Switch to English

Projecten in Sierra Leone
Op het gebied van biodiversiteit op land beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Burkina Faso, D.R. Congo, en Mali,
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

Sierra Leone In Sierra Leone wonen ongeveer 7.6 miljoen mensen. De hoofdstad is Freetown en de officiŽle landstaal is Engels. De bevolking is overwegend moslim, maar heeft een invloedrijke christelijke minderheidsgroep.
Sierra Leone is herstellende van een verwoestende, elf jaar durende burgeroorlog die eindigde in 2002. Ernest Bai Koroma is in 2007 verkozen (en in 2012 herkozen) tot president. Meer info...
Economie: Sierra Leone behoort tot de armste landen ter wereld: het BNP per hoofd van de bevolking is slechts $505 (2018). Het land is herstellende van een burgeroorlog (1991-2002). Ongeveer tweederde van de bevolking is werkzaam in de zelfvoorzienende landbouwsector, waar bijna 60% van het nationaal inkomen in omgaat. Sierra Leone heeft grote natuurlijke diamant- en metaalafzettingen en heeft de op twee na grootste natuurlijke haven ter wereld. Toch leeft meer dan de helft van de bevolking in armoede.
Gezondheid: De levensverwachting bij geboorte is slechts 52 jaar. Het kindsterftecijfer behoort tot de hoogste ter wereld. Er breken regelmatig ziekte-epidemieŽn uit in het land zoals gele koorts, cholera, Lassakoorts en hersenvliesontsteking. Van 2014 t/m 2016 leed Sierra Leone bovendien onder een bijzonder ernstige uitbraak van Ebola.
Onderwijs: Slechts 33% van de volwassen bevolking van lezen en schrijven. Kinderen zijn verplicht tenminste negen jaar onderwijs te volgen, maar handhaving van die wet is onmogelijk vanwege het tekort aan scholen en leraren. Tijn tijde van de burgeroorlog (1991-2002) zijn bijna 1300 scholen verwoest. Aan het eind van de burgeroorlog ging nog maar een derde van de leerplichtige kinderen naar school. Sindsdien zijn de inschrijvingen voor het basisonderwijs verdubbeld en zijn veel scholen weer opgebouwd. Daarnaast zijn door het hele land lerarenopleidingen opgezet.
Natuur: De bodem in Sierra Leone is op veel plaatsen aangetast als gevolg van niet-duurzame landbouw, slecht bodem- en watermanagement, ontbossing, brandhoutconsumptie en (in mindere mate) overbegrazing en verstedelijking. Ontbossing (ten behoeve van zowel de commerciŽle houtmarkt als landbouw) is een zorgwekkend probleem. Mijnbouw en het platbranden van stukken bos voor landbouw en veehouderij heeft geresulteerd in een dramatische afname van bebost land in Sierra Leone sinds de jaren tachtig. Illegale visserij heeft in de afgelopen jaren bovendien geleid tot aanzienlijk uitgeputte visbestanden. Die laatste ontwikkeling is vooral zorgelijk omdat voor veel gemeenschappen visserij de enige inkomsten- en overlevingsbron is.
Bronnen: UN HDI, IMF, Wikipedia

Artsen Zonder Grenzen

ONDERWIJS Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, 2020-2023
Artsen Zonder Grenzen biedt een een opleidingsplek voor nieuwe zorgpersoneel in Sierra Leone. In overleg met de overheid... meer
Action on Poverty

ONDERWIJS Growing small businesses through apprenticeship training, Pujehun, 2020-2022
Action on Poverty UK wil werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder... meer
Tacugama Chimpanzee Sanctuary

NATUUR Habitat herstel in Loma Mountains National Park, 2021-2022
Tacugama Chimpanzee Sanctuary (TCS) vangt gevangen- en wees- chimpansees op, maar wil dit ook voorkomen door kinderen in... meer
Street Child

ONDERWIJS "Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, 2018-2021
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street... meer
Tools for Self Reliance & Baptist Women's Union

ONDERWIJS Health, wealth and wellbeing for women, Freetown, 2019-2021
Tools for Self Reliance biedt 200 vrouwen in en rond Freetown een vakopleiding en een starterkit waarmee... meer
FAWE

