt bottom-up o.a. via vooruitstrevende gemeenschapsleiders en lokale partners. Voor projecten in Noord Kivu is dit Children's Voice. CfC wil voor 6.000 kinderen in 10 scholen in het noorden van Noord Kivu beter onderwijs en een betere leeromgeving creŽren zodat hun leerresultaten verbeteren. 1.000 Oudere kinderen krijgen alsnog de mogelijkheid om versneld basisonderwijs te volgen. Leerkrachten worden getraind in betere lesmethodes en leerlingbegeleiders worden ingezet voor een groep van 150 kinderen, veelal getraumatiseerd, die deze begeleiding nodig hebben.

De Turing Foundation draagt € 85.000 bij aan dit project (waarvan € 28.000 in 2021).

Update januari 2021: Door de lockdown zijn de scholen een tijd dicht geweest. Van de eerste groep van 334 kinderen zijn er 331 weer terug op school. 96% slaagde voor het schooljaar 2019/2020. In het nieuwe schooljaar 2020/2021 stromen zo'n 400 kinderen in en worden nieuwe leerlingbegeleiders getraind.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

'Rebuilding Young Lives', North Kivu, D.R. Congo
"Rebuilding Young Lives", North Kivu, D.R. CongoEdukansBambaleTosangana Effective teachers for better learning results, Kinshasa district, D.R. Congo, 2021
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2002 en gespecialiseerd in onderwijs voor kansarme kinderen. Edukans rolt samen met Bambale en Tosangana haar 'Active Teaching and Learning Methodology' uit, naar de lerarentraining op 16 middelbare scholen. De nieuwe leerkrachten kunnen vervolgens met deze betere lesmethode aan de slag op de basisschool. Daarnaast worden 192 al werkende leerkrachten op 48 basisscholen getraind in deze methode. De Turing Foundation steunde reeds de eerste fase van dit project met een bijdrage van € 150.000. Edukans wil het bereik nu verviervoudigen. De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 10.000 in 2021).

Zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Bambale: andere projecten
      Tosangana: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten

Effective teachers for better learning results, Kinshasa district
Effective teachers for better learning results, Kinshasa districtMasterPeace NederlandHope for a Better Future EN-power, Vaktraining, Bafoussam, Kameroen 2020-2023
Masterpeace is een netwerkorganisatie van 50 lokale clubs in 40 landen. Hun missie is perspectief bieden aan jonge mensen om o.a. polarisatie, armoede en migratie tegen te gaan. Hope for a Better Future (H4BF) is een van de lokale Masterpeace clubs. Ze werken met en voor communities in rurale gebieden aan diverse thema's, zoals werkgelegenheid. H4BF zet een trainingstraject op voor 300 jongeren voor vakken in de groeisegmenten duurzame energie en ICT. Ze betrekken ten minste 30 bedrijven bij de opleiding zodat de inhoud goed aansluit op de marktbehoefte. Bovendien verbeteren ze met de Kamer van Koophandel het ondernemingsklimaat zodat deze bedrijven kunnen floreren en banen creŽren. Er worden zes Kameroense docenten getraind door internationale kennispartners, zodat zij weer 25 andere docenten kunnen opleiden om in deze vakken les te geven. Een open-source platform met o.a. best-practices en de lesmodules maakt het makkelijk voor andere clubs om dit in hun land uit te rollen.

De Turing Foundation draagt € 90.000 bij aan dit project (waarvan € 13.000 in 2020).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere beroepsonderwijs projecten

EN-power, Vaktraining, Bafoussam, Kameroen
EN-power, Vaktraining, Bafoussam, KameroenTeach for All Liberia Local leaders to strengthen the education sector, Liberia, 2020-2022
Teach for All is een netwerkorganisatie met partners in 56 landen. De organisatie heeft een model ontwikkeld dat onderbouwd is met data met het doel meer en beter leiderschap te realiseren in een land om de onderwijssituatie te verbeteren. Teach for Liberia is een van de partners. De organisatie wil betere onderwijsmogelijkheden voor kinderen in Liberia realiseren door veelbelovende jonge talenten te selecteren, te trainen en gedurende twee jaar les te laten geven aan een basisschoolklas. Allen worden gestimuleerd in hun leiderschapsvaardigheden door een actieve rol in de gemeenschap te vervullen en door aan lokale leercirkels deel te nemen en de capaciteit van andere leerkrachten te versterken. Een netwerk van alumni en andere gemeenschapsleiders stimuleert bovendien samenwerking om structurele verbetering te realiseren.

