Switch to English

OVER ONS
Algemeen
In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter en FranÁoise Geelen. De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd een van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na zijn informaticastudie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit die opbrengst werd de Turing Foundation opgericht.

Bij de oprichting kozen Pieter en FranÁoise Geelen vier bestedingsdoelen: Kunst, Onderwijs, Natuurbescherming en Leprabestrijding. Onderwijs en natuur richten zich op projecten in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk Afrika), kunst richt zich uitsluitend op Nederland.

Het budget van de Turing Foundation bedraagt zo'n € 3.000.000 per jaar. Sinds de oprichting doneerde de stichting aan bijna 300 (meerjarige) projecten in totaal zo'n Ä 40,000,000. De Turing Foundation won in 2009 en in 2011 de Transparantprijs.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status, haar fiscaal nummer is 81 61 09 229.


Wie was Alan Turing

Alan Turing De naam Turing is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de moderne computerwetenschap. Zijn "Turing Machine" vormt de grondslag voor de Complexiteitstheorie, zijn "Turing Test" een van de filosofische hoekstenen van de Kunstmatige Intelligentie. Ook hielp hij in de 2e wereldoorlog de Enigma-code te breken waarmee Duitse onderzeeŽrs hun communicatie versleutelden.

Turing is altijd een van de helden geweest van de oprichter van onze stichting, Pieter Geelen. Toen Geelen na zijn informatica-studie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit de opbrengsten van die beursgang werd de Turing Foundation opgericht.

Onze aandachtsgebieden
Vacatures

Op dit moment heeft de Turing Foundation geen openstaande vacatures.


Medewerkers & Bestuur
DIRECTIE


Ellen Wilbrink
Directeur Kunst, Lepra, Financiëen
ellen@turingfoundation.org

Ellen studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was van 2008 tot 2012 bij de Turing Foundation werkzaam als projectmanager. Daarvoor werkte zij bij Erfgoedvereniging Heemschut, het Rijksmuseum en het VSBfonds.

Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Vrienden van de Hermitage, bestuurslid PoŽziecentrum Gent, bestuurslid PoŽzieclub, Bestuurslid Stichting Andrť VoltenLian Heinhuis
Directeur Natuur en Klimaat
lian@turingfoundation.org

Lian studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte voorheen als business- en programma manager bij Stichting Porticus. Naast haar werk bij de Turing Foundation is ze fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam en woordvoerder voor o.a. wonen, duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie.

Nevenfuncties:
Fractievoorzitter en raadslid Amsterdam (PvdA)


MEDEWERKERS


Florentine van Waesberghe-Six
Projectmanager Kunst en Onderwijs
florentine@turingfoundation.org

Florentine studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen. Hiervoor werkte zij als projectleider bij Fortis Foundation en MVO Nederland en als coŲrdinator Turing Museumpleinbus voor het Stedelijk Museum, Rijksmuseum en Van Gogh Museum.

BESTUUR
Pieter Geelen
voorzitter

Oprichter TomTom NV.

Nevenfuncties: penningmeester van het bestuur van Stichting Van Gogh Museum Fonds, penningmeester Vereniging Rembrandt, oprichter en bestuursvoorzitter Mapcode Foundation.

Jeroen Davidson
penningmeester

C.E.O. van EY Nederland

Nevenfuncties: penningmeester/bestuurslid van Stichting Gan Hasjalom,
lid Raad van Toezicht Hortus Botanicus Amsterdam, lid Raad van Toezicht Joods Museum

Eline Danker
bestuurslid

Manager Programmering & Development bij ARTIS

Nevenfuncties:
voorzitter Dansersfonds'79,
bestuurslid Zadelhoff Cultuur Fonds,
voorzitter Springplank Producties


BELONING

De bestuursleden doen hun werk voor de Turing Foundation onbezoldigd.
Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op basis van salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen en goede doelenorganisaties.
De Turing Foundation heeft de ANBI-status; Fiscaal nummer: 81 61 09 229.
Jaarverslagen
Beleid
I. Algemeen

De Turing Foundation is een vermogensfonds, opgericht in 2006. De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en een betere samenleving, nu en in de toekomst. Bij alles wat wij doen, willen wij een significant verschil kunnen maken en streven wij naar duurzame resultaten. Onze hoofdactiviteit is het besteden van gelden aan projecten die hier aan bijdragen. De Turing Foundation kent een viertal zeer verschillende aandachtsgebieden: natuur, onderwijs, kunst en lepra. Voor elk van deze aandachtsgebieden zijn specifieke werkterreinen gekozen. Per aandachtsgebied heeft de Turing Foundation een eigen bestedingsbeleid en een eigen budget. De Turing Foundation geeft financiŽle steun aan organisaties en initiatieven voor het uitvoeren van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Binnen de Turing Foundation bepaalt de directie of een project in aanmerking komt voor financiŽle steun. De aanvragen die in aanmerking komen worden, voorzien van een advies van de directie, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt de definitieve beslissing over het al dan niet honoreren van de aanvragen. Het bestuur komt iedere drie maanden bijeen.

Lees verder in de digitale versie van het stichtingsbeleid door deze te downloaden.

 
Privacy
De Turing Foundation vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor het Privacy Statement van de Turing Foundation

 

top