Switch to English

Projecten in Mali Mali
Partners Pays Dogon

NATUUR Groene Woestijn Initiatief fase II, 2022-2025
Dit is de tweede donatie van Turing Foundation aan het Groene Woestijn Initiatief van Partners Pays Dogon. De eerste projecten die... meer
Trees for the Future

NATUUR Forest Gardens, 2021-2023
Trees for the Future wil armoede en honger oplossen voor kleinschalige boeren door hen te helpen land te revitaliseren en bomen te planten. De organisatie... meer
Partners Pays Dogon & Association Dogon Initiative

ONDERWIJS Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, 2019-2022
De organisatie Partners Pays-Dogon faciliteert projecten die bijdragen aan regionale ontwikkeling in het land... meer
Right to Play

ONDERWIJS Play for the Advancement of Quality Education, 2021
Right to Play is in 2000 opgericht op initiatief van Johann Olav Koss die in 1993 zag hoe belangrijk spel was voor kinderen in... meer
Tree Aid & Association for the Development of Promotion and Training Activities

NATUUR Restoring Koulikoro, 2019-2022
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te... meer
Partners Pays Dogon & Association Dogon Initiative

NATUUR Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, 2018-2020
De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative in voor de... meer
Stromme Foundation

ONDERWIJS Green jobs in Mali: supporting job creation through waste management, Mali, 2020
De Noorse Strømme Foundation bestrijdt armoede in elf landen in West - en Oost Afrika en Azië door... meer
Partners Pays Dogon & Association Dogon Initiative & Stichting Bloemendaal - Dogon

ONDERWIJS Lerarentraining in effectieve taalmethoden, Dogon gebied, 2016-2019
Een consortium van een aantal gedreven organisaties waaronder Partners Pays Dogon zet zich in voor het Dogon... meer
Biovision African Trust

NATUUR Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia, 2018-2019
Biovision African Trust (BvAT) is in 2009 door Biovision Foundation Zwitserland opgericht. Beide... meer
Tree Aid

NATUUR Regreening projects, Mopti to Segou, 2015-2018
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur... meer
Stichting Vluchteling

ONDERWIJS Versneld onderwijs­programma voor 900 kinderen in het Ménaka district, 2015-2016
Stichting Vluchteling geeft noodhulp aan vluchtelingen, biedt hen ondersteuning om terug te... meer
Stichting Mali & Solisa

ONDERWIJS Bouw Technische School, Kambila, 2010-2014
Om jongeren enig verder perspectief te bieden naast basisonderwijs in een gebied waar geheel geen vervolgopleidingen worden aangeboden, bouwt Stichting Mali een... meer
Tools To Work & VAM

ONDERWIJS Materiaal vrouwenvakschool, Bandiagara, 2014-2015
Tools to Work reviseert kwaliteitsgoederen in Nederland en draagt kennis over om lokale revisie en onderhoud van deze goederen... meer
Solidaridad & AProCa

NATUUR Omschakeling naar duurzame katoenteelt, 2011-2012
Mali is de grootste katoenproducent van West-Afrika. Katoen is een goede inkomstenbron, maar de productie is zeer belastend voor... meer
ALPHALOG & ICCO

NATUUR Grondbeheer en bosherstel in Ségou, 2009-2011
In de agrarische regio Ségou zijn regelmatig voedseltekorten door de uitputting van de landbouw- en weidegronden... meer
AMSS & ICCO

NATUUR Bescherming van natuurlijke hulpbronnen, Timboektoe, 2009-2011
De Malinese organisatie AMSS traint in 10 dorpen in de regio Timboektoe met name de vrouwen in biologische tuinbouw en... meer
SKN & ENDA Mali

ONDERWIJS Bouw en inrichting centrum voor beroepsonderwijs, Bamako, 2009-2011
150 leerlingen per jaar krijgen beroepstrainingen op het terrein van hout- en metaalbewerking, automechanica, schoenmaken, textiel... meer
GRAT & ICCO

NATUUR Duurzaam beheer Koubaye-bos, 2009-2011
de Malinese organisatie GRAT (Groupe de Recherches et d'Application Techniques) bescherm en herstelt 7.700 km2 bos door in vier gemeentes... meer
Stichting Djenné

ONDERWIJS Bouw school voor basis- en beroepsonderwijs, Djenné, 2010-2013
Samen met de locale NGOs en onderwijsautoriteiten wil Stichting Djenné een voorbeeldschool opzetten voor 300 kinderen... meer
VAM

ONDERWIJS Bouw vrouwenvakschool, Bandiagara, 2010-2011
De Stichting Vrouw & Arbeidsmarkt is een expertisecentrum voor vrouwen­vakscholing. De stichting wil het gedachtegoed behouden van... meer
CPMA & PUM - Netherlands Senior Experts

ONDERWIJS Moderne lesapparatuur voor beroepsonderwijs, Bamako, 2010-2011
Het Centre Professionel Mécanique Auto (CPMA) voor beroepsonderwijs in de autotechniek gaat haar onderwijs uitbreiden... meer
ICCO & OMAES

NATUUR Bescherming van natuurlijke hulpbronnen, Timboektoe, 2009-2010
Door jarenlange droogte en snelle bevolkingsgroei staat de natuurlijke vegetatie in de regio Timboektoe onder druk. Hierdoor dreigen belangrijke inkomstenbronnen voor de lokale bevolking verloren te gaan.... meer
IUCN Nederland & DONKO

NATUUR Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer, 2010-2011
Op de vloedvlakten in dit projectgebied in zuid-west Mali wonen 9500 mensen in 8 dorpen: boeren, veehoudende nomaden, en vissers. Deze mensen... meer
Stichting Mali & Solisa

ONDERWIJS Bouw en inrichting van een basisschool in Balandougou, 2009
Stichting Mali bouwt een basisschool voor 325 leerlingen in het dorp Balandougou, Mali, volgens hetzelfde concept dat al eerder... meer
Stichting Mali & Solisa

ONDERWIJS Bouw en inrichting van een basisschool in N'goro, 2008-2009
De Nederlandse Stichting Mali en haar vaste Malinese partner Solisa steunen samen de bevolking in de heuvels rond de stad... meer
Read To Grow

ONDERWIJS Schoolboeken voor ontwikkelings­landen, 2007-2008
De stichting Read to Grow zamelt tweedehands lees- en leerboeken in en stuurt deze naar dorpsscholen in ontwikkelings­landen... meer
Stichting Mali & Solisa

ONDERWIJS Bouw van een school in Kenenkou, 2007-2008
De Nederlandse Stichting Mali steunt de bevolking rond de stad Bamako in Mali. Eén project betreft de bouw van een school voor voortgezet onderwijs met een capaciteit van 200-300 leerlingen... meer
DONKO & IUCN Nederland

NATUUR Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer, 2007-2009
Op de vloedvlakten in dit projectgebied in zuid-west Mali wonen 9500 mensen in 8 dorpen: boeren, veehoudende nomaden, en vissers. Deze mensen... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, Brazilië, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, Ethiopië, Filippijnen, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, India, Indonesië, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...

