Switch to English

AANVRAGEN
Hieronder, per doelstelling, details over de voorwaarden en de te volgen aanvraagprocedure.
De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten genieten van kunst. Wij dragen daarom bij aan projecten op het gebied van beeldende kunst en muziekeducatie.
De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. We richten ons op bescherming van het klimaat en van de biodiversiteit in de zee. Dit vereist een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften voorziet als in die van toekomstige generaties.
De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het herkennen en genezen van de ziekte, en naar het onstaan en de verspreiding ervan.
Communicatie:
Indien Turing Foundation uw project financieel ondersteunt, wordt de donatie op onze website vermeld. Wij verwachten ook van de projectpartners dat Turing Foundation met naam en/of logo wordt geplaatst op al het promotie- en publiciteitsmateriaal, zowel online als offline.

Downloaden en gebruik van logo's

U kunt het Turing Foundation logo en bijbehorende manual hier downloaden in Ai, EPS en PNG formaat.
We raden u aan de manual te bekijken voor toelichting over het juiste gebruik van ons logo.

Bij digitale uitingen het logo graag linken naar www.turingfoundation.org.

Wij vragen projectpartners tijdig voorafgaand aan de start van het project of publicatie een voorbeeld te sturen om het gebruik te kunnen beoordelen. Projectpartners dienen alle communicatie uitingen rondom het project te sturen aan info@turingfoundation.org.


top