Switch to English

Projecten in Kameroen
Op het gebied van biodiversiteit op land beperken wij ons tegenwoordig tot projecten in Burkina Faso, D.R. Congo, en Mali,
Zie onze aanvraagprocedures voor meer informatie.

Kameroen Er wonen zo'n 20 miljoen mensen in de Republiek Kameroen. De hoofdstad is Yaoundé en de officiële landstalen zijn Frans en Engels. Ongeveer 65% van de bevolking is christen en 20% is moslim. Veel inwoners belijden ook inheemse geloven.
Kameroen heeft gelukkig een vrij stabiel politiek en sociaal klimaat, hoewel de autoritaire president Paul Biya er al ruim dertig jaar de scepter zwaait. Meer info...
Economie: Kameroen heeft een decennium van gestage economische groei en schuldvermindering achter de rug, maar de hoge belastingen en bureaucratische corruptie vertragen de groei in de particuliere sector. Het BNP per hoofd van de bevolking $1142 (2012), relatief hoog voor een land in West-Afrika. 10% van de bevolking leeft onder de armoedegrens ($1,25 per dag). 70% van de bevolking werkt in de agrarische sector. In de meeste gevallen gaat het om zelfvoorziende landbouw van lokale boeren, met eenvoudig gereedschap. Verbouwde marktgewassen zijn onder andere koffie, suiker, katoen en tabak. Omdat Kameroen afhankelijk is van de export van landbouwproducten, is het land kwetsbaar voor prijswijzigingen daarvan. De toeristische sector groeit.
Gezondheid: De levensverwachting is bij geboorte 52 jaar.
Onderwijs: In Kameroen is 84% van de mannen en 68% van de vrouwen geletterd. Gemiddeld gaat een Kameroener bijna zes jaar naar school. De meeste kinderen kunnen naar staatsscholen. Het percentage kinderen dat in Kameroen naar school gaat, is voor Afrikaanse begrippen hoog, al gaan meisjes minder vaak naar de les dan jongens. Scholen in het noorden hebben een chronisch gebrek aan leraren.
Natuur: Het zuidelijke regenwoud beslaat 40% van Kameroen en is een grote bron van timmerhout. Het is wettelijk vastgelegd dat het hout veilig en duurzaam moet worden verkregen, maar in de praktijk is de houtkap een van de minst gereguleerde industrieën van het land. Het land lijdt onder de ontbossing, maar inmiddels is de commerciële verkoop van "bushmeat" een grotere bedreiging voor de wilde dieren in Kameroen.
Bronnen: UN HDI, IMF, Wikipedia

MasterPeace Nederland & Hope for a Better Future

ONDERWIJS EN-power, Vaktraining, Bafoussam 2020-2023
Masterpeace is een netwerkorganisatie van 50 lokale clubs in 40 landen. Hun missie is perspectief bieden aan jonge mensen om o.a.... meer
VIA Don Bosco

ONDERWIJS Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021
VIA Don Bosco is een Belgische ngo die al 50 jaar onderwijsinstellingen en werkgelegenheids-initiatieven voor... meer
IDAY

ONDERWIJS Lerarentraining over schooltuinen, 2020-2021
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed onderwijs... meer
Live Build

NATUUR Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, 2016-2020
LiveBuild werkt aan duurzame ontwikkeling met lokale organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige westelijke... meer
Knowledge for Children

ONDERWIJS Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2017-2020
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De... meer
Babungo

ONDERWIJS Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, 2016-2019
Reeds acht jaar zet de Nederlandse stichting Babungo zich in voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs in... meer
IDAY

ONDERWIJS Lerarentraining over schooltuinen, 2018-2020
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed onderwijs... meer
DISOP Cameroun & VIA Don Bosco

ONDERWIJS Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2017-2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds... meer
IECD

ONDERWIJS Verstevigen van twintig Family Farm Schools, 2016-2018
In 1988 is de Franse ontwikkelings­organisatie Institut Européen de Coopération et de Developpement (IECD) opgericht met... meer
AgriDynamic Foundation

ONDERWIJS Teacher training and a community led library, Bameli Village, 2015-2016
Stichting AgriDynamic zet zich in om schoolprestaties te verbeteren door leraren te trainen en beter... meer
Knowledge for Children

ONDERWIJS Schoolboeken voor basisscholen, 2013-2015
Knowledge for Children steunt plattelandsscholen in Noordwest-Kameroen met het opbouwen van een goed boekenbestand en teacher training in... meer
AgriDynamic Foundation

ONDERWIJS Revolving library en teacher training, Bamessing, 2014-2015
Stichting AgriDynamic zet zich in om schoolprestaties te verbeteren door beter lesmateriaal en faciliteiten beschikbaar... meer
Free a Girl & ASSEJA

ONDERWIJS Beroepsonderwijs voor 100 jongeren, 2012-2014
Kansarme jongeren krijgen beroepsonderwijs aangeboden, bestaande uit drie maanden theorie en parallel daaraan maximaal twee jaar apprentice-based training bij... meer
UN High Commission for Refugees & Cameroon Red Cross & UNICEF

ONDERWIJS Verbetering kwaliteit onderwijs van 8 basisscholen, East- and Adamawa Region, 2011-2013
In de grensstreek van Oost-Kameroen verblijven sinds 2007 meer dan 100.000 vluchtelingen... meer
Knowledge for Children

ONDERWIJS Schoolboeken voor basisscholen, Noordwest-Kameroen, 2010-2012
Knowledge for Children steunt plattelandsscholen in Noordwest-Kameroen met het opbouwen van een goed boekenbestand... meer
Live Build & United Action for Children

ONDERWIJS Bouw School, Mamfe, 2010-2012
Live Build en United Action for Children bouwen een kwalitatief hoogwaardige school in Mamfe. UAC heeft al zo'n school... meer
VSO

ONDERWIJS Teacher training in Far North Region, 2010-2012
In Noord-Kameroen ontwikkeld de VSO training modules voor leraren, schoolhoofden, onderwijs­ambtenaren en ouderraden... meer
ANCO Kameroen & Maingai Agro-Vet Goup & IUCN Nederland

