Home   Nieuws   Over ons   Contact   Switch to English   Onderwijs   Kunst   Natuur   Lepra 
Onderwijs


De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

De Turing Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden. Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.

De Turing Foundation richt zich op het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed basisonderwijs in Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Mali, en Niger, en op beroepsonderwijs in Benin, Kameroen, Liberia, Sierra Leone, en Togo.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze aanvraagprocedures voor onderwijs.

Meest recente projecten:
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia
Oktober 2017
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten... meer

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Oktober 2017
Betere leeromgeving en baankansen, Haho, Togo, 2018
BØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso en Benin op vier... meer

Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia
Oktober 2017
Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia, 2018-2020
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een... meer

Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone
Oktober 2017
Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone, 2017-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creëren voor achtergestelde... meer

Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo
Oktober 2017
Versneld basisonderwijs voor tieners, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo, 2017
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft... meer

Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
Oktober 2017
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in... meer

Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Oktober 2017
Verbetering kwaliteit beroepsonderwijs voor leerjongeren, Haho district, Togo, 2017
BØRNEFonden heeft jarenlange ervaring in West Afrika om meer jongeren aan het werk te krijgen. In... meer

Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia
Oktober 2017
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia, 2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en... meer

Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone
Oktober 2017
Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone, 2017-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen... meer


Overzicht van andere projecten

Details onderwijsprojecten:
Mineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in Liberia. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Het doel van dit project is om ongeveer 165 laag- en ongeschoolde mensen (met name vrouwen en jongeren) een vaktraining aan te bieden met de keuze uit zeep maken, gebak en catering, kappen en computerles. Daarnaast krijgen kinderen, jongeren en vrouwen in hun eigen club begeleiding zich sociaal te ontwikkelen en weerbaarder te worden.

De Turing Foundation draagt € 15.000 bij aan de vakopleidingen binnen dit project (waarvan € 5.000 in 2017). zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia


BØRNEfonden Betere leeromgeving en baankansen, Haho, Togo, 2018
BØRNEfonden is een Deense organisatie opgericht in 1972 en is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso en Benin op vier terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. In 2016-2017 steunde de Turing Foundation BØRNEfonden met een project dat de baankansen van 150 jongeren in Haho, Togo heeft verbeterd. Met de voortzetting van dit project wil BØRNEfonden meer jongeren in de ambachtssector deze kans bieden. Zo worden 45 'nieuwe' ambachtslieden getraind in hoe ze jongeren beter kunnen opleiden en stages aan kunnen bieden, krijgen 45 ambachtslieden die al getraind zijn een verdiepingscursus, en krijgen jongeren in 12 jeugdclubs basisles in lezen, schrijven en rekenen. In combinatie met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren. Deze bijdrage voor een jaar stelt cofinanciering veilig en geeft BØRNEfonden de tijd om ook voor na deze projectperiode financiering te vinden.

De Turing Foundation doneert € 40.000 aan dit project. zie ook:
      BØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-oven


ZOA Vluchtelingenzorg Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia, 2018-2020
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan en blijft tot de zelfredzaamheid van de lokale bevolking is hersteld. De organisatie is sinds 2003 actief in Liberia op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Dit project biedt 75 jongeren een opleiding en stageplek bij een agri-bedrijf waar zij leren hoe ze cassave tot een hoogwaardig product kunnen verwerken en een eigen bedrijf kunnen oprichten. Daarnaast krijgen zeven scholen de ingrediënten geleverd om dagelijks een schoolmaaltijd aan in totaal 2.600 leerlingen te verstrekken, wat de schooluitval zal verlagen en het concentratievermogen zal verbeteren. De inkomstenpositie van 120 boeren verbetert omdat ze meer cassave en zwartogenbonen aan de agri-bedrijven kunnen verkopen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2018). zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere beroepsonderwijs projecten
Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia
Agrarische vakopleiding om cassave te verwerken, Margibi, Boni, Nimba and Montserrado, Liberia


Action on Poverty Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone, 2017-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities (MAPCO) om 240 jongeren een vaktraining te geven. MAPCO rust lokale ambachtslieden uit met materiaal en gereedschap om hun vak aan gemiddeld 10 jongeren door te geven. Getrainde leden van 'Communitye Based Organisations' (CBO's) geven de jongeren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven toegang tot krediet via de fondsen die de CBO's in beheer hebben. Dit vergroot de kans op een duurzaam bestaan.

De Turing Foundation doneert € 96.000 aan dit project, geoormerkt voor de vaktrainingen, waarvan € 50.000 in 2017. zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone
Beroepsonderwijs en inkomstengeneratie voor jongeren, Sierra Leone


ZOA Vluchtelingenzorg Versneld basisonderwijs voor tieners, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo, 2017
ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan, zoals in het oosten van D.R. Congo. In het Fizi district, D.R. Congo maakt ZOA het mogelijk dat 960 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar het basisschool curriculum in 3 jaar kunnen volgen. Het is een vervolg op het succesvolle onderwijsprogramma dat van 2010-2013 reeds door Turing werd ondersteund en waardoor 3.488 kinderen alsnog het basisschoolcertificaat haalde. De positieve effecten zijn zichtbaar in grote delen van het gebied, maar de behoefte is nog groot de vier locatie van dit project: Sebele, Fizi centrum, Akomba (Katanga) en Mwanbungu (Baraka).

