Switch to English

Projecten in Liberia Liberia
Fauna and Flora International

NATUUR Conserving the Forest Ecosystem of Wologizi-Wonegizi, 2022-2025
De twee regenwouden Wologizi en Wonegizi in het noorden van Liberia worden ernstig bedreigd door stroperij, mijnbouw... meer
Conservation International

NATUUR Sustainable mangrove conservation, 2019-2024
Conservation International stelt 34 gemeenschappen in Liberia in staat een aantal beschermde natuurgebieden, waaronder het Marshall kustgebied... meer
Teach for All Liberia

ONDERWIJS Local leaders to strengthen the education sector, 2020-2022
Teach for All is een netwerkorganisatie met partners in 56 landen. De organisatie heeft een model ontwikkeld dat... meer
CODE & WCF

ONDERWIJS "Reading Liberia 20/22", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2020-2022
Canadian Organisation for Development through Education (CODE) zet zich al zestig jaar in om... meer
Both ENDS & Sustainable Institute for Development

NATUUR Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, 2018-2020
Both Ends werkt samen met sociale- en milieugroepen uit ontwikkelingslanden aan een groene, duurzame wereldeconomie door middel... meer
Mineke Foundation

ONDERWIJS Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, 2020
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders in Liberia voort te zetten. De... meer
CODE

ONDERWIJS "Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2019-2020
De Canadian Organization for Development through Education (CODE) zet zich in om ongeletterdheid te... meer
Stichting Betuwe Wereldwijd & Tools4Change & People Empowerment Program Liberia

ONDERWIJS Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, 2018-2019
Stichting Betuwe Wereldwijd (SBW) is opgericht in 1987 en reviseert gereedschap, fietsen, computers en machines voor... meer
Mineke Foundation

ONDERWIJS Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in... meer
Y Care & YMCA Liberia

ONDERWIJS Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia 2015-2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30... meer
ActionAid Liberia

ONDERWIJS Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, 2017-2019
ActionAid Nederland en ActionAid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun... meer
ZOA Vluchtelingenzorg & SHIFSD

ONDERWIJS Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, 2015-2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair,... meer
Children in Crisis & FAWE & Street Child

ONDERWIJS Beroepsopleiding voor plattelands­gemeenschappen, River Cess, 2014-2016
Children in Crisis is een Engelse NGO die onderwijsprojecten uitvoert in post-conflictgebieden... meer
ZOA Vluchtelingenzorg & Woord en Daad & SHIFSD

ONDERWIJS Versterking van het vaktrainingproject, 2016
De Turing Foundation keurde in 2016 een bijdrage aan het vaktrainingsproject van ZOA goed, waarbij 400 jongeren in Monrovia, Liberia een... meer
Save the Children Nederland & THINK Liberia

ONDERWIJS Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata, 2013-2015
Libera is een van de focuslanden van Save the Children. Na jarenlange noodhulp werken zij nu aan... meer
UAF

ONDERWIJS Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Zo'n 300 UAF studenten halen hun diploma... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, BraziliŽ, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, EthiopiŽ, Filippijnen, Ghana, Guinťe, Guinťe Bissau, India, IndonesiŽ, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...

