Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2013-2014
Top 100, 2013
'Met Het Oog Op Morgen' bespreekt: DE ZELFMOORDWEDSTRIJD

Loading flash player...
(Als de flash player niet werkt, probeer het geluidsfragment dan hier te beluisteren...

vorige
vorige
volgende
volgende

DE ZELFMOORDWEDSTRIJD

Er waren er die het werkelijk niet konden:
het touw was te sleets, het gif te flauw,
de trein was te traag, de toren te laag.
Dat water daar? Een kikkerpoel!

En uiteraard was de geliefde weer eens
veel te liefelijk, te lijfelijk aanwezig.
Al dezen bleken snel gedoemd om op te geven.
Er waren er die onvoldoende hadden geoefend

en nooit iets anders, iets mooiers hadden gekend
dan het charmante getreuzel van afscheid nemen.
Zij wuifden als gekken, bleven maar handkusjes
werpen naar wie allang uit het zicht was verdwenen.

Er waren er die stante pede iets verlangden:
een knappe hoer, iets fraais van Fra Angelico
of Liebster Gott, wenn werd Ich sterben.
Zíj haalden de eindstreep, gingen als eersten.

Luuk GruwezDaar begint de Poëzie Dit gedicht haalde
de Top 100 van de
Vijfde Turing
Gedichtenwedstrijd 2013-2014

en is opgenomen
in de bloemlezing
Daar begint de Poëzie
isbn 978 94 6164 3001


top