Switch to English

OVER ONS
Algemeen
In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter en Françoise Geelen. De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd een van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na zijn informaticastudie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit die opbrengst werd de Turing Foundation opgericht.

Bij de oprichting kozen Pieter en Françoise Geelen vier bestedingsdoelen: Kunst, Onderwijs, Natuurbescherming en Leprabestrijding. Onderwijs en natuur richten zich op projecten in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk Afrika), kunst richt zich uitsluitend op Nederland.

Het budget van de Turing Foundation bedraagt zo'n € 3.000.000 per jaar. Sinds de oprichting doneerde de stichting aan meer dan 300 (meerjarige) projecten.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status, haar fiscaal nummer is 81 61 09 229.


Wie was Alan Turing

Alan Turing De naam Turing is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de moderne computerwetenschap. Zijn "Turing Machine" vormt de grondslag voor de Complexiteitstheorie, zijn "Turing Test" een van de filosofische hoekstenen van de Kunstmatige Intelligentie. Ook hielp hij in de 2e wereldoorlog de Enigma-code te breken waarmee Duitse onderzeeërs hun communicatie versleutelden.

Turing is altijd een van de helden geweest van de oprichter van onze stichting, Pieter Geelen. Toen Geelen na zijn informatica-studie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit de opbrengsten van die beursgang werd de Turing Foundation opgericht.

Onze aandachtsgebieden
Vacatures


Op dit moment heeft de Turing Foundation geen openstaande vacatures.


Medewerkers & Bestuur
DIRECTIE


Margreet Korsten
Directeur Kunst, Lepra, Financiën
margreet@turingfoundation.org

Margreet studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt nog tot eind februari 2023 als development manager bij Beeld & Geluid. Eerder gaf zij uitvoering aan het alumnibeleid van de Universiteit van Amsterdam en werkte zij als bestuursadviseur Strategie & Innovatie aan de Universiteit Leiden.


Lian Heinhuis
Directeur Klimaat en Biodiversiteit
lian@turingfoundation.org

Lian studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte voorheen als business- en programma manager bij Stichting Porticus. Naast haar werk bij de Turing Foundation is ze fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam en woordvoerder voor o.a. wonen, duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie.

Nevenfuncties:
Fractievoorzitter en raadslid Amsterdam (PvdA)


MEDEWERKERS


Sjaak Heuvels
Projectmanager Kunst en Klimaat
sjaak@turingfoundation.org

Sjaak heeft een MSc in Global Business & Stakeholder Management behaald aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft verschillende functies binnen de duurzame handel vervuld en zijn laatste werkgever was The Sustainable Trade Initiative (IDH). Als zelfstandig consultant heeft hij projecten uitgevoerd voor WWF, Oxfam, Solidaridad en Levi Strauss. Naast zijn werk bij de Turing Foundation werkt hij als docent bedrijfseconomie aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen.

BESTUUR
Pieter Geelen
voorzitter

Mede-oprichter TomTom NV.

Nevenfuncties: penningmeester van het bestuur van Stichting Van Gogh Museum Fonds, penningmeester Vereniging Rembrandt, oprichter en bestuursvoorzitter Mapcode Foundation.

Jeroen Davidson
penningmeester

C.E.O. van EY Nederland

Nevenfuncties: penningmeester/bestuurslid van Stichting Gan Hasjalom,
lid Raad van Toezicht Hortus Botanicus Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht Joods Museum

Eline Danker
bestuurslid

Manager Programmering & Development bij ARTIS

Nevenfuncties:
voorzitter Dansersfonds'79,
bestuurslid Zadelhoff Cultuur Fonds,
voorzitter Springplank Producties


BELONING

De bestuursleden doen hun werk voor de Turing Foundation onbezoldigd.
Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op basis van salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen en goede doelenorganisaties.
De Turing Foundation heeft de ANBI-status; Fiscaal nummer: 81 61 09 229.
Jaarverslagen
Bent u benieuwd naar onze activiteiten van eerdere jaren? Download hieronder de jaarverslagen.
Stelt u prijs op een gedrukte versie, stuur dan een e-mail naar info@turingfoundation.org.

Jaarverslag 2022


Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2020


Jaarverslag 2019


Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2011


Jaarverslag 2010


Jaarverslag 2009


Jaarverslag 2008


Jaarverslag 2007

Beleid
I. Algemeen

De Turing Foundation is een vermogensfonds, opgericht in 2006. De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en een betere samenleving, nu en in de toekomst. Bij alles wat wij doen, willen wij een significant verschil kunnen maken en streven wij naar duurzame resultaten. Onze hoofdactiviteit is het besteden van gelden aan projecten die hier aan bijdragen. De Turing Foundation kent een aantal zeer verschillende aandachtsgebieden: natuurbescherming, kunst en leprabestrijding. Voor elk van deze aandachtsgebieden zijn specifieke werkterreinen gekozen. Per aandachtsgebied heeft de Turing Foundation een eigen bestedingsbeleid en een eigen budget. De Turing Foundation geeft financiële steun aan organisaties en initiatieven voor het uitvoeren van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Binnen de Turing Foundation bepaalt de directie of een project in aanmerking komt voor financiële steun. De aanvragen die in aanmerking komen worden, voorzien van een advies van de directie, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt de definitieve beslissing over het al dan niet honoreren van de aanvragen. Het bestuur komt iedere drie maanden bijeen.

Lees verder in de digitale versie van het stichtingsbeleid door deze te downloaden.

 
Privacy
De Turing Foundation vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor het Privacy Statement van de Turing Foundation

 

top