NATUUR Biologisch tuinieren en 'night paddocks', Nkambe Plateau, 2009-2011
Njamnjama is een op spinazie lijkende groente waar de traditionele productie geen tred heeft kunnen houden met de... meer
Stop Kindermisbruik & ASSEJA & Free a Girl

ONDERWIJS Beroepsonderwijs voor 100 jongeren, 2011
Stop Kindermisbruik en lokale partner ASSEJA willen 100 kansarme jongeren beroepsonderwijs aanbieden, bestaande uit 3 maanden theorie, met... meer
CENDEP Kameroen & IUCN Nederland

NATUUR Restauratie van bergbossen door introductie van 'analogue forestry', Bamenda hooggebergte, 2008-2010
De hooglanden van Bamenda worden wel de voorraadschuur van Kameroen genoemd... meer
One Men & United Action for Children

ONDERWIJS School on Wheels, 2008-2010
School on Wheels brengt kinderen naar school, en leraren naar kinderen. Naast lezen en schrijven wordt kinderen ook praktische vaardigheden en compe-tenties bijgebracht die ze... meer
Liliane Fonds

ONDERWIJS Onderwijsprojecten Liliane Fonds 2009
Het Liliane Fonds levert rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen met een handicap in ontwikkelings­landen. In veel... meer
ANCO Kameroen & IUCN Nederland

NATUUR Community Forest, Bamenda hooggebergte, 2008-2010
ANCO introduceert en stimuleert duurzame landbouw en andere vormen van duurzame bronnen van inkomsten... meer
Read To Grow

ONDERWIJS Schoolboeken voor ontwikkelings­landen, 2007-2008
De stichting Read to Grow zamelt tweedehands lees- en leerboeken in en stuurt deze naar dorpsscholen in ontwikkelings­landen... meer
Focuslanden: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone
Zie ook andere landen...

Recente geschiedenis van Kameroen
    Frans Kameroen wordt in 1960, ten tijde van het regime van President Ahidjo, onafhankelijk verklaard. Een jaar later gaat het land samen met het voormalige Brits Kameroen. Ahidjo verstevigt zijn positie door zijn partij in 1966 de enige wettelijke politieke partij te maken. Ahidjo streeft naar een liberaal beleid voor economische groei, maar veel grote ontwikkelingsprojecten mislukken door wanbeleid en vriendjespolitiek.
    Na ruim twintig jaar als president geeft Ahidjo het leiderschap in 1982 door aan zijn grondwettelijke opvolger, Paul Biya. In eerste instantie lijkt hij democratischer te willen regeren, maar na een mislukte staatsgreep wordt hij min of meer gedwongen de leiderschapsstijl van zijn voorganger over te nemen. Er volgt een lange periode van economisch verval, te wijten aan corruptie, wanbeleid en de internationale staat van de economie. Kameroen zoekt buitenlandse hulp, privatiseert zijn industrie en gaat in 1990 terug naar de meerpartijenpolitiek (maar Biya is nog steeds de onbetwiste leider).
    De Engels sprekende delen van Kameroen hebben steeds meer behoefte aan meer autonomie. Een aantal groepen pleit zelfs voor afscheiding.


Projectdetails

MasterPeace NederlandHope for a Better Future EN-power, Vaktraining, Bafoussam, Kameroen 2020-2023
Masterpeace is een netwerkorganisatie van 50 lokale clubs in 40 landen. Hun missie is perspectief bieden aan jonge mensen om o.a. polarisatie, armoede en migratie tegen te gaan. Hope for a Better Future (H4BF) is een van de lokale Masterpeace clubs. Ze werken met en voor communities in rurale gebieden aan diverse thema's, zoals werkgelegenheid. H4BF zet een trainingstraject op voor 300 jongeren voor vakken in de groeisegmenten duurzame energie en ICT. Ze betrekken ten minste 30 bedrijven bij de opleiding zodat de inhoud goed aansluit op de marktbehoefte. Bovendien verbeteren ze met de Kamer van Koophandel het ondernemingsklimaat zodat deze bedrijven kunnen floreren en banen creëren. Er worden zes Kameroense docenten getraind door internationale kennispartners, zodat zij weer 25 andere docenten kunnen opleiden om in deze vakken les te geven. Een open-source platform met o.a. best-practices en de lesmodules maakt het makkelijk voor andere clubs om dit in hun land uit te rollen.

De Turing Foundation draagt € 90.000 bij aan dit project (waarvan € 26.000 in 2022).

Zie ook: Andere beroepsonderwijs projecten

EN-power, Vaktraining, Bafoussam, Kameroen
EN-power, Vaktraining, Bafoussam, KameroenVIA Don Bosco Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021
VIA Don Bosco is een Belgische ngo die al 50 jaar onderwijsinstellingen en werkgelegenheids-initiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. De Turing Foundation ondersteunde hen (eerst via DISOP) van 2017 t/m 2019 voor het verstevigen van de sandwich onderwijsmethode waarbij praktijk en theorie elkaar afwisselen. Het blijkt toch dat veel alumni nog moeite hebben om werk te vinden na hun opleiding. Dit project heeft als doel een systeem op te zetten met intensievere studentbegeleiding, sterkere relatie met bedrijven en relevante instanties, betere toegang tot informatie en een start-up fonds. Daarnaast willen ze beschikbare (lokale) subsidies ontsluiten voor een goede inbedding en structurele steun. Naar verwachting legt dit een stevig fundament zodat ook na 2021 meer jongeren na hun opleiding werk vinden.

De Turing Foundation draagt € 63.000 bij aan dit project (waarvan € 42.000 in 2021).

Zie ook:
      VIA Don Bosco: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021
Begeleiding naar werk voor jongeren, ruraal Kameroen, 2020-2021IDAY Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen, 2020-2021
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed onderwijs voor alle kinderen. IDAY-Cameroun bestaat sinds 2010 en heeft 24 lokale lidorganisaties.
In Kameroen helpt IDAY 60 scholen om schooltuinen aan te leggen met voedselgewassen en medicinale planten, o.a. tegen malaria. De docenten leren de schooltuinen te gebruiken voor betere en leukere lessen, en de kinderen kunnen met een gevulde maag beter leren. De medicinale planten zorgen voor minder uitval door ziekte. In het eerste jaar wordt gestart met zes scholen, waar zes leraren training krijgen van het Belgische Leraars zonder Grenzen. In de jaren daarna worden daar respectievelijk 18 en 36 scholen aan toegevoegd, waarbij de vorige batch docenten telkens twee nieuwe collega's traint. Uiteindelijk zullen door een lagere uitval van zowel leerlingen als docenten de schoolresultaten verbeteren, en profiteren 5.280 leerlingen van betere lessen.