ONDERWIJS Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, 2018-2021
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists (FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke Afrikaanse... meer
Action on Poverty

ONDERWIJS Apprenticeships programme for women in Kenema, 2018-2021
De Britse Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier... meer
Action on Poverty

ONDERWIJS Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, 2016-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creŽren voor achtergestelde groepen in vijf... meer
Tools To Work

ONDERWIJS Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, 2016-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en... meer
Christian Aid DRC

ONDERWIJS Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, 2016-2018
Christian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties... meer
Tools for Self Reliance

ONDERWIJS Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, 2016-2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door... meer
ActionAid Sierra Leone

ONDERWIJS Enhancing Quality Education in three rural primary schools, Kono district, 2014-2016
ActionAid is een internationale ontwikkelings­organisatie die onder andere toegang tot en... meer
Street Child

ONDERWIJS Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, 2014-2016
Door 100 leraren te trainen in 30 gemeenschappen in de noordelijkste provincie Tambakha, en samen met de bevolking... meer
Plan Nederland

ONDERWIJS Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, 2013-2015
Middels trainingen voor 50 leraren, 75 overheids­medewerkers en het schoolmanagement, en de bouw van een school in Kailahun... meer
Focuslanden: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinťe, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone
Zie ook andere landen...

Recente geschiedenis van Sierra Leone
    Sierra Leone wordt in 1961 onafhankelijk verklaard van Engeland. Het land gedijt een tijd op diamant- en metaalwinning, maar in de jaren zeventig en tachtig loopt de economische groei terug, omdat het slechter gaat in de mijnbouwsector en vanwege de groeiende corruptie van overheidsfunctionarissen. Corruptie viert hoogtij onder het bewind van President Momoh die in 1985 wordt gekozen - de enige kandidaat in een eenpartijstelsel. Een opstand tegen zijn regering luidt het begin in van een uiterst gewelddadige, elf jaar durende burgeroorlog. De wapens die de gruwelijke oorlog mogelijk maken, worden gefinancierd met bloeddiamanten. 50.000 mensen vinden de dood en twee miljoen worden als vluchteling opgevangen in buurlanden. Het merendeel van de infrastructuur en economie wordt ook verwoest.
    In 2002 draagt een VN vredesmissie bij aan het einde van de gewelddadigheden en sindsdien krabbelt Sierra Leone op, zij het met massale internationale hulp. In 2007 wordt Ernest Bai Koroma verkozen tot president. In 2018 is hij opgevolgd door Julius Maada Bio.


Projectdetails

Artsen Zonder Grenzen Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone, 2020-2023
Artsen zonder Grenzen, (Mťdecins Sans FrontiŤres/MSF), biedt wereldwijd medische humanitaire hulp aan mensen die zijn getroffen door conflicten, epidemieŽn, rampen of uitsluiting van gezondheidszorg. Sinds 1986 is MSF ook werkzaam in Sierra Leone: een land waar de gezondheidszorg, met name voor kinderen en moeders, in erg slechte staat is. In samenwerking met de overheid heeft MSF daarom een ziekenhuis opgezet in de stad Kenema, dat is gespecialiseerd in pediatrie en kraamzorg. Het ziekenhuis biedt niet alleen medische hulp aan de bevolking, maar verzorgt ook opleidingen voor verpleegkundigen. Hiermee verbetert MSF direct de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis en tegelijkertijd biedt zij loopbaan- en carriŤremogelijkheden voor het lokale zorgpersoneel. MSF biedt in dit ziekenhuis banen aan minimaal 180, vaak zeer laaggeschoolde, verpleegkundigen. Zij worden tijdens en naast hun werk in het ziekenhuis opgeleid tot zelfstandig opererende professionals. MSF heeft een effectief en innovatief curriculum ontwikkeld, waarbij de student centraal staat en er ruimte is voor zelfbeoordeling en onderling leren. Dit curriculum zal tevens worden gedeeld en toegepast in de overheidsopleidingen voor verpleegkundigen in Sierra Leone.

De Turing Foundation stelt  €100.000 beschikbaar voor dit project (waarvan  €25.000 in 2022).

