Switch to English

Projecten in Nederland Nederland
True Price Foundation

NATUUR Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024
De True Price Foundation werkt aan een beweging rondom eerlijke prijzen, waarin de kosten van de effecten van het... meer
Jonge Klimaatbeweging

NATUUR Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023
Weet je al wat je gaat stemmen? Prima, maar kies dan de klimaatkandidaat in plaats van de lijsttrekker! De Jonge Klimaatbeweging heeft voor elke partij uitgezocht...... meer
Questionmark Foundation

NATUUR Branche afspraak eiwittransitie, 2023-2024
Questionmark is een onafhankelijke denktank. Hun missie is om onze voedselomgeving een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk... meer
Jonge Klimaatbeweging

NATUUR Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor... meer
Natuur & Milieu

NATUUR Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector, Nederland, 2023-2025
Natuur & Milieu is een van de grootste en meest invloedrijke milieuorganisaties in Nederland. Ze werken via... meer
Proveg International

NATUUR 'Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem', 2023-2026
Onze dagelijkse voedselkeuzes hebben grote invloed op het klimaat, de biodiversiteit, onze gezondheid, het... meer
Artis

NATUUR Restauratie ARTIS-Aquarium, Amsterdam, 2022-2023
Artis wil in 2030 volledig klimaatneutraal en fossielvrij opereren. Het bijna 140 jaar oude Aquariumgebouw van Artis verkeert in... meer
Greenpeace & Dawn

NATUUR Publiekscampagne 'Maak Toekomst', 2020-2022
De Turing Foundation wil meer mensen bereiken en hen op een positieve manier overtuigen meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten... meer
Greenpeace

NATUUR Onderzoeksfase publiekscampagne, 2020
De Turing Foundation wil weten of zij een rol te spelen heeft om meer mensen te bereiken en hen op een positieve manier te overtuigen meer... meer
Zie ook: Bangladesh, Benin, BraziliŽ, Burkina Faso, Cambodja, D.R. Congo, EthiopiŽ, Filippijnen, Ghana, Guinťe, Guinťe Bissau, India, IndonesiŽ, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, Mozambique, Nederland, Nepal, Niger, Papua, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Spanje, Tanzania, Togo
Zie ook landenoverzicht...
Projectdetails

True Price Foundation Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024
De True Price Foundation werkt aan een beweging rondom eerlijke prijzen, waarin de kosten van de effecten van het produceren van een product ook worden meegerekend (zowel de sociale kosten als de kosten voor het milieu). Het is nog een kleine stichting in opbouw terwijl de true price beweging enorm aan het groeien is. Om deze groei te kunnen blijven leiden en faciliteren moet de True Price Foundation op korte termijn gaan professionaliseren en uitbreiden.

De Turing Foundation draagt € 75.000 bij aan dit project

Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024-2025
Wereldwijd beschikbaar maken van de True Price Standaard, 2024-2025Jonge Klimaatbeweging Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023
Weet je al wat je gaat stemmen? Prima, maar kies dan de klimaatkandidaat in plaats van de lijsttrekker! De Jonge Klimaatbeweging heeft voor elke partij waar je op kunt stemmen, uitgezocht welke kandidaat het meeste gaat doen aan de klimaatproblematiek. Als bij een partij voor kandidaat nummer 10 veel meer voorkeurstemmen binnenkomen dan voor kandidaat nummer 9, geeft dat een duidelijk signaal dat de eigen achterban klimaat een belangrijk onderwerp vindt.

De Turing Foundation draagt € 75.000 bij aan de on-line campagne om deze lijst van kandidaten onder de aandacht te brengen.