De Turing Foundation draagt € 44.000 bij (waarvan € 22.000 in 2021) om een groep van acht jonge mensen in twee jaar te ontwikkelen als sterke leider.

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere teacher training projecten

Local leaders to strengthen the education sector, Liberia
Local leaders to strengthen the education sector, LiberiaSecond Wave Education Foundation Digitaal onderwijs, Guinťe en Niger 2020-2023
Het team van Second Wave Education Foundation (SWEF) heeft een applicatie ontwikkeld voor kinderen op de basisschool in Franstalig Afrika. De start is in Togo en Niger, andere landen volgens. Veel kinderen in groep 8 slagen niet voor de Afrikaanse variant van de 'Cito-toets' waardoor zij geen vervolgonderwijs krijgen. Dit was de aanleiding P'titPouss te ontwikkelen; een online-hulpmiddel zodat kinderen hun niveau op kunnen schroeven en beter kunnen presteren. Op verzoek van onderwijzers en ouders breidt SWEF de applicatie uit voor kinderen van de andere groepen. Want online onderwijs is ook in Afrika steeds belangrijker door Corona. In Niger komt daar bij dat door terroristendreiging veel kinderen in vluchtelingenkampen leven en anderen in afgelegen gebieden niet naar school gaan. Er wordt samengewerkt met de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR en met lokale ngo's.

De Turing Foundation draagt € 35.000 bij aan dit project (waarvan € 5.000 in 2020).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Guinťe
      Andere projecten in focusland Niger

Digitaal onderwijs, Guinťe en Niger
Digitaal onderwijs, Guinťe en NigerVIA Don Bosco Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021
VIA Don Bosco is een Belgische ngo die al 50 jaar onderwijsinstellingen en werkgelegenheids-initiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. De Turing Foundation ondersteunde hen (eerst via DISOP) van 2017 t/m 2019 voor het verstevigen van de sandwich onderwijsmethode waarbij praktijk en theorie elkaar afwisselen. Het blijkt toch dat veel alumni nog moeite hebben om werk te vinden na hun opleiding. Dit project heeft als doel een systeem op te zetten met intensievere studentbegeleiding, sterkere relatie met bedrijven en relevante instanties, betere toegang tot informatie en een start-up fonds. Daarnaast willen ze beschikbare (lokale) subsidies ontsluiten voor een goede inbedding en structurele steun. Naar verwachting legt dit een stevig fundament zodat ook na 2021 meer jongeren na hun opleiding werk vinden.

De Turing Foundation draagt € 63.000 bij aan dit project (waarvan € 21.000 in 2020).

Zie ook:
      VIA Don Bosco: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere beroepsonderwijs projecten

Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021
Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021War Child International Youth at Work, beroepsopleiding, Kalehe, D.R. Congo, 2020
War Child is opgericht in 1995 en wil een positieve en blijvende verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door onderwijs te stimuleren, psychosociale zorg te bieden, en hen te beschermen tegen oorlogsgeweld.
Met dit project, dat onderdeel is van het grotere 'Adressing Root Causes'-programma, draagt War Child bij aan de sociaaleconomische re-integratie van kwetsbare Congolese jongeren. 120 jongeren volgen een vaktraining, leren over ondernemerschap en krijgen zo nodig een alfabetiseringstraining. 12 instructeurs worden getraind om goed vaktraining te kunnen geven. Van de alumni zullen er 75 worden geholpen om een bedrijf op te zetten met een netwerk, startkapitaal en de benodigde materialen. De andere 45 worden geholpen om een betaalde baan in loondienst te vinden.

De Turing Foundation draagt € 91.000 bij aan dit project (waarvan € 22.000 in 2020).

