Switch to English

NATUUR
NATUURONDERWIJSKUNSTLEPRA

De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. We richten ons op de bescherming van het klimaat, van de biodiversiteit in de zee en van de biodiversiteit op het land. Dit vereist een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften voorziet als in die van toekomstige generaties.
De Turing Foundation beperkt zich daarbij tot de volgende werkterreinen:

- het beschermen van het klimaat.

- het beschermen en duurzaam omgaan met de biodiversiteit op zee in ontwikkelings­landen: de gebieden in zeeŽn en aan kusten met de hoogste concentraties leven en biodiversiteit. Koraalriffen en mangroven verdienen daarbij bijzondere vermelding.

- biodiversiteit op land in de volgende ontwikkelings­landen: Burkina Faso, D.R. Congo en Mali, .
Meest recente projecten:
Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Oktober 2022
Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Dit is de tweede donatie van Turing Foundation aan het Groene Woestijn Initiatief van Partners Pays Dogon. De eerste projecten... meer
The Wonegizi mountain range, Liberia
Oktober 2022
Conserving the Forest Ecosystem of Wologizi-Wonegizi, Liberia, 2022-2025
De twee regenwouden Wologizi en Wonegizi in het noorden van Liberia worden ernstig bedreigd door stroperij,... meer
Building an independent and sustainable community forests database, DR Congo
Oktober 2022
Building an independent and sustainable community forests database, DR Congo, 2022
Rainforest Foundation werd in 1987 opgericht en kent een Amerikaanse organisatie die zich op het... meer
Monboyo River and Peatland Forest in D.R. Congo
Oktober 2022
Community Forest and Peatland Solutions project, D.R. Congo, 2022
Greenpeace wil de boskap in het Congobekken een halt toe roepen, en ziet in community forestry een... meer
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
Juli 2022
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor... meer
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen
Juli 2022
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen, 2022-2023
De Turing Toekenning draagt € 300.000 bij aan het verspreiden van best practices en het helpen van overheden om tot een goed beleid te... meer
Sustainable mangrove conservation, Liberia
Juli 2022
Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2022
Conservation International stelt 34 gemeenschappen in Liberia in staat een aantal beschermde natuurgebieden, waaronder het Marshall kustgebied... meer
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Juli 2022
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras, 2022
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt sinds 1994 met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo... meer
Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi
Juli 2022
Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi, 2022
Sinds 2003 is Peace Parks betrokken bij het Malawi-Zambia natuurgebied, waarin het Nyika National Park, gelegen op een 2.000 meter hoog plateau met een uniek... meer
Klimaat
Jonge Klimaatbeweging Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is. Ze strijden voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan. De Beweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Zij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. In onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

Met de steun van Turing Foundation zal de organisatie verder kunnen professionaliseren. Zo zullen de reiskosten van vrijwilligers nu vergoed kunnen worden, zal het bestuur een hogere vergoeding krijgen en zal er een kantoor gehuurd worden. Daarnaast zal de steun van Turing bijdragen aan het verspreiden van het visiedocument de Jonge Klimaatagenda 3.0 onder beleidsmakers en een brede groep jongeren.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 60.000 in 2022).

Zie ook: Andere klimaat projecten

Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025Coral Reef Alliance Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras, 2022
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt sinds 1994 met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo een netwerk te realiseren van gezonde en diverse rif landschappen die in staat zullen zijn zich aan te passen aan klimaatverandering. Langs de kust van Belize, Mexico, Guatemala en Honduras bevindt zich het op een na grootste rif in de wereld, het Midden Amerikaanse Rif (MAR). Dit project betreft het kustgebied van Tela Bay en haar dertien gemeenschappen. CORAL helpt hen hun lokale beheerstructuren te versterken, de monitoring en handhaving van regels te verbeteren en alternatieve inkomstenbronnen te vinden die de afhankelijkheid van vis zullen verminderen. Door deze interventies wordt overbevissing tegen gegaan, met name van te jonge vis, en zullen meer vissen in het rif leven en de koralen schoonhouden van algen.

