van transparantprijs.nl

transparantprijs.nl - 16 OKTOBER 2011

Winnaars De Transparant Prijs 2011

Cordaid is de winnaar van de achtste Transparant Prijs 2011 in de categorie grote fondsenwervende instellingen. Ook Projecten Zuid Afrika, Turing Foundation en Oxfam Novib vielen in de prijzen. De jury, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, heeft zich dit jaar gefocust op de vraag of goede doelen duidelijk kunnen maken wat hun impact is geweest.

De Transparant Prijs wordt georganiseerd door PwC in samenwerking met Stichting Civil Society en is bestemd voor de Nederlandse charitatieve instelling die het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag presenteert. Cordaid kreeg de prijs uit handen van juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Projecten Zuid Afrika ontving de prijs in de categorie kleine fondsenwervende instellingen. Turing Foundation was de winnaar bij de vermogensfondsen. En de prijs voor meest innovatie organisatie op het thema ‘impact’ was Oxfam Novib.

Winnaars De Transparant Prijs 2011Jaarverslagen scoren gemiddeld 6,8
Voor De Transparant Prijs werden dit jaar 201 jaarverslagen geanalyseerd op criteria als: governance, toekomstinformatie, financiële- en niet financiële informatie en fondsenwerving. De jury is positief over het feit dat deelnemers dit jaar op de meeste criteria nog beter scoren dan vorig jaar. Het gemiddelde cijfer van de top 100 lag op een 6,8 met als hoogste score een 8,6. Zorgen maakt de jury zich om het feit dat een groeiend aantal goede doelen voor 1 juli geen jaarverslag publiek beschikbaar heeft.

Verantwoording over de impact
Juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan over het winnende verslag: 'Cordaid is voor de 2e maal op rij genomineerd en heeft zichtbaar werk gemaakt van de leerpunten. Het internetverslag is buitengewoon inzichtelijk en de verantwoording over de impact is een voorbeeld voor andere organisaties. Ik wil alleen een kanttekening maken bij de dikte van het papieren jaarverslag. Ik daag Cordaid uit het verslag met behoud van de communicatiewaarde met de helft in te korten. Less is more.'

Stel je kwetsbaar en leergierig op
De focus van deze achtste editie lag op het inzichtelijk maken – in het jaarverslag – van het bereikte effect. Ook dit jaar bleek dat de meeste goede doelen het moeilijk vinden om hun impact duidelijk te maken. Rinnooy Kan: 'De wil om transparant te zijn is er. Maar hoe meet je je impact en hoe communiceer je die op een begrijpelijke manier? Het start met een kwetsbare en leergierige houding van een organisatie. De charitatieve sector financiert bij uitstek projecten met een hoger risicoprofiel. Uiteraard zijn organisaties trots op de successen, maar vergeet niet dat je eigen organisatie en de sector veel kan leren van de projecten die mislopen. Natuurlijk ligt dit gevoelig omdat goede doelen zich afvragen hoe subsidiegevers of donateurs reageren als ze zien dat hun geld niet altijd tot het beoogde resultaat leidt. Ik ben van mening dat impact maken vraagt om eerlijk te zijn over de verwachtingen die donateurs van je mogen hebben.'

Ook De Transparant Prijs zelf streeft ernaar haar impact inzichtelijk te maken. Een goede graadmeter daarvoor is een toename in transparantie bij de deelnemende goede doelen. Een analyse over de afgelopen acht jaar laat zien dat organisaties die al meerdere malen hebben deelgenomen, substantieel hoger scoren dan organisaties die voor de eerste of tweede keer meedoen

Stijging baten uit eigen fondsenwerving
De deelnemers aan De Transparant Prijs 2011 vertegenwoordigen met 2,7 miljard euro aan inkomsten zo’n 73 procent van de totale sectorinkomsten. Een percentage dat het belang onderstreept dat aan deze jaarlijkse prijs wordt gehecht. Exclusief de beleggingsopbrengsten namen de totale inkomsten van de 201 onderzochte instellingen met 105,3 miljoen euro toe. Een stijging van 4,3 procent ten opzichte van 2009. Positief is de stijging van de baten uit eigen fondsenwerving (+ 5 %). Zeker in het licht van de afnemende overheidssubsidies (- 12,6%) en de gedaalde rendementen uit beleggingen
(- 30%).