De Turing Foundation droeg € 37.000 bij aan de opstart van dit project, en draagt nu € 40.000 bij aan de tweede fase (waarvan € 20.000 in 2021)

Update maart 2021: Het project verloopt goed. De scholen en het onderwijspersoneel zijn erg betrokken en ondanks de restricties door corona wisten ze de projectactiviteiten voort te zetten. Ook de overheid van Kameroen is aangehaakt en zet concrete stappen om dit project te schalen.

Zie ook:
      IDAY: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen
Lerarentraining over schooltuinen, KameroenLive Build Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen, 2016-2020
LiveBuild werkt aan duurzame ontwikkeling met lokale organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige westelijke deel van Kameroen.

De projecten van LiveBuild hebben een gemeenschap gedreven aanpak en zijn gerelateerd aan water. Het doel is de toegang tot goed water en adequate sanitaire voorzieningen verbeteren. Dit initiatief komt van drie gemeenschappen (Manganjo), die een waterleidingensysteem willen aanleggen van een hoger gelegen waterbron naar hun dorpen. Om ook op de lange termijn de watertoevoer te waarborgen is een essentieel onderdeel het beschermen en herstellen van het wateropvang gebied (catchment area) middels aanplant en duurzame landgebruik.

De Turing Foundation dekt 50% van de totale projectkosten van 2016 t/m 2020 met een donatie van € 95.000.

Update december 2020: In 2016 en 2017 zijn alle activiteiten uitgevoerd zoals gepland: de kwekerij, bepaling van inheemse soorten, overeenkomst en compensatie om illegale boeren uit het natuurgebied te verhuizen, training van 200 boeren in biologische landbouw, begin gemaakt van de waterleiding waarbij de gemeenschap het arbeid leverde en een onderhoudsplan heeft gemaakt. Echter, door de burgeroorlog in dit Engelstalige deel van Kameroen is het geweld ook in dit projectgebied toegenomen. Daardoor werd het na 2017 steeds moeilijker om het project verder uit te voeren en de activiteiten zijn uiteindelijk stilgelegd. De situatie verbetert niet dus we moeten het project annuleren. In totaal is € 55.000 bijgedragen.

Zie ook: Live Build: andere projecten

Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, Kameroen
Beschermen en herstellen van natuur rondom waterbronnen, KameroenKnowledge for Children Quality Education with local co-investment, North West Region, Cameroon, 2017-2020
Turing ondersteunt Knowledge for Children sinds 2009 met hun boekenprogramma in Kameroen. De stichting begeleidt basisscholen zodat ze na drie jaar een (les)boekenbestand zelfstandig kunnen beheren, ze traint leerkrachten om de leerlingen beter te laten leren en faciliteert nieuwe leiders uit de gemeenschap om goed onderwijs op lange termijn te borgen. Inmiddels hebben ruim 100 scholen dit traject doorlopen. Dit project betreft een nieuwe groep van 21 scholen.

De Turing Foundation doneert € 75.000 aan dit project (waarvan € 25.000 in 2019).

Update december 2020: In 2017 zijn alle voorbereidingen gedaan in de verwachting dat in september 2017 de scholen in dit deel van Kameroen weer open zouden gaan. De eerste tien scholen zijn geselecteerd (50% co-funding van de council is veilig gesteld) en alle schoolteams zijn geïnformeerd. Er zijn coaches geworven en monitoring- en evaluatieformats zijn ontwikkeld. Helaas zijn de scholen zijn nooit open gegaan. De burgeroorlog houdt aan, de situatie verbetert niet, dus we moeten het project annuleren. In totaal is € 25.000 bijgedragen.

Zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Quality Education with local co-investment in North West Region of Cameroon
Quality Education with local co-investment in North West Region of CameroonBabungo Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, Kameroen, 2016-2019
Reeds acht jaar zet de Nederlandse stichting Babungo zich in voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs in de Babungo vallei in Kameroen. Ze verstrekken onder andere het jaarlijkse schoolgeld voor 274 achtergestelde kinderen. Dit project betreft niet alleen het schoolgeld voor de technische school voor 20 gemotiveerde jonge mensen, maar ook de training van 20 lokale vaklieden door een gekwalificeerde praktijkdocent. Deze training leert hen hoe ze de leerlingen een goede stage kunnen geven. Dit vergroot de uitwisseling tussen de ‘markt’ en de opleiding waardoor de aansluiting en dus de opleiding verbetert.

De Turing Foundation dekt sinds 2016 met € 22.500 ca. 50% van de projectbegroting.

Update oktober 2019: I.v.m. de onrust in het Engelstalig deel van Kameroen moesten alle scholen in 2017 dicht, zo ook de technische school van Babungo. Het project werd on hold gezet. De situatie is verslechterd maar Stichting Babungo heeft toch een manier gevonden om de vaktraining door te laten gaan. De 57 studenten worden vervoerd naar de werkplaatsen voor de informele training en de vakdocent komt naar hen voor de theorieles. Het alternatieve curriculum levert voorlopig nog geen officieel overheidsdiploma op (daar wordt aan gewerkt), maar de jongeren worden wel klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Update januari 2021: De burgeroorlog is nog steeds in volle gang, met vele doden en gewonden, en duizenden mensen op de vlucht tot gevolg. De scholen zijn al drie jaar dicht en er is geen enkel zicht wanneer ze weer open zouden kunnen. Het is bijzonder dat het team in Kameroen niet bij de pakken is gaan neerzitten ondanks de uitzichtloze situatie. De steun van Babungo - ook mentaal- is hierin van groot belang. Ze bieden informeel onderwijs aan vluchtelingenkinderen en kinderen uit Babungo, zowel basis- als beroepsgericht onderwijs. Ondanks alle ontberingen en uitdagingen is het 19 jongeren gelukt een officieel certificaat in Yaoundé te behalen en dat heeft de donatie van Turing Foundation mede-mogelijk gemaakt.

