Switch to English

klimaat projecten
Deze pagina geeft een overzicht van projecten waaraan de Turing Foundation heeft bijgedragen om klimaatverandering tegen te gaan. Voor een overzicht van al onze natuurprojecten, zie onze natuurpagina.
Projectdetails
Mission Tiburon Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2023-2025
Dit project van Mision Tiburon helpt de regering van Costa Rica om haar internationale verplichtingen na te komen om 100% van de kustgebieden te beschermen en in stand te houden, ervoor te zorgen dat de wetlands worden beheerd en effectief worden gecontroleerd en mechanismen te ontwikkelen om mangroven duurzaam te gebruiken voor levensonderhoud. Het afgelopen jaar is de organisatie begonnen met het herstellen van mangrovegebieden en nu is additionele financiering nodig om de impact van het herstelwerk op te schalen. Tegelijkertijd zal Mision Tiburon blijven werken om lokale gemeenschappen te betrekken en alternatieven voor levensonderhoud te promoten.
Het project versterkt het hamerhaaienreservaat in Golfo Dulce in Costa Rica door bescherming en herstel van mangrove gebieden en door de ecologische en sociaaleconomische kwetsbaarheden in lokale gemeenschappen te verminderen.

De Turing Foundation draagt € 200.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2023) Met deze bijdrage zal een aanzienlijk extra deel van het mangrovegebied kunnen worden hersteld.

Zie ook: Andere mangrove projecten

Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2022-2025
Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2022-2025Jonge Klimaatbeweging Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is. Ze strijden voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan. De Beweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Zij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. In onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

Met de steun van Turing Foundation zal de organisatie verder kunnen professionaliseren. Zo zullen de reiskosten van vrijwilligers nu vergoed kunnen worden, zal het bestuur een hogere vergoeding krijgen en zal er een kantoor gehuurd worden. Daarnaast zal de steun van Turing bijdragen aan het verspreiden van het visiedocument de Jonge Klimaatagenda 3.0 onder beleidsmakers en een brede groep jongeren.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 60.000 in 2022).

Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025Coral Reef Alliance Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras, 2020-2022
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt sinds 1994 met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo een netwerk te realiseren van gezonde en diverse rif landschappen die in staat zullen zijn zich aan te passen aan klimaatverandering. Langs de kust van Belize, Mexico, Guatemala en Honduras bevindt zich het op een na grootste rif in de wereld, het Midden Amerikaanse Rif (MAR). Dit project betreft het kustgebied van Tela Bay en haar dertien gemeenschappen. CORAL helpt hen hun lokale beheerstructuren te versterken, de monitoring en handhaving van regels te verbeteren en alternatieve inkomstenbronnen te vinden die de afhankelijkheid van vis zullen verminderen. Door deze interventies wordt overbevissing tegen gegaan, met name van te jonge vis, en zullen meer vissen in het rif leven en de koralen schoonhouden van algen.

De Turing Foundation stelt t/m 2022  €66.000 beschikbaar voor dit project

Update juli 2021: Het strategieplan voor het gebied is af en CORAL helpt nu bij de uitvoer. CORAL hielp bij de organisatie een aantal ronde tafels voor overleg tussen stakeholders over de implementatie van het wetgevingsplan. Ook zijn data verzameld over visvangsten en biomassa in het water en deze worden gebruikt om met de kustgemeenschappen actie te bepalen zoals een seizoenstop vissen. Redelijk wat onderdelen van het project zijn vertraagd door COVID-19 restricties; waar mogelijk zijn ze in aangepaste vorm uitgevoerd.

Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, HondurasGreenpeaceDawn Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2022
De Turing Foundation wil meer mensen bereiken en hen op een positieve manier overtuigen meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de natuur en haar biodiversiteit. Samen met Greenpeace gaan we een grootschalige publiekscampagne neerzetten, die raakt, informeert en aanzet tot impactvolle klimaatactie. We werken hiervoor samen met communicatiebureau Dawn. Wij geloven dat we de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen door samen in actie te komen. Want door samen te werken vormen we een krachtige beweging en kunnen we ons op positieve wijze verzetten tegen diegenen die kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet.

De Turing Foundation draagt € 1.200.000 bij aan deze campagne, en verdubbelt bovendien bijdragen van derden aan deze campagne tot een bedrag van € 500.000.

Update januari 2022: Met verschillende campagnes via radio, tv en online zijn meer dan 5 miljoen mensen bereikt in 2021. Meer dan 135.000 mensen deden mee aan acties. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 40% na de campagnes meer bewust is van klimaatcrisis. Het blijft lastig te meten in welke mate 'Maak Toekomst' heeft bijgedragen aan de groeiende klimaatbeweging en de toenemende actiebereidheid. Maar er is gelukkig een positieve ontwikkeling te zien zoals bijvoorbeeld in het coalitieplan van december 2021.

Zie ook: Greenpeace: andere projecten

Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
top