Switch to English

Projecten in BraziliŽ BraziliŽ
London School of Hygiene and Tropical Medicine & Leprosy Research Initiative

LEPRA ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2016-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van... meer
Infectious Disease Research Institute & Leprosy Research Initiative & America Leprosy Missions

LEPRA LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2019-2026
Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America... meer
PUCPR Brazil PontifŪcia Universidade Catůlica do Parana & Leprastichting

LEPRA Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states, 2016-2017
Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische... meer
TENLEP research consortium

LEPRA Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2014-2017
Om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken wordt in dit onderzoek de beste behandelingsstrategie voor... meer
IBISS

ONDERWIJS Noodhulp in de sloppenwijk Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, 2010
De stichting IBISS komt op voor de meest gemarginaliseerde groepen in BraziliŽ. In de beruchtste sloppenwijk van Rio... meer
IBISS

ONDERWIJS Scholing in de sloppenwijk Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, 2007-2009
De stichting IBISS komt op voor de meest gemarginaliseerde groepen in BraziliŽ. In de beruchtste sloppenwijk van Rio... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, BraziliŽ, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, EthiopiŽ, Filippijnen, Ghana, Guinťe, Guinťe Bissau, India, IndonesiŽ, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...
-
Projectdetails

London School of Hygiene and Tropical MedicineLeprosy Research Initiative ENLIST Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum, 2016-2025
Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Het is vaak chronisch en veroorzaakt ernstige morbiditeit die niet alleen de huid maar ook botten, gewrichten, ogen, zenuwen, testes en nieren aantasten. Er is een effectieve behandeling voor ENL, maar de kosten en bijwerkingen daarvan zijn aanzienlijk, en het is in veel lepra-endemische landen niet beschikbaar.

Methotrexaat is goedkoop en wordt sinds de jaren 1950 wereldwijd gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon (de meest gebruikte corticosteroÔde behandeling voor ENL). De London School of Hygiene and Tropical Medicine wil dit bevestigen door patiŽnten met ENL in Bangladesh, BraziliŽ, EthiopiŽ, India, IndonesiŽ, Nepal en de Filippijnen uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek, waarbij sommige patienten methotrexaat, en andere patienten prednisolon toegediend krijgen.

De Turing Foundation draagt € 350.000 bij aan dit onderzoek (waarvan € 25.000 in 2024).

Update januari 2024: In 2023 zijn in Nepal en India de eerste patiŽnten gerekruteerd. In IndonesiŽ hebben voorbereidende activiteiten plaatsgevonden. Voor Bangladesh en EthiopiŽ is een invoervergunning aangevraagd. Zodra goedkeuring is ontvangen, kunnen de medicijnen verscheept worden en kan ook daar gestart worden met het rekruteren van patiŽnten.

Zie ook:
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in EthiopiŽ
      Andere projecten in India
      Andere projecten in IndonesiŽ
      Andere projecten in Nepal
      Andere projecten in Filippijnen

Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum Leprosum
Randomised controlled trials of methotrexate in Erythema Nodosum LeprosumInfectious Disease Research InstituteLeprosy Research InitiativeAmerica Leprosy Missions LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliŽ, 2019-2026
Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America Leprosy Mission (ALM), een lepra specifiek vaccin LepVax ontwikkeld. Dit vaccin heeft zowel profylactische eigenschappen (het voorkomen van lepra) als immunotherapeutische eigenschappen (de behandeling van leprareacties). Het onderzoek richt zich op het testen van de veiligheid en immuunrespons van LepVax. Voor dit project wordt samengewerkt met een kliniek voor lepraonderzoek in BraziliŽ (FioCruz).

De Turing Foundation droeg al zo'n € 200.000 bij aan de eerdere fases van dit onderzoek, en draagt € 175.000 bij aan dit vervolgonderzoek. Het Leprosy Research Initiative draagt een gelijk bedrag bij.

Update januari 2024: Het project heeft vertraging opgelopen door Covid en een langer dan verwacht durend review proces door Braziliaanse Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht. De nieuwe einddatum is juli 2026.

Zie ook:
      Infectious Disease Research Institute: andere projecten
      Leprosy Research Initiative: andere projecten
      America Leprosy Missions: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, Brazili
LepVax: veiligheid en vaccin-geinduceerde immuunrespons, BraziliPUCPR Brazil PontifŪcia Universidade Catůlica do ParanaLeprastichting Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states, 2016-2017
Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische risicofactoren van de gastheer. Voor het ontrafelen van de erfelijke eigenschappen van leprapatiŽnten zijn moleculaire studies uitgevoerd. Met succes zijn een aantal kandidaat-genen geÔdentificeerd die geassocieerd zijn met gevoeligheid voor lepra en het ontwikkelen van lepra reacties. Echter, geen van deze studies heeft aangetoond welke genen de vatbaarheid voor lepra veroorzaken en welke genen lepra reacties veroorzaken.

De Turing Foundation draagt € 21.334 bij aan dit project van het PUCPR, dat zes genen in kaart zal brengen die consistent geassocieerd zijn met gevoeligheid voor lepra en lepra reacties. Zij verwachten zeldzame en/of nieuwe varianten te beschrijven die meer inzicht zullen geven in gevoeligheid voor lepra. Bovendien zullen zij de invloed van deze varianten op de vroege opsporing van leprapatiŽnten analyseren.

