transparantprijs.nl - JANUARI 2010

Interview winnaar categorie Vermogensfondsen

De Transparant Prijs 2009

De Turing Foundation kreeg begin oktober De Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag in de categorie vermogensfondsen. Directeur Milou Halbesma benadrukt het belang van openheid en transparantie. ‘Onze organisatiefilosofie is gebaseerd op transparantie,’ aldus Halbesma.

De directeur van de Turing Foundation werkte vijf jaar geleden bij de KWF Kankerbestrijding, de grootste fondsenwervende organisatie in Nederland, die toen de allereerste Transparant Prijs won. Transparantie staat dus al jaren hoog op haar agenda. Ook voor vermogensfondsen die zich niet direct verantwoorden tegenover donateurs, is heldere communicatie naar alle belanghebbenden van essentieel belang, vindt Milou Halbesma. ‘Ik vind het een vorm van respect richting bijvoorbeeld aanvragers, aan wie we goed moeten uitleggen wat we wel en niet honoreren en waarom. Daarnaast is een goed jaarverslag, en daarbij hoort ook een goede website, van belang voor onze samenwerkingspartners zelf. We merken dat deze worden gebruikt door donoren die op zoek zijn naar goede projecten. Op deze manier krijgen website en jaarverslag ook de functie van platform.’

Wat is er tussen de eerste en zesde Transparant Prijs veranderd?
Zes jaar geleden was transparantie nog een enorm issue bij fondsenwervers. Toen werd er nog volop gediscussieerd over de vraag wat je als organisatie zou moeten melden of niet. Tegelijkertijd stonden de voorpagina’s van de kranten vol met berichten over directeursalarissen. Het belang van transparantie is bij fondsenwervers geen discussiepunt meer. Dat is mede de verdienste van De Transparant Prijs.

Hoe verloopt die discussie bij vermogensfondsen?
Bij vermogensfondsen is het nog wél een issue. Toch zou ik elk fonds willen meegeven een jaarverslag te publiceren. Vermogensfondsen worden gefinancierd door gelden die zijn verdiend in de maatschappij. Er gaan miljarden in om. Het is natuurlijk fantastisch hoeveel er door Nederlandse vermogensfondsen wordt gedaan voor goede doelen in binnen- en buitenland. Dat is iets om trots op te zijn!Het is voor de collectieve beeldvorming van alle vermogensfondsen dan ook van belang om open te communiceren. Door het publiceren van een jaarverslag en het plaatsen van actuele informatie over bestedingen en beleid op websites, draagt iedereen daaraan bij.

Hoe wordt een jaarverslag transparant en goed?
Ons jaarverslag is het resultaat van het communicatiebeleid van een jaar. Aan het begin van het jaar moet je nadenken over wat je wilt vertellen, en hoe. Het hele jaar door communiceren we over onze projecten, hoeveel geld er naar toe gaat en hoe lang wij ons verbinden. Ook vertellen we wat er wel en niet goed gaat. Onze hele organisatiefilosofie is gericht op transparantie. Als je het hele jaar door goed communiceert en gegevens verzamelt, is het jaarverslag alleen nog een kwestie van goed opschrijven. Een jaarverslag moet passen bij de organisatie. De jury van De Transparant Prijs noemde ons verslag compact, effectief, overzichtelijk en kleurrijk. En dat is de Turing Foundation ook.

Welke functies kan een jaarverslag nog meer hebben?
Het is voor ons zelf ook een goed instrument om te kijken of we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Het heeft dus ook duidelijk een interne functie, ook in de beleidsdiscussies met het Bestuur.  

Daarbij hoop ik ook dat ons jaarverslag inspirerend werkt voor mensen die vermogend zijn, of dat worden, bijvoorbeeld om een eigen fonds op te richten of zich aan te sluiten bij een bestaand fonds. In de Verenigde Staten gebeurt dat heel veel. Dat is een andere reden waarom alle vermogensfondsen met een jaarverslag zouden moeten komen.