Zie ook: Jonge Klimaatbeweging: andere projecten

Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023
Stem de klimaatkandidaat, verkiezingscampagne Jonge Klimaatbeweging, 2023Questionmark Foundation Branche afspraak eiwittransitie, Nederland, 2023-2024
Questionmark is een onafhankelijke denktank. Hun missie is om onze voedselomgeving een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem te laten ondersteunen. Het doel van dit project is om de consumptive van dierlijke eiwit te verminderen door afspraken hierover te maken met supermarkten. Het aanbod van supermarkten kan mensen helpen om minder dierlijk te eten en zo de eiwittransitie vorm te geven. Dit project maakt allereerst inzichtelijk hoe supermarkten op dit moment bijdragen aan de eiwittransitie. Vervolgens helpt dit project supermarkten om de verkoop van dierlijke producten terug te dringen, door supermarkten hierover gezamenlijke onderlinge afspraken te laten maken.

De Turing Foundation draagt €50.000 euro bij aan dit project.

Zie ook: Andere klimaat projecten

Branche afspraak eiwittransitie
Branche afspraak eiwittransitieJonge Klimaatbeweging Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is. Ze strijden voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan. De Beweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Zij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. In onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

Met de steun van Turing Foundation zal de organisatie verder kunnen professionaliseren. Zo zullen de reiskosten van vrijwilligers nu vergoed kunnen worden, zal het bestuur een hogere vergoeding krijgen en zal er een kantoor gehuurd worden. Daarnaast zal de steun van Turing bijdragen aan het verspreiden van het visiedocument de Jonge Klimaatagenda 3.0 onder beleidsmakers en een brede groep jongeren.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023).

Zie ook:
      Jonge Klimaatbeweging: andere projecten
      Andere klimaat projecten

Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025Natuur & Milieu Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector, Nederland, 2023-2025
Natuur & Milieu is een van de grootste en meest invloedrijke milieuorganisaties in Nederland. Ze werken via verschillende programmaís aan onderwerpen op het gebied van klimaatverandering.

De luchtvaartsector in Nederland draagt 15% bij aan de klimaatimpact van de economie, maar de lobby van de sector, economische argumenten tegen regulering en een geloof in toekomstige technologische oplossingen bemoeilijken effectief klimaatbeleid. Natuur & Milieu werkt al jaren aan het verminderen van de klimaatimpact van de luchtvaart en werkt samen met beleidsmakers, politici en wetenschappers om effectief en ambitieus beleid te stimuleren.

Het doel van dit project is om de Nederlandse internationale luchtvaart in lijn te brengen met de afgesproken klimaatdoelstellingen van Parijs (55% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050). Tegen 2025 wil Natuur & Milieu dat er een CO2-plafond voor de luchtvaart wordt ingevoerd, dat de CO2-emissie van de luchtvaart 25% onder het niveau van 2019 ligt, dat er minimaal 2% gebruik wordt gemaakt van duurzame vliegtuigbrandstoffen en dat Nederlanders minder vaak vliegen en minder kilometers afleggen dan in 2019.

Om deze doelen te bereiken, richt de organisatie zich op drie hoofdonderdelen: beÔnvloeding van beleidsvorming, stimulering van bedrijven om minder zakelijk te vliegen en ondersteuning van de transitie van de luchtvaartsector.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2023)

Zie ook: Andere klimaat projecten

Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector
Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsectorProveg International 'Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem', Nederland, 2023-2026
Onze dagelijkse voedselkeuzes hebben grote invloed op het klimaat, de biodiversiteit, onze gezondheid, het dierenwelzijn en de wereldwijde voedselzekerheid. ProVeg Nederland zet zich daarom in voor een meer plantaardig productie- en consumptiepatroon.

Het aantal flexitariŽrs is de afgelopen 10 jaar flink gestegen, en Nederlanders eten de meeste vleesvervangers van alle Europeanen. Dit project richt zich op het versnellen van de eiwittransitie in Nederland en het verminderen van de consumptie van vlees en eiwitten. ProVeg wil het publiek ondersteunen bij het maken van een blijvende verandering in hun eetpatroon. ProVeg wil onderzoek uitvoeren naar de effecten van hun "Veggie Challenge", en deze verder ontwikkelen als instrument voor gedragsverandering binnen een zo divers mogelijke doelgroep. Ook wil ProVeg haar invloed op de Nederlandse politiek vergroten en professionaliseren.

