Nederlands

PRESS RELEASE
Museum Boijmans wins Third Turing Art Award

Our apologies!
The remainder of this web page has not been translated

Amsterdam, 23 mei 2013 – Alexander Pechtold reikte op 23 mei namens de Turing Foundation de Turing Toekenning 2013 uit aan Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Het museum ontvangt een geldbedrag van € 450.000 voor de tentoonstelling ‘Brancusi, Rosso en Man Ray. Sculptuur en fotografie’.


Constantin Brancusi - Le Baiser - 1908

‘Het plan van Museum Boijmans Van Beuningen om in een tentoonstelling aandacht te schenken aan de sculptuur en fotografie van Brancusi, Rosso en Man Ray in hun onderlinge samenhang is interessant en origineel. Zowel Brancusi als Rosso zijn in Nederland maar mondjesmaat te zien, en de inmiddels veilig gestelde bruiklenen zijn bepaald indrukwekkend. Hoewel in publicaties al aandacht is besteed aan de fotografie van deze drie beeldhouwers en het gebruik dat zij daarvan hebben gemaakt bij de ontwikkeling en presentatie van hun beelden, is de visualisering van deze samenhang, zoals Museum Boijmans Van Beuningen die nu in het vooruitzicht stelt, bijzonder. Het plan is goed uitgewerkt, en specialisten uit binnen- en buitenland hebben hun medewerking aan de veelbelovende publicatie toegezegd’, aldus de Jury van de Turing Toekenning.

Vier nominaties

Zeventien Nederlandse musea dienden in totaal vijftien tentoonstellingsplannen in (er zijn twee samenwerkingsverbanden). De volgende tentoonstellingsplannen werden genomineerd voor de Turing Toekenning 2013:

  • Museum Beelden aan Zee: Kunst moet hangen! (2015)
  • Van Gogh Museum: Munch - Van Gogh (2014)
  • Museum Boijmans Van Beuningen: Brancusi, Rosso en Man Ray (2014)
  • Museum De Fundatie / Rijksmuseum Twenthe: William Turner (2015-2016)

Over de Turing Toekenning

De Turing Toekenning is een donatie van € 450.000 die elke twee jaar wordt uitgereikt aan het beste tentoonstellingplan van een Nederlands museum. De Turing Foundation wil met de Turing Toekenning musea helpen hun ambitieniveau te verhogen en in een vroeg stadium de beslissende bijdrage geven aan een uitzonderlijke expositie op het gebied van oude, moderne of hedendaagse beeldende kunst. De eerste Turing Toekenning werd in 2009 uitgereikt aan het Stedelijk Museum voor de tentoonstelling ‘Mike Kelley’. Het Gemeentemuseum Den Haag ontving in 2011 de tweede Turing Toekenning voor de tentoonstelling ‘Alexander Calder. De Grote Ontdekking’.

Jury Turing Toekenning 2013

De jury bestaat uit de oprichters van de Turing Foundation, Pieter en Françoise Geelen, en de bestuursleden Alexander Ribbink en Jeroen Davidson. De inzendingen zijn beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit Lisette Pelsers (directeur Kröller-Müller Museum) en Peter Hecht (Hoogleraar Kunstgeschiedenis Universiteit van Utrecht). Op basis daarvan koos de jury de winnaar van de Turing Toekenning 2013.

Over de Turing Foundation

De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door Pieter en Françoise Geelen, met het vermogen dat zij verkregen uit de beursgang van het bedrijf TomTom. De stichting doneert jaarlijks circa 4 miljoen euro aan projecten op het gebied van onderwijs in West-Afrika, natuurbescherming, wereldwijd onderzoek naar leprabestrijding, en kunst in Nederland. De Turing Foundation heeft twee wedstrijden in het leven geroepen: de Turing Toekenning (€ 450.000 voor het beste tentoonstellingsplan) en de Turing Gedichtenwedstrijd (€ 10.000 voor het beste gedicht).


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Turing Foundation
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
Tel. 020-5200010

Email: info@turingfoundation.org
Website: www.turingfoundation.org

top