Update 2021: Het opleidingsproject verloopt, ondanks enige corona-aanpassingen, goed. Er een nieuw trainingscentrum opgezet en zo'n 100 verplegers ronden de opleiding eind 2021 af. Dan is naar verwachting ook de uitbreiding van het Kenema Ziekenhuis voltooid, waardoor extra personeel kan worden aangesteld en nieuwe studenten in het opleidingsprogramma zullen worden opgenomen.

Zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten

Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo Livieri
Opleiding van verpleegkundigen, Kenema, Sierra Leone. Foto ©MSF/Vincenzo LivieriAction on Poverty Growing small businesses through apprenticeship training, Pujehun, Sierra Leone, 2020-2022
Action on Poverty UK wil werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. Turing ondersteunde reeds twee programma's van hen in dit land. Dit project is aanvullend op een groter programma dat de capaciteit van 19 Community Based Organisations CBOs) in het achtergestelde district Pujehun versterkt zodat de leden beter in staat zijn het leven te verbeteren voor de inwoners van hun gemeenschap. Ze leren onder andere hoe ze 38 vaklieden kunnen helpen hun vaardigheden over te brengen aan jongeren. Daarnaast worden CBO-leden getraind om 380 jongeren in ondernemerschap te trainen en hen te alfabetiseren. De CBO's krijgen een roterend fonds in beheer om leningen te verstrekken aan alumni om nieuwe bedrijven te starten of om bestaande bedrijven te laten groeien. Ervaring van eerdere programma's leert dat deze interventie een goede en blijvende impuls geeft aan de bedrijvigheid in en zelfredzaamheid van de mensen in de dorpen.

De Turing Foundation draagt t/m 2022 € 50.000 bij aan dit project.

Update mei 2022: 357 trainees rondden hun opleiding af in 2021. Daarvan kreeg 83% een lening om een business te starten via een roterend fonds van de CBO's. Lokale uitvoeringspartner MAPCO is erin geslaagd de CBO's te leren om zelfstandig dit soort leer- en werktrajecten te implementeren en te begeleiden. Zo heeft het project een blijvende impuls gegeven aan de bedrijvigheid en financiŽle zelfredzaamheid van de mensen in deze dorpen.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra Leone
Community Based Organisation, Action on Poverty, Sierra LeoneTacugama Chimpanzee Sanctuary Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra Leone, 2021-2022
Tacugama Chimpanzee Sanctuary (TCS) vangt gevangen- en wees- chimpansees op, maar wil dit ook voorkomen door kinderen in scholen en gemeenschappen te leren over het belang van natuur. Bovendien werkt de organisatie samen met de National Protected Area Authority (NPAA) om hun habitat gebieden, zoals Loma Mountains National Park, beter te beschermen. Binnen dit project stelt TCS 21 lokale gemeenschappen in staat herstel- en beschermwerk zelf te doen en versterkt TCS de wetshandhaving en biomonitoring. In de aankomende twee jaar worden 70.000 zaailingen gekweekt en door de gemeenschappen uitgezet om gedegradeerde delen in en om het natuurpark te herstellen. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, wordt gebruikt om natuurvriendelijke inkomsten genererende activiteiten te ontwikkelen zoals bijenhouden of voedseltuinen.

De Turing Foundation draagt € 52.000 bij aan dit project (waarvan € 26.000 in 2022)

Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra Leone
Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra LeoneStreet Child "Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone, 2018-2021
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street Child met haar programma's 'Onderwijs, Bescherming en Bestaanswijze' meer dan 100.000 kinderen bereikt in Afrika en AziŽ. Met dit project wil Street Child samen met de lokale partner Street Child of Sierra Leone voor 7.000 leerlingen op 35 scholen de kwaliteit van onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 1.400 leerlingen eindexamen doen. In totaal worden 50 ongekwalificeerde leerkrachten via het 'Distant Learning'-programma officieel opgeleid en erkend als docent. Op elke school krijgen drie bovenbouwdocenten extra training in de lesstof en algemene onderwijsvaardigheden. Leerlingen krijgen schoolmaterialen en een klaslokaal wordt gerenoveerd. Daarnaast worden initiatieven gestart om een inkomen voor de scholen genereren.