Zie ook:
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, Kameroen
Kwaliteits­verbeteringen continuering beroepsonderwijs, KameroenIDAY Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen, 2018-2020
IDAY is een netwerkorganisatie met leden in 19 landen, en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed onderwijs voor alle kinderen. IDAY-Cameroun bestaat sinds 2010 en heeft 24 lokale lidorganisaties.
In Kameroen helpt IDAY 60 scholen om schooltuinen aan te leggen met voedselgewassen en medicinale planten, o.a. tegen malaria. De docenten leren de schooltuinen te gebruiken voor betere en leukere lessen, en de kinderen kunnen met een gevulde maag beter leren. De medicinale planten zorgen voor minder uitval door ziekte. In het eerste jaar wordt gestart met zes scholen, waar zes leraren training krijgen van het Belgische Leraars zonder Grenzen. In de jaren daarna worden daar respectievelijk 18 en 36 scholen aan toegevoegd, waarbij de vorige batch docenten telkens twee nieuwe collega's traint. Uiteindelijk zullen door een lagere uitval van zowel leerlingen als docenten de schoolresultaten verbeteren, en profiteren 5.280 leerlingen van betere lessen.

De Turing Foundation draagt € 37.000 bij aan dit project (waarvan € 20.000 in 2019).

Update februari 2020: De eerste zes leraren zijn in augustus getraind door Leraars zonder Grenzen. Ze leerden heel pragmatisch via theorie en praktijk hoe vijftien speciaal hiervoor ontwikkelde lessen gegeven kunnen worden aan leerlingen. Deze groep van zes trainde vervolgens collega's op de 18 andere geselecteerde scholen. Alle 24 scholen hebben inmiddels een schooltuin die verder ontwikkeld wordt. Een volgende groep van 36 scholen wordt nu geselecteerd en gaat aan het einde van de zomervakantie aan de slag met de training.

Update maart 2019: De eerste zes scholen voor het project zijn geselecteerd en de bewustwordingssessies voor de leraren en schoolhoofden zijn heel enthousiast ontvangen.

Zie ook:
      IDAY: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Lerarentraining over schooltuinen, Kameroen
Lerarentraining over schooltuinen, KameroenDISOP CamerounVIA Don Bosco Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen, 2017-2019
DISOP Kameroen formaliseert de sandwich-lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds afgewisseld met twee weken praktijk. Hierdoor is er continue uitwisseling tussen marktbehoefte en de opleidingseisen en sluit de opleiding goed aan bij de markt. Door de methode te formaliseren via curricula, training en lobby, stijgt de waarde van een certificaat en komen de scholen in aanmerking voor overheidssteun.

De Turing Foundation doneert € 120.000 aan dit project, geoormerkt voor het formalisatie-proces en de bouw van een trainingscentrum, waarvan € 24.000 in 2019.

Update januari 2021: Onze bijdrage aan het formaliseren van deze leerwerktraject methode heeft VIA Don Bosco in staat gesteld de methode officieel erkend te krijgen zodat de landbouwscholen in aanmerking komen voor overheidssubsidie. De methode zal als specialiteit aangeboden worden op de onderwijsfaculteit van de universiteit van Yaoundé. Daarnaast is een nieuw trainingscentrum Malen V gebouwd waardoor meer opleiders getraind kunnen worden. De integratie op de arbeidsmarkt blijft echter nog lastig. Veel jongeren hebben moeite om werk te vinden na hun opleiding. Er is daarom een vervolgproject gestart wat daar gericht aan gaat werken. Turing heeft besloten ook dit vervolgproject te ondersteunen voor in totaal 63.000.

Zie ook:
      VIA Don Bosco: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal Kameroen
Versteviging 'sandwich' onderwijsmethode in ruraal KameroenIECD Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen, 2016-2018
In 1988 is de Franse ontwikkelings­organisatie Institut Européen de Coopération et de Developpement (IECD) opgericht met het doel mensen vaardigheden te leren voor meer zelfwaarde en om bij te kunnen dragen aan de samenleving. De organisatie staat de lokale Coordination Nationale des Ecoles Familiales Agricoles au Cameroun (CNEFAC) bij om de door IECD’s opgerichte Family Farm Schools (FFS) zelfstandig voort te zetten.

In twee jaar doorlopen 1,100 jonge mensen uit rurale gebieden de een- of driejarige training op een van de 20 FFS op het gebied van duurzame landbouw. De studenten leren op school over duurzame landbouw­technieken en managementvaardigheden die ze vervolgens in de praktijk bij 300 boeren en landbouwbedrijven toepassen.

De Turing Foundation draagt € 30.000 (20% van de begroting) bij aan dit project (waarvan € 15.000 in 2017).

Update november 2017: 694 jongeren, waarvan 325 eerstejaars, zijn in oktober 2016 (weer) begonnen met de vaktraining op een van de 20 leslocaties. Deze locaties hebben de benodigde lesmaterialen, van instructieboekjes tot zaailingen, ontvangen. De bestuurders van de locaties zijn getraind in management en leerden over hun taken en verant­woordelijkheden. Door een staking van Engelstalige leraren in Northwest (een van de twee de Engelstalige provincies van Kameroen), waren acht centra een tijd lang dicht. Deze zijn per oktober 2017 weer geopend.

Update januari 2019: Het 3-jarige project (2016-2018) heeft ernstig te lijden gehad onder de onstabiele politieke situatie in North West, South West, en Extreme North. Sommige scholen konden maanden na de start van het schooljaar pas hun deuren openen, studenten stopten met de opleiding, of konden niet alle vakken volgen. Uiteindelijk hebben in totaal 600 (ipv 1.100) jongeren een 1- of 3 jarige landbouwtraining gevolgd op één van de 15 deelnemende Family Farm Schools. IECD heeft bijgestuurd door de capaciteit anders in te zetten en meer werkende gemeenschapsleden te trainen (+ 189%). 86% van de geïnterviewden geeft aan door de training nu in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, waarvan 68% zelfs kan sparen.