De Turing Foundation stelt t/m 2022  €66.000 beschikbaar voor dit project

Update juli 2021: Het strategieplan voor het gebied is af en CORAL helpt nu bij de uitvoer. CORAL hielp bij de organisatie een aantal ronde tafels voor overleg tussen stakeholders over de implementatie van het wetgevingsplan. Ook zijn data verzameld over visvangsten en biomassa in het water en deze worden gebruikt om met de kustgemeenschappen actie te bepalen zoals een seizoenstop vissen. Redelijk wat onderdelen van het project zijn vertraagd door COVID-19 restricties; waar mogelijk zijn ze in aangepaste vorm uitgevoerd.

Zie ook: Andere klimaat projecten

Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, HondurasGreenpeaceDawn Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2022
De Turing Foundation wil meer mensen bereiken en hen op een positieve manier overtuigen meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de natuur en haar biodiversiteit. Samen met Greenpeace gaan we een grootschalige publiekscampagne neerzetten, die raakt, informeert en aanzet tot impactvolle klimaatactie. We werken hiervoor samen met communicatiebureau Dawn. Wij geloven dat we de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen door samen in actie te komen. Want door samen te werken vormen we een krachtige beweging en kunnen we ons op positieve wijze verzetten tegen diegenen die kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet.

De Turing Foundation draagt € 1.200.000 bij aan deze campagne, en verdubbelt bovendien bijdragen van derden aan deze campagne tot een bedrag van € 500.000.

Update januari 2022: Met verschillende campagnes via radio, tv en online zijn meer dan 5 miljoen mensen bereikt in 2021. Meer dan 135.000 mensen deden mee aan acties. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 40% na de campagnes meer bewust is van klimaatcrisis. Het blijft lastig te meten in welke mate 'Maak Toekomst' heeft bijgedragen aan de groeiende klimaatbeweging en de toenemende actiebereidheid. Maar er is gelukkig een positieve ontwikkeling te zien zoals bijvoorbeeld in het coalitieplan van december 2021.

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere klimaat projecten

Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021Biodiversiteit op Land
Partners Pays Dogon Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Dit is de tweede donatie van Turing Foundation aan het Groene Woestijn Initiatief van Partners Pays Dogon. De eerste projecten die Turing heeft gesteund waren gericht op het tegengaan van de degradatie van de natuur: bomen planten, duinen beplanten met zand-vasthoudende Euphorbia, erosie voorkomen met dammen van zandzakken, afspraken met boeren om gebieden te vrijwaren van houtkap, bomen op boerenakkers, boomkwekerijen, houtbesparende fornuizen, training hoe hout geoogst kan worden zonder de boom te doden - alles om een regeneratie op gang te brengen.

Nog steeds is de kern van het Groene Woestijn Initiatief natuurherstel; dat is in de loop der jaren uitgebreid met projecten die gericht zijn voedselvoorziening - die in dit gebied afhankelijk is van de natuurlijke omstandigheden. Markttuinen en schooltuinen, gekoppeld aan educatie, brengen kennis en ervaring met ecologische technieken onder de mensen; kwekerijen leiden ertoe dat met natuurherstel ook economische activiteit toeneemt.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij voor drie jaar. De bijdrage van Turing zorgt ervoor dat de diverse deelprojecten uitgevoerd kunnen worden, dat er continuÔteit is voor de lokale organisatie en dat de lessen uit de reeds behaalde resultaten voor verdere impact kunnen zorgen.

Zie ook:
      Partners Pays Dogon: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere regreening projecten

Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025
Groene Woestijn Initiatief fase II, Mali, 2022-2025Fauna and Flora International Conserving the Forest Ecosystem of Wologizi-Wonegizi, Liberia, 2022-2025
De twee regenwouden Wologizi en Wonegizi in het noorden van Liberia worden ernstig bedreigd door stroperij, mijnbouw en sterk toenemende agrarische activiteit. Omdat er weinig alternatieven voor de lokale communities zijn, is er toenemende interesse in commerciŽle activiteiten die het regenwoud verder zullen aantasten. Fauna en Flora International is als enige natuurbeschermingsorganisatie actief in dit gebied en heeft als doel dat het gebied een formele beschermde status krijgt. Ook willen ze lokale gemeenschappen steunen bij het opeisen van hun rechten en zorgen voor verbeterde politiecapaciteit om toe te zien dat het bos niet onrechtmatig wordt gebruikt. De twee regenwouden zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en voor het vasthouden van CO2. Op dit moment houdt Wologizi 100,000t CO2 en Wonegizi 35,000 t CO2. Het voorkomen van ontbossing zal dus voorkomen dat deze CO2 de lucht in komt.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij voor drie jaar. De steun van Turing zal bijdragen aan bescherming van bedreigde diersoorten en verminderde stroperij zijn. Verder zal het op termijn bijdragen aan erkende rechten voor lokale gemeenschappen door de landelijke wetten aan te passen.

