Switch to English

PERSBERICHT
Turing Foundation schenkt € 1,1 miljoen aan nieuw lepraonderzoek

Amsterdam, 18 maart 2010 - De Turing Foundation, het goede doelenfonds dat in 2006 werd opgericht, doneert € 1,1 miljoen aan drie innovatieve lepraonderzoeken. De Turing Foundation is de grootste private financier van lepraonderzoek in Europa en streeft naar uitroeiing van lepra als misvormende ziekte.

“Lepra is een wrede, verminkende ziekte, maar de leprabacterie is eigenlijk verbazingwekkend zwak”, aldus Pieter Geelen, voorzitter van de Turing Foundation. “Je zal de ziekte in Europa niet meer vinden, het houdt zich in ontwikkelingslanden ternauwernood staande onder de allerarmsten, mede doordat het jaren kan duren voordat het zich bij een slachtoffer openbaart. Dankzij nieuwe medische inzichten is het voor het eerst voorstelbaar dat we ons voorgoed van Lepra zouden kunnen verlossen.”

De Turing Foundation draagt de komende vier jaar met € 1.100.264 ruim de helft van de kosten van drie lepraonderzoeken van het TENLEP onderzoeksconsortium, de Erasmus Universiteit en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), en de Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De Nederlandse Leprastichting is de belangrijkste cofinancier van al deze onderzoeken:

TENLEP: “Treatment of Early Neuropathy in Leprosy” is een grootschalig onderzoek in acht landen naar vroege behandeling van zenuwbeschadiging. De onderzoekers proberen gedurende dit 4-jaar durende onderzoek vast te stellen wat de optimale behandeling is voor patiënten met zenuwschade.


Erasmus Universiteit/Koninklijk Instituut voor de Tropen: Het onderzoek “Impact of preventive interventions on the transmission of M. leprae” heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de overdracht van de leprabacterie en het effect van “profylactische” behandelingen. Bij dit soort behandelingen wordt in de omgeving van leprapatienten antibiotica gegeven aan mensen die zelf (nog) geen lepra hebben.

Leids Universitair Medisch Centrum: Het LUMC onderzoek “Identification of innate and adaptive immune biomarkers” richt zich op het ontrafelen van bepaalde immuunsysteem mechanismen met als doel een beter inzicht te krijgen in leprareacties die leiden tot zenuwschade. Doel is om zo strategieën te ontwikkelen voor het voorspellen, opsporen en voorkomen van zenuwschade bij lepra.


Over de Turing Foundation
Pieter en Françoise Geelen doneerden in 2006 de opbrengst van de beursgang van navigatiebedrijf TomTom (€ 100 miljoen) aan de door hen opgerichtte Turing Foundation. De stichting draagt per jaar zo’n € 5 miljoen bij aan leprabestrijding, onderwijs en natuurbescherming in ontwikkelingslanden en kunst in Nederland.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Turing Foundation
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
Tel. 020-5200010

Email: info@turingfoundation.org
Website: www.turingfoundation.org

top