De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan dit project (waarvan € 13.000 in 2021)

Update januari 2021: Het project heeft de afgelopen twee projectjaren belangrijke vooruitgang geboekt, ondanks de tegenslagen in 2020 door Covid-19. Zo zijn inmiddels alle geplande verbouw/renovatieprojecten op alle 40 scholen compleet afgerond, zijn ruim 2.000 extra kinderen ingestroomd op de scholen en zijn alle scholen actief met activiteiten die inkomsten genereren.

Update mei 2022: In drie jaar stroomden 10.763 kinderen in op 40 scholen, ruim 25% meer leerlingen dan beoogd. Van elke school rondde een ongekwalificeerde leraar het 'Distant Learning' programma af, 39 van de 40 scholen zijn inmiddels officieel erkend door de overheid. De schoolresultaten zijn door verbeterde lestechnieken 32% hoger dan bij aanvang. Aanzienlijk meer kinderen deden de eindtoets (NPSE) en 80% daarvan slaagde. Een prachtig resultaat.

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

'Right to Learn', Kono, Kallahun en Kenema, Sierra Leone
"Right to Learn", Kono, Kallahun en Kenema, Sierra LeoneTools for Self RelianceBaptist Women's Union Health, wealth and wellbeing for women, Freetown, Sierra Leone, 2019-2021
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie en heeft als doel duurzame bestaanswijze mogelijk maken voor mensen in Afrika door vaktraining en gereedschap in de vorm van start-kit te bieden. Een groot deel van hun werk is het inzamelen en opknappen van gereedschap. Dit doen ze samen met een groep van 750 vrijwilligers verspreid over het land. Ze werken in zes Afrikaanse landen waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde hen daar al eerder. Dit nieuwe project betreft 200 vrouwen in en om de hoofdstad Freetown. De lokale partner is Baptist Women's Union. De vrouwen volgen een eenjarige vakopleiding en na afronden krijgen zij een starterkit zodat ze meteen aan het werk kunnen. Er worden bovendien bijeenkomsten in hun gemeenschappen georganiseerd om meer bewustwording en steun te krijgen voor hun sociaaleconomische ontwikkeling.

De Turing Foundation draagt t/m 2021 € 40.000 bij aan dit project

Update maart 2021: Door Covid-19 konden veel opleidingsactiviteiten en bijeenkomsten niet doorgaan. Ook kwamen niet alle trainees terug naar de opleiding na het einde van de lockdown. Maar ze werken op alternatieve wijze door aan het project en met de nodige vertraging is het tweede opleidingsjaar in maart 2021 met een extra grote groep deelnemers van start gegaan.

Update juli 2022: Ondanks de heftige (economische) periode waarin het project werd uitgevoerd, heeft Tools for Self Reliance met hulp van hun lokale partner BWU zo goed als alle beoogde projectresultaten behaald. In twee jaar slaagden 154 trainees voor hun vakopleiding, 51 in het 1e jaar en 103 in het 2e jaar, dat zijn er 20 minder dan beoogd, maar desalniettemin kijken we terug op een succesvol project.

Zie ook:
      Tools for Self Reliance: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Health, wealth and wellbeing for women, Sierra Leone
Health, wealth and wellbeing for women, Sierra LeoneFAWE Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone, 2018-2021
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists (FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke Afrikaanse onderwijsministers en negentien senior beleidsmakers, met als doel het onderwijs voor meisjes en vrouwen in Sub-Saharaans Afrika te verbeteren.
FAWE-Sierra Leone wil het aandeel vrouwelijke docenten in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. 50 Jonge vrouwen in het Kambia district krijgen de mogelijkheid om gedurende 6 maanden als leer-assistent aan de slag te gaan. Hiermee doen ze ervaring op in de klas en bereiden ze zich voor op het toelatingsexamen voor het Distant Learning Programma. Zij blijven tijdens het opleidingsprogramma aan het werk als docent in opleiding. Samen met de 100 vrouwen die reeds in het tweede jaar van het Distant Learning Programma zitten, zullen aan het einde van het project 150 vrouwen hun onderwijsbevoegdheid gehaald hebben.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2021).

Update juni 2021: FAWE gaat ver om hun studenten te helpen zo goed mogelijk te presteren, te behoeden voor schooluitval en te begeleiden naar een erkende lerarenstatus. Deze intensieve begeleiding heeft effect. Alle 49 zijn nog aan boord en gemotiveerd, en FAWE wordt erg gesteund door het Onderwijsministerie. Ook vanuit andere districten wordt interesse getoond om de aanpak met vrouwelijke student teachers op rurale scholen uit te breiden.

