Switch to English

PERSBERICHT
Nieuwe directie Cobra Museum organiseert Paul Klee tentoonstelling

Amsterdam, 8 juli 2010 - Het stichtingsbestuur van het Cobra Museum heeft zich in de afgelopen maanden beraden op de invulling van de directiefunctie, die sinds november vorig jaar ontstond door het overlijden van de voormalige directeur. Het bestuur heeft een zeer uitvoerige interne en externe selectieprocedure uitgevoerd die heeft geleid tot de aanstelling van een tweehoofdige directie.

De beide directieleden zullen per 1 augustus 2010 de leiding van het Cobra Museum op zich nemen. Kunsthistorica Katja Weitering is sinds december 2004 in dienst van het museum, laatstelijk als senior conservator; Els Ottenhof sinds april 1999 als hoofd algemene zaken en sinds 1 december 2008 als adjunct directeur. Beiden hebben in het afgelopen jaar de directiefunctie ad interim waargenomen.

Het bestuur van de museumstichting meent dat na de zorgvuldig gevoerde procedure met deze interne benoemingen een goede invulling van de directietaken is gewaarborgd en daarmee een voortzetting van het museumbeleid zoals dat in de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen.

De keuze voor de opsplitsing in twee gelijkwaardige directiefuncties benadrukt dat het Cobra Museum aan de artistieke en de zakelijke afwegingen een evenredig belang toekent bij het nastreven van haar primaire doelstelling. Het bestuur is bijzonder gelukkig met het feit dat na de selectie is gebleken dat de kwaliteit van de interne kandidaten opwoog tegen die van de externe sollicitaties en dientengevolge de beslissing de vacature met interne kandidaten te bezetten.

De beslissing over de benoemingen valt samen met de aankondiging van een grote Paul Klee tentoonstelling, die op drie internationale locaties in Europa in 2011/2012 zal plaatsvinden. De door de nieuwe directie samen met het Paul Klee Zentrum in Bern en Museum Louisiana in Humlebaek geŽntameerde tentoonstelling heeft gisteren een eerste donatie van € 75.000 mogen ontvangen van de Turing Foundation, waardoor dit project nu daadwerkelijk door kan gaan.


Paul Klee, Landschap uit het verleden, 1918, Privť collectie


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Informatie en beeldmateriaal is opvraagbaar bij

Cobra museum
Lieke Fijen
Email: l.fijen@cobra-museum.nl
Tel. 020 5475038.
Voor meer informatie over de Turing Foundation kunt u contact opnemen met:
Stichting Turing Foundation
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
Tel. 020-5200010

Email: info@turingfoundation.org
Website: www.turingfoundation.org

top