Recente geschiedenis van Mali
    Mali wordt in 1960 onafhankelijk verklaard van Frankrijk. De eerste president maakt van het land een socialistische eenpartijstaat en nationaliseert veel economische middelen. Na acht jaar van toenemend economisch verval wordt zijn regime omvergeworpen in een bloedeloze militaire staatsgreep onder leiding van Moussa Traoré.
    Traoré blijft 23 jaar aan de macht. Andersdenkenden en politieke opstandelingen worden zwaar onderdrukt en hij houdt het hoofd boven water bij een aantal pogingen tot staatsgrepen. Hij probeert ten koste van zijn bevolking te voldoen aan de eisen van het IMF en doet een poging de economie te hervormen, maar slaagt daar niet in. In 1990 komen eendrachtige oppositiebewegingen op als antwoord op de groeiende ontevredenheid met het eenpartijstelsel, de corrupte elite en het dictatoriale regime. In 1991eindigen enkele van de demonstraties tegen de regering en stakingen in een bloedbad, omdat Traoré het leger opdracht heeft gegeven op de demonstranten te schieten. Soldaten sluiten zich aan bij de demonstraties, met een staatsgreep tot gevolg. Traoré krijgt de doodstraf, oppositiepartijen worden toegestaan en er wordt een nieuwe, democratische grondwet opgesteld.
    In de twintig jaar die volgen, van 1992 tot 2011, is Mali een politiek en sociaal stabiel land. Presidenten worden gekozen in democratische verkiezingen waar meerdere partijen aan deelnemen.
    Helaas wordt in 2012 een militaire staatsgreep gepleegd. Toeareg-rebellen bezetten het noorden van Mali en roepen de afscheiding van een nieuwe staat uit. Niet lang daarna nemen islamitische groeperingen (waaronder AQIM, "Al Qaida in de Islamitische Maghreb") de macht over van de separatisten. Ze zweren heel Mali aan de Sharia (islamitische wetgeving) te zullen onderwerpen. Met hulp van Franse troepen wordt het noorden grotendeels heroverd.
    In de hoofdstad heeft het hoofd van de militaire junta de macht overgedragen aan voormalig minister-president Dioncounda Traoré (geen familie van de ex-dictator), die de taak van waarnemend president op zich neemt tot de verkiezingen in 2013. Deze zijn gewonnen door Ibrahim Boubacar Keïta.
Projectdetails

Partners Pays Dogon Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Dit is de tweede donatie van Turing Foundation aan het Groene Woestijn Initiatief van Partners Pays Dogon. De eerste projecten die Turing heeft gesteund waren gericht op het tegengaan van de degradatie van de natuur: bomen planten, duinen beplanten met zand-vasthoudende Euphorbia, erosie voorkomen met dammen van zandzakken, afspraken met boeren om gebieden te vrijwaren van houtkap, bomen op boerenakkers, boomkwekerijen, houtbesparende fornuizen, training hoe hout geoogst kan worden zonder de boom te doden - alles om een regeneratie op gang te brengen.

Nog steeds is de kern van het Groene Woestijn Initiatief natuurherstel; dat is in de loop der jaren uitgebreid met projecten die gericht zijn voedselvoorziening - die in dit gebied afhankelijk is van de natuurlijke omstandigheden. Markttuinen en schooltuinen, gekoppeld aan educatie, brengen kennis en ervaring met ecologische technieken onder de mensen; kwekerijen leiden ertoe dat met natuurherstel ook economische activiteit toeneemt.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023). De bijdrage van Turing zorgt ervoor dat de diverse deelprojecten uitgevoerd kunnen worden, dat er continuïteit is voor de lokale organisatie en dat de lessen uit de reeds behaalde resultaten voor verdere impact kunnen zorgen.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Andere regreening projecten

Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025Trees for the Future Forest Gardens, Mali, 2021-2023
Trees for the Future wil armoede en honger oplossen voor kleinschalige boeren door hen te helpen land te revitaliseren en bomen te planten. De organisatie ontwikkelde de Forest Garden approach waarbij een boer een gebied van 0,5 hectare ontwikkelt tot boslandbouw-gebied. In Mali helpen ze in de aankomende drie jaar 500 boeren om een Forest Garden aan te leggen. De boeren krijgen intensieve training in kweken, duurzame landbouwtechnieken en materialen zoals zaden en gereedschap om planten groot te laten groeien. Elk gebied krijgt een levende omheining van drie rijen (2.000 in totaal) planten en bomen ter bescherming van kleinvee en erosie. Daarbinnen plant de boeren nog eens 1.000 vruchten- noten- en bladrijke bomen in combinatie met voedselgewassen zoals tomaat, ui, kool en pepers. In totaal worden 200,000 bomen geplant. Zo wordt 250 hectare gedegradeerd land weer productief en rijker aan biodiversiteit en verbetert het inkomen van 500 boerengezinnen.

De Turing Foundation draagt € 60.000 bij aan dit projecten (waarvan € 20.000 in 2023)

Update juli 2023: In 2022 kregen boeren onder andere training over de kwekerijen en het uitplanten van agroforestry bomen en tuinbouw. Het trainingsschema van TREES volgt de jaarlijkse landbouwkalender, waardoor boeren de productie van zaailingen en het verplanten van bomen kunnen leren op hun eigen percelen. Er zijn inmiddels ruim 158.000 bomen geplant.