Zie ook:
      Fauna and Flora International: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia

The Wonegizi mountain range, Liberia
The Wonegizi mountain range, LiberiaRainforest Foundation UK Building an independent and sustainable community forests database, DR Congo, 2022
Rainforest Foundation werd in 1987 opgericht en kent een Amerikaanse organisatie die zich op het behoud van de bossen in Latijns Amerika richt en een Britse organisatie (RFUK) die zich op de bossen in het Congobekken richt. Een effectieve manier om bos te behouden is door de landrechten (concessies) aan de gemeenschappen te geven die er leven; Community Forestry. Sinds 2010 werkt RFUK aan deze ontwikkeling en het belang en de potentie van Community Forestry groeit. Er is meer dan 75 mln ha bos dat in aanmerking komt voor Community Forestry en tot nu toe zijn er meer dan 108 concessies goedgekeurd voor een gebied van 2 mln ha (in 2019 was dat 1,1 mln ha) en er zijn 37 concessie-aanvragen in behandeling. RFUK ontwikkelde in 2019 een database om alle concessies transparant vast te kunnen leggen. Turing ondersteunde hen al in 2020. Meer sofware-ontwikkeling, training, begeleiding bij fondswerving en lobby op overheidsniveau is nodig om de database uiteindelijk zelfstandig te laten draaien.

De Turing Foundation draagt € 70.000 bij aan dit project (waarvan € 55.000 in 2022).

Zie ook:
      Rainforest Foundation UK: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Building an independent and sustainable community forests database, DR Congo
Building an independent and sustainable community forests database, DR CongoGreenpeace Community Forest and Peatland Solutions project, D.R. Congo, 2022
Greenpeace wil de boskap in het Congobekken een halt toe roepen, en ziet in community forestry een duurzaam alternatief voor de dreigende industriŽle houtkap en grootschalige landbouwplantages. In de periode 2015-2018 ondersteunde Greenpeace twee dorpsgemeenschappen in Bikoro en Lisala bij het verkrijgen van een Community Forestry concessie, om zo het recht van landgebruik aan de lokale gemeenschap te geven. De Turing Foundation steunde dit deel van het project reeds met een bijdrage van € 110.000. Het proces is in volle gang en vereist continue politieke lobby. Greenpeace zet de activiteiten in 2019 t/m 2023 voort en begeleidt de twee gemeenschappen tijdens de laatste fase. Daarnaast breiden ze het werk uit door het toevoegen van een derde gemeenschap. Het doel is om in uiteindelijk drie concessies goedgekeurd te hebben met een werkend managementplan waardoor de dorpen zich sociaaleconomisch ontwikkelen zonder de natuur aan de tasten. Door de cases in beeld te brengen wil Greenpeace aan de buitenwereld laten zien dat community forestry een haalbaar en beter alternatief is voor industriŽle houtkap.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project.

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Monboyo River and Peatland Forest in D.R. Congo
Monboyo River and Peatland Forest in D.R. CongoPeace Parks Foundation Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi, 2022
Peace Parks Foundation (PPF) zet zich in voor die natuurgebieden die op grensgebieden van landen liggen met als einddoel duurzame economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit in de regio. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2009-2015 reeds het Ponta do Ouro Partial Marine Reserve in Mozambique en mede door deze steun is het park uitgegroeid tot een van hun voorbeeldparken. Sinds 2003 is PPF betrokken bij het (in 2015 officieel geregistreerde) Malawi-Zambia natuurgebied. Onderdeel van dit gebied is het Nyika National Park, dat op een 2.000 meter hoog plateau ligt, met een unieke klimaat, landschap en biodiversiteit als gevolg. De grootste bedreiging voor een gezond ecosysteem in het park is de stroperij. Het gebied is glooiend met uitgestrekte hoog graslanden en daarom wil PPF slimmer gaan patrouilleren door een helikopter en honden in te zetten. Dit vergroot de pakkans van stropers en zal door de dreigende werking uiteindelijk het aantal incidenten doen afnemen.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2022).