Recente geschiedenis van Liberia
    Het land wordt gekoloniseerd door vrije zwarte immigranten uit de Verenigde Staten en onafhankelijk verklaard in 1847. Het land kent 130 jaar lang een democratisch systeem gemodelleerd naar het politieke systeem van de VS.
    In 1980 wordt een militaire staatsgreep gepleegd door Sergeant Samuel Doe, waarbij de president wordt afgezet en vermoord, gevolgd door een groot deel van het kabinet. Dit incident markeert het begin van een 23-jarige periode van politieke en economische onrust. De VS ziet Samuel Doe als een strategische bondgenoot in de Koude Oorlog en geven hem veel financiŽle steun. In 1985 wordt Doe gekozen als president, hoewel er bij de verkiezingen is gefraudeerd. Nadat een contra-staatsgreep mislukt, worden de spanningen heviger. In 1989 organiseert een rebellengroep onder leiding van Charles Taylor een opstand, die het begin van de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog inluidt. Samuel Doe wordt negen maanden later gevangen genomen en vermoord. Niet lang daarna raken rebellengroeperingen in gevecht met elkaar. De zes daaropvolgende jaren van de burgeroorlog zijn extreem gewelddadig: bijna 250.000 Liberianen vinden de dood en een kwart van de bevolking komt in vluchtelingenkampen in buurlanden terecht. In 1995 wordt vrede gesloten. Taylor wordt de nieuwe president. Al snel wordt Liberia echter een pariastaat vanwege de bloeddiamanten en illegale houtexport om de burgeroorlog in buurland Sierra Leone te financieren.
    In 1999 komt een rebellengroepering in het noordwesten van Liberia in opstand tegen Taylor en daarmee begint de Tweede Liberiaanse Burgeroorlog. In 2003 mengt een tweede rebellengroep zich in de strijd en valt Taylor aan vanuit het zuidoosten. Taylor ontvlucht Liberia in augustus 2003. Later die maand wordt een vredesakkoord getekend en een interim-regering geÔnstalleerd. In de daaropvolgende democratische verkiezingen in 2005 wordt Ellen Johnson Sirleaf gekozen als eerste zwarte vrouwelijke president van Afrika. Ze laat Taylor uitleveren door Nigeria voor een proces in Den Haag. In 2011 wordt ze herkozen.
Projectdetails

Fauna and Flora International Conserving the Forest Ecosystem of Wologizi-Wonegizi, Liberia, 2022-2025
De twee regenwouden Wologizi en Wonegizi in het noorden van Liberia worden ernstig bedreigd door stroperij, mijnbouw en sterk toenemende agrarische activiteit. Omdat er weinig alternatieven voor de lokale communities zijn, is er toenemende interesse in commerciŽle activiteiten die het regenwoud verder zullen aantasten. Fauna en Flora International is als enige natuurbeschermingsorganisatie actief in dit gebied en heeft als doel dat het gebied een formele beschermde status krijgt. Ook willen ze lokale gemeenschappen steunen bij het opeisen van hun rechten en zorgen voor verbeterde politiecapaciteit om toe te zien dat het bos niet onrechtmatig wordt gebruikt. De twee regenwouden zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en voor het vasthouden van CO2. Op dit moment houdt Wologizi 100,000t CO2 en Wonegizi 35,000 t CO2. Het voorkomen van ontbossing zal dus voorkomen dat deze CO2 de lucht in komt.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 60.000 in 2023). De steun van Turing zal bijdragen aan bescherming van bedreigde diersoorten en verminderde stroperij zijn. Verder zal het op termijn bijdragen aan erkende rechten voor lokale gemeenschappen door de landelijke wetten aan te passen.

Zie ook: Fauna and Flora International: andere projecten

The Wonegizi mountain range, Liberia
The Wonegizi mountain range, LiberiaConservation International Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2019-2024
Conservation International is een van de grootste internationale natuurorganisaties en werkt al meer dan 30 jaar aan een gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur waardeert en beschermt. De Turing Foundation ondersteunde eerder een mangrove project van hen op de Filippijnen. Conservation International Liberia, een van de 27 landenkantoren, zet zich onder andere in voor goed management van vijf beschermde natuurparken en om te groeien naar veertien beschermde natuurgebieden in Liberia waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 gemeenschappen in staat stellen via 'conservation agreements' dit gebied te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door hen gezamenlijk gekozen gebied. Dit project maakt dit proces mogelijk en stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een beschermde status te geven. Er wordt een plan ontwikkeld voor ecotoerisme om inkomsten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te beheren.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project.

Update oktober 2023: Het contracteringsproces voor de 'Conservation Agreement' gaat langzamer dan verwacht. Conservation International werkt hier samen met andere partners aan en verwacht dat dit begin 2024 gereed is. Daarna begint het gevoelige proces van gesprekken met beleidsmakers om te komen tot ondertekening van de overeenkomst. Door deze vertraging verwachten zij een jaar later pas het project af te kunnen ronden.