Zie ook:
      FAWE: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra Leone
Lerarenopleiding voor jonge vrouwen, Kambia, Sierra LeoneAction on Poverty Apprenticeships programme for women in Kenema, Sierra Leone, 2018-2021
De Britse Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid creŽren voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier landen in Afrika, waaronder Sierra Leone. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2017 reeds een project van hen in Sierra Leone dat in totaal 1.200 jonge mensen een vaktraining bood. Tot nu toe wisten alle alumni werk te vinden, in dienst of als eigen baas. Dit project betreft een nieuwe groep van 200 vrouwen die uit de totale doelgroep van 3.500 voor volwassenonderwijs worden geselecteerd. Zij krijgen gedurende een tot anderhalf jaar praktijkles bij een ondernemer om uiteindelijk daar in dienst te komen of een eigen bedrijf te starten. 40 ondernemers leren hoe ze een goede opleidingsplek kunnen bieden voor deze groep vrouwen en voor daarna. Community Based Organisations leren hoe ze deze training aan ondernemers kunnen overnemen.

De Turing Foundation draagt € 59.000 bij aan dit project (waarvan € 19.000 in 2020).

Update januari 2022: Alle 202 getrainde vrouwen hebben hun vaktraining afgerond, waarvan 75% nog bij hun artisan werkt en de helft ook zelfstandige opdrachten uitvoert; 24% is zelfstandig aan de slag gegaan. De inkomenspositie van de vrouwen is sterk verbeterd door het opleidingstraject (ruim 9200% inkomstenstijging tov voor het project). Zo heeft het project ertoe geleid dat de getrainde vrouwen hun toekomstperspectief en rol in hun community significant hebben verbeterd; ze zijn zelfstandiger, dragen aanzienlijk bij aan het (gezins)huishouden wat hun zelfvertrouwen en aanzien heeft verbeterd. De betrokken CBO's en ngo's zijn voornemens de trajecten voort te zetten.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra Leone
Apprenticeships program for women in Kenema, Sierra LeoneAction on Poverty Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, Sierra Leone, 2016-2018
Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegenheid te creŽren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waaronder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities (MAPCO) om 240 jongeren een vaktraining te geven. MAPCO rust lokale ambachtslieden uit met materiaal en gereedschap om hun vak aan gemiddeld 10 jongeren door te geven. Getrainde leden van 'Communitye Based Organisations' (CBO's) geven de jongeren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven toegang tot krediet via de fondsen die de CBO's in beheer hebben. Dit vergroot de kans op een duurzaam bestaan.

De Turing Foundation doneert € 96.000 aan dit project, geoormerkt voor de vaktrainingen, waarvan € 31.000 in 2018.

Update maart 2019: Eind 2018 hebben 255 jongeren de training afgerond waarvan 233 een eigen bedrijf startten en de rest een betaalde baan vond. Tot nu toe maakten 122 jongeren gebruik van de kredietmogelijkheden via de CBO's. Het gemiddelde inkomen is maar liefst met 136% gestegen voor deze groep.

Zie ook:
      Action on Poverty: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, Sierra Leone
Beroepsonderwijs en inkomsten genereren voor jongeren, Sierra LeoneTools To Work Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra Leone, 2016-2018
Sinds 1987 levert Tools to Work uit Teteringen gereviseerd gereedschap en machines aan beroepsopleidingen en startende ondernemers in ontwikkelings­landen. Hierdoor leren jong volwassenen een praktijkgericht vak om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Drie beroepsonderwijs­instellingen in Sierra Leone krijgen ieder een container met gevraagde naaimachines, computers, gereedschap, printers en machines. Daarnaast worden 16 vakdocenten opgeleid hoe ze naaimachines kunnen repareren en onderhouden. Deze kennisoverdracht draagt bij aan de duurzaamheid van het initiatief.

De Turing Foundation doneert € 37.000 aan dit project, waarvan € 6.000 in 2018.