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 140.000 bij aan dit project (50% van de totale begroting).

Update november 2015: In schooljaar 2014-2015 hebben 960 leerlingen onderwijs gevolgd, waarvan 510 meisjes. 88% is (conform verwachting) over naar het volgende leerjaar (91% van de meisjes, 85% van de jongens). zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo
Accelerated primary education, Fizi district, South Kivu, D.R. Congo


Aide et Action International Girl-friendly school EAF, Guinée, 2017
De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler die de toegang tot en het niveau van onderwijs in Guinee wil verbeteren.

Ze verbeteren het onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale gemeenschappen in Boké en Kindia door leraren te trainen en de lokale betrokkenheid te vergroten binnen het onderwijssysteem. 120 Leraren leren over betere lesmethodes, maar ook hoe ze zich positiever naar meisjes kunnen opstellen. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voeren vergroot de lokale betrokkenheid bij het onderwijssysteem. Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs omdat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen.

De Turing Foundation draagt t/m 2017 € 150.000 bij aan dit project

Update november 2015: Het project is van start gegaan met het in beeld brengen van de trainingsbehoeftes van leraren, de voorbereiding van trainingsplannen en schoolprojecten, met daarbij een focus op het behoud van kinderen (met name meisjes) op de scholen. zie ook:
      Aide et Action International: andere projecten
      Andere projecten in focusland Guinée
      Andere teacher training projecten
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017
Girl-friendly school EAF, Guinée, 2014-2017


BØRNEfonden Verbetering kwaliteit beroepsonderwijs voor leerjongeren, Haho district, Togo, 2017
BØRNEFonden heeft jarenlange ervaring in West Afrika om meer jongeren aan het werk te krijgen. In Togo wil BØRNEfonden de baankansen van 150 leerjongeren vergroten door de leeromgeving en de vaktraining te verbeteren. BØRNEfonden leert ambachtslieden hoe ze een goede stageplek kunnen bieden. Daarnaast worden extra lesmodules toegevoegd in het derde (stage)jaar. Samen met meer begeleiding na de opleiding vergroot dit de kans op een baan voor de jongeren.

De Turing Foundation draagt € 57.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017).

Update november 2017: Het model van 'goede stages' is bekend bij 150 leerjongeren en 45 ambachtslieden (doel was 15). De jongeren hebben deze kennis overgedragen aan meer 717 mede-trainees (doel was 500). Daarnaast hebben reeds 83 jongeren (55% van het target) een bedrijfsplan geschreven waarvan er 27 zijn gefinancierd met een lening van gemiddeld € 460. zie ook:
      BØRNEfonden: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere beroepsonderwijs projecten
Leerjongere voor haar bakkerij-oven
Leerjongere voor haar bakkerij-oven


ZOA VluchtelingenzorgSHIFSD Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia, 2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Met dit project voorzien ZOA en partner organisatie SHIFSD in een grote lokale behoefte van jongeren; namelijk vakonderwijs en hierdoor een inkomen genereren. 400 Jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied bouw of auto- en motormechanics. De helft leert daarnaast lezen, schrijven en basis rekenen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017). Dit is 50% van de totaalbegroting. zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia


Tools To Work Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone, 2017-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Hierdoor leren jong volwassenen een praktijkgericht vak om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Drie beroepsonderwijsinstellingen in Sierra Leone krijgen ieder een container met gevraagde naaimachines, computers, gereedschap, printers en machines. Daarnaast worden 16 vakdocenten opgeleid hoe ze naaimachines kunnen repareren en onderhouden. Deze kennisoverdracht draagt bij aan de duurzaamheid van het initiatief.

De Turing Foundation doneert € 37.000 aan dit project, waarvan € 8.000 in 2017. zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten
Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone
Versterken van drie beroepsonderwijsinstellingen, Sierra Leone


Tools for Self Reliance Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, Sierra Leone, 2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door jonge mensen na een vak training een starters-kit met opgeknapte gereedschappen aan te bieden.

De organisatie werkt in Sierra Leone al lange tijd samen met de lokale organisatie Craftshare die een eigen vocational training centrum heeft. In Bo City, Sierra Leone krijgen 150 jongeren een eenjarige beroepstraining in een van acht geselecteerde beroepen. Na de vaktraining ontvangen alle alumni een starters-kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun vakgebied.