Zie ook:
      Conservation International: andere projecten
      Andere mangrove projecten

Sustainable mangrove conservation, Liberia
Sustainable mangrove conservation, LiberiaTeach for All Liberia Local leaders to strengthen the education sector, Liberia, 2020-2022
Teach for All is een netwerkorganisatie met partners in 56 landen. De organisatie heeft een model ontwikkeld dat onderbouwd is met data met het doel meer en beter leiderschap te realiseren in een land om de onderwijssituatie te verbeteren. Teach for Liberia is een van de partners. De organisatie wil betere onderwijsmogelijkheden voor kinderen in Liberia realiseren door veelbelovende jonge talenten te selecteren, te trainen en gedurende twee jaar les te laten geven aan een basisschoolklas. Allen worden gestimuleerd in hun leiderschapsvaardigheden door een actieve rol in de gemeenschap te vervullen en door aan lokale leercirkels deel te nemen en de capaciteit van andere leerkrachten te versterken. Een netwerk van alumni en andere gemeenschapsleiders stimuleert bovendien samenwerking om structurele verbetering te realiseren.

De Turing Foundation draagt € 44.000 bij (waarvan € 22.000 in 2022) om een groep van acht jonge mensen in twee jaar te ontwikkelen als sterke leider.

Update januari 2023: Na een onrustige periode door interne problemen bij Teach for Liberia, heeft een nieuw team de organisatie weer geherstructureerd. Het aantal fellows dat het traject volgt is wat naar beneden bijgesteld, maar de 'Turing's 8 fellows hebben in de zomer van 2022 hun opleidingstraject afgerond, eind november 2022 is het officiŽle afstudeermoment.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Local leaders to strengthen the education sector, Liberia
Local leaders to strengthen the education sector, LiberiaCODEWCF "Reading Liberia 20/22", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2020-2022
Canadian Organisation for Development through Education (CODE) zet zich al zestig jaar in om ongeletterdheid te bestrijden en werkt in tien landen waarvan zich acht in Afrika bevinden. CODE vergroot samen met lokale partners de capaciteit van onderwijsprofessionals op basisscholen zodat ze kinderen beter kunnen leren lezen. Daarnaast stimuleren ze de lokale sector van kinderboeken door boekpublicaties en de distributie van boeken. De Turing Foundation ondersteunt het programma van CODE in Liberia in 2019 en 2020. In 2019 zijn 95 leerkrachten op 16 scholen getraind, zeven boektitels gepubliceerd en ruim tienduizend leesboeken gedistribueerd. In de nieuwe programmaperiode 2020-2022 bereikt CODE vijftien nieuwe scholen bereiken en start op 25 reeds bereikte scholen een naschools programma om een groep van 375 oudere meiden in de laagste klassen versneld op een hoger niveau te krijgen om uitval te voorkomen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 24.000 in 2022).

Update juni 2021: Dit vervolgproject op het eerdere Reading Liberia programma ging op 1 juli 2020 van start, midden in de lockdown. Bijna alle projectactiviteiten zijn volgens plan uitgevoerd, ondanks de beperkende maatregelen. Het ziet er naar uit dat de scholen na de 10 maanden sluiting nu echt goed op stoom zijn om te focussen op het verbeteren van het lezen en schrijven.

Update januari 2023: Er was helaas veel uitval onder leraren; deze groep werd aangevuld waardoor in totaal 200 verschillende leraren zijn getraind. Zij zijn geholpen hun C-certificaat te halen wat nodig is om als gekwalificeerd leraar te worden aangesteld. 95% (target 75%) slaagde voor het lerarenexamen. De leerlingen lieten daarnaast betere resultaten zien. 70% van de leerlingen op de projectscholen gingen minstens 1 leesniveau omhoog na 6 maanden; in vergelijking met gemiddeld 52% op niet-projectscholen. Onder meisjes was dit zelfs een hogere score van 71% t.o.v. 45% op andere scholen. Ook werden ruim 700 meisjes in twee jaar tijd geholpen met het succesvolle GALI program (Girls' Accelerated Learning Initiative). Het is een inspirerend project geweest wat, ondanks de lastige context, mooie resultaten heeft laten zien. Het is geruststellend dat CODE door blijft werken in de 3 specifieke regio's in Liberia, samen met de WE-CARE Foundation. Zo zetten ze oa het GALI programma onder de noemer 'GALI Bridge' 3 jaar voort (2022-2025) voor bijna 2.000 meisjes.

