Switch to English

MUZIEKAANVRAGEN
De Turing Foundation wil zoveel mogelijk kinderen in Nederland op een actieve manier laten kennismaken met muziek. Wij ondersteunen projecten op het gebied van muziekeducatie, met name projecten waarbij wordt samengewerkt met scholen.

Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden van een aanvraag en verzoeken u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen, alvorens een aanvraag in te dienen.

Aanvraagprocedure
Loop voor het indienen van uw aanvraag de volgende stappen door:
 1. Ga na of uw aanvraag overeenkomt met onze doelstellingen en beleidsvoorkeuren.
 2. Ga na of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden
 3. Neem per email of telefonisch contact op met de Turing Foundation over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
 4. Vul het aanvraagformulier volledig in
 5. Voeg de benodigde aanvullende documentatie toe
 6. Stuur het geheel, digitaal of schriftelijk, aan:

  Turing Foundation
  Margreet Korsten, directeur
  Herengracht 514
  1017 CC Amsterdam
  info@turingfoundation.org
Voor informatie over hoe wij met aanvragen omgaan verwijzen wij u naar onze beoordelingsprocedure.

Op onze overzichtspagina voor kunst vindt u alle projecten waaraan de Turing Foundation eerder een donatie heeft toegekend.

Voorwaarden
 • Wij ondersteunen projecten op het gebied van muziekeducatie voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 15 jaar;
 • Wij ondersteunen projecten die op een actieve manier kennismaking met klassieke muziek en/of andere vormen van niet-commerciŽle muziek stimuleren;
 • Wij ondersteunen projecten die de prioriteit leggen bij het samen leren musiceren.
 • Wij hebben een voorkeur voor projecten waarbij scholen betrokken zijn en muziekactiviteiten op school plaatsvinden;
 • Wij hebben een voorkeur voor projecten waarbij een live-uitvoering van klassieke of andere niet-commerciŽle muziek een onderdeel is;
 • Wij hebben een voorkeur voor projecten waarbij kinderen worden bereikt die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met klassieke of andere niet-commerciŽle muziek;
 • Wij hebben een voorkeur voor projecten waarbij kinderen actief kennismaken met muziekinstrumenten en/of zelf een muziekinstrument leren bespelen;
 • Wij hebben een voorkeur voor projecten die plaatsvinden in gebieden waar weinig cultureel aanbod is en/of regionale verspreiding van goede, bewezen initiatieven beogen.
Toelichting: In de zomer van 2023 hebben wij ons muziekbeleid aangescherpt. In het (recente) verleden steunden we activiteiten die tot doel hadden om kinderen in contact te brengen met muziek, vaak in de vorm van eenmalig theater- en of concertbezoek met een educatief kader. Nieuwe aanvragen voor projecten met een incidenteel karakter nemen wij niet meer in behandeling. Wij kiezen er vanaf heden voor om projecten te steunen die stevige alternatieven bieden voor het muziekonderwijs dat op veel scholen en bij buitenschoolse muziekscholen is weggevallen door bezuiniging. We geloven dat projecten met actieve en herhaalde contactmomenten tussen kinderen en muziekpedagogen en/of uitvoerend musici het best in staat zijn om kinderen op een actieve manier te laten kennismaken met muziek. Zodat zij ervaren hoe leuk het is om (samen) muziek te maken.

Wij streven ernaar om in een vroeg stadium een beslissende bijdrage te kunnen geven aan een project en ontvangen een aanvraag bij voorkeur uiterlijk een half jaar voorafgaand aan de start van de activiteiten. Bij activiteiten die uitgevoerd worden gedurende een schooljaar, ontvangen we de aanvraag bij voorkeur in de maand januari voorafgaand aan de beoogde start in september.

Uitsluitingen
De Turing Foundation steunt nadrukkelijk geen:
 • Individuen, individuele muzikanten, dirigenten of componisten;
 • Eenmalige concerten of eenmalige concertseries;
 • Muziekprojecten buiten Nederland;
 • Muziekfestivals;
 • Muziekprojecten gericht op kinderen jonger dan 8 jaar;
 • Activiteiten waarbij de muziek slechts dient ter ondersteuning van iets anders (zoals een dansvoorstelling of de herdenking van een bepaalde gebeurtenis);
 • Projecten specifiek gericht op talentontwikkeling;
 • Productie van nieuwe muziekstukken;
 • Archiverings- en digitaliseringsprojecten;
 • Opname of publicatie van muziek (cd, dvd, radio, tv);
 • Prijzengelden;
 • Projecten gericht op popmuziek of andere commerciŽle muziek;
 • Exploitatie, verbouwing of onderhoud van muziekpodia, muziekscholen en overige gebouwen of uitvoeringslocaties;


Aanvraagformulier
Naast de hieronder genoemde aanvullende informatie verzoeken wij u vriendelijk het volgende aanvraagformulier kort en bondig en volledig in te vullen:

aanvraagformulier


Benodigde aanvullende informatie
Wij verwachten bij iedere aanvraag de volgende bijlagen te ontvangen:
 • Totale projectbegroting (uitgesplitst per jaar indien het een meerjarig project betreft) en een specificatie en motivering van het aangevraagde bedrag;
 • Marketingplan voor het project
 • Informatie over randprogrammering (indien aanwezig)

  m.b.t. uw organisatie:
 • Een kopie van een actueel uittreksel van maximaal ťťn jaar oud uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Een samenvatting van het meest recente beleids- en activiteitenplan;
 • De meest recente balans- en resultatenrekening van uw organisatie en het meest recente jaarverslag;

top