Update mei 2022: De afgelopen twee coronajaren waren erg lastig. Zo kon de helikopter niet komen door reisrestricties, kon minder worden gepatrouilleerd en werd de financiŽle situatie van de bevolking slechter, waardoor stroperij activiteiten helaas toenamen. De verwachting voor 2022 is gelukkig beter, de helikopter kan binnenkort actief worden ingezet, de honden zijn getraind en stafleden patrouilleren in nieuwe uniformen.

Zie ook: Peace Parks Foundation: andere projecten

Biodiversity Conservation Nyika National Park, Malawi
Biodiversity Conservation Nyika National Park, MalawiForgotten Parks Foundation Creating an alternative for illegal natural resource exploitation in Upemba, D.R. Congo, 2022
Forgotten Parks Foundation (FPF) is sinds 2017 officieel de parkbeheerder van Upemba- Kundelungu National Parks Complex samen met Insitut pour la Conservation de la Nature (ICCN). Het betreft een uniek aaneengesloten natuurgebied van in totaal 30.000 km2 dat door gebrek aan toezicht en bescherming behoorlijk is gedegradeerd. FPF wil de natuur en het ecosysteem beschermen door stroperij en niet duurzame grondstoffenwinning tegen te gaan. FPF zal 1) samen met de overheid en gemeenschappen zorgen voor goede rechtshandhaving, 2) biodiversiteit beschermen en te herstellen o.a. door herintroductie van soorten en 3) als park het voortouw nemen in duurzame sociaaleconomische ontwikkeling met de overheid en het bedrijfsleven in een van de rijkste provincies Katanga. Ze staan voor een enorme fondswerving uitdaging en een donatie van Turing draagt bij aan het realiseren van drie wensen: een vliegtuig vliegklaar maken, betere sanitaire voorzieningen voor rangers en drie extra auto's rijklaar te maken.

De Turing Foundation draagt in 2022 € 50.000 bij aan dit project.

Zie ook: Andere projecten in focusland D.R. Congo

Creating an alternative for illegal natural resource exploitation in Upemba, D.R. Congo
Creating an alternative for illegal natural resource exploitation in Upemba, D.R. CongoJane Goodall Instituut Nederland Boslandbouw als middel om natuur te beschermen in Eastern DR Congo, 2022
Jane Goodall Institute (JGI) zet zich in voor de bescherming van chimpansees en hun habitat. De organisatie werkt al sinds 2005 in het oosten van DR Congo om een groot en belangrijk habitat gebied te beschermen en doet dit sinds 2011 als coŲrdinator van het consortium 'Ushiriki' van 20 natuurpartners die werkzaam zijn in een bosgebied van 270.000 km2. JGI wil boslandbouw (agroforestry) introduceren als manier van duurzaam beheer als eenmaal de community forestry concessie is verkregen. Het gebruiksrecht (de concessie) is belangrijk voor de gemeenschap, maar van even groot belang is begeleiding om het gebied vervolgens duurzaam te gebruiken. Boslandbouw is een bewezen goede methode om interessante producten te verbouwen en te oogsten terwijl het ook een positief effect heeft op de biodiversiteit. JGI betrekt jongeren door Roots & Shoots groepen op te richten en hen te ontwikkelen als lokale influencers voor natuur.