Zie ook:
      CODE: andere projecten
      Andere teacher training projecten

'Reading Liberia', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
"Reading Liberia", Bomi, Margibi en Grand Bassa, LiberiaBoth ENDSSustainable Institute for Development Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, Liberia, 2018-2020
Both Ends werkt samen met sociale- en milieugroepen uit ontwikkelingslanden aan een groene, duurzame wereldeconomie door middel van onderzoek, beleidsbeÔnvloeding en wederzijdse capaciteitsversterking. Both Ends wil samen met de lokale partner Sustainable Development Initiative de sociaaleconomische situatie van gemeenschappen in Liberia verbeteren zodat zij weerstand kunnen bieden aan oprukkende oliepalmplantages. Dit doen zij door leden van tenminste drie gemeenschappen (1) te trainen in landwaardering, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen bij de eventuele verkoop van landrechten, (2) te informeren over landrechten en bestaande regelgeving in Liberia, en (3) te helpen hun bestaanswijze te verbeteren via andere of aanvullende inkomstenbronnen.

De Turing Foundation draagt € 67.000 bij aan dit project (waarvan € 17.000 in 2020).

Zie ook: Both ENDS: andere projecten

Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, Liberia
Bescherming bossen tegen oliepalmplantages, LiberiaMineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2020
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders in Liberia voort te zetten. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Mineke Foundation wil met dit project jaarlijks 60 laag- en ongeschoolde jongeren en jonge vrouwen opleiden in bakken, zeep maken, kappen of grafische vormgeving. Daarnaast zijn er maandelijks life skills trainingen over weerbaarheid, (financiŽle) zelfredzaamheid, rechtspositie en familieplanning. De vaktrainingen duren drie tot zes maanden met drie dagdelen per week praktijkles. Na het slagen voor de officiŽle eindtoets ontvangen de deelnemers een door de overheid erkend certificaat. Naar verwachting rondt 100% de opleiding af en begint 65% een eigen bedrijf. Een kwart van de alumni wordt door Mineke Foundation geholpen aan een startinvestering.

De Turing Foundation draagt € 30.000 bij aan dit project.

Update november 2021: Ondanks het niet behalen van de gestelde vaktrainingsdoelen - met name door de coronapandemie - is Mineke Foundation niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze zetten meer dan ooit in op sociaal ondernemen om hun ambitie van financiŽle afhankelijkheid te versnellen. De hoop en verwachting is dat de eerste twee ondernemingen, een naaiatelier en een bakkerij/catering zaak, succesvol worden, zodat Mineke Foundation verder kan groeien.

Zie ook:
      Mineke Foundation: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Een gediplomeerde zeepmaakster van Mineke Foundation Liberia, Dabwe Town, Liberia
Een gediplomeerde zeepmaakster van Mineke Foundation Liberia, Dabwe Town, LiberiaCODE "Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia, 2019-2020
De Canadian Organization for Development through Education (CODE) zet zich in om ongeletterdheid te bestrijden o.a. in Liberia. Via hun beproefd model 'Reading CODE' wordt de capaciteit van leerkrachten en bibliothecarissen versterkt zodat zij de kinderen beter kunnen leren lezen en wordt de lokale sector van kinderboeken gestimuleerd. CODE wil op deze manier bijdragen aan een leescultuur. Met dit project wil CODE in 2020 de leesvaardigheid van 25.000 Liberiaanse kinderen op 60 basisscholen verbeterd hebben. Elke school krijgt een ingerichte bibliotheek dan wel leesplek met getrainde onderwijsprofessionals. Per jaar worden er workshops georganiseerd voor gemiddeld vijf schrijvers, illustratoren en editors over aansprekende kinderboeken. Gemiddeld komen er jaarlijks vijf nieuwe kinderboeken uit. Een bijdrage van Turing stelt CODE niet alleen in staat hun werk te continueren maar ook op te schalen zodat het meer kans maakt op belangrijke institutionele subsidie van de Canadese overheid vanaf 2020.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project (waarvan € 35.000 in 2019).