Zie ook:
      Andere teacher training projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Verstevigen van twintig Family Farm Schools, Kameroen
Verstevigen van twintig Family Farm Schools, KameroenAgriDynamic Foundation Teacher training and a community led library, Bameli Village, Kameroen, 2015-2016
Stichting AgriDynamic zet zich in om schoolprestaties te verbeteren door leraren te trainen en beter lesmateriaal beschikbaar te stellen. Na de goede resultaten van een eerder door Turing ondersteund project in Bamessing, breidt AgriDynamic haar activiteiten uit naar een volgend dorp: Bameli. Door een bibliotheek op te zetten met alle benodigde lesboeken en door leraren te trainen zullen 1.270 kinderen van vier basisscholen beter kunnen leren. Door de beschikbaarheid van lesmateriaal en leraren die o.a. actiever lesgeven, verbeteren de schoolprestaties van de leerlingen, daalt het aantal kinderen dat blijft zitten en daalt het aantal kinderen dat uitvalt.

De Turing Foundation draagt € 17.000 bij aan ´capacity building´ en ´on the job´ training van leraren.

Update juni 2016: 32 leerkrachten zijn gedurende drie dagen getraind over onderwijsmethodes en het opzetten van een boekensysteem/bibliotheek. 3.810 lesboeken zijn aangeschaft voor 1.270 kinderen voor de vakken Engels, Frans en rekenen en daarnaast zijn 210 lesboeken aangeschaft voor onderwijzers.

Zie ook:
      AgriDynamic Foundation: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Teacher training and a community led library, Bameli Village, Kameroen, 2015
Teacher training and a community led library, Bameli Village, Kameroen, 2015Knowledge for Children Schoolboeken voor basisscholen, Kameroen, 2013-2015
Knowledge for Children steunt plattelandsscholen in Noordwest-Kameroen met het opbouwen van een goed boekenbestand en teacher training in het effectief gebruik van boeken in het onderwijs. Ook wordt een boekenfonds opgezet zodat de school uiteindelijk het boekenbestand zelfstandig kan beheren en aanvullen. Knowledge for Children wil het onderwijsniveau voor basisschoolkinderen (6 - 14 jaar) verbeteren. Na het succes van de eerste fase, wil Knowledge for Children het project versneld gaan opschalen zodat in totaal 200 scholen aan het eind van 2015 zijn voorzien van boeken. Daarnaast worden on-the-job trainingen gegeven voor leraren, onderwijsassistenten getraind en komt er een pilot met twee mobiele bibliotheken.

De Turing Foundation droeg al eerder € 90.000 bij aan een successvolle eerdere fase van dit project, en draagt nu nogmaals € 90.000 bij voor drie jaar (waarvan € 20.000 in 2015).

Update juni 2014: Uit een eigen onderzoek van Knowledge for Children onder scholen die deel uitmaken van het schoolboekenprogramma is gebleken dat het leesniveau van de kinderen veel lager ligt dan verwacht. De organisatie heeft besloten haar doelen qua aantal scholen naar beneden bij te stellen. Niet de beoogde 200 scholen maar 140 scholen zullen in 2015 opgenomen worden in het programma. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het trainen van leraren en leesvaardigheden van de kinderen.

Zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Schoolboeken voor een basisschool in Noordwest-Kameroen, Turing Projectbezoek Maart 2012
Schoolboeken voor een basisschool in Noordwest-Kameroen, Turing Projectbezoek Maart 2012AgriDynamic Foundation Revolving library en teacher training, Bamessing, Kameroen, 2014-2015
Stichting AgriDynamic zet zich in om schoolprestaties te verbeteren door beter lesmateriaal en faciliteiten beschikbaar te stellen in Kameroen. Na een succesvolle pilot op een basisschool in Bamessing, schaalt AgriDynamic het project op naar 6 andere basisscholen. Door een revolving library op te zetten, komt lesmateriaal beschikbaar voor 1.760 kinderen. Daarnaast volgen 32 leerkrachten een workshop om op een (inter)actieve manier les te geven. Hierdoor nemen naar verwachting de schoolprestaties toe met betere slagingspercentage (80% i.p.v. 60%) en minder uitval van leerlingen (5% i.p.v. 20%).

De Turing Foundation draagt € 10.500 bij aan lesmateriaal en de training.

Update februari 2015: De eerste revolving library is gerealiseerd in Bamessing. Voor de bibliotheek heeft AgriDynamic 5.559 basic readers in Engels, Frans en rekenen aangeschaft en vervolgens verdeeld over de zes scholen. Ieder kind heeft nu toegang tot een boek voor de vakken Engels, Frans en rekenen. 42 leraren zijn getraind in het gebruik van didactisch materiaal, actieve lesmethoden en lesvoorbereiding, gebruik en onderhoud van de boeken.

Zie ook:
      AgriDynamic Foundation: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Revolving library en teacher training, Bamessing, Kameroen
Revolving library en teacher training, Bamessing, KameroenFree a GirlASSEJA Beroepsonderwijs voor 100 jongeren, Kameroen, 2012-2014
Free a Girl (voorheen Stop Kindermisbruik) en lokale partner ASSEJA bieden jaarlijks 100 kansarme jongeren beroepsonderwijs aan, bestaande uit 3 maanden theorie, met parallel daaraan 6 maanden tot 2 jaar apprenticeship-based training bij bestaande bedrijfjes (duur is afhankelijk van het gekozen vak). Dat gebeurt in 5 steden: Yaoundé, Maroua, Bertoua, Bamenda en Ambam. De meest gekozen vakken zijn silk-screen printing, painting, tailoring, hairdressing/aesthetics, restaurant/pastry making en computer graphics. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat 80% van de jongeren die de training afmaakt (er is gemiddeld 5% uitval) een eigen bedrijfje start en zo in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. De andere 20% heeft over het algemeen goede kansen om in dienst te blijven bij het bedrijfje waar zij opgeleid werden.

De Turing Foundation steunde deze activiteiten al in 2011 en draagt nu tot en met 2014 in totaal € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 37.500 in 2014, 50% van de trainingskosten).