Forest Gardens, Mali
Forest Gardens, MaliPartners Pays DogonAssociation Dogon Initiative Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, Mali, 2019-2022
De organisatie Partners Pays-Dogon faciliteert projecten die bijdragen aan regionale ontwikkeling in het land van de Dogon. De Turing Foundation ondersteunt reeds een natuurproject dat verwoesting tegengaat en vergroening stimuleert en ondersteunde dit onderwijsproject in een eerdere fase. Ze hebben met hun lokale partner ADI de actieve en kindgerichte lesmethode l'AMI geïntroduceerd op 42 basisscholen. Ze willen dit nu bestendigen door 42 'expert-leerkrachten' op te leiden tot zelfbewuste taalspecialisten. Zij trainen vervolgens weer andere leerkrachten in deze methode en begeleiden hen om het goed in de klas toe te passen. De training vindt jaarlijks plaats met twee keer per jaar zogenoemde terugkomdagen om de kennis en vaardigheden bij de leerkrachten op te frissen. Het animo is groot en naast dit project zijn er ook activiteiten om deze methode op de Malinese Pabo te introduceren.

De Turing Foundation draagt t/m 2022 € 60.000 bij aan dit project.

Update maart 2021: Helaas was de situatie in het Dogon gebied in 2020 erg onrustig door onderwijsstakingen en dichte scholen door Covid-19. 2020 werd daarmee een moeilijk jaar met slechts twee maanden school. Veel van de trainingen en terugkomdagen moesten worden verplaatst en PPD en ADI hebben alle zeilen moeten bijzetten om reeds getrainde leraren betrokken te houden.

Update januari 2023: Ondanks de hobbels en vertragingen is het project goed uitgevoerd. Leerlingen en leerkrachten zien verbetering van de sfeer in de klassen; meer ruimte voor vragen, actievere leerlingen en meer betrokkenheid en nieuwsgierigheid als gevolg van de l'AMI methode. De kwaliteit van de leerkrachten is dus verbeterd en het zelfvertrouwen van de Baranés (expert-leerkrachten) is gegroeid.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, Mali
Opleiding en begeleiding taalspecialisten l'AMI, Pays Dogon, MaliRight to Play Play for the Advancement of Quality Education, Mali, 2021
Right to Play is in 2000 opgericht op initiatief van Johann Olav Koss die in 1993 zag hoe belangrijk spel was voor kinderen in een door honger en oorlog geteisterd Eritrea en vervolgens zorgde voor sport- en speelmateriaal. Inmiddels zijn spelelementen verweven in stevige onderwijsprogramma's, zoals in dit project. Right To Play wil op 200 scholen in vier regio's in Mali lesmethodes introduceren die zijn gebaseerd op spel, waardoor 69.000 kinderen beter gaan leren. De organisatie werkt hierin nauw samen met de overheid en met lokale organisaties die 1.200 basisschoolleerkrachten en docenten van de lerarenopleiding trainen. De life skill lesmethodes versterken de relatie tussen leerkracht en leerling waardoor de leeromgeving verbetert. Daarnaast ontwikkelt RTF leesmateriaal en zetten ze activiteiten op zodat kinderen ook buiten schooltijd lezen.

De Turing Foundation draagt € 20.000 bij aan dit project in 2021

Update juli 2022: Het project behaalde in 2021 mooie resultaten ohgv verbetering van de onderwijskwaliteit op de projectscholen, maar de effecten van de coronapandemie op het onderwijs in Mali zijn wel echt enorm. De focus op lerarentraining is waardevol gebleken en het project toonde daarnaast aan hoe belangrijk het is om lees-en leer activiteiten in de dorpen te organiseren, los van de lessen in de klas op school. Dat heeft er in de onrustige Covid periode toe geleid dat kinderen alsnog aan hun (lees)ontwikkeling konden werken.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Right to Play, Developing Teaching and Learning Materials for Literacy
Right to Play, Developing Teaching and Learning Materials for LiteracyTree AidAssociation for the Development of Promotion and Training Activities Restoring Koulikoro, Mali, 2019-2022
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van hen in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspartner Association for the Development of Promotion and Training Activities (ADAF/Gallé) herstelt Tree Aid 2.000 ha gedegradeerd gebied door bomen te planten en natuurlijk herstel te bevorderen. Ze zetten in nauwe samenwerking met de gemeenschap twee kwekerijen op om uiteindelijk 14.000 jonge boompjes uit te zetten. Boeren worden getraind in beter landbeheer zoals o.a. bescherming van scheuten, betere snoeitechnieken, erosie werende stenen muurtjes en watermanagement. Houtbesparende ovens en voedseltuinen zullen naar verwachting de druk op het ecosysteem verminderen.

De Turing Foundation draagt € 105.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2021).

Update januari 2022: Boeren zijn getraind in duurzame technieken en gaven hun kennis aan andere boeren door waardoor nu op 2.319 ha land ten minste twee van de geleerde technieken worden toegepast wat resulteert in hersteld land. Door de twee kwekerijen zijn 54.073 boompjes uitgezet. Er zijn vier voedseltuinen aangelegd en meer dan 400 vrouwen produceerden gezamenlijk reeds 1.311 kg moringa en 648 kg baobab. Eind 2021 zijn in totaal 1.257 vrouwen getraind in energiezuinige ovens en elk huishouden verbruikt hierdoor 39% minder hout. Alle doelen zijn inmiddels behaald en de meesten overtroffen.

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere regreening projecten

Restoring Koulikoro, Mali
Restoring Koulikoro, MaliPartners Pays DogonAssociation Dogon Initiative Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, Mali, 2018-2020
De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative in voor de Dogon, een bevolkingsgroep gevestigd langs de Klif van Bandiagara in Mali. Met projecten op het gebied van onderwijs, vergroening van de woestijn, water, vrouwen, gezondheid en cultuur werken zij aan betere leefbaarheid. Met dit project wil PPD door middel van landschapszonering de natuurlijke begroeiing op de Sahelgronden stimuleren zodat landdegradatie wordt gekeerd, erosie vermindert en de vruchtbaarheid van de grond toeneemt. Met natuurlijke windschermen en de aanplant van 27ha struiken per jaar worden duinen gefixeerd en kan het water de grond inzakken. Er worden boszones gecreëerd en omheind tegen aantasting door rondgrazend vee, 30 boeren laten met de geleverde hulpmiddelen elke twee jaar tien bomen groot groeien, en vrouwen leggen voedseltuinen aan waar zij een diversiteit aan gewassen leren te verbouwen.

