Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2012-2013
Top 20, 2012
"Barst" van Hilde Van Cauteren

vorige
vorige
volgende
volgende

Barst

Er zit een barst in ons bestaan,
het is zo duidelijk dat niemand
hem ziet zitten. Iedereen kijkt
iemand anders aan. Een hond

haalt vrolijk een schouderbot
op en plots wil iedereen leren
apporteren. Wat kan een barst
de dartele tweevoeter schelen?

Er zit een barst in ons bestaan,
een camera staat vierentwintig
zeven aan, een waakhond blaft
naar vierentwintig schermen.

Elk scherm vertoont een identieke
barst. Een werkgroep stelt geen
onregelmatigheden vast.

Hilde Van Cauteren

Juryrapport
Gedicht 3206 - Barst

Hier staat een bijzondere vorm van eenzaamheid centraal: die van het alomtegenwoordige bekeken-worden. De afwezigheid van privacy, een modern thema bij uitstek, wordt herleid tot de metafoor van een barst, een woord dat maar liefst vijf keer terugkeert (de titel meegerekend), wat aanvankelijk lijkt te duiden op woordarmoede of gebrek aan inspiratie, maar dat bij nader inzien juist illustreert hoe opdringerig en alomtegenwoordig de niet te mijden camera's ons leven zijn binnengedrongen. Bovendien is het een goedgekozen mooi klinkend woord, dat als ijkpunt gaat dienen: de tentstokken van het gedicht. De jury was getroffen door het fraaie beeld: 'een hond / haalt vrolijk een schouderbot / op en plots wil iedereen leren / apporteren'.
De droge conclusie van een werkgroep die geen onregelmatigheden vaststelt, versterkt de indruk dat de lezer niet eens meer als mens maar als een object, een nummer, wordt behandeld. Een gedicht over ons, hier, nu.

De toverhazelaar Dit gedicht haalde
de Top 20 van de
Vierde Turing
Gedichtenwedstrijd 2012-2013

en is opgenomen
in de bloemlezing
Naaktlopen met je Hersenen
ISBN 9789060121955

top