Switch to English

Aanvragen Natuurbescherming
De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. Dit betekent enerzijds de bescherming van de biodiversiteit in belangrijke habitats. Anderzijds vraagt dit om een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften voorziet als in die van toekomstige generaties. De bescherming en het duurzaam gebruik van natuur en haar (bio)diversiteit staat centraal in de initiatieven die wij ondersteunen.

De Turing Foundation beperkt zich daarbij tot de volgende twee werkterreinen:
 • het beschermen en duurzaam omgaan met de kraamkamers van de zee, daar waar zich de hoogste concentraties leven en biodiversiteit bevinden, zoals de koraalriffen, zeegras en de mangroven.
 • het beschermen van het klimaat.
Voor het onderwerp Natuurbescherming hanteert de Turing Foundation geen open aanvraagsysteem. De directie zal zelf rechtstreeks organisaties en initiatieven benaderen en uitnodigen om een aanvraag in te dienen op de genoemde werkterreinen.

Het heeft dus geen zin om aanvragen bij ons in te dienen op het gebied van natuurbescherming, maar U kunt ons wel schriftelijk op de hoogte houden van uw activiteiten, zeker wanneer deze binnen een van de genoemde werkterreinen vallen. Wij stellen daarbij een volledig ingevuld samenvattingsformulier zeer op prijs.

De contactgegevens hiervoor zijn

Turing Foundation
t.a.v. de directeur Natuur
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
Email: info@turingfoundation.org

Wij nemen de vrijheid om niet te reageren en zullen door u toegestuurde informatie niet retourneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Voor een indruk van het soort projecten dat de Turing Foundation in het verleden besloten heeft te financieren verwijzen wij U naar onze overzichtspagina voor natuurbescherming.

Samenvattingsformulier
Indien u ons op de hoogte wilt houden van uw activiteiten verzoeken wij u vriendelijk dit kort en bondig te doen met de volgende samenvattende informatie:
 • Naam van uw organisatie;
 • Website van uw organisatie;
 • Contactpersoon (naam, telefoon, emailadres);
 • Korte tekst over uw organisatie (doelstelling, grootte, waar en wanneer opgericht);

  en, indien u ook informatie over een specifiek project aan ons wilt sturen:

 • Naam van het project;
 • Korte uitleg over het project (met vermelding van projectpartners);
 • Totaalbedrag van de projectbegroting;
 • Overzicht van financiers/lopende aanvragen voor dit project (met vermelding van financieringstekort);

top