De Turing Foundation doneert € 19.500 (85% van de begroting) om dit project mogelijk te maken (€ 10.000 in 2017). zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere beroepsonderwijs projecten
Tailoring Trainees, Sierra Leone
Tailoring Trainees, Sierra Leone


Babungo Kwaliteitsverbetering en continuering beroepsonderwijs, Kameroen, 2017-2019
Reeds acht jaar zet de Nederlandse stichting Babungo zich in voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs in de Babungo vallei in Kameroen. Ze verstrekken onder andere het jaarlijkse schoolgeld voor 274 achtergestelde kinderen. Dit project betreft niet alleen het schoolgeld voor de technische school voor 20 gemotiveerde jonge mensen, maar ook de training van 20 lokale vaklieden door een gekwalificeerde praktijkdocent. Deze training leert hen hoe ze de leerlingen een goede stage kunnen geven. Dit vergroot de uitwisseling tussen de ‘markt’ en de opleiding waardoor de aansluiting en dus de opleiding verbetert.

De Turing Foundation dekt met € 22.500 ca. 50% van de projectbegroting (waarvan € 4.500 in 2017). zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Kwaliteitsverbetering en continuering beroepsonderwijs, Kameroen
Kwaliteitsverbetering en continuering beroepsonderwijs, Kameroen


IECD Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen, 2017-2018
In 1988 is de Franse ontwikkelingsorganisatie Institut Européen de Coopération et de Developpement (IECD) opgericht met het doel mensen vaardigheden te leren voor meer zelfwaarde en om bij te kunnen dragen aan de samenleving. De organisatie staat de lokale Coordination Nationale des Ecoles Familiales Agricoles au Cameroun (CNEFAC) bij om de door IECD’s opgerichte Family Farm Schools (FFS) zelfstandig voort te zetten.

In twee jaar doorlopen 1,100 jonge mensen uit rurale gebieden de een- of driejarige training op een van de 20 FFS op het gebied van duurzame landbouw. De studenten leren op school over duurzame landbouwtechnieken en managementvaardigheden die ze vervolgens in de praktijk bij 300 boeren en landbouwbedrijven toepassen.

De Turing Foundation draagt € 30.000 (20% van de begroting) bij aan dit project (waarvan € 15.000 in 2017).

Update november 2017: 694 jongeren, waarvan 325 eerstejaars, zijn in oktober 2016 (weer) begonnen met de vaktraining op een van de 20 leslocaties. Deze locaties hebben de benodigde lesmaterialen, van instructieboekjes tot zaailingen, ontvangen. De bestuurders van de locaties zijn getraind in management en leerden over hun taken en verantwoordelijkheden. Door een staking van Engelstalige leraren in Northwest (een van de twee de Engelstalige provincies van Kameroen), waren acht centra een tijd lang dicht. Deze zijn per oktober 2017 weer geopend. zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen
Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen


Children in Crisis Good education for all, South Kivu plateau region, D.R. Congo, 2017-2019
Children in Crisis (CIC) is een Engelse NGO met het doel onderwijs te bieden aan kinderen in de armste landen. CIC werkt daar waar middelen schaars zijn, onderwijs nodig is voor herstel en het te geïsoleerd is voor anderen.

Op het plateau in Zuid-Kivu werkt Children in Crisis sinds 2007 om het onderwijs systematisch te verbeteren. Op de 194 scholen is sindsdien het aantal inschrijvingen met 11% gestegen en is het slagingspercentage gestegen met 18%. Dit project betreft fase III en heeft als doel de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren en de toegang tot onderwijs blijven vergroten. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van de docententraining op 30 middelbare scholen. Hierdoor verbetert op structurele wijze de kwaliteit van nieuwe basisschooldocenten.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (waarvan € 40.000 in 2017), geoormerkt voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. zie ook:
      Children in Crisis: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten
Good education for all, Plateau of South Kivu, D.R. Congo
Good education for all, Plateau of South Kivu, D.R. Congo


Y CareYMCA Liberia Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia, Liberia 2017-2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt jongeren een bedrijf te starten of werk te vinden. Gezamenlijk met de lokale YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een achtergestelde wijk in Monrovia in ondernemerschap. 100 van deze jongeren volgen daar voorafgaand een vakopleiding van 9-12 maanden. De 250 jongeren trainen vervolgens weer 450 andere jongeren in ondernemerschapsvaardigheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. Gedurende 1 tot 2 jaar worden de alumni begeleid. Naar verwachting weet 65% van deze jongeren een inkomen veilig te stellen van ten minste 50 dollar per maand.

De Turing Foundation doneert € 129.000 aan dit project (ca. 50% van de projectkosten), waarvan € 49.000 in 2017. zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia, Liberia
Beroepsopleiding en ondernemerschapstraining, Monrovia, Liberia


Strichting Bloemendaal - DogonAssociation Dogon Initiative Teacher Training Taalvorming, Dogon gebied, Mali, 2017-2019
Een consortium van een aantal gedreven organisaties waaronder Stichting Bloemendaal-Dogon) zet zich in voor het Dogon gebied. Samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative verbetert de stichting het kwaliteit van onderwijs op 45 scholen door het implementeren van een actieve en kind-gecentreerde lesmethode 'L'AMI'. L'AMI heeft een aanpak die aansluit van de lokale context en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen waardoor de leerstof beter wordt opgenomen. Jaarlijks worden veertig leraren getraind hoe ze de methode kunnen toepassen. Vijftien 'expert-leraren' worden opgeleid om collega-leerkrachten in de geïsoleerde regio 'on-the-job' te begeleiden.