Update januari 2021: In februari 2020 hebben 116 van de 120 jongeren hun vaktraining van 6 maanden afgerond in timmeren, kleding maken, haar/beauty, auto- en brommertechniek en klein veehouderij. Vier meisjes haakten halverwege af. In mei ontvingen de 72 meisjes en 28 jongens na enige vertraging (ivm corona) een certificaat en starterskits. In groepjes van 4 tot 5 jongeren zijn ze 20 microbedrijfjes gestart. War Child/TPO blijft de bedrijfjes de komende maanden intensief begeleiden.

Zie ook:
      War Child International: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Youth at Work, beroepsopleiding, Kalehe, D.R. Congo
Youth at Work, beroepsopleiding, Kalehe, D.R. CongoZOA Vluchtelingenzorg Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia, 2020
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan en blijft tot de zelfredzaamheid van de lokale bevolking is hersteld. De organisatie is sinds 2003 actief in Liberia op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Dit project biedt 75 jongeren een opleiding en stageplek bij een agri-bedrijf waar zij leren hoe ze cassave tot een hoogwaardig product kunnen verwerken en een eigen bedrijf kunnen oprichten. Daarnaast krijgen zeven scholen de ingrediŽnten geleverd om dagelijks een schoolmaaltijd aan in totaal 2.600 leerlingen te verstrekken, wat de schooluitval zal verlagen en het concentratievermogen zal verbeteren. De inkomstenpositie van 120 boeren verbetert omdat ze meer cassave en zwartogenbonen aan de agri-bedrijven kunnen verkopen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2020).

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten

Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia
Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, LiberiaMineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2020
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders in Liberia voort te zetten. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Mineke Foundation wil met dit project jaarlijks 60 laag- en ongeschoolde jongeren en jonge vrouwen opleiden in bakken, zeep maken, kappen of grafische vormgeving. Daarnaast zijn er maandelijks life skills trainingen over weerbaarheid, (financiŽle) zelfredzaamheid, rechtspositie en familieplanning. De vaktrainingen duren drie tot zes maanden met drie dagdelen per week praktijkles. Na het slagen voor de officiŽle eindtoets ontvangen de deelnemers een door de overheid erkend certificaat. Naar verwachting rondt 100% de opleiding af en begint 65% een eigen bedrijf. Een kwart van de alumni wordt door Mineke Foundation geholpen aan een startinvestering.

De Turing Foundation draagt € 30.000 bij aan dit project.

Zie ook:
      Mineke Foundation: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten

Een gediplomeerde zeepmaakster van Mineke Foundation Liberia, Dabwe Town, Liberia
Een gediplomeerde zeepmaakster van Mineke Foundation Liberia, Dabwe Town, LiberiaKnowledge for Children Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2020
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De stichting begeleidt basisscholen zodat ze na drie jaar een (les)boekenbestand zelfstandig kunnen beheren, ze traint leerkrachten om de leerlingen beter te laten leren en faciliteert nieuwe leiders uit de gemeenschap om goed onderwijs op lange termijn te borgen. Inmiddels hebben ruim 100 scholen dit traject doorlopen. Dit project betreft een nieuwe groep van 21 scholen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 25.000 in 2019).

Update december 2020: In 2017 zijn alle voorbereidingen gedaan in de verwachting dat in september 2017 de scholen in dit deel van Kameroen weer open zouden gaan. De eerste tien scholen zijn geselecteerd (50% co-funding van de council is veilig gesteld) en alle schoolteams zijn geÔnformeerd. Er zijn coaches geworven en monitoring- en evaluatieformats zijn ontwikkeld. Helaas zijn de scholen zijn nooit open gegaan. De burgeroorlog houdt aan, de situatie verbetert niet, dus we moeten het project annuleren. In totaal is € 25.000 bijgedragen.

Zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten

Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon
Quality Education with local co-investment in North West Region of CameroonArtsen Zonder Grenzen Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone, 2020-2023
Artsen zonder Grenzen, (Mťdecins Sans FrontiŤres/MSF), biedt wereldwijd medische humanitaire hulp aan mensen die zijn getroffen door conflicten, epidemieŽn, rampen of uitsluiting van gezondheidszorg. Sinds 1986 is MSF ook werkzaam in Sierra Leone: een land waar de gezondheidszorg, met name voor kinderen en moeders, in erg slechte staat is. In samenwerking met de overheid heeft MSF daarom een ziekenhuis opgezet in de stad Kenema, dat is gespecialiseerd in pediatrie en kraamzorg. Het ziekenhuis biedt niet alleen medische hulp aan de bevolking, maar verzorgt ook opleidingen voor verpleegkundigen. Hiermee verbetert MSF direct de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis en tegelijkertijd biedt zij loopbaan- en carriŤremogelijkheden voor het lokale zorgpersoneel. MSF biedt in dit ziekenhuis banen aan minimaal 180, vaak zeer laaggeschoolde, verpleegkundigen. Zij worden tijdens en naast hun werk in het ziekenhuis opgeleid tot zelfstandig opererende professionals. MSF heeft een effectief en innovatief curriculum ontwikkeld, waarbij de student centraal staat en er ruimte is voor zelfbeoordeling en onderling leren. Dit curriculum zal tevens worden gedeeld en toegepast in de overheidsopleidingen voor verpleegkundigen in Sierra Leone.

De Turing Foundation stelt  €100.000 beschikbaar voor dit project (waarvan  €25.000 in 2020).

Zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo Livieri
Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo LivieriTools for Self RelianceBaptist Women's Union Health, wealth and wellbeing for women, Freetown, Sierra Leone, 2020-2021
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie en heeft als doel duurzame bestaanswijze mogelijk maken voor mensen in Afrika door vaktraining en gereedschap in de vorm van start-kit te bieden. Een groot deel van hun werk is het inzamelen en opknappen van gereedschap. Dit doen ze samen met een groep van 750 vrijwilligers verspreid over het land. Ze werken in zes Afrikaanse landen waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde hen daar al eerder. Dit nieuwe project betreft 200 vrouwen in en om de hoofdstad Freetown. De lokale partner is Baptist Women's Union. De vrouwen volgen een eenjarige vakopleiding en na afronden krijgen zij een starterkit zodat ze meteen aan het werk kunnen. Er worden bovendien bijeenkomsten in hun gemeenschappen georganiseerd om meer bewustwording en steun te krijgen voor hun sociaaleconomische ontwikkeling.

De Turing Foundation draagt € 40.000 bij aan dit project (waarvan € 18.000 in 2020).

Zie ook:
      Tools for Self Reliance: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten

Health, wealth and wellbeing for women, Sierra Leone
Health, wealth and wellbeing for women, Sierra LeonePartners Pays DogonAssociation Dogon Initiative Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, Mali, 2020-2022
De organisatie Partners Pays-Dogon faciliteert projecten die bijdragen aan regionale ontwikkeling in het land van de Dogon. De Turing Foundation ondersteunt reeds een natuurproject dat verwoesting tegengaat en vergroening stimuleert en ondersteunde dit onderwijsproject in een eerdere fase. Ze hebben met hun lokale partner ADI de actieve en kindgerichte lesmethode l'AMI geÔntroduceerd op 42 basisscholen. Ze willen dit nu bestendigen door 42 'expert-leerkrachten' op te leiden tot zelfbewuste taalspecialisten. Zij trainen vervolgens weer andere leerkrachten in deze methode en begeleiden hen om het goed in de klas toe te passen. De training vindt jaarlijks plaats met twee keer per jaar zogenoemde terugkomdagen om de kennis en vaardigheden bij de leerkrachten op te frissen. Het animo is groot en naast dit project zijn er ook activiteiten om deze methode op de Malinese Pabo te introduceren.

De Turing Foundation draagt € 60.000 bij aan dit project waarvan € 20.000 in 2020.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere teacher training projecten

Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, Mali
Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, MaliChildFund Stiftung gGmbHEdukans Renovatie van en lerarentraining op basisscholen, Walungu, Zuid Kivu, D.R. Congo, 2020-2022
ChildFund Duitsland is een van de elf leden van de wereldwijde ChildFund Alliance en zet zich in voor kinderen in achtergestelde posities en hun families en gemeenschappen. Gezamenlijk zijn zij werkzaam in meer dan 50 landen waaronder DR Congo. ChildFund werkt voor dit project samen met de lokale organisatie Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu. Ze willen drie belangrijke en grote basisscholen renoveren. Daarnaast trainen ze met begeleiding van Edukans en hun lokale trainingsteam (een ander ondersteund project van de Turing Foundation) leerkrachten op 27 scholen in actieve en kindgerichte lesmethode. Elke zes maanden vindt er een trainingssessie plaats en tussentijd worden leerkrachten on-the-job gecoacht. Een kernteam van 11 mensen, waaronder zes leerkrachten, wordt opgeleid als trainers zodat na dit project de training voortgezet en uitgerold kan worden. Naar verwachting neemt het uitvalpercentage af en zijn de kinderen en leerkrachten meer aanwezig zodat de leerresultaten verbeteren.

