Funds Online
MAART 2007 http://www.fundsonline.nl/FundsOnline/Algemeen/default.aspx?tid=4&cid=775&iid=6232&vm=1
Donatie van 1.000.000,- voor de Leprastichting

Naar nu bekend geworden is heeft de Leprastichting in 2006 een bedrag van 1.000.000,- ontvangen van de Turing Foundation. Het bedrag is indertijd door Milou Halbesma, namens de Turing Foudation, overhandigd aan Kommer Braber, directeur van de Leprastichting.

De Turing Foundation is in 2006 opgericht door Pieter Geelen, die uit de opbrengsten die hij verkreeg bij de beursgang van TomTom NV, goededoelenwerken wil gaan steunen. De Turing Foundation zet zich er voor in kinderen en jongeren (met name in ontwikkelingslanden) onderwijs te laten volgen, de natuur te beschermen, mensen in Nederland te laten genieten van kunst en lepra te bestrijden en de slachtoffers daarvan te helpen.

De achtergrond van de gift is heel bijzonder. Op jeugdige leeftijd las Geelen een themanummer van het blad Samsam, dat wordt vesrpreid via het basisonderwijs. Het nummer ging over lepra en was in samenwerking met de Leprastichting samengesteld. Raymond van Haeften, hoofd Fondsenwerving en Communicatie Leprastichting: "Het is toch heel bijzonder dat de ervaring die Geelen in het verleden had met het lezen van Samsam, zoveel indruk heeft gemaakt, dat dat vele, vele jaren later heeft geleid tot deze fantastische ondersteuning van ons werk. We zijn hem er erkentelijk voor dat hij, nu hij in een positie verkeert om belangrijke goededoelenwerken te doen, in de voetsporen treedt van mensen als Bill Gates."