De Turing Foundation draagt € 94.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2020)

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere regreening projecten

Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, Mali
Groene Woestijn Initiatief, Pays Dogon, MaliStromme Foundation Green jobs in Mali: supporting job creation through waste management, Mali, 2020
De Noorse Strømme Foundation bestrijdt armoede in elf landen in West - en Oost Afrika en Azië door het middenveld te versterken, onderwijs te stimuleren en bestaanswijzen te verbeteren. De Turing Foundation ondersteunde eerder hun succesvolle speed school programma (versneld leren voor oudere kinderen) in Niger. In Mali werkt Strømme sinds 2014 samen met de lokale organisatie APSM en openden samen vele speed schools, alfabetiseringscentra en twee vaktrainingcentra onder andere in San, regio Segou. In 2020 gaan ze een plastic afvalverwerking unit opzetten dat een trainingsplek wordt, banen creëert en milieuvervuiling tegengaat. Twintig jongeren worden opgeleid in dit verwerkingsproces en 200 vrouwen worden geholpen om toeleverancier te worden. Van het afval worden schoolbanken en - stoelen gemaakt waarmee nieuwe onderwijsplekken kunnen worden ingericht. Gezien het aanbod van plastic en de vraag naar meubilair verwacht Strømme dat na een jaar nieuwe locaties gaan volgen.

De Turing Foundation draagt € 40.000 bij aan dit project.

Update januari 2021: Het project verliep aanvankelijk voorspoedig, maar door reisbeperkingen i.v.m. Covid-19 is het project wat vertraagd. Er zijn 9 jongeren getraind, ze werken nu aan een apart opleidingstraject in San voor 15-20 extra jongeren met focus op zowel plastic smelttechnieken, maar ook ondernemerschap, life skills en actief burgerschap. 66 vrouwen en jongeren zijn getraind in het verzamelen, wassen en voorbereiden van plastic. Er is een plasticfabriekje ontwikkeld, de productie is inmiddels gestart en de jongeren en de vrouwen hebben zich verenigd in de Jeya ni Saniya Waste Management association (AJSGDS). Voorbereidingen worden getroffen voor een tweede verwerkingseenheid in Bamako.

Update juli 2022: De belangrijkste doelen van het project zijn behaald. Door Covid-19 en de onveiligheid in Mali zijn de resultaten wel langzamer tot stand gekomen en met een lager volume dan beoogd. Het was uiteindelijk een interessant pilotproject, waarmee nieuwe soorten 'groene' banen zijn gecreëerd en expertise is opgedaan met een kansrijk nieuw productieproces.

Zie ook:
      Stromme Foundation: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

De oever van de rivier de Niger, Bamako, Mali
De oever van de rivier de Niger, Bamako, MaliPartners Pays DogonAssociation Dogon InitiativeStichting Bloemendaal - Dogon Lerarentraining in effectieve taalmethoden, Dogon gebied, Mali, 2016-2019
Een consortium van een aantal gedreven organisaties waaronder Partners Pays Dogon zet zich in voor het Dogon gebied. Samen met de lokale uitvoerings­organisatie Association Dogon Initiative verbetert de stichting het kwaliteit van onderwijs op 45 scholen door het implementeren van een actieve en kind-gecentreerde lesmethode 'L'AMI'. L'AMI heeft een aanpak die aansluit van de lokale context en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen waardoor de leerstof beter wordt opgenomen. Jaarlijks worden veertig leraren getraind hoe ze de methode kunnen toepassen. Vijftien 'expert-leraren' worden opgeleid om collega-leerkrachten in de geïsoleerde regio 'on-the-job' te begeleiden.

De Turing Foundation doneert € 45.000 (30%) aan dit initiatief, waarvan € 10.000 in 2019.

Update maart 2019: In 2018 werden 43 leraren getraind hoe ze de methode kunnen toepassen. Dertig 'expert-leraren' kregen aanvullende training om nog beter hun collega-leerkrachten in de geïsoleerde regio 'on-the-job' te begeleiden.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Association Dogon Initiative: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Deelnemers Lerarentraining in effectieve taalmethoden, 2015
Deelnemers Lerarentraining in effectieve taalmethoden, 2015Biovision African Trust Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia, 2018-2019
Biovision African Trust (BvAT) is in 2009 door Biovision Foundation Zwitserland opgericht. Beide organisaties bestrijden armoede en verbeteren de leefomgeving door informatie en kennis over betere (biologische) landbouwmethoden te delen. Een van de programma's van BvAT is het Ecological Organic Agriculture Initiative en heeft als doel biologische landbouw in Afrika mainstream maken. Best practices video's zijn een effectief middel om de toepassing van natuurbeschermende doch productieve landbouwtechnieken te vergroten. Duurzame methodes worden in een simpele video concreet gemaakt en op een laagdrempelige manier uitgelegd aan een grote groep boeren en andere stakeholders. BvAT maakt samen met boeren tien Engels- en Franstalige video's in Mali, Benin en Kenia. Ten minste 5.000 boeren zullen hierdoor de natuurbeschermende landbouwtechnieken op hun land toepassen.

De Turing Foundation draagt € 46.000 bij aan dit project.

Zie ook:
      Andere projecten in Benin
      Andere projecten in Kenia

Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en Kenia
Duurzamere landbouw middels best practices video's, Benin, Mali en KeniaTree Aid Regreening projects, Mopti to Segou, Mali, 2015-2018
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. Samen met lokale natuurorganisaties, zoals Malian Association for the Conservation of Wildlife & the Environment (AMCFE), wil Tree Aid in Mali via deelprojecten een 400 km lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelproject betreft bijna 1.000 boeren in 15 dorpen in de gemeentes Samine en Sakoiba. Boeren leren hun land beter te beheren waardoor de boomdichtheid per ha vergroot en de landbouwproductiviteit en bodemkwaliteit verbetert.

De Turing Foundation draagt € 125.000 bij aan deze volgende fase van de groene corridor in Mali (waarvan € 35.000 in 2018).

Update november 2019: Het doel van dit project is ruim behaald door 3.645 ha gebied natuurlijk te herstellen. Ruim 750 boeren werden getraind in de ANR technieken en maar liefst 1.842 boeren uit omliggende dorpen gingen ook de technieken toepassen. De vegetatie is toegenomen van 17 naar bijna 100 bomen en planten per hectare.