Update september 2020: De projectdoelstellingen zijn in 2019 gedeeltelijk aangepast. Besloten werd om in het laatste projectjaar geen 14 nieuwe scholen toe te voegen, maar het werk te bestendigen in 46 reeds bereikte scholen. Het niveau van de 110 leerkrachten in de laatste groep scholen viel namelijk tegen waardoor meer aandacht nodig was om hen het C-certificaat te laten behalen. Daarnaast wordt ingezet op GALI onderwijs (Girl's accelerated learning initiative), waarbij oudere meiden in school worden houden door hen buiten reguliere schooltijd bij te spijkeren, en de introductie van digitaal lezen via tablets. Het project heeft veelbelovende resultaten geboekt tot de coronapandemie uitbrak, waardoor de kinderen ineens noodgedwongen thuis zaten. Het project heeft desalniettemin zijn meerwaarde getoond en wordt voortgezet met het Reading Liberia 20/22 programma dat op 1 juli 2020 officieel is gestart. Turing ondersteunt ook dit vervolgprogramma voor in totaal € 100.000.

Zie ook:
      CODE: andere projecten
      Andere teacher training projecten

'Reading Liberia 20/20', Bomi, Margibi en Grand Bassa, Liberia
"Reading Liberia 20/20", Bomi, Margibi en Grand Bassa, LiberiaStichting Betuwe WereldwijdTools4ChangePeople Empowerment Program Liberia Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, Liberia, 2018-2019
Stichting Betuwe Wereldwijd (SBW) is opgericht in 1987 en reviseert gereedschap, fietsen, computers en machines voor opleidingscentra in ontwikkelingslanden. In Nederland biedt de stichting een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
SBW verbetert de opleidingen van lokale partner PEP Liberia (People Empowerment Program) door lesmateriaal beschikbaar te maken, en vergroot de kans op werk door starter-kits beschikbaar te stellen voor 40 alumni. SBW reviseert de computers, gereedschap en naaimachines die PEP heeft aangevraagd, en verscheept deze naar Liberia. De materialen worden gebruikt voor de opleidingen ICT, elektra, loodgieten, kleding maken en houtbewerken. Naar verwachting vindt 90% van de alumni werk.

De Turing Foundation draagt € 8.125 bij aan dit project (waarvan € 8.125 in 2018).

Update maart 2019: De goederen zijn inmiddels verzameld en opgeknapt en naar verwachting kunnen ze in maart 2019 op transport.

Zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten

Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, Liberia
Materiaal voor een betere vakopleiding, Monrovia, LiberiaMineke Foundation Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren, Dabwe Town, Liberia, 2017-2018
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in Liberia. De organisatie heeft een trainingscentrum in Dabwe Town, 20 km van Monrovia, voor vaktraining en voor sociale activiteiten (via clubs) voor laag- en ongeschoolde mensen. Het doel van dit project is om ongeveer 165 laag- en ongeschoolde mensen (met name vrouwen en jongeren) een vaktraining aan te bieden met de keuze uit zeep maken, gebak en catering, kappen en computerles. Daarnaast krijgen kinderen, jongeren en vrouwen in hun eigen club begeleiding zich sociaal te ontwikkelen en weerbaarder te worden.

De Turing Foundation draagt € 15.000 bij aan de vakopleidingen binnen dit project (waarvan € 10.000 in 2018).

Zie ook:
      Mineke Foundation: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia
Vakopleidingen voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, LiberiaY CareYMCA Liberia Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, Liberia 2015-2018
Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt jongeren een bedrijf te starten of werk te vinden. Gezamenlijk met de lokale YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een achtergestelde wijk in Monrovia in ondernemerschap. 100 van deze jongeren volgen daar voorafgaand een vakopleiding van 9-12 maanden. De 250 jongeren trainen vervolgens weer 450 andere jongeren in ondernemer­schapsvaardigheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiŽn. Gedurende 1 tot 2 jaar worden de alumni begeleid. Naar verwachting weet 65% van deze jongeren een inkomen veilig te stellen van ten minste 50 dollar per maand.

De Turing Foundation doneert € 129.000 aan dit project (ca. 50% van de projectkosten), waarvan € 36.000 in 2018.