De Turing Foundation draagt € 133.000 bij aan dit project (waarvan € 40.000 in 2020).

Zie ook:
      ChildFund Stiftung gGmbH: andere projecten
      Edukans: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

Renovatie van en lerarentraining op basisscholen, Walungu, Zuid Kivu, D.R. Congo
Renovatie van en lerarentraining op basisscholen, Walungu, Zuid Kivu, D.R. CongoTerre des HommesATTous Vaktraining voor kwetsbare jongeren, Burkina Faso, 2020
De lokale partner van Terre des Hommes, ATTous, is al eerder door Turing ondersteund via Stichting Kinderpostzegels in 2012 en 2013. Terre des Hommes wil uitbuiting van kinderen voorkomen door armoede te bestrijden. ATTous biedt via haar drie trainingscentra technische opleidingen aan jaarlijks 340 jongeren waarvan 90% vrouwelijk zodat zij minder risico lopen om in ongewenste situaties te belanden. Ze willen het opleidingsklimaat verbeteren door onderwijspersoneel te trainen en te zorgen dat er meer steun voor studerende en werkende vrouwen uit de sociale omgeving komt. Daarnaast willen ze dat jaarlijks 5% alumni werk in hun vak vinden en 5% meer alumni een eigen bedrijf starten, door onder andere training in ondernemerschap en het beschikbaar stellen van microkrediet.

De Turing Foundation draagt € 38.000 bij aan dit project in 2020.

Zie ook:
      Terre des Hommes: andere projecten
      ATTous: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vaktraining voor kwetsbare jongeren, Burkina Faso
Vaktraining voor kwetsbare jongeren, Burkina FasoStreet Child "Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone, 2020-2021
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street Child met haar programma's 'Onderwijs, Bescherming en Bestaanswijze' meer dan 100.000 kinderen bereikt in Afrika en AziŽ. Met dit project wil Street Child samen met de lokale partner Street Child of Sierra Leone voor 7.000 leerlingen op 35 scholen de kwaliteit van onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 1.400 leerlingen eindexamen doen. In totaal worden 50 ongekwalificeerde leerkrachten via het 'Distant Learning'-programma officieel opgeleid en erkend als docent. Op elke school krijgen drie bovenbouwdocenten extra training in de lesstof en algemene onderwijsvaardigheden. Leerlingen krijgen schoolmaterialen en een klaslokaal wordt gerenoveerd. Daarnaast worden initiatieven gestart om een inkomen voor de scholen genereren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2020)

Update juni 2019: De eerste batch van ongekwalificeerde leraren is succesvol van start gegaan met hun opleiding. Ook 81 gekwalificeerde leraren hebben het niveau van hun pedagogische skills opgekrikt. De eerste klaslokalen zijn gebouwd en/of gerenoveerd en er is een baseline assessment gedaan om het huidige niveau van de leerlingen te bepalen.

Update januari 2021: Het project heeft de afgelopen twee projectjaren belangrijke vooruitgang geboekt, ondanks de tegenslagen in 2020 door Covid-19. Zo zijn inmiddels alle geplande verbouw/renovatieprojecten op alle 40 scholen compleet afgerond, zijn ruim 2.000 extra kinderen ingestroomd op de scholen en zijn alle scholen actief met activiteiten die inkomsten genereren.