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere regreening projecten

Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, Mali
Dorpelingen planten bomen aan in Mopti, MaliStichting Vluchteling Versneld onderwijs­programma voor 900 kinderen in het Ménaka district, Mali, 2015-2016
Stichting Vluchteling geeft noodhulp aan vluchtelingen, biedt hen ondersteuning om terug te keren en helpt bij de wederopbouw, o.a. op het gebied van onderwijs. In Ménaka, Noord Mali zijn door de onlusten 8.000 kinderen verstoken geweest van onderwijs. Via het Accelerated Learning Programme kunnen binnen dit project 900 kinderen in korte tijd versneld de gemiste leerstof eigen maken om vervolgens op per schooljaar ´15-´16 aan het reguliere onderwijs deel te nemen. 210 Leden van schoolmanagement comités worden getraind en ondersteund om hun rol goed te vervullen, 30 leercentra worden beschikbaar gesteld door de gemeenschappen en 30 leraren worden getraind om deze groep kinderen het lesprogramma te kunnen geven .

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij voor projectmaterialen en trainingen.

Update juni 2016: 810 leerlingen (330 meisjes en 480 jongens) hebben deelgenomen aan versneld onderwijs in 27 centra. Per centrum is een school management comité opgericht en getraind en de centra zijn voorzien van lesmaterialen. 27 leerkrachten zijn getraind in ALP strategieën en leerstof op het gebied van versneld leren in noodsituaties. Vervolgens heeft een 'healing classroom' training plaatsgevonden waarin onderwijzers is geleerd psychosociale ondersteuning te geven aan veelal getraumatiseerde kinderen. 676 leerlingen zijn geslaagd voor het examen en stromen door naar level 3 van het reguliere onderwijs. De overige 134 leerlingen stromen door naar level 2.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Versneld onderwijs­programma voor 900 kinderen in het Ménaka district, Mali
Versneld onderwijs­programma voor 900 kinderen in het Ménaka district, MaliStichting MaliSolisa Bouw Technische School, Kambila, Mali, 2010-2014
Stichting Mali gaat in samenwerking met lokale partner Solisa een basale technische school opzetten, om enig verder perspectief te bieden naast basisonderwijs in een gebied waar geheel geen vervolgopleidingen worden aangeboden. Doel is kansarme jongeren op te leiden voor beroepen waar behoefte aan is in de omgeving. De opleidingen zullen bestaan uit modules van 3, 6 en 12 maanden. De Turing Foundation financierde al eerder de bouw van scholen door deze stichting in Kenenkou, N'goro en Balandougou.

De Turing Foundation droeg € 40.000,- bij voor de bouw van de technische school.

Update december 2014: Na meerdere vertragingen, eerst vanwege problemen over de aangekochte grond, later door het conflict in Noord-Mali, is de technische school in Kambila op 8 november 2014 geopend in het bijzijn van vele officials. De school bestaat uit twee gebouwen met zes lokalen, latrines, kantoorruimte en waterputten en is voor het schooljaar 2014-2015 in gebruik genomen door 40 leerlingen. De school heeft een maximale capaciteit van 80 leerlingen.

Zie ook:
      Stichting Mali: andere projecten
      Solisa: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Voortgang bouw Technische School, Kambila, Mali, januari 2012
Voortgang bouw Technische School, Kambila, Mali, januari 2012Tools To WorkVAM Materiaal vrouwenvakschool, Bandiagara, Mali, 2014-2015
Tools to Work reviseert kwaliteitsgoederen in Nederland en draagt kennis over om lokale revisie en onderhoud van deze goederen mogelijk te maken. Ze helpen hiermee kleine bedrijven en vakonderwijs in ontwikkelings­landen aan gereedschap en machines (computers, fietsen, naai- en breimachines en gereedschap voor houtbewerking).

Tools to Work levert 120 fietsen en 30 naaimachines en bijpassende gereedschapssets aan een vrouwenvakschool in Bandiagara (mede gebouwd door de Turing Foundation). Hierdoor leren jaarlijks 100 vrouwen kleding maken en repareren, en kunnen daarmee een inkomen verdienen. Bovendien worden 14 vrouwen opgeleid om de goederen te kunnen reviseren en onderhouden, waarmee ook zij hun eigen inkomsten kunnen genereren.

De Turing Foundation draagt € 20.000 bij voor de revisie en verscheping van deze fietsen en naaimachines en voor de lokale training van kennisoverdracht.

Update november 2017: In totaal zijn 120 ov-fietsen en 30 naaimachines gereviseerd en verscheept. Door de onrust in Mali kon de revisiecursus hier echter niet plaatsvinden. Tools to Work heeft in Ouagadougou, Burkina Faso een passende plek gevonden om de cursus aan te bieden. Zo hebben acht Malinese vrouwen en een man de fiets- en naaimachinerevisie training alsnog kunnen volgen. Daarnaast hebben nog zes vrouwen uit Burkina Faso de naaimachinecursus kunnen bijwonen. Alle gereviseerde materialen zijn nu terug in Bandiagara bij de vakschool, die de materialen hopelijk zo goed mogelijk inzet voor de opleiding van de vrouwen.

Zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      VAM: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vrouwenvakschool, Bandiagara, Mali
Vrouwenvakschool, Bandiagara, MaliSolidaridadAProCa Omschakeling naar duurzame katoenteelt, Mali, 2011-2012
Mali is de grootste katoenproducent van West-Afrika. Katoen is een goede inkomstenbron, maar de productie is zeer belastend voor het milieu. In de pilotfase is het gelukt om 4.000 boeren te laten omschakelen naar duurzame katoenteelt, die voldoet aan de internationale 'Better Cotton Criteria'. Dit levert een enorme natuurwinst op voor de lange termijn. In deze tweede fase, wil Solidaridad samen met de lokale organisaties AProCa nog eens 21.000 boeren duurzaam laten produceren.

De Turing Foundation steunt de tweede fase van dit project met € 100.000 (waarvan € 50.000 in 2012).

Update maart 2012: De resultaten van de eerste fase zijn in 2011geëvalueerd. De belangrijkste directe resultaten voor de boeren zijn kostenbesparingen tot 30% door verminderd pesticidengebruik en verbeterde gezondheid van de boeren en hun gezin. Het project wordt momenteel uitgebreid van 4.000 naar 10.000 boeren. Ook de train-de-trainers-activiteiten zijn begonnen.

