Nederlands

PRESS RELEASE
€1 million for sustainable land use and ecosystems in Africa

Our apologies!
The remainder of this web page has not been translated

Amsterdam, 26 november 2007 - De Turing Foundation, het vermogensfonds dat zich onder andere inzet voor duurzame landbouw en natuurbehoud in ontwikkelingslanden, gaat een structureel partnerschap aan met het Ecosystem Grants Programme van IUCN Nederland, de Nederlandse tak van IUCN The World Conservation Union, de mondiale koepel van natuurorganisaties. De Turing Foundation stelt de komende drie jaar € 1.000.000,- beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame (biologische) landbouw en veeteelt om de druk op ecosystemen te verminderen in Afrika.

Het Ecosystem Grants Programme van IUCN NL financiert jaarlijks meer dan honderd projecten met een gemiddelde grootte van € 40.000, vanuit de overtuiging en ervaring dat juist vele kleine initiatieven samen - lokaal opgestart en door lokale mensen uitgevoerd - op de lange termijn een groot positief verschil kunnen maken voor het beheer en behoud van natuur in Afrika.

“De uitstekende resultaten van het Ecosystem Grants Programme en de prettige samenwerking met IUCN Nederland hebben ons doen besluiten partner te worden.”, aldus Pieter Geelen, voorzitter van de Turing Foundation. “Met deze garantie op zak kan IUCN Nederland efficiënter projecten toekennen. Bovendien kan onze toezegging als vliegwiel werken om ook andere financiers te interesseren voor het Ecosystem Grants Programme.”

“Wij zijn enorm blij dat de Turing Foundation het Ecosystem Grants Programme heeft uitgekozen en verder gaat ondersteunen”, zegt Willem Ferwerda, directeur van IUCN NL. “De keuze van de Turing Foundation om zich ook te richten op duurzame landbouw in Afrika getuigd van visie en realiteitszin. Via het Ecosystem Grants Programme ondersteunt IUCN NL lokale organisaties in het duurzaam beheer van ecosystemen, op basis van de behoeften die zij zelf aangeven. Wij hopen dat de oprichting van een fonds als de Turing Foundation een inspirerend voorbeeld mag zijn voor vele anderen."

Het natuurbeschermingsbeleid van de Turing Foundation richt zich uitsluitend op de kraamkamers van de zee in ontwikkelingslanden en het verduurzamen van landbouw in Afrika. Dit jaar deed de Turing Foundation al eerder toezeggingen van 3 miljoen aan het Wereld Natuur Fonds voor de Koraaldriehoek in Zuidoost Azië, 1 miljoen euro aan de African Parks Foundation voor twee zeeparken aan de kust van Sudan en 275.000 euro aan IUCN NL voor een aantal kleinschalige landbouwprojecten in Mali, Benin en Togo.

Pieter Geelen en zijn vrouw schonken in 2006 de opbrengst van de beursgang van navigatiebedrijf TomTom aan de Turing Foundation. Hun schenking van 100 miljoen euro stelt de stichting in staat elk jaar ongeveer 5 miljoen euro bij te dragen aan leprabestrijding, onderwijs, natuurbescherming in ontwikkelingslanden en kunst in Nederland.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie en woordvoering kunt u contact opnemen met:


Stichting Turing Foundation
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
Tel. 020-5200010

Email: info@turingfoundation.org
Website: www.turingfoundation.org

top