Update maart 2019: In totaal rondden 137 jongeren de training af waarvan halverwege 2018 al 44 % een inkomen veilig wist te stellen van ten minste $ 50. Naar verwachting halen ze hun gestelde doel van 65%. De kennis van de ondernemerschapstraining werd door de trainees via diverse workshops doorgegeven aan al 425 jongeren.

Zie ook:
      Y Care: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, Liberia
Beroepsopleiding en ondernemer­schaps­training, Monrovia, LiberiaActionAid Liberia Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia, 2017-2019
ActionAid Nederland en ActionAid Liberia (AAL) willen een wereld zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun rechten op te komen. In Liberia helpt AAL 500 jongeren een duurzaam bestaan op te bouwen in de landbouwsector. De jongeren krijgen training in duurzame landbouw­technieken en ze leren hoe ze hun politieke situatie kunnen verbeteren. Ook ondersteunt AAL vijf georganiseerde jongerengroepen bij de opzet van hun agri-bedrijf.

De Turing Foundation doneert € 65.000, waarvan € 32.000 in 2018.

Update maart 2018: In het eerste jaar (2017) zijn 525 jongeren gemobiliseerd om deel te nemen aan de trainingen. 60 mensen zijn getraind als trainers op het gebied van duurzame landbouwpraktijken, voedselproductie en -distributie. Daarnaast is een nationale campagne gestart waarin wordt opgeroepen tot overheidssteun voor jongeren in sociale ondernemingen.

Update oktober 2019: Door de grote belangstelling van jongeren zijn er 16 i.p.v. 10 Accountability Forums opgericht en zijn veel meer (+170%, nl. 560 vrouwen en 790 mannen) jongeren getraind in duurzame landbouw en voedselverwerking dan beoogd. Binnen de projectperiode van twee jaar (2017-2018) zijn de SSE's (Sustainable Social Enterprises) sterk gegroeid en zijn leden actief betrokken bij landbouw- en jongerenontwikkelingsactiviteiten.

Zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten

Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, Liberia
Duurzame bestaanswijze voor jongeren in de landbouw, LiberiaZOA VluchtelingenzorgSHIFSD Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia, 2015-2017
ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. Met dit project voorzien ZOA en partner organisatie SHIFSD in een grote lokale behoefte van jongeren; namelijk vakonderwijs en hierdoor een inkomen genereren. 400 Jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied bouw of auto- en motormechanics. De helft leert daarnaast lezen, schrijven en basis rekenen.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 27.000 in 2017). Dit is 50% van de totaalbegroting.

Update maart 2018: 452 jongeren volgden een van de acht opleidingen waarvan 82% slaagden. Het lees-, schrijf- en rekenniveau bleek hoger dan gedacht waardoor maar 25 jongeren getraind hoefden te worden. Hierdoor kon de opleiding kleermaken worden toegevoegd waardoor het aandeel meisjes groeiden.

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, Liberia
Beroepsonderwijs voor 400 jongeren, Monrovia, LiberiaChildren in CrisisFAWEStreet Child Beroepsopleiding voor plattelands­gemeenschappen, River Cess, Liberia, 2014-2016
Children in Crisis is een Engelse NGO die onderwijsprojecten uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone en Liberia. Samen met partner organisatie FAWE biedt Children in Crisis in River Cess, Liberia, aan 2.730 jonge volwassenen naast een alfabetiseringscursus een vakopleiding voor onder andere kapper, kleermaker en (banket) bakker. De opleiding duurt vier maanden, waarna de alumni gedurende twee jaar lang worden bijgestaan door het vocational training center bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Het is de bedoeling dat in 2016 op 17 locaties verspreid in de regio trainingen worden verstrekt.

De Turing Foundation doneert € 150.000 aan dit project (ca. 20% van de projectkosten), waarvan € 50.000 in 2016.

Update maart 2018: Door de Ebola-uitbraak liep het project aanvankelijk vertraging op, maar uiteindelijk zijn in totaal 359 vrouwen getraind in het runnen van een banketbakkerij en 333 vrouwen in het opzetten van kleine ambacht-bedrijfjes, waarbij 85% van de deelnemers succesvol is afgestudeerd. Daarnaast profiteren 491 mensen van gemeenschappelijke spaar- en leengroepen en zijn 141 starterkits uitgedeeld om mensen te helpen een eigen business te beginnen.