De Turing Foundation draagt € 80.000 bij aan dit initiatief (waarvan € 40.000 in 2022)

Zie ook: Andere projecten in focusland D.R. Congo

Boslandbouw als middel om natuur te beschermen in Eastern DR Congo
Boslandbouw als middel om natuur te beschermen in Eastern DR CongoTacugama Chimpanzee Sanctuary Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra Leone, 2022
Tacugama Chimpanzee Sanctuary (TCS) vangt gevangen- en wees- chimpansees op, maar wil dit ook voorkomen door kinderen in scholen en gemeenschappen te leren over het belang van natuur. Bovendien werkt de organisatie samen met de National Protected Area Authority (NPAA) om hun habitat gebieden, zoals Loma Mountains National Park, beter te beschermen. Binnen dit project stelt TCS 21 lokale gemeenschappen in staat herstel- en beschermwerk zelf te doen en versterkt TCS de wetshandhaving en biomonitoring. In de aankomende twee jaar worden 70.000 zaailingen gekweekt en door de gemeenschappen uitgezet om gedegradeerde delen in en om het natuurpark te herstellen. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, wordt gebruikt om natuurvriendelijke inkomsten genererende activiteiten te ontwikkelen zoals bijenhouden of voedseltuinen.

De Turing Foundation draagt € 52.000 bij aan dit project (waarvan € 26.000 in 2022)

Zie ook: Andere projecten in focusland Sierra Leone

Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra Leone
Habitat herstel in Loma Mountains National Park, Sierra LeoneTrees for the Future Forest Gardens, Mali, 2022-2023
Trees for the Future wil armoede en honger oplossen voor kleinschalige boeren door hen te helpen land te revitaliseren en bomen te planten. De organisatie ontwikkelde de Forest Garden approach waarbij een boer een gebied van 0,5 hectare ontwikkelt tot boslandbouw-gebied. In Mali helpen ze in de aankomende drie jaar 500 boeren om een Forest Garden aan te leggen. De boeren krijgen intensieve training in kweken, duurzame landbouwtechnieken en materialen zoals zaden en gereedschap om planten groot te laten groeien. Elk gebied krijgt een levende omheining van drie rijen (2.000 in totaal) planten en bomen ter bescherming van kleinvee en erosie. Daarbinnen plant de boeren nog eens 1.000 vruchten- noten- en bladrijke bomen in combinatie met voedselgewassen zoals tomaat, ui, kool en pepers. Zo wordt 250 hectare gedegradeerd land weer productief en rijker aan biodiversiteit en verbetert het inkomen van 500 boerengezinnen.

De Turing Foundation draagt € 60.000 bij aan dit projecten (waarvan € 20.000 in 2022)

Zie ook: Andere projecten in focusland Mali

Forest Gardens, Mali
Forest Gardens, MaliFauna and Flora International Community-led Nature Reserves, Lubutu, Mukingiti en Kingombe, D.R. Congo, 2021
Fauna & Flora International (FFI) is opgericht in 1903, en is daarmee 's werelds oudste natuurorganisatie. FFI is werkzaam in 47 landen en sinds 2003 actief in DR Congo. Sinds 2012 werkt FFI samen met de lokale gemeenschappen om de natuurparken REGOLU (Rťserve de Gorilles de Lubutu) en REGOMUKI (Rťserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe) goed te beheren. Het werk van FFI in deze regio is tot nu toe succesvol. Met dit project wil Fauna & Flora de behaalde resultaten zekerstellen, het beschermingsgebied uitbreiden en de lokale bevolking helpen met een alternatieve bestaanswijze zodat de druk op de natuurgebieden vermindert. De huidige patrouilleteams worden uitgebreid en getraind in effectieve monitoring van de biodiversiteit, en nieuwe gebieden worden onderzocht waar FFI naar kan uitbreiden. Daarnaast promoot FFI 'agroforestry' waarbij boeren worden getraind in betere landbouwtechnieken en leren hoe ze meer opbrengst kunnen behalen uit niet-hout producten.

De Turing Foundation draagt € 165.000 bij aan dit project (waarvan € 20.000 in 2021)

Update januari 2022: Ook de eerste helft van 2021 was, net zoals 2020, niet makkelijk voor dit programma, met uitblijvende donaties voor met name het onderdeel 'livelihoods'. Dit heeft een negatief effect op de uitvoer van deze plannen. Gelukkig gaan de patrouilles onverminderd door, met voor het eerst een melding van een olifant, en weten ze de gemeenschappen betrokken te houden bij de natuurbescherming

Zie ook:
      Fauna and Flora International: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo

Réserve de Gorilles de Lubutu (REGOLU) en Réserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe (REGOMUKI), D.R. Congo
Réserve de Gorilles de Lubutu (REGOLU) en Réserve de Gorilles de Mukingiti & Kingombe (REGOMUKI), D.R. CongoTree AidAssociation for the Development of Promotion and Training Activities Restoring Koulikoro, Mali, 2021-2022
Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van hen in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspartner Association for the Development of Promotion and Training Activities (ADAF/Gallť) herstelt Tree Aid 2.000 ha gedegradeerd gebied door bomen te planten en natuurlijk herstel te bevorderen. Ze zetten in nauwe samenwerking met de gemeenschap twee kwekerijen op om uiteindelijk 14.000 jonge boompjes uit te zetten. Boeren worden getraind in beter landbeheer zoals o.a. bescherming van scheuten, betere snoeitechnieken, erosie werende stenen muurtjes en watermanagement. Houtbesparende ovens en voedseltuinen zullen naar verwachting de druk op het ecosysteem verminderen.

De Turing Foundation draagt € 105.000 bij aan dit project (waarvan € 25.000 in 2021).

Update januari 2022: Boeren zijn getraind in duurzame technieken en gaven hun kennis aan andere boeren door waardoor nu op 2.319 ha land ten minste twee van de geleerde technieken worden toegepast wat resulteert in hersteld land. Door de twee kwekerijen zijn 54.073 boompjes uitgezet. Er zijn vier voedseltuinen aangelegd en meer dan 400 vrouwen produceerden gezamenlijk reeds 1.311 kg moringa en 648 kg baobab. Eind 2021 zijn in totaal 1.257 vrouwen getraind in energiezuinige ovens en elk huishouden verbruikt hierdoor 39% minder hout. Alle doelen zijn inmiddels behaald en de meesten overtroffen.

Zie ook:
      Tree Aid: andere projecten
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere regreening projecten

Restoring Koulikoro, Mali
Restoring Koulikoro, Mali

meer toekenningen natuurbescherming...
Biodiversiteit in Zee
Wetlands International Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen, 2022-2023
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Wetlands International is een van de vijf oprichters van de Global Mangrove Alliance en heeft zichzelf de taak toebedeeld om kennis over effectief mangroveherstel beter te delen. Met internationale, nationale en lokale partners werkt Wetlands in eerste instantie in Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ en de Filippijnen aan best practices. Met deze best practices helpen zij overheden om tot goed mangrovebeleid te komen op landschapsniveau. Daarna zorgt een communicatiestrategie dat de hele internationale mangrovegemeenschap wordt gemobiliseerd, waardoor uiteindelijk in tien landen 30.000 ha mangrove gebied effectiever wordt hersteld.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 95.000 in 2022).

Update januari 2022: Wetlands is succesvol geweest in het werven van funding; grote donoren hebben toegezegd dit programma te ondersteunen waardoor de begroting zo goed als rond is. In alle landen is Wetlands - ondanks restricties - actief bezig mangrove gebied te herstellen en te beschermen. In elk land gebeurt dit op maat n.a.v. de context zodat er ook een variŽteit aan best-practices gedeeld kan worden.

Update februari 2020: Het duurt langer dan gedacht om de benodigde fondsen te werven. Wetlands wil nu gefaseerd beginnen en start in Tanzania en IndonesiŽ. Wetlands verwacht dat dit de fondswerving alleen maar ten goede zal komen. De totale bijdrage van turing blijft € 300.000.

Zie ook:
      Wetlands International: andere projecten
      Andere projecten in Tanzania
      Andere mangrove projecten

Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, Filippijnen
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinťe Bissau, Tanzania, IndonesiŽ, FilippijnenConservation International Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2022
Conservation International is een van de grootste internationale natuurorganisaties en werkt al meer dan 30 jaar aan een gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur waardeert en beschermt. De Turing Foundation ondersteunde eerder een mangrove project van hen op de Filippijnen. Conservation International Liberia, een van de 27 landenkantoren, zet zich onder andere in voor goed management van vijf beschermde natuurparken en om te groeien naar veertien beschermde natuurgebieden in Liberia waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 gemeenschappen in staat stellen via 'conservation agreements' dit gebied te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door hen gezamenlijk gekozen gebied. Dit project maakt dit proces mogelijk en stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een beschermde status te geven. Er wordt een plan ontwikkeld voor ecotoerisme om inkomsten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te beheren.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2022)

Update januari 2022: De twee benodigde surveys zijn eind oktober afgerond. Conservation International organiseerde 10 bijeenkomsten met gemeenschappen met in totaal 125 deelnemers. Zij blijven zo goed geÔnformeerd en kunnen input leveren op het traject. Veldonderzoek wees uit dat er in totaal 78 gemeenschappen effect ondervinden van dit project en dus meegenomen worden in het plan van aanpak voor bijeenkomsten en de 'Conservation Agreements'. In 2022 wordt een begin gemaakt met het plan voor ecotoerisme.