Een katoenboer buiten Fana, Mali
Een katoenboer buiten Fana, MaliALPHALOGICCO Grondbeheer en bosherstel in Ségou, Mali, 2009-2011
In de agrarische regio Ségou zijn regelmatig voedseltekorten door de uitputting van de landbouw- en weidegronden. Bossen worden gekapt voor brandhout en er zijn regelmatig conflicten rond de schaarse waterputten en tussen de nomadische veehouders en de landbouwer. Om de oprukkende woestijn te stoppen wordt met dit project de lokale bevolking getraind in het zelf kweken van bomen, voor herplant en verkoop, worden waterputten aangelegd voor vee en worden bomen zoals de uitstervende baobab geplant. Om het evenwicht in het ecosysteem te herstellen wordt minimaal 50 hectare bos per jaar aangeplant. Ook worden gemeenteraadleden en andere betrokkenen getraind in ' gemeentegrens' overschrijdend milieubeheer.

Via ontwikkelings­organisatie ICCO steunt de Turing Foundation de Malinese organisatie ALPHALOG sinds 2009 met in totaal € 110.000,- (waarvan € 30.000,- in 2011, het laatste jaar van het project). ALPHALOG werkt samen met de Malinese Turingpartners OMAES, AMSS en GRAT.

Zie ook:
      ICCO: andere projecten
      Andere regreening projecten

Herplanting van bomen op verwoestijnde grond. Turing projectbezoek November 2010
Herplanting van bomen op verwoestijnde grond. Turing projectbezoek November 2010AMSSICCO Bescherming van natuurlijke hulpbronnen, Timboektoe, Mali, 2009-2011
De Malinese organisatie AMSS traint in 10 dorpen in de regio Timboektoe met name de vrouwen in biologische tuinbouw en kleinveehouderij, en in het gebruik van houtbesparende oventjes. De 100 armste vrouwen van deze dorpen krijgen een microkrediet voor 2 geiten (een bok en een ram), en zaad voor het inzaaien van veevoer. Per dorp wordt 2 hectare bos aangeplant. Hiertoe ontvangen de dorpelingen zaad, worden zij getraind in het kweken van boompjes voor eigen gebruik en verkoop. Aan de basis van dit project staat het rondkomen van gemeenteoverschrijdende milieuafspraken (Conventions Locales). Dit laatste is tevens de ontbindende voorwaarde voor deze toekenning.

Via ontwikkelings­organisatie ICCO steunt de Turing Foundation AMSS sinds 2009 met in totaal € 106.000,- (waarvan € 30.000,- in 2011). Het project loopt tot en met medio 2011. AMSS werkt samen met de Malinese Turingpartners OMAES, ALPHALOG en GRAT.

Zie ook: ICCO: andere projecten

Familie tuin, Turing project bezoek, November 2010
Familie tuin, Turing project bezoek, November 2010SKNENDA Mali Bouw en inrichting centrum voor beroepsonderwijs, Bamako, Mali, 2009-2011
De Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) bouwt samen met het lokale ENDA Mali een nieuw beroepsonderwijs­centrum in het centrum van de Malinese hoofdstad Bamako, waar één- en meerjarige beroepstrainingen zullen worden geboden aan maximaal 150 leerlingen per jaar op het terrein van schilderen, knippen & naaien, haarverzorging, houtbewerking, metaalbewerking, tegelzetten, informatica, koeltechniek, leerbewerking en kaarsenfabricage.

De Turing Foundation draagt vanaf 2009 € 40.000,- bij aan de bouw en inrichting van dit nieuwe beroepsonderwijs­centrum.

Update juli 2011: De bouw van het nieuwe beroepsonderwijs vond plaats van januari t/m december 2010 en is volgens plan verlopen. De officiële opening van de school vond plaats in februari 2011. Op dit moment zijn 7 van de geplande vakopleidingen operationeel: schilderen, knippen & naaien, haarverzorging, houtbewerking, metaalbewerking, tegelzetten en informatica. Later dit jaar zullen ook de vakopleidingen koeltechniek, leerbewerking en kaarsenfabricage van start gaan.

Zie ook:
      SKN: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Voortgang bouw Bamako beroepsonderwijs­centrum, Turing projectbezoek November 2010
Voortgang bouw Bamako beroepsonderwijs­centrum, Turing projectbezoek November 2010GRATICCO Duurzaam beheer Koubaye-bos, Mali, 2009-2011
de Malinese organisatie GRAT (Groupe de Recherches et d'Application Techniques) bescherm en herstelt 7.700 km2 bos door in vier gemeentes grens­overschrijdende milieuafspraken te maken. Aan 8.000 volwassenen en kinderen zal milieuvoorlichting worden gegeven. Er worden 1.000 houtbesparende oventjes verspreid en de dorpssmeden worden getraind in de productie daarvan. Ook wordt de locale bevolking getraind in boomkweken, voor de herbeplanting van het bos en de verkoop van boompjes. Vrouwen worden getraind in biologische tuinbouw (inclusief beschikbaar stellen van zaden) en veeteelt (inclusief microkredieten voor geiten, bokken en rammen). Ook legt GRAT 15 waterputten aan.

De Turing Foundation steunt GRAT via ontwikkelings­organisatie ICCO van 2009 t/m 2011 voor in totaal € 63.500. Het project loopt tot en met medio 2011. ALPHALOG werkt samen met de Malinese Turingpartners OMAES, ALPHALOG en AMSS.

Zie ook: ICCO: andere projecten

Vrouwen gebruiken houtbesparende ovens. Turing projectbezoek, November 2010
Vrouwen gebruiken houtbesparende ovens. Turing projectbezoek, November 2010Stichting Djenné Bouw school voor basis- en beroepsonderwijs, Djenné, Mali, 2010-2013
De Stichting Djenné richt zich op onderwijs, kunst en cultuur in de stad Djenné in Mali. In nauwe samenwerking met de locale ngo gemeenschap en onderwijsautoriteiten wil de stichting een voorbeeldschool opzetten voor basis- en beroepsonderwijs voor 300 kinderen. Er zal tweetalig onderwijs geboden worden (Bambara en Frans) in klassen van maximaal 50 kinderen. De leerkrachten zullen jaarlijks getraind worden. Het beroepsonderwijs zal bestaan uit korte cursussen (textiel, hout-, metaalbewerking).