Zie ook: Leprastichting: andere projecten

Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive states
Comparative sequencing analysis of genes associated with susceptibility to leprosy and its reactive statesTENLEP research consortium Research on treatment of early neuropathy in leprosy 2014-2017
Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) is een groot internationaal initiatief waarbij 14 onderzoekers van gerenommeerde onderzoeksinstituten over de hele wereld betrokken zijn vanuit hun deskundigheid op het gebied van lepra-gerelateerde zenuwontsteking.

TENLEP Trial onderzoekt lepra-gerelateerde zenuwbeschadigingen. De centrale vragen zijn:
    1. Hoe effectief is behandeling van sub-klinische zenuwbeschadiging in het verminderen van het percentage patiŽnten met blijvende zenuwfunctieschade?
    2. Wat is de optimale behandeling voor patiŽnten met klinische zenuwfunctieschade?
Een gerandomiseerd dubbel-blind onderzoeksontwerp wordt gebruikt om deze vragen te beantwoorden middels twee geÔntegreerde trials. In deze trials zal een corticosteroÔdenbehandeling van subklinische zenuwbeschadiging worden getest (duur 16 weken en 6 maanden). Afhankelijk van het type zenuwschade zullen patienten deelnemen aan een van beide trials. Zij worden vervolgens gerandomiseerd om behandeling of placebo te ontvangen. Het effect van de behandeling zal worden gemeten na 6, 12, en 18 maanden na het begin van de leprabehandeling. Diverse geavanceerde elektronische meetinstrumenten, waaronder zenuwgeleiding en temperatuurzin, zullen worden ingezet om het effect van de behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen. Tevens wordt het effect gemeten met een activiteitenschaal. Vergelijking van de resultaten in de behandelings- en placebogroepen zullen uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie is voor deze patiŽnten om het risico op permanente zenuwschade zo klein mogelijk te maken. Het onderzoek zal plaatsvinden in Nederland, Engeland, en de grote lepra-endemische landen (IndonesiŽ, India, Filippijnen, Bangladesh, BraziliŽ en EthiopiŽ).

De Turing Foundation draagt € 742.847,- bij voor het onderzoek, ca. 50% van het totale onderzoeksbudget.

Zie ook:
      Andere projecten in India
      Andere projecten in Bangladesh
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in IndonesiŽ
      Andere projecten in EthiopiŽ

Scanning Electron Microscopy van M. leprae
Scanning Electron Microscopy van M. lepraeIBISS Noodhulp in de sloppenwijk Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, 2010
De stichting IBISS komt op voor de meest gemarginaliseerde groepen in BraziliŽ. In de sloppenwijken worden kinderen nauwelijks gestimuleerd om naar school te gaan, of krijgen de kans daar niet toe. Met het Preparar Vila Cruzeiro project in de beruchte sloppenwijk in Rio de Janeiro bracht IBISS hier verandering in. IBISS kreeg voor elkaar dat alle kinderen in Vila Cruzeiro werden bijgeschoold en een plek kregen op een school.

De Turing Foundation droeg in de periode 2007-2009 € 150.000,- de volledige kosten van het Preparar Vila Cruzeiro project. Ondertussen behoort BraziliŽ niet meer tot onze geografische focuslanden, maar omdat de favela's van Rio zwaar zijn getroffen door de overstromingen begin april 2010 is besloten tot een eenmalige noodhulp-donatie van € 10.000,- om het successvolle jongerencentrum EspaÁo IBISS in Vila Cruzeiro te redden.

Zie ook: IBISS: andere projecten

Sloppenwijk Rio de Janeiro
Sloppenwijk Rio de JaneiroIBISS Scholing in de sloppenwijk Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, 2007-2009
De stichting IBISS komt op voor de meest gemarginaliseerde groepen in BraziliŽ. In de sloppenwijken worden kinderen nauwelijks gestimuleerd om naar school te gaan, of krijgen de kans daar niet toe. Met het Preparar Vila Cruzeiro project in de beruchte sloppenwijk in Rio de Janeiro probeert IBISS hier verandering in te brengen. Op de verbouwde 3e verdieping van het IBISS gebouw worden honderden kinderen opgevangen, onderwezen, of voorbereid op instroom op een normale school.

De Turing Foundation draagt in 2009, net als de afgelopen twee jaar, met € 50.000,- de volledige kosten van dit project.

Update 2010: De afgelopen drie jaar hebben ruim 2000 kinderen tussen de 4 en 14 jaar deelgenomen aan het Prťparar-programma in de favela Vila Cruzeiro. Dankzij dit onderwijs­programma vonden de kinderen aansluiting bij het regulier onderwijs en werden ze begeleid bij het maken van huiswerk en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Het ministerie van onderwijs in BraziliŽ constateerde eind 2010 dat het openbaar onderwijs rond Vila Cruzeiro dankzij het Preparar-programma kwalitatief op peil is gebracht.

Zie ook: IBISS: andere projectentop