De Turing Foundation doneert € 45.000 (30%) aan dit initiatief, waarvan € 15.000 in 2017. zie ook:
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere teacher training projecten
Deelnemers Teacher Training Taalvorming, 2015
Deelnemers Teacher Training Taalvorming, 2015


Knowledge for Children Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2017-2019
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De stichting begeleidt basisscholen zodat ze na drie jaar een (les)boekenbestand zelfstandig kunnen beheren, ze traint leerkrachten om de leerlingen beter te laten leren en faciliteert nieuwe leiders uit de gemeenschap om goed onderwijs op lange termijn te borgen. Inmiddels hebben ruim 100 scholen dit traject doorlopen. Dit project betreft een nieuwe groep van 21 scholen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 25.000 in 2017). zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon
Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon


Asmae - Association Soeur Emmanuelle Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso, 2017-2018
Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse ontwikkelingsorganisatie met een focus op onderwijs en kinderen. Asmae werkt in Burkina Faso samen met de lokale organisatie ICCV. Ze willen van 3.360 leerlingen op zes scholen in de buitenwijken van Ouagadougou de leerresultaten verbeteren door het leren lezen binnen en buiten de scholen leuker en beter te maken. 45 leerkrachten krijgen middelen en kennis over betere leesmethodes, overheidsinstanties worden betrokken en een bieb en leesclubs worden opgezet met hulp van mensen uit de gemeenschap.

De Turing Foundation doneert € 85.000 aan dit project, geoormerkt voor de verbeterde les- en leesmethode, waarvan € 53.000 in 2017. zie ook:
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso
Participatory and game based teaching practice for 3,360 children, Burkina Faso


Rain for the Sahel and Sahara Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger, 2017-2019
In het geïsoleerde noorden van Niger werkt RAIN, een kleine Amerikaanse organisatie met twee Nigerijnse kantoren, al 15 jaar met de lokale bevolking aan een betere toekomst. Een belangrijk programma is onderwijs, met name gericht op meisjes. Via een mentorprogramma koppelt RAIN kwetsbare kinderen aan vrouwen die hen helpen op school te blijven. De vrouwelijke mentors worden in ruil voor hun begeleiding ondersteund om hun sociaaleconomische positie te verbeteren via spaar- en leengroep en verbeterde vee(geiten)houderij. Met deze extra inkomsten kan de onderwijsmentorgroep na vier jaar zelfstandig blijven bestaan.

Turing draagt € 60.000 bij aan dit initiatief, waarvan € 20.000 in 2017. zie ook:
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten
Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger
Betere doorstroom na basisonderwijs voor kinderen in 22 dorpen, Niger


Christian Aid DRC Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2017-2018
Chistian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties zoals de nationale NGO Network Movement for Justice and Development (NMJD). De organisaties hebben een vergelijkbare insteek: mensen in staat stellen hun situatie te verbeteren

Dit project zorgt dat 250 jong volwassenen in het Kono district een vaktraining krijgen. Zij krijgen een opleidingsplek naar keuze bij bestaande werkplaatsen in Gbense, Fiama en Tankoro. De vaklieden worden getraind in hun opleidingstechnieken. Door dit project kunnen meer jongeren een duurzaam werkleven opbouwen en hebben ze een alternatief voor het onzekere en slechte werk in de mijnen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 25.000 in 2017). zie ook:
      Christian Aid DRC: andere projecten
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Beroepspnderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018


Hubi en Vinciane Zelfstandig Beroepsopleidingscentrum voor vrouwen, Parakou, Benin, 2017-2019
Stichting Hubi & Vinciane uit België ondersteunt streekontwikkeling rond de stad Parakou (centraal Benin) via projecten in gezondheidszorg, economische (landbouw) ontwikkeling en onderwijs.

Een beroepsopleidingscentrum in Parakou leidt jaarlijks 40 vrouwen op om met name landbouwproducten te verwerken tot bijv. sap of cosmetica. Het aantal leerlingen en de verkoop tijdens de opleiding genereert nog te weinig eigen inkomsten om kwaliteitsinvesteringen te doen. Hubi & Vinciane helpt hen de school met een klaslokaal uit te breiden en de voorzieningen te verbeteren voor productverwerking. Naar verwachting groeit het leerlingenaantal naar 100, stijgt de omzet met een groter jaarlijkse positief resultaat als gevolg en kan het centrum hierdoor volgende kleine investeringen zelf bekostigen.