De Turing Foundation draagt € 20.000 bij voor het opzetten van de school.

Update november 2011: De eerste steen gelegd in april. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan drie klaslokalen. De totale kosten zullen zeker 25% hoger uitvallen dan geraamd, met name omdat er een waterleiding naar het bouwterrein moest worden aangelegd, omdat de ateliers een fundering hebben gekregen, en omdat er een zaakwaarnemer is aangesteld om het bouwproces te begeleiden.

Update oktober 2012: De eerste bouwfase is nagenoeg klaar, maar door de onrusten in Mali hebben de ministeries momenteel niet het beloofde geld om de docenten te betalen. Stichting Djenné zoekt hier een oplossing voor.

Update juni 2014: De bouw van de campus heeft vertraging opgelopen onder andere als gevolg van politieke onlusten in Mali. Drie klaslokalen, zes ateliers, een toiletblok, de omheining, aanleg van water en elektriciteit en het ophogen en egaliseren van de schoolpleinen zijn gerealiseerd. Helaas vinden er nog geen onderwijsactiviteiten plaats op de campus wegens een gebrek aan financiering voor het aantrekken van docenten.

Update december 2014: De school is geopend en 80 kinderen ontvangen onderwijs. Er zijn inmiddels drie docenten aangenomen. Geen van hen wordt door de overheid betaald. Ouders en de gemeente betalen nu hun salaris.

Zie ook:
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Voortgang van de bouw, juli 2012, Djenné, Mali
Voortgang van de bouw, juli 2012, Djenné, MaliVAM Bouw vrouwenvakschool, Bandiagara, Mali, 2010-2011
De Stichting Vrouw & Arbeidsmarkt is een expertisecentrum voor vrouwen­vakscholing. De stichting wil het gedachtegoed behouden van de vrouwenvakscholen, een formule die staat voor kortdurende, parttime opleidingen, individuele begeleiding, nazorg en kinderopvang. In Bandiagara, Mali wil men in nauwe samenwerking met de locale ngo gemeenschap en onderwijsautoriteiten een vakschool oprichten voor vrouwen van 15 jaar en ouder. Per jaar kunnen 150 vrouwen een opleiding krijgen, en worden zij begeleid naar werk of het opzetten van een eigen bedrijf.

De Turing Foundation draagt € 30.000 bij voor het opzetten van de school, waar in maart 2011 de eerste cursussen van start zullen gaan.

Update maart 2012: De bouwwerkzaamheden zijn naar wens verlopen en in december 2011 afgerond. De opening van de school heeft plaatsgevonden op 8 maart 2012. Op dit moment telt de vrouwenvakschool 40 leerlingen. Stichting VAM streeft ernaar om dit aantal in 2012 uit te breiden naar 150 leerlingen.

Zie ook:
      VAM: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vrouwenvakschool, Bandiagara, Mali
Vrouwenvakschool, Bandiagara, MaliCPMAPUM - Netherlands Senior Experts Moderne lesapparatuur voor beroepsonderwijs, Bamako, Mali, 2010-2011
Het Centre Professionel Mécanique Auto (CPMA) voor beroepsonderwijs in de autotechniek gaat haar onderwijs uitbreiden met een 4-jarige opleiding op 'Brevet de Technicien' niveau. Daartoe voert de PUM een aantal trainingsmissies uit om de docenten bij te scholen in moderne autotechnieken. Ook ondersteunt de PUM het CPMA bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum. Voor de opleiding is bovendien moderne lesapparatuur nodig.

De Turing Foundation draagt € 35.500 bij in 2010 voor het aanschaffen van moderne lesapparatuur.

Update oktober 2012: Het vinden en installeren van de benodigde apparatuur en technische infrastructuur blijkt veel meer tijd en moeite te kosten dan verwacht. Daarnaast vinden de Turing Foundation en de PUM het zorgelijk dat er geen enkele leerling is aangemeld voor het studiejaar 2011-2012. Dit is wellicht deels te wijten aan de onrust in Mali, lerarenstakingen en de recente lagere doorstroom van geslaagde scholieren naar het beroepsonderwijs. Het is dan ook zeer de vraag of dit project zijn doelstellingen zal halen.

Zie ook:
      Turing Foundation en PUM (Magazine Zomer 2011)
      PUM - Netherlands Senior Experts: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

CPMA Beroepsonderwijs, Bamako, Turing projectbezoek, November 2010
CPMA Beroepsonderwijs, Bamako, Turing projectbezoek, November 2010ICCOOMAES Bescherming van natuurlijke hulpbronnen, Timboektoe, Mali, 2009-2010
Door jarenlange droogte en snelle bevolkingsgroei staat de natuurlijke vegetatie in de regio Timboektoe onder druk. Hierdoor dreigen belangrijke inkomstenbronnen voor de lokale bevolking verloren te gaan. De Nederlandse ontwikkelings-organisatie ICCO en de Malinese organisatie OMAES voeren een project uit in 10 dorpen in deze regio in Noord-Mali, waarbij in elk dorp de vrouwen uit de 15 armste huishoudens alternatieve inkomstenbronnen wordt geboden (tuinbouw en duurzame kleinveehouderij) inclusief training.

De Turing Foundation draagt € 100.000,- bij aan dit project (waarvan € 30.000,- in 2010).

Zie ook: ICCO: andere projecten

Regio Timboektoe, Mali
Regio Timboektoe, MaliIUCN NederlandDONKO Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer, Mali, 2010-2011
De Malinese organisatie DONKO werkt aan duurzaam beheer van het Doro-meer en de aangrenzende vloedvlakten in de provincie Kayes, het uiterste westen van Mali. Dit gebied is zowel economisch als biologisch van groot belang. In het projectgebied wonen 9500 mensen in 8 dorpen: boeren, veehoudende nomaden, en vissers. In de vorige fase van het project zijn met succes cruciale afspraken vastgelegd in beheersovereenkomsten met de vele gebruikers van dit gebied (zoals vissers, landbouwers, herders en bosbouwers). Ook is er geïnvesteerd in duurzame groenteteelt, verduurzaamde visserij en boomaanplant. De volgende fase van dit project wil vooral verder gaan met het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen voor 300 vrouwen met biologische groentetuinen, herbebossing van 26 hectare grond en via de schoolkinderen het natuurbewustzijn vergroten.

