Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2012-2013
Top 20, 2012
"Status Quo" van Martin Aart de Jong

vorige
vorige
volgende
volgende

Status Quo

Vandaag mijn kop maar in beton gestoken
op een voetstuk gaan staan en gezwegen
de duiven naar mij toe gelokt. Als het weer
zomer wordt werp ik mijn schaduw over jurken
en rokken. Ze zullen voelen wie ik ben en rillen.

Alleen de ware zal verstenen en naast me gaan
staan. We zullen elkaars handen lenen. We zullen
wuiven naar de stad en nooit meer tijd verliezen.
We zullen kiezen voor elkaar, in ieder weer bevriezen
jaar na jaar. We zullen zwijgend ruzie maken.

Liefde kennen als een vreemde hand om onze
benen. We zullen vele talen horen. Eeuwenlang
zullen we stilte delen door het sterrenlicht beschenen.

Martin Aart de Jong

Juryrapport
Gedicht 3275 - Status Quo

Een gedicht als een ferm standbeeld. Een prachtige opening: 'Vandaag mijn kop maar in beton gestoken' - vooral dat woordje 'maar', dat suggereert dat het hier een noodgreep betreft. Dan maar de lucht in, dan maar een standbeeld worden. De metafoor wordt mooi volgehouden en opmerkelijk genoeg met een roep om liefde vermengd, een liefde 'als een vreemde hand om onze benen' - wederom een prachtig beeld. Er wordt ook mooi gebruik gemaakt van klank en rijm. Alleen de slotregel is ietwat uitleggerig - maar tegelijkertijd schept het een mooie sfeer van eeuwige, altijd tekortschietende liefde.

De toverhazelaar Dit gedicht haalde
de Top 20 van de
Vierde Turing
Gedichtenwedstrijd 2012-2013

en is opgenomen
in de bloemlezing
Naaktlopen met je Hersenen
ISBN 9789060121955

top