Nederlands

PRESS RELEASE
Turing Foundation finances LUMC leprosy research

Our apologies!
The remainder of this web page has not been translated

Amsterdam, 23 augustus 2007 - Amsterdam, 23 augustus 2007 - De Turing Foundation, de stichting die in 2006 werd opgericht door TomTom topman Pieter Geelen en zijn vrouw, schenkt 337.500 euro aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor lepra-onderzoek. De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van lepra als misvormende ziekte en financiert daarom wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vroege diagnose en behandeling van lepra.

De Turing Foundation zal de komende vier jaar in totaal € 337.500 euro bijdragen aan het lepra-onderzoek van het LUMC. Het onderzoek wordt geleid door professor dr. Tom Ottenhoff. De Leprastichting is de andere financier van dit onderzoek. In 2006 doneerde de Turing Foundation 1 miljoen euro aan de Leprastichting.

Lepra is een misvormende infectieziekte die voornamelijk de allerarmsten treft. Slachtoffers overlijden zelden maar kunnen handen, voeten of gezichtsvermogen verliezen. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. De uitdaging is vooral om de ziekte tijdig te herkennen - en te behandelen voordat permanente zenuwbeschadigingen optreden. Het door de Turing Foundation gefinancierde onderzoek aan het LUMC hoopt bij te dragen aan de voorkoming van deze zenuwschade.

Lepra wordt veroorzaakt door besmetting met een bacterie. Deze bacterie heeft onder andere een hoge affiniteit voor Schwann cellen - cellen die een beschermende laag vormen om bepaalde zenuwen. Sinds enige tijd is er een effectieve behandeling van de lepra-infectie beschikbaar met een cocktail van antibiotica. Bij sommigen veroorzaakt deze behandeling echter “sterke immuun­reacties”, waardoor onherstelbare zenuwschade kan optreden dat op haar beurt weer leiden kan tot levenslange handicaps. Het team van professor dr. Tom Ottenhoff doet onderzoek om beter inzicht te verkrijgen in de processen die kunnen leiden tot schade aan Schwann cellen en zenuwen.

Pieter Geelen richtte in 2006 met de opbrengst uit de beursgang van navigatiebedrijf TomTom de Turing Foundation op en doneerden 100 miljoen euro aan deze stichting. De schenking stelt de stichting in staat elk jaar ongeveer 5 miljoen euro bij te dragen aan leprabestrijding, onderwijs en natuurbescherming in ontwikkelingslanden en kunst in Nederland.

top