Switch to English

Projecten in Spanje Spanje
Projectdetails

Commonland The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2025
Commonland richt zich op het holistisch herstel van land- en zee-ecosystemen wereldwijd. Commonland is actief in 23 landen en heeft het ambitieuze doel om wereldwijd 100 miljoen hectare land duurzaam te herstellen, door vooral kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen met lokale gemeenschappen. Omdat de Middellandse Zee in zee slechte ecologische staat verkeert, steunt Commonland op Mallorca de Mallorca Land and Sea Alliance, een samenwerking van verschillende NGO's gericht op de regeneratie van zeegrasweiden, het ontwikkelen van Marine Protected Areas, en het vergroten van lokaal bewustzijn en betrokkenheid bij natuurherstel. Dit project is een eerste aanzet tot een gezamenlijke aanpak waarbij de NGO's op het eiland erkennen dat hun werk grote onderlinge afhankelijkheid kent. Dit onderstreept het belang van samenwerking om de impact van toerisme te mitigeren en de kwetsbare mariene ecosystemen rond het eiland te beschermen.

De Turing Foundation draagt € 50.000 bij aan het eerste jaar van dit project.

The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2027
The Blue North: regeneration of the northern coastline of Mallorca, 2024-2027
top