Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2011-2012
eervolle vermelding, 2011
Twitter - de echo's van de #eeuwigheid -

vorige
vorige
volgende
volgende

Twitter - de echo's van de #eeuwigheid -

Twitter - de echo's van de #eeuwigheid -
(ontdek wat zich afspeelt in de wereld van het eeuwige ogenblik in vier
tweets van 140 tekens - #twoosh  -)

(Bij Lucas van Leyden's 'Drieluik met het Laatste Oordeel' 1526/ 7)

@bij het aanbreken van de #jongste dag
vormen de #naakte man  en #hemelse
klaar-over  een ideaalbeeld deze
#twitterquitters  troosten ons RT

geen enkele #tweet  brengt ons
nader tot #God  maar het verlangen
van de #tweeps  leidt wel tot tedere
scenario's tussen tweebie en #engel  FF

@zoals tijdens de #jongste dag  van Lucas
onderweg naar de #hemel  vat een #engel #wellustig
en met volle hand de #billen  van een #geredde  LOL

kijk en hoor hoe de echo van de #eeuwigheid  met
#polyfone  versiering bij het aanbreken van de
#jongste dag  noodt tot vele zinloze dingen IRL

Chris den EngelsmanDe toverhazelaar Dit gedicht haalde
de eervolle vermelding van de
Turing
Gedichtenwedstrijd 2011-2012

en is opgenomen
in de bloemlezing
De toverhazelaar
ISBN 978 90 457 0538 5


top