Zie ook:
      How the teachers of hope I met in the Congo were brutally killed (The Observer)
      Children in Crisis: andere projecten
      FAWE: andere projecten
      Street Child: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Diplomauitreiking, Liberia, 2013
Diplomauitreiking, Liberia, 2013ZOA VluchtelingenzorgWoord en DaadSHIFSD Versterking van het vaktrainingproject, Liberia, 2016
De Turing Foundation keurde in 2016 een bijdrage aan het vaktrainingsproject van ZOA goed, waarbij 400 jongeren in Monrovia, Liberia een opleiding krijgen. Op ons aanraden heeft ZOA contact gezocht met Woord en Daad en er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst. Woord en Daad deelt hun kennis en ervaringen op het gebied van beroepsonderwijs en helpt ZOA en lokale uitvoeringspartner SHIFSD dit in het project te integreren. Deze betrokkenheid helpt ook Woord en Daad om de lokale context in Liberia te leren kennen en om een volgende stap te nemen in hun ambitie het werk naar Liberia uit te breiden.

De Turing Foundation draagt 50% bij aan de kosten voor de begeleiding van Woord en Daad, € 5.000.

Zie ook:
      ZOA Vluchtelingenzorg: andere projecten
      Woord en Daad: andere projecten
      SHIFSD: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versterking van het vaktrainingproject, Liberia
Versterking van het vaktrainingproject, LiberiaSave the Children NederlandTHINK Liberia Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata, Liberia, 2013-2015
Libera is een van de focuslanden van Save the Children. Na jarenlange noodhulp werken zij nu aan structurele programma's voor onderwijs en gezondheid. Met dit project wil Save the Children samen met de lokale NGO THINK 900 kansarme meisjes in twee jaar een versneld schoolprogramma laten volgen, zodat zij kunnen instromen in het formele (beroeps)onderwijs. Daartoe worden speciale 'drop in centra' geopend en 30 leerkrachten getraind.

De Turing Foundation doneert in totaal € 100.000 (waarvan € 50.000 in 2014) als bijdrage voor de opschaling naar in totaal 900 opgeleide meisjes in Paynesville, Monrovia en Kakata

Update juni 2014: In 2013 hebben gefaseerd 312 meisjes onderwijs gevolgd op ťťn van de drie centra. Van de 125 meiden die in fase I zijn aangenomen, zijn er 103 inmiddels doorgestroomd naar regulier basisonderwijs of volgen een beroepsopleiding. Het project volgt deze meiden in een vervolgopleiding en ondersteunt hen wanneer dat nodig is.

Update oktober 2015: In verband met de uitbraak van het Ebolavirus was dit project tijdelijk stil komen te liggen. Na heropening van de centra in juli 2015 hebben 154 meisjes zich aangemeld voor de opleiding.

Update juni 2016: Als gevolg van het niet volledig rond krijgen van de projectfinanciering, is het aantal te bereiken meisjes bijgesteld. Uiteindelijk hebben 573 meisjes hun diploma behaald, waarvan 104 meisjes zijn doorgestroomd naar regulier beroepsonderwijs en 469 meisjes naar basisonderwijs. THINK heeft afspraken gemaakt met negen overheidsscholen om de integratie van de meisjes terug naar reguliere scholen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Leraren van de drie centra zijn onder andere getraind in 'Ebola Awareness and Prevention' en 'Positive Discipline in School'.

Zie ook:
      Save the Children Nederland: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in Libera
Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes in LiberaUAF Stichting voor vluchteling-studenten UAF, 2007-2009
Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding. Voor studenten die terecht een beroep doen op het vluchtelingschap als genoemd in artikel 1 van het Vluchtelingen­verdrag van GenŤve laat de acceptatieprocedure van het UAF toe dat zij met de studie kunnen beginnen zonder op hun verblijfsvergunning te hoeven wachten. Jaarlijks halen zo'n 300 UAF-studenten hun diploma.

De Turing Foundation schonk t/m 2009 in totaal € 150.000,- aan het UAF.

Zie ook: Andere projecten in Guinťe

UAF afgestudeerden 2008
UAF afgestudeerden 2008
top