Update juni 2015: Gedurende de projectperiode zijn 480 jongeren geïdentificeerd waarvan 378 jongeren zijn opgenomen in het programma en workshops hebben gevolgd. Meer jongeren dan verwacht hebben een beroepstraining gevolgd. Uiteindelijk zijn 283 jongeren (60 jongens en 223 meisjes) geslaagd. Van de geslaagden is 35% een eigen bedrijfje gestart en werkt 65% in loondienst (de meesten bij hun leerbedrijf).

Zie ook:
      Free a Girl: andere projecten
      ASSEJA: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Twee meisjes die na hun ASSEJA beroepsopleiding eigen bedrijfjes hebben opgezet. Turing projectbezoek, februari 2012
Twee meisjes die na hun ASSEJA beroepsopleiding eigen bedrijfjes hebben opgezet. Turing projectbezoek, februari 2012UN High Commission for RefugeesCameroon Red CrossUNICEF Verbetering kwaliteit onderwijs van 8 basisscholen, East- and Adamawa Region, Kameroen, 2011-2013
In de grensstreek van Oost-Kameroen verblijven sinds 2007 meer dan 100.000 vluchtelingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek. De UN High Commission for Refugees wil in samenwerking met Cameroon Red Cross en UNICEF de kwaliteit van het onderwijs verbeteren op 8 basisscholen die toegankelijk zijn voor lokale en vluchtelingpopulaties. Zo zullen er nieuwe onderwijzers worden getraind, schoolgebouwen worden verbeterd, schoolmeubilair en lesmaterialen worden geleverd, en speciale aandacht worden gegeven aan toegang tot onderwijs voor meisjes.

De Turing Foundation draagt € 120.000 bij aan dit project (waarvan € 45.000 in 2013).

Update december 2014: UNHCR heeft op vijf van de geplande acht locaties de onderwijssituatie verbeterd door onder andere schoolgebouwen te renoveren en leerkrachten te trainen. UNHCR Kameroen heeft besloten om de laatste drie scholen binnen het project te bouwen op actueel urgente locaties en niet meer op de drie oorspronkelijk geïdentificeerde locaties. De reden hiervoor is dat de afgelopen anderhalf jaar de stroom vluchtelingen uit Nigeria en CAR naar Kameroen flink is toegenomen. Dit geeft een druk in opvang en scholing.

Update juni 2016: Ruim 4.000 kinderen, waaronder 2.177 vluchtelingen, profiteren van betere onderwijsfaciliteiten. Dankzij dit project zijn er nu acht scholen met minimaal vier klaslokalen, latrines en een waterput en hebben kinderen lesmateriaal ontvangen. Leerkrachten zijn getraind in nieuwe lesmethoden en hebben didactische materialen ontvangen. Om kinderen en hun ouders te informeren over het belang van onderwijs, met name voor meisjes, hebben gemeenschapswerkers in 183 dorpen bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd. Het project streeft naar een hogere instroom van meisjes in het onderwijs. Helaas heeft dit project geen meting kunnen maken waardoor onbekend is of gender ongelijkheid is verminderd als gevolg van de ondernomen acties.

Zie ook: Andere teacher training projecten

Refugees from the Central African Republic fetching water from the oldest well of Gbiti, Cameroon
Refugees from the Central African Republic fetching water from the oldest well of Gbiti, CameroonKnowledge for Children Schoolboeken voor basisscholen, Noordwest-Kameroen, 2010-2012
Knowledge for Children steunt plattelandsscholen in Noordwest-Kameroen met het opbouwen van een goed boekenbestand en teacher training in het effectief gebruik van boeken als leermiddel in het onderwijs. Ook wordt een boekenfonds opgezet zodat de school uiteindelijk het boekenbestand zelfstandig kan beheren en aanvullen. Knowledge for Children beoogt met haar activiteiten het onderwijsniveau voor basisschoolkinderen voor de leeftijd van 6 tot 14 jaar te verbeteren.

De Turing Foundation draagt ongeveer € 90.000 bij aand dit project (waarvan € 30.000,- in 2012).

Update september 2013: Er zijn uiteindelijk 14.678 boeken verstrekt aan 117 scholen waarvan 29.250 kinderen hebben geprofiteerd. Begin 2012 heeft Knowledge for Children een bijdrage van de Wereldbank ontvangen waardoor meer scholen bereikt konden worden dan vooraf gepland. Er zijn uiteindelijk minder boeken verstrekt dan gepland omdat een aantal scholen minder leerlingen bleek te hebben dan verwacht.

Zie ook:
      Knowledge for Children: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Schoolboeken voor een basisschool in Noordwest-Kameroen, Turing Projectbezoek Maart 2012
Schoolboeken voor een basisschool in Noordwest-Kameroen, Turing Projectbezoek Maart 2012Live BuildUnited Action for Children Bouw School, Mamfe, Kameroen, 2010-2012
Live Build bouwt in samenwerking met United Action for Children (UAC) een kwalitatief hoogwaardige school in Mamfe. UAC heeft al zo'n school opgezet in Buea met kleinere klassen, kwaliteitsonderwijs, HIV/Aids voorlichting, vakonderwijs, bijlessen en computer training. De schoolresultaten van deze school in Buea behoren tot de beste van de omgeving. Dit succes wil men nu herhalen in Mamfe. De school biedt 14 lokalen voor 480 leerlingen.

De Turing Foundation draagt € 25.000,- bij in 2010 voor de eerste fase van de bouw van de school in Mamfe (4 klaslokalen, toiletten en een lerarenkamer), die naar verwachting in januari 2011 zal worden afgerond.

Update maart 2012: De bouwwerkzaamheden zijn in oktober 2010 van start gegaan maar hebben vertragingen opgelopen, onder andere enorme regenval. Inmiddels is de eerste fase van de bouw successvol afgerond, zij het met een kleine budgetoverschrijding omdat is besloten de fundering meteen voor het hele complex aan te leggen, en niet slechts voor de klaslokalen uit de eerste fase. In Februari 2012 bezocht een team van de Turing Foundation dit project (zie foto). Er wordt ondertussen gewerkt aan de tweede fase, terwijl in de afgebouwde lokalen les wordt gegeven.

