Switch to English

AANVRAGEN LEPRAONDERZOEK
De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. Een van de grote uitdagingen bij Leprabestrijding is om de ziekte tijdig te herkennen - en te behandelen voordat permanente zenuwbeschadigingen optreden.

Daarom financiert de Turing Foundation wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdige diagnose en genezing van Lepra.

NB: Tot en met 2009 financierde de Turing Foundation ook regelmatig projecten op het gebied van genezing van Lepra-patienten, maar tegenwoordig vallen alle andere soorten leprabestrijding, inclusief hulp aan (ex)patienten en ander wetenschappelijk onderzoek, buiten de doelstellingen van de Turing Foundation.

Aanvraagprocedure
Loop voor het indienen van een aanvraag ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied de volgende stappen door:
 1. Ga na of uw aanvraag overeenkomt met de bovenstaande doelstellingen en uitsluitingen.
 2. Ga na of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden
 3. Vul het samenvattingsformulier volledig in
 4. Voeg de benodigde aanvullende documentatie toe
 5. Stuur het geheel, bij voorkeur electronisch, aan:

  Turing Foundation
  Margreet Korsten, directeur
  Herengracht 514
  1017 CC Amsterdam
  info@turingfoundation.org
Voor informatie over hoe wij met aanvragen omgaan verwijzen wij U naar onze beoordelingsprocedure.

Voor een indruk van het soort projecten dat de Turing Foundation in het verleden besloten heeft te financieren verwijzen wij U naar onze overzichtspagina voor leprabestrijding.

Voorwaarden
 • Wij financieren uitsluitend projecten die binnen onze doelstellingen vallen en aan onze voorwaarden voldoen;
 • Wij financieren alleen onderzoek indien de resultaten gratis en breed toegankelijk worden gemaakt.
 • Bij een projectbegroting boven €25.000,- is vereist dat na afronding van het project een door een accountant goedgekeurde eindafrekening zal worden overlegd.
 • Wij werken alleen met non-profit organisaties (bij uitzondering worden non-profit initiatieven van andere organisaties in overweging genomen - neem hiervoor eerst contact op; Wij nemen geen aanvragen van privť personen in overweging);
 • Het project heeft geen winstoogmerk;
 • Het project is controleerbaar, met meetbare resultaten en een duidelijke tijdsafbakening;
 • De Turing Foundation steunt geen:
  • Individuen;
  • Initiatieven/organisaties met een strikt commerciŽle, politieke of religieuze doelstelling;
  • Initiatieven/organisaties die banden hebben met extremistische organisaties.

Samenvattingsformulier Wetenschappelijk Onderzoek
Wij ontvangen graag kort en bondig de volgende samenvattende informatie:
 • Onderzoeker (naam, telefoon, emailadres)
 • Contactpersoon, indien anders dan de onderzoeker (naam, telefoon, emailadres);
 • Naam van het onderzoeksinstituut en onderzoeksafdeling/groep;
 • Website van het onderzoeksinstituut en onderzoeksafdeling/groep;
 • Korte tekst over uw onderzoeksinstituut en onderzoeksafdeling/groep (doelstelling, grootte, waar en wanneer opgericht);

 • Naam van het project;
 • Korte uitleg over het project (met vermelding van projectpartners);
 • Totaalbedrag van de projectbegroting;
 • Totaalbedrag dat u de Turing Foundation vraagt bij te dragen;
 • Overzicht van financiers/lopende aanvragen voor dit project (met vermelding van financieringstekort);

Benodigde aanvullende informatie
Wij verwachten bij iedere aanvraag de volgende bijlagen te ontvangen:
 • Het onderzoeksvoorstel
 • Totale projectbegroting (bij meerjaren: meerjarenprojectbegroting) en een specificatie en motivering van het aangevraagde bedrag;

top