De Turing Foundation doneert € 50.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 20.000 in 2017) zie ook:
      Hubi en Vinciane: andere projecten
      Andere projecten in focusland Benin
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Beroepsopleidingscentrum voor vrouwen, Parakou, Benin
Beroepsopleidingscentrum voor vrouwen, Parakou, Benin


Action Aid Liberia Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia, 2017-2019
Action Aid Nederland en Action Aid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun rechten op te komen. In Liberia helpt AAL 500 jongeren een duurzaam bestaan op te bouwen in de landbouwsector. De jongeren krijgen training in duurzame landbouwtechnieken en ze leren hoe ze hun politieke situatie kunnen verbeteren. Ook ondersteunt AAL vijf georganiseerde jongerengroepen bij de opzet van hun agri-bedrijf.

De Turing Foundation doneert € 65.000, waarvan € 33.000 in 2017. zie ook:
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia


DISOP CamerounVIA Don Bosco Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2017-2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds afgewisseld met twee weken praktijk. Hierdoor is er continue uitwisseling tussen marktbehoefte en de opleidingseisen en sluit de opleiding goed aan bij de markt. Door de methode te formaliseren via curricula, training en lobby, stijgt de waarde van een certificaat en komen de scholen in aanmerking voor overheidssteun.

De Turing Foundation doneert € 120.000 aan dit project, geoormerkt voor het formalisatie-proces en de bouw van een trainingscentrum, waarvan € 46.000 in 2017. zie ook:
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen


School-to-School International Teacher training op zes basisscholen, Guinée, 2017
Het Whole Child Model van School-to-School International zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel en hygiëne) en een betrokken gemeenschap voor een betere toekomst voor de kinderen. Om het onderwijs te verbeteren, ontwikkelt School-to-School samen met het miniserie van onderwijs een verbeterd curriculum en instructiemateriaal voor wiskunde in klas 1 en 2 en voor lezen in klas 3 en 4. Tijdens dit proces worden meteen 15 leraren en 6 schooldirecteuren getraind. Na dit jaar wordt het curriculum uitgerold naar de 4 andere scholen waarmee School-to-School werkt en hopelijk via de overheid ook naar vele andere scholen in Guinea.

De Turing Foundation doneert € 17.000 (14%) aan het trainingscomponent. zie ook:
      Andere projecten in focusland Guinée
      Andere teacher training projecten
Teacher training op zes basisscholen, Guinée
Teacher training op zes basisscholen, Guinée


Y CareYMCA Togo Beroepsopleiding en ondernemenschap voor jongeren uit de sloppenwijken vam Lome, Togo, 2017-2019
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun strategie tot 2020 focust op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren in 15 kernlanden, waaronder Togo. Gezamenlijk met de lokale YMCA Togo biedt Y Care 280 jongeren een tweejarige vak- en vaardigheidstraining aan bij erkende werkplaatsen of een ondernemerstraject om de kans op een baan en inkomen te vergroten. Dit project is een onderdeel van een groter programma waarbij de inspraak van jongeren in ontwikkelingstrajecten van de overheid wordt vergroot en jongeren worden opgeleid om rampen in hun wijk zoals overstromingen en brand te beheersen.

De Turing Foundation doneert € 142.000, geoormerkt aan het werkgelegenheidsproject, waarvan € 50.000 in 2017. zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere projecten in focusland Togo
      Andere beroepsonderwijs projecten
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo
Previous beneficiaries of the entrepreneurial programme, Lome, Togo


Edukans 'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa, D.R. Congo, 2017-2018
Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie toegewijd aan onderwijs. De organisatie ontwikkelde o.a. een trainingsprogramma om leraren op actieve manier les te leren geven, waardoor meer stof bij leerlingen beklijft en de schoolresultaten verbeteren. In D.R. Congo werkt Edukans samen met het Leger des Heils en onderwijs-NGO's om deze lesmethode te introduceren op drie lerarenopleidingen en 12 basisscholen. In totaal worden 12 docenten van de lerarenopleiding en 48 basisschoolleerkrachten getraind om deze methode breed te verspreiden en ten minste 4.000 leerlingen te bereiken. Het is de bedoeling dat na drie jaar de lerarenopleidingen en de NGO's het trainingsprogramma zelfstandig kunnen uitvoeren. De overheid wordt vanaf het begin betrokken om de methode op nationaal niveau uitgerold te krijgen.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (ca. 40% van de totale begroting), waarvan € 50.000 in 2017.