Zie ook:
      Live Build: andere projecten
      United Action for Children: andere projecten
      Andere scholenbouw projecten

Beneden wordt lesgegeven, terwijl boven aan de tweede verdieping wordt gewerkt. Turing projectbezoek, maart 2012.
Beneden wordt lesgegeven, terwijl boven aan de tweede verdieping wordt gewerkt. Turing projectbezoek, maart 2012.VSO Teacher training in Far North Region, Kameroen, 2010-2012
VSO (Voluntary Service Overseas) zendt vakdeskundigen uit naar ontwikkelings­landen in Afrika en Azië die hun kennis en ervaring met lokale organisaties delen, waardoor zij hun werk effectiever kunnen doen. In Noord-Kameroen wordt de komende 3 jaar een project uitgevoerd waarbij 4 vakdeskundigen training modules gaan ontwikkelen voor lerarenopleidingen, en voor training gericht op schoolhoofden, ouderraden en onderwijs­ambtenaren. Ook worden er activiteiten georganiseerd om toegang tot onderwijs voor meisjes te stimuleren.

De Turing Foundation draagt € 90.000,- bij, waarvan € 30.000 in 2012.

Update november 2012: Door voorspoedige fondsenwerving kon het project uitgebreid worden van 48 naar 63 scholen. Voor verbetering van het schoolmanagement en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bleek het instellen van ouderraden en (aparte) moederraden effectief. Ook zijn nu op alle scholen meer schoolmaterialen (zoals boeken) beschikbaar.

Update september 2013: Activiteiten gericht op awareness raising om meer meisjes naar school te krijgen bleken meer tijd te kosten dan verwacht. Bestaande traditionele opvattingen over het belang van onderwijs voor meisjes blijken moeilijk te doorbreken. De ouder- en moederraden hebben veel begeleiding nodig gehad maar op scholen waar deze raden actief opereren, zijn de resultaten bemoedigend. Er zijn 352 leerkrachten getraind en uiteindelijk heeft het programma 41.807 kinderen op 63 scholen weten te bereiken.

Zie ook:
      VSO: andere projecten
      Andere teacher training projecten

Teacher training in Far North Region, Kameroen
Teacher training in Far North Region, KameroenANCO KameroenMaingai Agro-Vet GoupIUCN Nederland Biologisch tuinieren en 'night paddocks', Nkambe Plateau, Kameroen, 2009-2011
Njamnjama is een op spinazie lijkende groente waar de traditionele productie geen tred heeft kunnen houden met de enorme vraag in Kameroen. De groente groeit zeer snel en kan het hele jaar verbouwd worden. Bij de huidige productie gebruiken de boeren in toenemende mate kunstmest en pesticiden, met watervervuiling en conflicten tussen dorpen hierover tot gevolg. Door 150 vrouwen en 20 mannen te trainen, en zes hectare biologische tuinen aan te leggen, wil de Maingai Agro-Vet Goup een beproefde duurzame landbouwmethode in het noordwesten van Kameroen introduceren. Midden tussen de tuinen komen 'night paddocks', waar de mest wordt verzameld om de grond te verbeteren. Uiteindelijk moet dit project leiden tot een vervijfvoudigen in inkomsten.

De Turing Foundation draagt via IUCN NL € 33.000 bij aan dit project, dat loopt tot april 2011. De Maingai Agro-Vet Goup werkt samen met ANCO, een andere natuurpartner van de Turing Foundation in deze regio.

Zie ook:
      ANCO Kameroen: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten

Vrouwen aan het werk op hun eigen BOFA farm, Turing projectbezoek, Februari 2012
Vrouwen aan het werk op hun eigen BOFA farm, Turing projectbezoek, Februari 2012Stop KindermisbruikASSEJAFree a Girl Beroepsonderwijs voor 100 jongeren, Kameroen, 2011
Stop Kindermisbruik en lokale partner ASSEJA willen 100 kansarme jongeren beroepsonderwijs aanbieden, bestaande uit 3 maanden theorie, met parallel daaraan 6 maanden tot 2 jaar apprenticeship-based training bij bestaande bedrijfjes (duur is afhankelijk van het gekozen vak). Dat gebeurt in 4 steden: Yaoundé, Maroua, Bertoua en Ambam. De meest gekozen vakken zijn silk-screen printing, painting, tailoring, hairdressing/aesthetics, restaurant/pastry making en computer graphics. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat 80% van de jongeren die de training afmaakt (er is gemiddeld 5% uitval) een eigen bedrijfje start en zo in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. De andere 20% heeft over het algemeen goede kansen om in dienst te blijven bij het bedrijfje waar zij opgeleid werden.

De Turing Foundation draagt in 2011 € 38.000 bij aan dit project (50% van de trainingskosten).

Update december 2011: Het aantal inschrijvingen voor dit project overtrof de verwachtingen. ASSEJA heeft daarom besloten meer kansarme jongeren per trainer toe te wijzen. In totaal zijn 105 meisjes en 40 jongens ingestroomd in het programma. Momenteel wordt onderzocht of de overbezetting ten koste is gegaan van de kwaliteit. Dit lijkt niet het geval te zijn. De jongeren zijn bijzonder gemotiveerd en er is nauwelijks uitval. Vanwege het success van dit programma heeft de Turing Foundation in December 2011 besloten dit programma nog drie jaar te steunen, voor in totaal € 150.000.

Zie ook:
      ASSEJA: andere projecten
      Free a Girl: andere projecten
      Andere beroepsonderwijs projecten

Vier meisjes die na twee jaar ASSEJA beroepsopleiding een eigen kledingbedrijfje hebben opgezet. Turing projectbezoek, februari 2012
Vier meisjes die na twee jaar ASSEJA beroepsopleiding een eigen kledingbedrijfje hebben opgezet. Turing projectbezoek, februari 2012CENDEP KameroenIUCN Nederland Restauratie van bergbossen door introductie van 'analogue forestry', Bamenda hooggebergte, Kameroen, 2008-2010
CENDEP introduceert en stimuleert de duurzame kweek van bosproducten. De hooglanden van Bamenda worden wel de voorraadschuur van Kameroen genoemd. Veel oorspronkelijke bossen moesten wijken voor de landbouw en veehouderij. Als gevolg begint de kwaliteit van grond en drinkwater merkbaar af te nemen, en de erosie en armoede toe te nemen. Om deze spiraal te doorbreken zetten CENDEP en IUCN NL een voorbeeldproject op voor duurzame inkomstenverhoging middels 'analogue forestry' technieken: bescherming en herstel van de oorspronkelijke vegetatie, gecombineerd met de aanplant van inkomsten­genererende soorten.