Update maart 2018: Twee opleidingen ontvingen in 2017 hun gereviseerde gereedschappen. Door een miscommunicatie moest een container met gereedschap begin dit jaar worden nageleverd. 16 vakdocenten zijn opgeleid door vrijwilligers van Tools to Work en weten hoe naaimachines kunnen onderhouden.

Zie ook:
      Tools To Work: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra Leone
Versterken van drie beroepsonderwijs­instellingen, Sierra LeoneChristian Aid DRC Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Christian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een lokaal team van 24 mensen en via lokale organisaties zoals de nationale NGO Network Movement for Justice and Development (NMJD). De organisaties hebben een vergelijkbare insteek: mensen in staat stellen hun situatie te verbeteren

Dit project zorgt dat 250 jong volwassenen in het Kono district een vaktraining krijgen. Zij krijgen een opleidingsplek naar keuze bij bestaande werkplaatsen in Gbense, Fiama en Tankoro. De vaklieden worden getraind in hun opleidingstechnieken. Door dit project kunnen meer jongeren een duurzaam werkleven opbouwen en hebben ze een alternatief voor het onzekere en slechte werk in de mijnen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (50% van de totale begroting).

Update maart 2018: De opleiding is pas in september 2018 klaar, dus daarna weten we hoeveel jongeren met de nieuwe vaardigheden werk hebben gevonden. De jongeren zijn zichtbaar gemotiveerd. Door het project zijn ze ook veel actiever in hun gemeenschap en nemen ze vaker een leiderschapsrol op zich.

Update maart 2019: Op 1 december 2018 vond de ceremonie voor de diploma uitreiking plaats. Alle studenten kregen een officieel erkend certificaat en een starterskit. In juni 2019 weten we pas welk deel met de nieuwe vaardigheden werk heeft gevonden.

Zie ook:
      Christian Aid DRC: andere projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018
Beroepsonderwijs voor 250 jongeren, Kono district, Sierra Leone, 2016-2018Tools for Self Reliance Duurzaam bestaan voor 150 werkloze jongeren in Bo City, Sierra Leone, 2016-2017
Tools for Self Reliance is een Britse organisatie opgericht met het doel werkgelegenheid in Afrika vergroten door jonge mensen na een vak training een starters-kit met opgeknapte gereedschappen aan te bieden.

De organisatie werkt in Sierra Leone al lange tijd samen met de lokale organisatie Craftshare die een eigen vocational training centrum heeft. In Bo City, Sierra Leone krijgen 150 jongeren een eenjarige beroepstraining in een van acht geselecteerde beroepen. Na de vaktraining ontvangen alle alumni een starters-kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun vakgebied.

De Turing Foundation doneert € 19.500 (85% van de begroting) om dit project mogelijk te maken (€ 10.000 in 2017).

Update maart 2018: 130 jongeren rondden de opleiding af en gaan aan de slag met de verkregen starters-kit. 91% wist al gedurende de training een inkomen te genereren van gemiddeld 11 euro en zij verwachten snel te kunnen groeien naar 32 euro per maand.

Zie ook:
      Tools for Self Reliance: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Tailoring Trainees, Sierra Leone
Tailoring Trainees, Sierra LeoneActionAid Sierra Leone Enhancing Quality Education in three rural primary schools, Kono district, Sierra Leone, 2014-2016
ActionAid is een internationale ontwikkelings­organisatie die onder andere toegang tot en kwaliteit van onderwijs wil vergroten omdat ze dit als een basisrecht zien. Ze zijn werkzaam in 45 landen waaronder Sierra Leone.

In Sierra Leone verbetert ActionAid voor 850 leerlingen op drie basisscholen de kwaliteit van onderwijs door leraren te trainen in betere lestechnieken met beter lesmateriaal. Ook het schoolmanagement verbetert door training en door hun positie naar onderwijsinstanties te versterken. Gezien de achtergestelde en vaak onveilige situatie voor meisjes in en rond school wordt hier aan gewerkt middels meer bewustwording via radioshows en specifieke workshops en door het oprichten van meidenclubs.