Update November 2015: De eerste training van docenten en leerlingen heeft plaatsgevonden. Volgens de trainers zijn de deelnemers gemotiveerd en is een goede basis gelegd voor het vervolg. zie ook:
      Edukans: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten
'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa
'Active learning en teaching' op 12 basisscholen en drie lerarenopleiding, Kinshasa


Concern Worldwide Onderwijsprogramma, Tahoua district, Niger, 2017
Concern International is een humanitaire organisatie met internationale kantoren in Ierland, Groot Brittannië en de VS en lokale teams in de 25 landen waar zij werkzaam zijn. Sinds 2003 is Concern actief in Niger. Concern verlegt haar focus in Niger van het realiseren van klaslokalen en voorzieningen naar het verbeteren van kwaliteit van lesgeven. Lesmateriaal wordt ontwikkeld en leraren worden getraind om beter les te geven o.a. via videotechnologie en door het gebruik van de moedertaal in de eerste schooljaren. Concern betrekt de gemeenschap en de overheid meer door schoolmanagement-comités op te zetten en door het begeleiden van de onderwijsinspecteurs bij het uitvoeren hun werk. Ook komen ze met scholen, leraren en ouders tot gedragsregels om een veilige en gelijkwaardige schoolomgeving te realiseren.

De Turing Foundation draagt in de periode 2015-2017 € 150.000 bij (waarvan € 50.000 in 2017). Deze bijdrage wordt bovendien nog eens verdubbeld door een andere donateur.

Update oktober 2015: In samenwerking met anderen heeft Concern een trainingstool ontwikkeld voor leraren voor tweetalig onderwijs, Frans en Hausa. Voor de verschillende vakken in Hausa zijn Docenthandleidingen verstrekt. Docenten hebben de eerste trainingen ontvangen. Op 33 van de 40 scholen zijn ouderraden opgezet die daarna training hebben ontvangen over hun rol en verantwoordelijkheden. Tevens zijn nieuwe gedragsregels opgesteld voor onder andere gelijke behandeling van meisjes en jongens. Deze zijn ondertekend door scholen, leraren en ouders. zie ook:
      Andere projecten in focusland Niger
      Andere teacher training projecten
Education programme in the district of Tahoua, Niger
Education programme in the district of Tahoua, Niger


War Child International Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo, 2017
War Child wil een positieve en blijvende verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door o.a. onderwijs te stimuleren. In Walungu, in het oosten van DR Congo, zorgt War Child dat 3.000 leerlingen op zes basisscholen goed onderwijs krijgen in een veilige en beschermende leeromgeving. Door een betere leeromgeving vermindert uitval en blijven er minder kinderen zitten. War Child begeleidt deze zes scholen om zogenoemde ‘Good Schools’ te worden. School comités, leerkrachten, leerlingen en ouders bepalen gezamenlijk wat hun school een ‘Good School’ maakt en maken een concreet actieplan om dit te realiseren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2017). zie ook:
      War Child International: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere teacher training projecten
Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo
Goede en veilige scholen, Walungu, D.R. Congo


Woord en DaadCREDO Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2016
Woord en Daad werkt in Burkina Faso reeds geruime tijd goed samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie CREDO. Turing ondersteunde eerder al projecten van hen met goede resultaten.

CREDO verbetert de onderwijsmogelijkheid en toegang tot arbeidsmogelijkheden voor Burkinese jongeren door vaktraining aan te bieden en baanbegeleiding te geven. Op twee vakscholen volgen 719 jongeren een 3 jarige opleiding in elektro, staalbouw, metselen, industrieel diensten, metaaltechniek of een kappersopleiding. Een kortlopende technische of agrarische training van drie maanden wordt aangeboden aan 150 werkende jongeren per jaar om hun vaardigheden te verbeteren. Via de baanbemiddelingsorganisatie SPEDE worden nog eens jaarlijks 100 jongeren geholpen aan een baan.

De Turing Foundation draagt € 120.000 bij aan dit project.

Update November 2017: De Turing Foundation heeft dit project gesteund voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. Door een algemeen lage populariteit van technische vakopleidingen hebben minder leerlingen de langlopende vakopleiding gevolgd dan werd verwacht (1.179 bij een target van 1.727), de vraag naar de verdiepende trainingen voor werkenden viel echter juist hoger uit dan verwacht (335 bij een target van 270). Dankzij SPEDE, die de afgestudeerde jongeren baanbegeleiding aanbiedt door middel van training in ondernemerschap en het schrijven van een businessplan, startten veel jongeren een eigen onderneming. De projectinkomsten van de vakscholen en SPEDE zijn achtergebleven op de begroting, maar Woord en Daad hoopt hier in 2017 via de 'job booster' op in te lopen (dit valt buiten de door ons gesteunde projectperiode). zie ook:
      Woord en Daad: andere projecten
      CREDO: andere projecten
      Andere projecten in focusland Burkina Faso
      Andere beroepsonderwijs projecten
Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2014-2016
Technisch vakonderwijs in Leo en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2014-2016


Children in CrisisFAWE Beroepsopleiding voor plattelandsgemeenschappen, River Cess, Liberia, 2016
Children in Crisis is een Engelse NGO die onderwijsprojecten uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone en Liberia. Samen met partner organisatie FAWE biedt Children in Crisis in River Cess, Liberia, aan 2.730 jonge volwassenen naast een alfabetiseringscursus een vakopleiding voor onder andere kapper, kleermaker en (banket) bakker. De opleiding duurt vier maanden, waarna de alumni gedurende twee jaar lang worden bijgestaan door het vocational training center bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Het is de bedoeling dat in 2016 op 17 locaties verspreid in de regio trainingen worden verstrekt.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (ca. 20% van de projectkosten), waarvan € 50.000 in 2016.