De Turing Foundation draagt € 85.000 bij aan dit project, dat loopt tot 2010.

Update maart 2012: Bij een Turing projectbezoek in februari 2012 vonden we dat een deel van het werk dat CENDEP verricht heeft teniet is gedaan door slecht uitgewerkte afspraken tussen de stakeholders - met name tussen de veehouders die over het gebied rondtrekken en de boeren. Een significant deel van de aangeplante bomen is weggegraasd door het vee. Op de foto is zelfs te zien hoe een conflict tussen boeren en veehouders heeft geleid tot brandstichting, waarbij hectaren aan nieuwe aanplant verloren zijn gegaan.

Update december 2015: Twee teamleden van Both Ends zijn in oktober 2015 ongepland langsgegaan bij CENDEP en zijn verheugd ons te kunnen vertellen dat het project uiteindelijk (met vertraging) toch succesvol is geworden. Foto's onderbouwen hun ervaringen.

Zie ook: IUCN Nederland: andere projecten

Deel van het CENDEP projectgebied, vernietigd door brand. Turing Projectbezoek, februari 2012
Deel van het CENDEP projectgebied, vernietigd door brand. Turing Projectbezoek, februari 2012One MenUnited Action for Children School on Wheels, Kameroen, 2008-2010
Het project School on Wheels van One Men en de Kameroense organisatie United Action for Children zet zich in voor non-formeel onderwijs voor kinderen van 6 tot 13 jaar, gericht op competentieontwikkeling en beroepsonderwijs. School on Wheels brengt kinderen naar school, en leraren naar kinderen. Naast lezen en schrijven wil School on Wheels de kinderen ook praktische vaardigheden en competenties bijbrengen die ze nodig hebben om in hun eigen samenleving te kunnen overleven, zoals aanvullend beroepsonderwijs waarmee ze lokaal werk kunnen vinden als elektricien, ICT-er, houtbewerking of schilder.

De Turing Foundation treed tot en met 2010 als co-financier op bij het uitrollen van dit project naar 6.000 kinderen in Mamfe, Kousseri en Kumba (€ 150.000, waarvan € 50.000 in 2010)

Zie ook: United Action for Children: andere projecten

Een van de Turing Foundation bussen voor School on Wheels, Kameroen. Turing Projectbezoek Maart 2012
Een van de Turing Foundation bussen voor School on Wheels, Kameroen. Turing Projectbezoek Maart 2012Liliane Fonds Onderwijsprojecten Liliane Fonds 2009
Het Liliane Fonds levert rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelings­landen. In veel gevallen helpt het Liliane fonds deze kinderen onderwijs te volgen. Wat de Turing Foundation daarbij met name aanspreekt is dat het Liliane Fonds zo kansen biedt aan kinderen die bij geen enkele andere onderwijs-gerichte hulporganisatie terecht kunnen omdat hun behoefte te kleinschalig is: het gaat namelijk meestal om één enkel kind op een plaats waar ondanks de armoede onderwijs wel beschikbaar is, maar waar het kind door zijn handicap geen gebruik van kan maken.

De Turing Foundation schenkt het Liliane Fonds in 2009 net als in 2008 € 150.000,- voor onderwijs-gerelateerde kindhulp.

Update 2010: Het Liliane Fonds heeft met deze bijdrage meer dan 3000 gehandicapte kinderen kunnen helpen in onder andere Kameroen, D.R. Congo, Ivoorkust, Ghana, en Burkina Faso.

Zie ook:
      Liliane Fonds: andere projecten
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere projecten in Ghana
      Andere projecten in focusland Burkina Faso

Dankzij een prothese kunnen deze kinderen nu gewoon naar school
Dankzij een prothese kunnen deze kinderen nu gewoon naar schoolANCO KameroenIUCN Nederland Community Forest, Bamenda hooggebergte, Kameroen, 2008-2010
ANCO introduceert en stimuleert duurzame landbouw en andere vormen van duurzame bronnen van inkomsten. In dezelfde Bamenda hooglanden in Kameroen waar CENDEP 'analogue forestry' pilots opzet, zet ANCO samen met IUCN NL een voorbeeldproject op in het westelijk deel van de Hooglanden van Bamenda. Het project helpt de bevolking rond de gemeenschap Dom om het relatief intacte bergbos op duurzame wijze te mogen exploiteren; de druk op het bos door landbouw en veehouderij teruggedringen; 120 hectare gedegradeerd bos wordt gerestaureerd; en de bevolking wordt onderwezen en gefaciliteerd in duurzaam gebruik van het bos, verduurzaming van landbouw en veehouderij, erosie-controle, bijenteelt, en duurzame tuinbouw.

De Turing Foundation financiert dit project, dat loopt tot 2010 (€ 48.500).

Zie ook:
      ANCO Kameroen: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten

ANCO training in bijenhouderij en honingproductie, Bemanda, Kameroen, 2010
ANCO training in bijenhouderij en honingproductie, Bemanda, Kameroen, 2010Read To Grow Schoolboeken voor ontwikkelings­landen, 2007-2008
De stichting Read to Grow zamelt Engelstalige lees- en leerboeken in en stuurt deze naar dorpsscholen waar boeken en informatie schaars zijn, zoals in Mali, Ghana, Kameroen, D.R. Congo, Tanzania en Kenia.

Read to Grow ontwikkelt zich succesvol in Nederland en Groot-Brittannië. De Turing Foundation draagt in 2007 en 2008 € 32.000,- bij om het Read-to-Grow concept uit te dragen naar andere landen binnen Europa.

Zie ook:
      Andere projecten in Ghana
      Andere projecten in focusland Mali
      Andere projecten in focusland D.R. Congo
      Andere projecten in Tanzania
      Andere projecten in Kenia

Boeken voor Tokokoe, Ghana
Boeken voor Tokokoe, Ghana
top