Nederlands

PRESS RELEASE
Over 15.000 poems at the Turing National Poetry Competition

Our apologies!
The remainder of this web page has not been translated

Amsterdam, 3 november 2009 - De belangstelling voor de allereerste editie van de Turing Gedichtenwedstrijd is overweldigend gebleken. 15.688 gedichten zijn ingezonden door meer dan 6.300 mensen, veel inzenders stuurden meerdere gedichten.

De Turing Gedichtenwedstrijd, georganiseerd door de PoŽzieclub en de Turing Foundation, heeft als doel om de totale belangstelling voor poŽzie te vergroten. Voor deze eerste editie had de organisatie op rond de 2.500 ingezonden gedichten gerekend.

Turing Gedichtenwedstrijd

De jury zal onder leiding van Gerrit Komrij aan het eind van het jaar de top 100 van de beste gedichten presenteren. De winnaar wordt bekend gemaakt aan de vooravond van Nationale Gedichtendag, in januari 2010. De hoofdprijs voor het winnende gedicht is 10.000 euro, en kans op publicatie van een eigen gedichtenbundel bij uitgeverij Augustus. De inzendingtermijn is gesloten, geÔnteresseerden kunnen vanaf gedichtendag 2010 weer gedichten inzenden.

De kwaliteit van de gedichten is veelbelovend. De beste 100 gedichten verschijnen bij uitgeverij Augustus in een bundel, ingeleid door voormalig Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij. De Turing Foundation doneert in totaal 250.000 euro om de gedichtenwedstrijd tot een succes te maken.

Jury
De jury bestaat uit Gerrit Komrij (voorzitter), DJ Giel Beelen, korte verhalen schrijfster Sanneke van Hassel, Turing Foundation bestuurslid Alexander Ribbink en dichter Vrouwkje Tuinman. Alle ingezonden gedichten worden anoniem beoordeeld. Ramsey Nasr, nu Dichter des Vaderlands, is ambassadeur van de Turing Gedichtenwedstrijd.

Waarom een Turing Gedichtenwedstrijd?
De PoŽzieclub en de Turing Foundation willen dat er in Nederland meer mensen gaan genieten van poŽzie. Door zowel professionele- als amateur dichters een nieuw podium te bieden, hopen zij de totale belangstelling voor poŽzie te vergroten. Het concept van de Turing Gedichtenwedstrijd, in Engeland bekend onder de naam National Poetry Competition, is daar sinds 1978 een groot succes, waar ieder jaar duizenden mensen aan meedoen. In Engeland wordt met succes door soortgelijke wedstrijden aandacht voor poŽzie, (on)bekende dichters en nieuwe dichttalenten is gerealiseerd. Meer informatie over de Turing Gedichtenwedstrijd op www.nationalegedichtenwedstrijd.nl.

Over Gerrit Komrij, voorzitter van de Jury - ďPoŽzie is kost en inwoningĒ
Vanaf zijn debuut in 1968 is Komrij een pleitbezorger van de poŽzie geweest. In zijn functie van Dichter des Vaderlands (2000-2004) richtte hij de PoŽzieclub op. Vervolgens begon hij een eigen poŽzietijdschrift: Awater, genoemd naar de geheimzinnige hoofdpersoon in het gedicht van Nijhoff.

Over de PoŽzieclub
Opgericht in 2001, de PoŽzieclub stuurt drie keer per jaar aan meer dan 1100 leden een speciaal geselecteerde nieuw gepubliceerde dichtbundel. Het Poezieclubís poŽzietijdschrift Awater is het grootste literaire tijdschrift van Nederland. Meer informatie op www.poezieclub.nl.

Over de Turing Foundation
Pieter en FranÁoise Geelen richtten in 2006 met de opbrengst uit de beursgang van TomTom de Turing Foundation op, en schonken 100 miljoen euro aan deze stichting. Hieruit financiert de stichting in ontwikkelingslanden onderwijs, natuurbescherming en leprabestrijding. In Nederland wordt gedoneerd aan klassieke muziek, beeldende kunst en poŽzie, zoals bijvoorbeeld aan De Gids, de Van Oorschot poŽzie bloemlezingen reeks en de Nationale Gedichtendag.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over de Turing Gedichtenwedstrijd en PoŽzieclub kunt u contact opnemen met:


Stichting Turing Foundation
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
Tel. 020-5200010

Email: info@turingfoundation.org
Website: www.turingfoundation.org

top