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

'Right to Learn', Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone
"Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra LeoneStromme Foundation Green jobs in Mali: supporting job creation through waste management, Mali, 2020
De Noorse StrÝmme Foundation bestrijdt armoede in elf landen in West - en Oost Afrika en AziŽ door het middenveld te versterken, onderwijs te stimuleren en bestaanswijzen te verbeteren. De Turing Foundation ondersteunde eerder hun succesvolle speed school programma (versneld leren voor oudere kinderen) in Niger. In Mali werkt StrÝmme sinds 2014 samen met de lokale organisatie APSM en openden samen vele speed schools, alfabetiseringscentra en twee vaktrainingcentra onder andere in San, regio Segou. In 2020 gaan ze een plastic afvalverwerking unit opzetten dat een trainingsplek wordt, banen creŽert en milieuvervuiling tegengaat. Twintig jongeren worden opgeleid in dit verwerkingsproces en 200 vrouwen worden geholpen om toeleverancier te worden. Van het afval worden schoolbanken en - stoelen gemaakt waarmee nieuwe onderwijsplekken kunnen worden ingericht. Gezien het aanbod van plastic en de vraag naar meubilair verwacht StrÝmme dat na een jaar nieuwe locaties gaan volgen.

De Turing Foundation draagt € 40.000 bij aan dit project.

Update januari 2021: Het project verliep aanvankelijk voorspoedig, maar door reisbeperkingen i.v.m. Covid-19 is het project wat vertraagd. Er zijn 9 jongeren getraind, ze werken nu aan een apart opleidingstraject in San voor 15-20 extra jongeren met focus op zowel plastic smelttechnieken, maar ook ondernemerschap, life skills en actief burgerschap. 66 vrouwen en jongeren zijn getraind in het verzamelen, wassen en voorbereiden van plastic. Er is een plasticfabriekje ontwikkeld, de productie is inmiddels gestart en de jongeren en de vrouwen hebben zich verenigd in de Jeya ni Saniya Waste Management association (AJSGDS). Voorbereidingen worden getroffen voor een tweede verwerkingseenheid in Bamako.

Zie ook:
      Stromme Foundation: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere beroepsonderwijs projecten

De oever van de rivier de Niger, Bamako, Mali
De oever van de rivier de Niger, Bamako, MaliCODE "Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2019-2020
De Canadian Organization for Development through Education (CODE) zet zich in om ongeletterdheid te bestrijden o.a. in Liberia. Via hun beproefd model 'Reading CODE' wordt de capaciteit van leerkrachten en bibliothecarissen versterkt zodat zij de kinderen beter kunnen leren lezen en wordt de lokale sector van kinderboeken gestimuleerd. CODE wil op deze manier bijdragen aan een leescultuur. Met dit project wil CODE in 2020 de leesvaardigheid van 25.000 Liberiaanse kinderen op 60 basisscholen verbeterd hebben. Elke school krijgt een ingerichte bibliotheek dan wel leesplek met getrainde onderwijsprofessionals. Per jaar worden er workshops georganiseerd voor gemiddeld vijf schrijvers, illustratoren en editors over aansprekende kinderboeken. Gemiddeld komen er jaarlijks vijf nieuwe kinderboeken uit. Een bijdrage van Turing stelt CODE niet alleen in staat hun werk te continueren maar ook op te schalen zodat het meer kans maakt op belangrijke institutionele subsidie van de Canadese overheid vanaf 2020.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project (waarvan € 35.000 in 2019).

Update september 2020: De projectdoelstellingen zijn in 2019 gedeeltelijk aangepast. Besloten werd om in het laatste projectjaar geen 14 nieuwe scholen toe te voegen, maar het werk te bestendigen in 46 reeds bereikte scholen. Het niveau van de 110 leerkrachten in de laatste groep scholen viel namelijk tegen waardoor meer aandacht nodig was om hen het C-certificaat te laten behalen. Daarnaast wordt ingezet op GALI onderwijs (Girl's accelerated learning initiative), waarbij oudere meiden in school worden houden door hen buiten reguliere schooltijd bij te spijkeren, en de introductie van digitaal lezen via tablets. Het project heeft veelbelovende resultaten geboekt tot de coronapandemie uitbrak, waardoor de kinderen ineens noodgedwongen thuis zaten. Het project heeft desalniettemin zijn meerwaarde getoond en wordt voortgezet met het Reading Liberia 20/22 programma dat op 1 juli 2020 officieel is gestart. Turing ondersteunt ook dit vervolgprogramma voor in totaal € 100.000.

Zie ook:
      CODE: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere teacher training projecten

'Reading Liberia 20/20', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
"Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia

meer onderwijstoekenningen...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top