De Turing financiert dit project in 2010 via IUCN NL met € 33.000,-.

Update januari 2013: Het project heeft er toe bijgedragen dat er een aanzienlijke afname is van vervuiling van de wetlands, productietoename en een inkomensverbetering van producenten. De doelstelling is ruimschoots gehaald.

Zie ook:
      IUCN Nederland: andere projecten
      DONKO: andere projecten
      Andere mangrove projecten

Biologische groentetuinen rond het Doro Meer, Mali
Biologische groentetuinen rond het Doro Meer, MaliStichting MaliSolisa Bouw en inrichting van een basisschool in Balandougou, Mali, 2009
De Nederlandse Stichting Mali en haar vaste Malinese partner Solisa steunen samen de bevolking in de heuvels rond de stad Bamako in Mali, en proberen onder andere basisscholing mogelijk te maken, voor zowel jongens als meisjes. De Turing Foundation financierde al eerder de bouw van scholen door deze stichting (in 2007 en 2008). Ditmaal bouwt Stichting Mali een basisschool voor 325 leerlingen in het dorp Balandougou, Mali, volgens hetzelfde concept (3 klaslokalen, schoolmeubilair, lesmateriaal, latrines, sportterrein).

De Turing Foundation financiert met € 20.000,- ongeveer de helft van de bouw- en inrichtingskosten van deze nieuwe school.

Update 2009: De school is in mei 2009 feestelijk geopend.

Zie ook:
      Stichting Mali: andere projecten
      Solisa: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

Oude situatie in Balandougou, Mali
Oude situatie in Balandougou, MaliStichting MaliSolisa Bouw en inrichting van een basisschool in N'goro, Mali, 2008-2009
De Nederlandse Stichting Mali en haar vaste Malinese partner Solisa steunen samen de bevolking in de heuvels rond de stad Bamako in Mali, en proberen onder andere basisscholing mogelijk te maken, voor zowel jongens als meisjes. De Turing Foundation financierde al eerder de bouw van een school door deze stichting. Ditmaal bouwt Stichting Mali een basisschool voor 300 leerlingen in het dorp N'goro, Mali, volgens hetzelfde concept (3 klaslokalen, schoolmeubilair, lesmateriaal, latrines, sportterrein).

De Turing Foundation financiert met € 25.000,- ongeveer tweederde van de bouw- en inrichtingskosten van deze nieuwe school.

Update november 2010: De school draait goed sinds de opening in mei 2009. Tijdens de projectreis in November 2010 naar Burkina Faso en Mali heeft een delegatie van de Turing Foundation een bezoek gebracht aan de school in N’Goro. De school verkeert in goede staat en de leraren maakten een zeer betrokken indruk. Sinds de opening is het aantal leerlingen toegenomen tot 400, waardoor het aantal leerlingen per klas nu zorgwekkend hoog is (in sommige gevallen meer dan 90).

Zie ook:
      Stichting Mali: andere projecten
      Solisa: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

Schoolkinderen voor de nieuwe klaslokalen, Turing projectbezoek, November 2010
Schoolkinderen voor de nieuwe klaslokalen, Turing projectbezoek, November 2010Read To Grow Schoolboeken voor ontwikkelings­landen, 2007-2008
De stichting Read to Grow zamelt Engelstalige lees- en leerboeken in en stuurt deze naar dorpsscholen waar boeken en informatie schaars zijn, zoals in Mali, Ghana, Kameroen, D.R. Congo, Tanzania en Kenia.

Read to Grow ontwikkelt zich succesvol in Nederland en Groot-Brittannië. De Turing Foundation draagt in 2007 en 2008 € 32.000,- bij om het Read-to-Grow concept uit te dragen naar andere landen binnen Europa.

Zie ook:
      Andere projecten in Ghana
      Andere projecten in Kameroen
      Andere projecten in D.R. Congo
      Andere projecten in Tanzania
      Andere projecten in Kenia

Boeken voor Tokokoe, Ghana
Boeken voor Tokokoe, GhanaStichting MaliSolisa Bouw van een school in Kenenkou, Mali, 2007-2008
De Nederlandse Stichting Mali en haar vaste Malinese partner Solisa steunen samen de bevolking in de heuvels rond de stad Bamako in Mali. Eén project betreft de bouw van een school voor voortgezet onderwijs in het dorp Kenenkou met een capaciteit van 200-300 leerlingen. Binnen een paar uur reizen is de enige onderwijsfaciliteit een bouwvallige basisschool, waar momenteel 350 kinderen lagere scholing krijgen in 3 leslokalen.

De Turing Foundation financiert met € 35.000,- de volledige bouw en inrichting van de nieuwe school.

Zie ook:
      Stichting Mali: andere projecten
      Solisa: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

De nieuwe school in Mali, gedoneerd door de Turing Foundation
De nieuwe school in Mali, gedoneerd door de Turing FoundationDONKOIUCN Nederland Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer, Mali, 2007-2009
IUCN Nederland werkt samen met de Malinese organisatie DONKO aan duurzaam beheer van het Doro-meer en aangrenzende vloedvlakten in zuid-west Mali. In het projectgebied wonen 9500 mensen in 8 dorpen: boeren, veehoudende nomaden, en vissers. Er wordt gewerkt om deze mensen en de locale authoriteiten bewust te maken van het belang van duurzaam natuurbeheer, en hen te helpen daarover tot gezamenlijke afspraken te komen. Daarbij krijgen mensen ondersteuning bij het genereren van alternatieve inkomsten, bijvoorbeeld door het bijdragen van materiaal en kennis op het gebied van duurzame groenteteelt, verduurzaamde visserij en boomaanplant.

De Turing Foundation financiert dit project, dat loopt tot juli 2009 (€ 44.000).

Update 2010: Dit project heeft cruciale beheersovereenkomsten bewerkstelligd tussen de vissers, landbouwers, herders en bosbouwers en andere gebruikers van dit gebied. Ook is er geïnvesteerd in duurzame groenteteelt, verduurzaamde visserij en boomaanplant. Het succes heeft tot een vervolgproject geleid voor de periode 2010-2012.

Zie ook:
      DONKO: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere mangrove projecten

Duurzame groenteteelt
Duurzame groenteteelt
top