Update oktober 2014: In verband met de uitbraak van het Ebolavirus is dit project tijdelijk stil komen te liggen.

Update juni 2015: De uitbraak van ebola en tegenvallende projectfinanciering heeft Children in Crisis er toe doen besluiten het project te verkleinen en de begeleiding van de leerlingen te intensiveren. Er worden minder trainingslocaties opgezet, maar de leerlingen ontvangen naast de vak training ook begeleiding bij het opzetten van een financieel support systeem op gemeenschapsniveau. zie ook:
      How the teachers of hope I met in the Congo were brutally killed (The Observer)
      Children in Crisis: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten
Diplomauitreiking, Liberia, 2013
Diplomauitreiking, Liberia, 2013


Action Aid Sierra Leone Enhancing Quality Education in three rural primary schools, Kono district, Sierra Leone, 2016
Action Aid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die onder andere toegang tot en kwaliteit van onderwijs wil vergroten omdat ze dit als een basisrecht zien. Ze zijn werkzaam in 45 landen waaronder Sierra Leone.

In Sierra Leone verbetert Action Aid voor 850 leerlingen op drie basisscholen de kwaliteit van onderwijs door leraren te trainen in betere lestechnieken met beter lesmateriaal. Ook het schoolmanagement verbetert door training en door hun positie naar onderwijsinstanties te versterken. Gezien de achtergestelde en vaak onveilige situatie voor meisjes in en rond school wordt hier aan gewerkt middels meer bewustwording via radioshows en specifieke workshops en door het oprichten van meidenclubs.

De Turing Foundation draagt € 95.000 bij om dit project mogelijk te maken (waarvan € 20.000 in 2016)

Update november 2017: De Turing Foundation heeft dit project gesteund van 2015 tot 2017. Er werden 14 niet-opgeleide docenten geselecteerd voor het ´distant education programme´ om betere lestechnieken aan te leren voor hun 850 leerlingen. Zij zitten nu in het laatste jaar. Drie schoolbibliotheken zijn opgezet waar zo´n 600 leerlingen gebruik van maken. Dankzij de meidenclubs zijn 10 leerlingen die waren uitgevallen weer naar school teruggekeerd. Het school management is nu meer betrokken waardoor leerkrachten actiever zijn met huiswerk en toetsing, wat ten goede komt aan leerresultaten. Deze resultaten zijn dan ook erg goed; van 42 basisexamen-leerlingen slaagde er slechts een niet. Door onrust in het land en de uitbraak van Ebola liep het project aanvankelijk vertraging op, maar dit is later weer ingehaald. zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
Girls in front of the new Junior Secondary School, constructed with the support of ActionAid. Kono District, Sierra Leone
Girls in front of the new Junior Secondary School, constructed with the support of ActionAid. Kono District, Sierra Leone


ZOA VluchtelingenzorgWoord en DaadSHIFSD Versterking van het vaktrainingproject, Liberia, 2016
De Turing Foundation keurde in 2016 een bijdrage aan het vaktrainingsproject van ZOA goed, waarbij 400 jongeren in Monrovia, Liberia een opleiding krijgen. Op ons aanraden heeft ZOA contact gezocht met Woord en Daad en er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst. Woord en Daad deelt hun kennis en ervaringen op het gebied van beroepsonderwijs en helpt ZOA en lokale uitvoeringspartner SHIFSD dit in het project te integreren. Deze betrokkenheid helpt ook Woord en Daad om de lokale context in Liberia te leren kennen en om een volgende stap te nemen in hun ambitie het werk naar Liberia uit te breiden.

De Turing Foundation draagt 50% bij aan de kosten voor de begeleiding van Woord en Daad, € 5.000. zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Woord en Daad: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere beroepsonderwijs projecten
Versterking van het vaktrainingproject, Liberia
Versterking van het vaktrainingproject, Liberia


Stromme Foundation Speed schools for 250 Adolescents, Dosso en Tillabéri, Niger, 2016
De Strømme Foundation is een internationale ontwikkelingsorganisatie gericht op microfinanciering en onderwijs. Ze werken in 12 landen wereldwijd, waaronder Niger. Daar zetten ze samen met de lokale organisaties ONEN en ATPF in respectievelijk Dosso en Tillabéri 10 Speed Schools (type 2) op. Deze scholen bieden kinderen van 13 en 14 jaar, die geen onderwijs hebben genoten en te oud zijn voor basisonderwijs, alsnog de kans op voortgezet onderwijs. In twee jaar intensief onderwijs met kleine klassen, wordt het onderwijs van zes jaar lagere school aangeboden en kunnen de kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

De Turing Foundation draagt € 115.000 bij aan het opzetten van 10 speed schools voor 250 kinderen, waarvan € 23.000 in 2016.