De Turing Foundation draagt € 160,000 bij aan dit project (waarvan € 80.000 in 2023)

Zie ook: Andere klimaat projecten

Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem
Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteemArtis Restauratie ARTIS-Aquarium, Amsterdam, 2022-2023
Artis wil in 2030 volledig klimaatneutraal en fossielvrij opereren. Het bijna 140 jaar oude Aquariumgebouw van Artis verkeert in zorgelijke staat, onder andere door zoutwaterschade. Het Aquarium wordt gerestaureerd om het voor toekomstige generaties te behouden. Het ontwerp omvat een volledige restauratie en verduurzaming van het gebouw waarin knelpunten op het gebied van de zoutproblematiek en toegankelijkheid worden opgelost. De restauratie moet niet alleen het gebouw verduurzamen, maar ook het publiek inspireren. In het vernieuwde Aquarium kan straks een belangrijk verhaal over het belang van gezonde oceanen verteld worden. Daarvoor is biodiversiteit in de oceanen een absolute voorwaarde - een onderwerp waarvoor de Turing Foundation over de hele wereld projecten steunt.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan dit project.

Restauratie ARTIS-Aquarium
Restauratie ARTIS-AquariumGreenpeaceDawn Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2022
De Turing Foundation wil meer mensen bereiken en hen op een positieve manier overtuigen meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de natuur en haar biodiversiteit. Samen met Greenpeace gaan we een grootschalige publiekscampagne neerzetten, die raakt, informeert en aanzet tot impactvolle klimaatactie. We werken hiervoor samen met communicatiebureau Dawn. Wij geloven dat we de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen door samen in actie te komen. Want door samen te werken vormen we een krachtige beweging en kunnen we ons op positieve wijze verzetten tegen diegenen die kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet.

De Turing Foundation draagt € 1.200.000 bij aan deze campagne, en verdubbelt bovendien bijdragen van derden aan deze campagne tot een bedrag van € 500.000.

Update januari 2022: Met verschillende campagnes via radio, tv en online zijn meer dan 5 miljoen mensen bereikt in 2021. Meer dan 135.000 mensen deden mee aan acties. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 40% na de campagnes meer bewust is van klimaatcrisis. Het blijft lastig te meten in welke mate 'Maak Toekomst' heeft bijgedragen aan de groeiende klimaatbeweging en de toenemende actiebereidheid. Maar er is gelukkig een positieve ontwikkeling te zien zoals bijvoorbeeld in het coalitieplan van december 2021.

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere klimaat projecten

Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021Greenpeace Onderzoeksfase publiekscampagne, Nederland, 2020
De Turing Foundation wil weten of zij een rol te spelen heeft om meer mensen te bereiken en hen op een positieve manier te overtuigen meer bewuste en dus betere keuzes te maken ten bate van de natuur en haar biodiversiteit. Als we een rol te spelen hebben, willen we ook weten hoe. Met Greenpeace zijn we dit onderzoekstraject aangegaan. Hun kern ligt bij meer mensen betrekken en activeren en zo meer draagvlak en impact creŽren voor een groene en rechtvaardige toekomst. Hun team heeft ervaring met campagnes, versterkt graag bestaande initiatieven en staat open voor bredere betrokkenheid voor meer draagvlak. Greenpeace bereidt met onze input een strategie voor en een briefing voor communicatiebureaus. Op basis van de concepten bepalen wij in juni of we door gaan met een campagne en zo ja met welk concept. Zij leveren de mensuren, wij de financiŽn voor de externe kosten zoals onderzoek en de vergoedingen voor de bureaus.

De Turing Foundation stelt maximaal € 75.000 beschikbaar voor deze onderzoeksfase tot juni 2020.

Zie ook: Greenpeace: andere projecten

Onderzoeksfase publiekscampagne, Nederland
Onderzoeksfase publiekscampagne, Nederland
top