Zie ook:
      Conservation International: andere projecten
      Andere projecten in focusland Liberia
      Andere mangrove projecten

Sustainable mangrove conservation, Liberia
Sustainable mangrove conservation, LiberiaWereld Natuur Fonds Samenwerken met kustgemeenschappen in de Koraal Driehoek om natuur te beschermen, 2022-2023
World Wide Fund for Nature (WWF) werkt al 20 jaar aan natuurbescherming in de Koraal Driehoek; Filippijnen, MaleisiŽ, IndonesiŽ, Timor-Leste, Papua Nieuw Guinea en Solomon Islands. Turing heeft hun werk in deze regio al eerder groots ondersteund. WWF wil community-led conservation stimuleren door kustgemeenschappen de vaardigheden, capaciteit, middelen en mandaat te geven om zelf hun marine- en kustgebieden effectief te beschermen. WWF identificeert en traint community facilitators, een soort aanspreekpunten, die ervoor zorgen dat hun gemeenschap de leiding kan nemen in natuurbescherming. In Papua Nieuw Guinea begeleidt WWF 15 bestaande community facilitators naar meer zelfstandigheid en breidt WWF uit naar 14 nieuwe community facilitators op de Solomon Islands. Door op regionaal niveau best practices uit te wisselen, wordt gestimuleerd om de beste vorm te repliceren in de andere gebieden. Dit draagt bij aan het doel van WWF om in 2025 5.000 community facilitators getraind te hebben die de kustgemeenschappen in staat stellen 'hun' natuur te beschermen.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2022)

Update juli 2022: Het project laat goede resultaten zien na het eerste jaar. Veelbelovend is de financiŽle steun van andere fondsen om het beschermwerk in deze regio op te schalen.

Zie ook: Wereld Natuur Fonds: andere projecten

Samenwerken met kustgemeenschappen in de Koraal Driehoek om natuur te beschermen
Samenwerken met kustgemeenschappen in de Koraal Driehoek om natuur te beschermenUniversiteitsfonds Wageningen REEFolution, duurzaam gebruik van hersteld koraalrif, Mkwiro village, Kenia, 2022
In het zuiden van Kenia in Mkwiro village werkt Wageningen University & Research (WUR) met de actieve Beach Management Unit en de gemeenschap aan het herstel van het koraalrif. In 2016 is hiervoor een aparte stichting opgericht; stichting REEFolution. REEFolution wil Mkwiro village ontwikkelen tot een regionaal rolmodel voor duurzaam koraalrif-gebruik zodat andere dorpen en gebieden volgen en een groter kustgebied hersteld en beschermd wordt. Naast de herstelwerkzaamheden, ontwikkelt REEFolution met de gemeenschap livelihoods die bijdragen aan duurzaam gebruik van het rif. Er wordt een toeristen rif aangelegd van 200 meter zodat mensen leren over het onderwaterleven en tegen betaling een duikervaring opdoen, maar wegblijven van het natuurlijke rif. Daarnaast wordt een verwerkingsmachine aangeschaft zodat zeewier verwerkt kan worden tot producten zoals zeep en huid crŤmes.

De Turing Foundation draagt € 40.000 bij aan dit project (waarvan € 10.000 in 2022).

Zie ook: Andere projecten in Kenia

Mkwiro village, rolmodel voor duurzaam gebruik van hersteld koraalrif
Mkwiro village, rolmodel voor duurzaam gebruik van hersteld koraalrif

meer toekenningen natuurbescherming...


Zie ook: Projecten per land | Projecten per partner | Projecten op datum | Projecten per werkterrein

top