Update juni 2016: Minder kinderen dan verwacht hebben het examen gehaald en mogen door naar het volgend leerjaar. Behalve de "gebruikelijke" drop-out cijfers als gevolg van ziekte en weeromstandigheden, blijkt dat er onduidelijkheid bestond over het aangeboden curriculum bij de onderwijsinstantie die verantwoordelijk is voor het afnemen van de examens. Een jaarevaluatie tussen de uitvoeringsorganisaties en de onderwijsautoriteit was nodig om het programma beter neer te zetten. zie ook:
      Stromme Foundation: andere projecten
      Andere projecten in focusland Niger
Speed Schools, Dosso, Niger
Speed Schools, Dosso, Niger


AgriDynamic Foundation Teacher training and a community led library, Bameli Village, Kameroen, 2016
Stichting AgriDynamic zet zich in om schoolprestaties te verbeteren door leraren te trainen en beter lesmateriaal beschikbaar te stellen. Na de goede resultaten van een eerder door Turing ondersteund project in Bamessing, breidt AgriDynamic haar activiteiten uit naar een volgend dorp: Bameli. Door een bibliotheek op te zetten met alle benodigde lesboeken en door leraren te trainen zullen 1.270 kinderen van vier basisscholen beter kunnen leren. Door de beschikbaarheid van lesmateriaal en leraren die o.a. actiever lesgeven, verbeteren de schoolprestaties van de leerlingen, daalt het aantal kinderen dat blijft zitten en daalt het aantal kinderen dat uitvalt.

De Turing Foundation draagt € 17.000 bij aan ´capacity building´ en ´on the job´ training van leraren.

Update juni 2016: 32 leerkrachten zijn gedurende drie dagen getraind over onderwijsmethodes en het opzetten van een boekensysteem/bibliotheek. 3.810 lesboeken zijn aangeschaft voor 1.270 kinderen voor de vakken Engels, Frans en rekenen en daarnaast zijn 210 lesboeken aangeschaft voor onderwijzers. zie ook:
      AgriDynamic Foundation: andere projecten
      Andere projecten in focusland Kameroen
      Andere teacher training projecten
Teacher training and a community led library, Bameli Village, Kameroen, 2015
Teacher training and a community led library, Bameli Village, Kameroen, 2015


Street Child Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone, 2016
Street Child zet zich in om de meest kwetsbare kinderen in Sierra Leone goed onderwijs te laten volgen en bereikt inmiddels 20.000 kinderen op 30 projectlocaties verspreid door het hele land. Door 100 leraren te trainen en 20 simpele onderwijsstructuren samen met de bevolking neer te zetten in 60 gemeenschappen in de noordelijkste provincie Tambakha, krijgen 4.000 kinderen toegang tot goed onderwijs. Het trainee-/opleidingstraject voor leraren duurt 3 jaar, met een overheidskwalificatie als afsluiting.

De Turing Foundation draagt € 90.000 bij (25% van het totaalbegroting) aan dit project.

Update oktober 2014: In verband met de uitbraak van het Ebolavirus is dit project tijdelijk stil komen te liggen.

Update juni 2015: De regio waar Street Child haar project uitvoert is gelukkig niet hard getroffen door de ebola uitbraak, waardoor een aantal geplande projectactiviteiten volledig konden worden uitgevoerd. Zo zijn de gemeenschapsschooltjes gerenoveerd of herbouwd en de inkomstengenererende activiteiten opgestart. Wel hebben de opleidingsactiviteiten van 100 leraren op het Teacher Training Colleges 9 maanden stil gelegen - dit onderdeel zal naar verwachting een half jaar vertraging oplopen. zie ook:
      Andere projecten in focusland Sierra Leone
      Andere teacher training projecten
Lerarenopleidingen  Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone
Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone
meer onderwijstoekenningen...

Verbetering van de onderwijskwaliteit op 8 scholen, Bukavu, Walungu en Kamituga, D.R. Congo
Verbetering van de onderwijskwaliteit op 8 scholen, Kalehe, Kabare en Walungu, D.R. Congo, 2015
Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone
Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone, 2015
Schoolboeken voor een basisschool in Noordwest-Kameroen, Turing Projectbezoek Maart 2012
Schoolboeken voor basisscholen, Kameroen, 2015
Versneld onderwijsprogramma voor 900 kinderen in het Ménaka district, Mali
Versneld onderwijsprogramma voor 900 kinderen in het Ménaka district, Mali, 2015-2016
Kianjau Primary School
Onderwijs / voedselprogramma voor 10.000 schoolkinderen, Thika, Kenia, 2015
Twee meisjes die na hun ASSEJA beroepsopleiding eigen bedrijfjes hebben opgezet. Turing projectbezoek, februari 2012
Beroepsonderwijs voor 100 jongeren, Kameroen, 2014
Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Libera
Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata, Liberia, 2014-2015Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein | Kunstagenda