De Turing Foundation draagt € 95.000 bij om dit project mogelijk te maken (waarvan € 20.000 in 2016)

Update november 2017: De Turing Foundation heeft dit project gesteund van 2015 tot 2017. Er werden 14 niet-opgeleide docenten geselecteerd voor het īdistant education programmeī om betere lestechnieken aan te leren voor hun 850 leerlingen. Zij zitten nu in het laatste jaar. Drie schoolbibliotheken zijn opgezet waar zoīn 600 leerlingen gebruik van maken. Dankzij de meidenclubs zijn 10 leerlingen die waren uitgevallen weer naar school teruggekeerd. Het school management is nu meer betrokken waardoor leerkrachten actiever zijn met huiswerk en toetsing, wat ten goede komt aan leerresultaten. Deze resultaten zijn dan ook erg goed; van 42 basisexamen-leerlingen slaagde er slechts een niet. Door onrust in het land en de uitbraak van Ebola liep het project aanvankelijk vertraging op, maar dit is later weer ingehaald.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Girls in front of the new Junior Secondary School, constructed with the support of ActionAid. Kono District, Sierra Leone
Girls in front of the new Junior Secondary School, constructed with the support of ActionAid. Kono District, Sierra LeoneStreet Child Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone, 2014-2016
Street Child zet zich in om de meest kwetsbare kinderen in Sierra Leone goed onderwijs te laten volgen en bereikt inmiddels 20.000 kinderen op 30 projectlocaties verspreid door het hele land. Door 100 leraren te trainen en 20 simpele onderwijsstructuren samen met de bevolking neer te zetten in 60 gemeenschappen in de noordelijkste provincie Tambakha, krijgen 4.000 kinderen toegang tot goed onderwijs. Het trainee-/opleidingstraject voor leraren duurt 3 jaar, met een overheidskwalificatie als afsluiting.

De Turing Foundation draagt € 90.000 bij (25% van het totaalbegroting) aan dit project.

Update maart 2018: Door de Ebola-uitbraak zijn in goed overleg 87 i.p.v. 100 leerkrachten getraind en bleven in totaal maar 5.175 van de 7.280 leerlingen naar school gaan i.p.v. de verwachte 6.552. De onderwijsstructuren zijn sneller dan gepland gerealiseerd, op elke school is een actieve school management comitť aanwezig en is er een inkomen genererende activiteit opgezet. De gemeenschapsparticipatie is positief en groter dan verwacht.

Zie ook:
      Street Child: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Lerarenopleidingen  Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra Leone
Lerarenopleidingen Ruraal Basisonderwijs, Tambakha, Sierra LeonePlan Nederland Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone, 2013-2015
In Sierra Leone is het aantal kinderen dat onderwijs volgt bijzonder laag, vooral meisjes gaan nauwelijks naar school. Door dit onderwijsproject van Plan Nederland krijgen 1.500 kinderen toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een participatiegraad van meisjes van 50%. Het project bestaat uit de bouw van een school in Kailahun en trainingen voor 50 leraren, 75 overheids­medewerkers en het schoolmanagement. Daarnaast worden oudercomitťís opgericht en wordt gewerkt aan de lokale bewustwording van het belang van scholing van kinderen in het algemeen en van meisjes in het bijzonder.

De Turing Foundation doneert € 145.000 (waarvan € 45.000 in 2015) als bijdrage voor de toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor 1.500 kinderen.

Update september 2014: Kailahun is een van de eerste regio's waar het Ebola virus om zich heen greep. Tot die tijd liep het project over het algemeen volgens plan, maar tot de Ebola crisis achter de rug is heeft Plan Nederland de activiteiten in de regio gestaakt en staf uit de regio teruggetrokken.

Update oktober 2015: De bouwactiviteiten van de school en lerarenwoning zijn gerealiseerd. De eerste helft van het schoolmeubilair is geleverd, maar als gevolg van een vervoersverbod ten tijden van de ebola uitbraak is de levering van het rest van het schoolmeubilair uitgesteld naar eind 2015. De teacher trainingsactiviteiten zijn weer opgepakt. Er zijn bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd in Jaluahun om kinderen, met name meisjes, weer terug op school te krijgen na de ebola uitbraak. Er is een schooljeugdclub gevormd die bewustwording zal creŽren in de dorpen om meer meisjes naar school te krijgen.

Zie ook:
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten

Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone
Toegang tot kwalitatief goed onderwijs in het district Kailahun, Sierra Leone
top